Annons

Svampen som äter upp hela huset

Byggnadsvård

Äkta hussvamp är kapabel till att äta upp vitala delar av ett hus på några månader. Här får du veta allt du behöver om äkta hussvamp.

Annons

Den kallas husets värsta fiende och jämförs med naturkatastrofer och eldsvådor i fråga om förstörelse. Nej hussvampen går inte att äta - däremot är den kapabel till att äta upp vitala delar av ett hus på några månader. Här får du veta allt du behöver om äkta hussvamp.

Antal fall av hussvamp i villor runt om i landet ökade markant förra året. På Anticimex varnar man för att det regniga år 2000 kan öka antalet fall av hussvamp ytterligare.

- Under oktober och november förra året rapporterades närmare 200 fall av hussvamp från våra distriktskontor, säger Lars-Åke Holm, affärsområdeschef på Anticimex. Det kan jämföras med att vi normalt får in cirka 300 fall på ett helt år.

När väl svampen har fått fäste i ett hus går förloppet oerhört snabbt. Svampen kan under gynnsamma förhållanden växa 5-6 mm per dygn. Det finns 180 olika typer av brunrötesvamp. Allt trä man hittar som är ruttet har egentligen drabbats av brunrötesvamp. Den absolut farligaste formen av brunrötesvamp är den äkta hussvampen och det är just den sorten som man har rapporterat en markerad ökning av antal upptäckta fall det senaste året.

- Varje år är det ett flertal fastigheter runtom i landet som är så svårt angripna av äkta hussvamp att det är mer ekonomiskt lönsamt att de rivs eller bränns ner, säger biologen Jan Jungerstam på Anticimex. Men även om man lyckas upptäcka svampen i tid blir saneringen ofta omfattande och kostsam.

Det finns många olika sätt att upptäcka äkta hussvamp. Mycel, långa svamptrådar, ett brunt puder som liknar kanel och återkommer även om du torkar bort det om och om igen, och eventuella synliga fruktkroppar.

- Det mest drastiska är att man trampar genom golvet, säger Jan Jungerstam. Men även svamplukt, bruna sporer som liknar kanel som återkommer trots att man om och om igen tar bort det indikerar att något är fel.

Om man väl upptäcker själva svampen och vattendroppar tränger ut från den så är detta ett tecken på att den är aktiv.

Har man en fuktig miljö någonstans i huset gäller det att vara extra uppmärksam. Svårigheten är att svampens hyfer, trådar, som bildar ett mycel, kan breda ut sig under panel och golv och kan på så sätt var osynligt för ögat ända tills bruna sporer börjar visa sig i bostaden. Och när svampen väl etablerat sig angriper den även torrt friskt virke.
Hussvampen är beroende av kalk för sin överlevnad så ett tips är att titta extra noga runt murverk i huset.

Så här växer svampen

För att får fart på tillväxten behöver svampen fritt vatten. Detta kan komma från läckor i tak eller grundkonstruktion, men också kondens från vatten och avloppsrör. Svampen får näring genom att bryta ned veden cellulosa. Genom speciella mycelsträngar kan den transportera vatten och genom denna förmåga skapa goda förhållanden för sin tillväxt.

- Äkta hussvamp finns inte i vilt tillstånd i Sverige men ett hus ger den dess bästa förutsättningar, förklarar Jan Jungerstam. Där är det ofta ca 21 grader vilket är det optimala för dess trivsel. I ett hus finns oftast även det kalk den behöver för att växa.

Åtgärder mot hussvamp

Har du hitta något misstänkt i huset så är det tid att kalla in en besiktningsman som får undersöka huset. Hittar besiktningsmannen svamp är den första åtgärden att stoppa vattenkällorna, dvs laga tak och isolera mot kondens.

- Därefter måste man ta reda på hur långt svampangreppen sträcker sig, säger Jan Jungerstam. En snickare kan behövas eftersom det här rör sig om att ta bort allt virke som är angripet plus en säkerhetsmarginal runt detta på minst 1 meter.

- Har man problem måste man åtgärda orsaken. Inte bara symtomen för då kommer den att återkomma med största sannolikhet.

Annons

Bränn allt virke. Det gäller att inte lämna kvar någon som helst angripen ved eftersom svampen kan växa över ytor som inte transporetrar fukt för att hämta detta längre bort. Den kan också ligga i dvala längre perioder i väntan på gynnsammare (läs fuktigare) förhållanden.
Komplettera med en kemisk sanering. Behandla både nyinlagt och kvarvarande material. Detta görs oftast med fungicid som innehåller bor.

Förebygg - den bästa metoden

Vill du slippa allt vad hussvamp heter? Det bästa är att förebygga. Jan Jungerstam rekommenderar följande:

1. Se till att grundkonstruktionen är fri från fukttillskott och att dräneringen och ventilation fungerar.

2. Kolla extra noga vid tak och hängrännor, grund och källare så att dessa områden inte utsätts för fukt.

3. Våtutrymmen ska vara fria från läckage.

4. Se till att fukt inte blir stående - dvs bra ventilation och avrinning av vatten. Åtgärda fuktproblem så snart du kan.

5. Tänk på vad du gör när du renoverar. T ex om man lägger in en plastmatat på ett äldre trägolv kan detta sedan inte torka ut på samma sätt som tidigare.

Goda råd

Teckna extraförsäkring

Den vanliga villaförsäkringen ger oftast inget skydd mot hussvampsangrepp. Därför kan det vara bra att täcka en extraförsäkring för detta. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller. Anticimex erbjuder ett trygghetsavtal mot hussvamp. I detta ingår besiktning vart fjärde år och eventuell ersättning vid skada.

Här får du hjälp

Anlita en fuktkonsult som kan göra ett hembesök och tar prover för analys för att sedan ge besked om vilken typ av svamp det är. Hjälp kan du få av Anticimex, saneringsföretag och fukttekniker.

Bild: Anticimex, fotograf Lennart Falk

Här finns fuktkonsulter och information: Anticimex

Ett webbplats med bra och mycket information för den som misstänker, eller vill veta mer om, fuktproblem i huset: AK-konsulter

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
7 februari 2002

0 Kommentarer

Annons

Därför är det viktigt att reparera en sättning på huset

Tror du att du har råkat ut för en sättning på huset? Då gör du bäst i att reparera skadan så fort som möjligt. Här är allt du behöver veta om sättnings...

0

Villaägarens snöansvar

Vilket ansvar för snöröjning du har som villaägare skiljer sig lite beroende på var i landet du bor.

22

Allt om dolda fel!

Frågor om så kallade dolda fel hör till de allra vanligaste till våra experter. Här låter vi vår jurist, Robert Kiejstut, besvara ett antal olika frågor...

0

Smarta sajter för byggnadsvård

Vill du bli din egen hantverkare? Här är många smarta länkar att söka mer information på.

0

Sveriges vackraste villa får byggnadsvårdspris

Sveriges vackraste villa, villa Victor i Östersund, har vunnit Heimbygdas byggnadsvårdspris för bästa nybyggnad skriver Länstidningen i Östersund.

0

Konstruktionsfel i nybyggda hus

Har nya hus sämre kvalité än de hus som byggdes förr i tiden? Vi ställde frågan till vår expert Stephan Fickler som är bebyggelseantikvarie och arbetar...

0

Så hittar du husets tidstypiska stil! 50-tal

För de flesta leder ordet “byggnadsvård” tankarna till gamla trähus från seklets början, men även modernare hus har sin speciella karaktär värd att...

0

Så hittar du husets tidstypiska stil! - Funkis, 30-tal

För de flesta leder ordet “byggnadsvård” tankarna till gamla trähus från seklets början, men även modernare hus har sin speciella karaktär värd att...

1

Så hittar du husets tidstypiska stil! 70-tal

För de flesta leder ordet “byggnadsvård” tankarna till gamla trähus från seklets början, men även modernare hus har sin speciella karaktär värd att...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons