Annons

Varmvattenberedare - varmt vatten i villan

Värmepump

Dags för ny varmvattenberedare? Visst känns det i plånboken, men ha förtröstan - en ny varmvattenberedare drar betydligt mindre energi. Ännu mer sparar den som väljer ett soluppvärmt system, då finns dessutom bidrag att söka.

Annons

 – Att byta varmvattenberedare kan vara en möjlighet att se över hela sitt uppvärmningssystem, säger Peter Kovács vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).

Det finns tre huvudtyper av varmvattenberedare: enkla förrådsberedare, ackumulatortank med integrerad förrådsberedare eller genomströmningsberedare. Vilken du väljer beror på husets energisystem. Har du direktel eller värmepump i ett hus med luftburen värme är det förrådsberedaren, det vill säga en separat, elvärmd beredare, som gäller.

Denna kan antingen ha direkt uppvärmning med en elpatron i vattenbehållaren eller indirekt uppvärmning, där vattnet värms av sköldar på utsidan av behållaren. Den senare varianten passar bäst om vattnet är surt eller rikt på kalk.

– En flexibel lösning om man har direktel kan annars vara att installera en ackumulatortank, säger Peter Kovács.

200 eller 300 liters varmvattenberedare?

Har du panna för ved, el eller olja? Då brukar en genomströmningsberedare vara integrerad i pannan eller i en ackumulatortank kopplad till denna. Genomströmningsberedaren har värmeslingor med vatten, vilket värms av det omgivande vattnet i pannan eller ackumulatortanken. Därefter avges värmen till det kallare vattnet i beredaren. En slinga i tankens övre del och en i botten ger bättre tillgång på varmvatten.

För exempelvis fritidshus med små behov av varmvatten finns också mindre genomströmningsberedare som placeras i direkt anslutning till exempelvis diskbänken.

Att välja rätt storlek på beredaren kan vara klurigt. Hur mycket varmvatten gör familjen egentligen av med? Enligt Statens Energimyndighet räcker i de flesta fall en förrådsberedare som rymmer 200 liter för en familj med dusch. Konsumentverket rekommenderar en beredare på 300 liter för familjen med badkar (tänk på att bubbelbadkar kräver mer vatten).

Familjens vanor - och ovanor - spelar förstås stor roll. Konsumentverket anger följande riktlinjer: En 200-liters beredare ger cirka 300 liter tappvarmvatten (vattnet i beredaren blandas ju ut med kallt vatten), medan en 300-liters beredare ger mellan 380 och 500 liter varmvatten.
Tänk också på att välja en beredare som är anpassad till den lokala vattenkvaliteten, råder Peter Kovács.

Rostfri varmvattenberedare för surt vatten

Har du egen brunn? Då kan du få hjälp att analysera ditt vatten genom ett analysföretag. Den som har kommunalt vatten får hjälp av Vattenverket i kommunen. Till detta brukar de lokala VVS-installatörerna ha kännedom om vattnets kvalitet.

En rostfri beredare passar till hushåll med surt och kolsyrehaltigt vatten. Men undvik denna variant om vattnet har hög kloridhalt (salt) eller hög kalkhalt - det kan ge avlagringar i behållaren. Kombination av salt och hårt vatten ökar dessutom risken för rost.

– Särskilt kustnära områden kan ha problem med salter som angriper rostfria beredare, påpekar Peter Kovács.

Innehåller ditt vatten mer än 100 milligram salt per liter passar en emaljerad behållare bäst. Men även här får du se upp med höga pH-värden - är detta högre än 9 kan emaljen skadas. Emaljen är dessutom känslig för höga temperaturer.

Väljer du en emaljerad beredare är det också viktigt att vattnet har god ledningsförmåga, även detta en egenskap som framgår vid en vattenanalys alternativt kontakt med Vattenverket. Ledningsförmågan får inte vara lägre än 75 mikrosiemens per centimeter, annars förstörs den så kallade offeranoden som finns i emaljerade beredare för att skydda mot rost. Men skulle ledningsförmågan vara dålig är det ingen katastrof, det finns alternativ i form av eldrivna anoder av titan.

Har ditt vatten hög kalkhalt? Då är den kopparfodrade beredaren det bästa valet. Undvikes dock om vattnet är surt (har lågt pH) och har hög kloridhalt, då koppar kan frigöras.

Annons

Solvärme sparar pengar

Ska din varmvattenberedare anslutas till solvärme finns det ytterligare ett par saker att tänka på vad gäller materialvalet.

– Emaljerade beredare rekommenderas inte alls i kombination med solvärme eftersom det blir för höga temperaturer, berättar Peter Kovács.
- Och är vattnet kalkrikt, se upp med solfångarens värmeväxlare i tanken som kan sättas igen. Släta rör är att föredra framför flänsade.

Med detta i åtanke är Peter Kovács positiv till soluppvärmda tappvarmvattensystem:

– När du står i begrepp att byta varmvattenberedare är det ett gyllene tillfälle att också byta till solvärme till modest kostnad. Idag får man betala mellan 20 000 och 40 000 kronor för varmvattenberedare och solfångare.

Solvärme blir förhållandevis dyrt när det installeras i ett redan befintligt värmesystem. Men kan detta redan från början anpassas till solvärme blir förutsättningarna annorlunda. Dessutom finns bidrag att söka hos Boverket.

Väl installerat sparar ett soluppvärmt tappvarmvattensystemen en hel del energi - cirka 2 000 kWh per år, jämfört med en vanlig varmvattenberedare av samma storlek.

– Du kan få en besparing på 40-50 procent av elanvändningen för tappvarmvattenberedning genom att välja ny varmvattenberedare i kombination med solvärme. Den fungerar också bra som komplement till ved- eller oljepanna. Du kan stänga av pannan under sommaren då dess verkningsgrad är sämre och du ändå bara behöver varmvatten - och på så sätt spara ännu mer, berättar Peter Kovács.

Gamla varmvattenberedare ger stora energiförluster

lMen även den som väljer en ny vanlig eluppvärmd varmvattenberedare sparar en hel del energi jämfört med den gamla. Statens Energimyndighet beräknar att det i en familj på fyra personer går cirka 3 500 - 6 500 kWh energi per år till varmvatten. Enligt Konsumentverket är upp till 25 procent av varmvattenberedarens energiförbrukning förluster som i bästa fall värmer upp rummet där beredaren är installerad. Ännu större blir energiförlusterna om beredaren är gammal, eftersom isoleringen ofta är dålig. Här kan enligt Enerimyndigheten så mycket som 1 200 kWh gå förlorade.

Med detta i åtanke tar vi nu fram måtttbandet. Varmvattenberedare kan installeras liggande (vilket ju passar bra om takhöjden är låg), ställas på golvet eller monteras på väggen. Tänk i det senare fallet på att en rostfri beredare väger mindre än en emaljerad. Och glöm inte att ta till lite extra marginaler, så att det finns plats både att montera beredaren, komma åt att kontrollera säkerhetsventilen och, för den som har en emaljerad variant, kunna byta offeranod.

Auktoriserad installatör krävs för att intallera en varmvattenberedare

Sen återstår bara att välja en auktoriserade installatör. För det är endast sådana som får koppla in en varmvattenberedare på vattennätet. Till detta måste du även anlita en auktoriserad elektriker.

– Leta reda på ett system där en och samma leverantör kan erbjuda ett komplett system. Be om referenser från leverantören, tipsar Peter Kovács.

När allt så är installerat och klart behöver beredaren ses över ibland. Töm den regelbundet på vatten och rensa den fri från slam som annars kan bli grogrund för bakterier. Ett par gånger om året bör säkerhetsventilen kollas. Denna ska öppna om trycket i beredaren blir för högt, och om den inte fungerar kan beredaren sprängas. Be installatören visa dig hur kontrollen går till.

Offeranoden i emaljerade beredare bör kollas minst en gång per år. Har du surt vatten, tänk på den då förbrukas snabbare och därmed måste bytas ännu oftare. Detta är viktigt - tar anoden slut går beredaren sönder och vattnet läcker ut.

Glöm inte heller att temperaturen i beredaren aldrig ska vara lägre än 60 grader. Anledningen till den rekommenderade temperaturen är legionella, en bakterie som inte trivs i höga temperaturer men som under gynnsamma förustättningar kan föröka sig och ge upphov till den farliga legionärssjukan. Det är därför viktigt att det hos beredare som värms av solfångare eller andra energikällor vid behov går att höja temperaturen till 60 grader med exempelvis en elpatron. Vill du vara på den säkra sidan kan en vattenanalys ge svar på om ditt vatten innehåller legionella (be särskilt att få detta prov). Ännu finns dock inga kända fall där legionella spridits i småhus.

Fakta/läs mer om varmvattenberedare:

www.stem.se (Statens Energimyndighet)
www.konsumentverket.se

Råd & Röns test av varmvattenberedare i nr 8/01.

Mer information om solvärme, bland annat en förteckning över installatörer som utbildats för solvärmeinstallationer, finns på www.solklart-solvarme.nu

Fakta/solvärmebidraget:

Staten ger engångsbidrag till installation av solvärmeanläggning i bland annat småhus (endast permanentbostäder), även till anläggning för tappvarmvatten och/eller uppvärmning. Bidrag ges till projekt påbörjade från och med den 1 juni 2000 och så länge de avsatta pengarna räcker. Bidraget kan inte kombineras med andra statliga eller kommunala bidrag till solvärme för samma projekt. Det är länsstyrelsen i det län där huset ligger som beslutar om bidrag. Där kan du få mer information och ansökningsblankett. Informationsblad och ansökningsblanketter kan också hämtas från Boverkets hemsida (www.boverket.se).

Marknadsöversikt/varmvattenberedare:

Varmvattenberedare som kan monteras hängande

Produktnamn: SVR
Tillverkare/generalagent/distributör: Thermia Värme AB, tel 0570-813 00, www.thermia.se
Typ av beredare: Separat elektrisk förrådsberedare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? 1 (230 V) alt 3 (400 V)
Volym: 110 liter
Material i beredaren: Rostfritt stål
Montering: Monteras vertikalt hängande
Mått (b x d x h i cm): 42x43x112
Vikt: 31 kg
Övrigt: Finns även i storlekarna 30 och 60 liter
Konsumentpris: 6 125 kronor (rekommenderat utpris)

Varmvattenberedare för normalfamiljen

Produktnamn: MBH
Tillverkare/generalagent/distributör: Thermia Värme AB, tel 0570-813 00, www.thermia.se
Typ av beredare: Separat stående dubbelmantlad förrådsberedare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? 3-9 (elpatron är tillbehör)
Volym: 220 liter
Material i beredaren: Kopparfodrad alternativt rostfri behållare
Montering: Stående
Mått (b x d x h i cm): 65x69x148
Vikt: 141 kg
Övrigt: Finns även i storlekarna 160 och 300 liter
Konsumentpris: 10 875 kronor (rekommenderat utpris)

Integrerad förrådsvarmvattenberedare

Produktnamn: CTC Safir 200 liter
Tillverkare: CTC Ferroterm . Agent i Sverige: Enertech AB (CTC), tel 0372-88000, www.bentone.se
Typ av beredare : Integrerad elektrisk förådsberedare
Antal kW : 3 kW vid 2-fas
Volym: 194 liter
Material : Rostfritt
Montering : Stående på golv
Mått (b x d x h i cm): 69x69x138
Vikt: 57 kg
Övrigt: Levereras med ventil kombinat, kalksäkring etc. Finns även i storleken 285 liter (CTC Safir 300)
Konsumentpris: 7 750 kronor.

Gasoldriven genomströmningsberedare


Produktnamn: Sylber
Tillverkare/generalagent/distributör: Exergon Skandinaviska AB, tel 0383-19922, www.exergon.se
Typ av beredare: Genomströmningsberedare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Gasol 18 kW
Volym:
Material i beredaren: Koppar
Montering: På vägg
Mått (b x d x h i cm): 35x25x76
Vikt: 14 kg
Övrigt:
Konsumentpris: 3 210 kronor

Dubbelmantlad förrådsvarmvattenberedare


Produktnamn: Smart 240 Silver Blue
Tillverkare/generalagent/distributör: WärmeProdukter i Klippan AB, tel 0435-184 10, www.warmeprodukter.se
Typ av beredare: Dubbelmantlad förrådsberedare. Består av tank i tank, där yttertanken innehåller pannvattnet och innertanken innehåller tappvarmvattnet.
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron?
Volym: Totalt 242 liter varav volym pannvatten 42 liter och volym tappvatten 200 liter
Material i beredaren: Innertanken för tappvarmvattnet är utförd i rostfritt stål
Montering: Levereras för golvmontage. Hållare för väggmontage medföljer, den kan vändas 180 grader för väggmontage.
Mått (b x d x h i cm): Ø 51,6, höjd 169,7
Vikt: 75 kg
Övrigt: Utrustad med termostat för eventuell styrning av laddningspump (start/stopp). Finns i fler storlekar.
Konsumentpris: 16 490 kronor (frakter tillkommer. Priserna är dagens aktuella. På grund av stor osäkerhet om prisutvecklingen på råmaterial kan priserna ändras med kort varsel.)

Varmvattenberedare som räcker till 12 duschar


Produktnamn: Modul 300litR
Tillverkare/generalagent/distributör: Metro Therm AB, tel 0480-420 730, www.metrotherm.se
Typ av beredare: Elektrisk
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Elpatron 1-3 kw
Volym: 300 liter
Material i beredaren: Rostfri
Montering: Golvmodell
Mått (b x d x h i cm): 60x60x182
Vikt: 82 kg
Övrigt: Finns i fler storlekar
Konsumentpris: Cirkapris 8 500 kronor.

Varmvattenberedare för stugan, snabbdusch och disk


Produktnamn: Minett 30 litE
Tillverkare/generalagent/distributör: Metro Therm AB, tel 0480-420 730, www.metrotherm.se
Typ av beredare: Elektrisk
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Elpatron 3,6/1,2 kw
Volym: 30 liter
Material i beredaren: Glasemaljerad
Montering: Golv/vägg-modell
Mått (b x d x h i cm): 47,5x34,5x52,5
Vikt: 22 kg
Övrigt:
Konsumentpris: Cirkapris 2 999 kronor

Flexibel kombination


Produktnamn: Nordic värmeberedare Nr 2
Tillverkare/generalagent/distributör: Nordic Trä & Bygg AB, tel 0920-223130, www.nordic-trabygg.se
Typ av beredare: Genomströmningsberedare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? 6 kW
Volym (liter): 500 liter
Material i beredaren: Lackerad plåt
Montering: Frontmonteras på befintlig panna
Mått (b x d x h i cm): Ø 84, höjd 178
Vikt:
Övrigt: För- och varmvattenslinga 10 + 10 meter, shunt-paket, ventilkombination (ventilrör med avstängnings-, back-, säkerhets- och blandningsventil), 2 termometrar samt avtappningskran, solslinga 10 meter. Finns i fler modeller och utföranden.
Konsumentpris: 23 400 kronor

Liten och nätt varmvattenberedare för kolonistugan

Produktnamn: NIBETTE CU 15
Tillverkare/generalagent/distributör: Nibe AB, tel: 0433 - 73 000, www.nibe.se/vvs
Typ av beredare: Elektrisk vattenvärmare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron?
Volym: 15 liter
Material i beredaren: Vattenmagasinet består av en stålbehållare med invändigt korrosionsskydd av koppar
Montering: Stående eller hängande med röranslutningarna uppåt
Mått (b x d x h i cm): 39x28,8x39
Vikt: 18 kg
Övrigt:
Konsumentpris: 3 160 kronor (rekommenderat cirkapris)

Varmvattenberedare för villa och flerfamiljshus


Produktnamn: ES 300
Tillverkare/generalagent/distributör: Nibe AB, tel: 0433 - 73 000, www.nibe.se/vvs
Typ av beredare: Elektrisk vattenvärmare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Standardeffekt 3 kW, men kan även erhållas i 6 kW
Volym: 300 liter
Material i beredaren: Vattenmagasinet består av en stålbehållare med invändigt korrosionsskydd av koppar
Montering: Stående
Mått (b x d x h i cm): Ø 65, höjd 122,5
Vikt: 105 kg

Övrigt: Finns även i storlekarna160, 210 och 500 liter Konsumentpris: 9 130 kronor (rekommenderat cirkapris)

Varmvattenberedaren för storbadaren


Produktnamn: KBE
Tillverkare/generalagent/distributör: Thermia Värme AB, tel 0570-813 00, www.thermia.se
Typ av beredare: Separat stående enkelmantlad varmvattenackumulator
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? 3-12 (elpatron är tillbehör)
Volym: 500 liter
Material i beredaren: Kopparfodrad
Montering: Stående
Mått (b x d x h i cm): Ø 74 cm, h 179 cm
Vikt: 156 kg
Övrigt: Finns även i storlekarna 220, 700 och 1000 liter
Konsumentpris: 13 762 kronor (rekommenderat utpris)

Kan monteras liggande


Produktnamn: Cabinet 110litE
Tillverkare/generalagent/distributör: Metro Therm AB, tel 0480-420 730, www.metrotherm.se
Typ av beredare: Elektrisk
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Steatitelement 1-3 kw
Volym (liter): 110 liter
Material i beredaren: Glasemaljerad
Montering: Väggmodell, golv vid montering av benstativ (tillbehör). Kan även monteras liggande. Vid liggande montage reduceras kapaciteten med 25 procent.
Mått (b x d x h i cm): 46x46x110
Vikt: 65 kg
Övrigt:
Konsumentpris: Cirkapris 4 790 kronor

 

 
25 januari 2005
 
Annons
Mer om Värmepump
Medlems-
innehåll

Jan-Erik Nowacki: Frågor & svar om värmepumpar

Värmepump Vi i Villas expert Jan-Erik Nowacki reder ut allt du behöver veta om värmepumpar. 

Annons från NIBE

Han hämtar värme ur en frusen sjö!

Värmepump Att värma huset med värmepump fungerar alldeles utmärkt även i strängt vinterklimat i Sveriges nordligaste by. Sixten Jensens NIBE värmepump hämtar...

Den här artikeln är sponsrad.

Värmepumpen gör att tegelugnen värmer längre

Värmepump I det nybyggda huset i Visby kombineras den sköna spisvärmen från en klassisk tegelugn med smart teknik hos en NIBE F750 frånluftsvärmepump. Resultatet...

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE F1245 - bergvärmepump med varmvattenberedare

Värmepump Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. NIBEs mest avancerade värmepump. Enklare än någonsin.

Den här artikeln är sponsrad.

Ny frånluftsvärmepump från NIBE klarar uppvärmning enligt BBR 16

Värmepump NIBE F750 är ny frånluftsvärmepump som ensam klarar att värma en villa på 200 kvm med bra klimatskärm enligt BBR 16.

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE SPLIT - Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och...

Värmepump Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och varmvatten.

Artikel är sponsrad av NIBE.

NIBE F1145 - bergvärmepump utan varmvattenberedare

Värmepump En ny avancerad värmepump för dig som vill göra det riktigt enkelt (utan varmvattenberedare).

Så funkar de olika energivalen

Värmepump En översikt av olika uppvärmningsalternativ och vilka hus de passar.

Läsarnas vanligaste värmefrågor!

Värmepump Berg, luft, ved, sol eller olja? Eller lite av varje? Att välja värmekälla är inte lätt. Därför har vi låtit vår experthjälp bara handla om värme denna...

Annons
Mest lästa:

Så kaklar du korrekt

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.

Annons