Annons

Varmvattenberedare - varmt vatten i villan

Värmepump

Dags för ny varmvattenberedare? Visst känns det i plånboken, men ha förtröstan - en ny varmvattenberedare drar betydligt mindre energi. Ännu mer sparar den som väljer ett soluppvärmt system, då finns dessutom bidrag att söka.

Annons

 – Att byta varmvattenberedare kan vara en möjlighet att se över hela sitt uppvärmningssystem, säger Peter Kovács vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).

Det finns tre huvudtyper av varmvattenberedare: enkla förrådsberedare, ackumulatortank med integrerad förrådsberedare eller genomströmningsberedare. Vilken du väljer beror på husets energisystem. Har du direktel eller värmepump i ett hus med luftburen värme är det förrådsberedaren, det vill säga en separat, elvärmd beredare, som gäller.

Denna kan antingen ha direkt uppvärmning med en elpatron i vattenbehållaren eller indirekt uppvärmning, där vattnet värms av sköldar på utsidan av behållaren. Den senare varianten passar bäst om vattnet är surt eller rikt på kalk.

– En flexibel lösning om man har direktel kan annars vara att installera en ackumulatortank, säger Peter Kovács.

200 eller 300 liters varmvattenberedare?

Har du panna för ved, el eller olja? Då brukar en genomströmningsberedare vara integrerad i pannan eller i en ackumulatortank kopplad till denna. Genomströmningsberedaren har värmeslingor med vatten, vilket värms av det omgivande vattnet i pannan eller ackumulatortanken. Därefter avges värmen till det kallare vattnet i beredaren. En slinga i tankens övre del och en i botten ger bättre tillgång på varmvatten.

För exempelvis fritidshus med små behov av varmvatten finns också mindre genomströmningsberedare som placeras i direkt anslutning till exempelvis diskbänken.

Att välja rätt storlek på beredaren kan vara klurigt. Hur mycket varmvatten gör familjen egentligen av med? Enligt Statens Energimyndighet räcker i de flesta fall en förrådsberedare som rymmer 200 liter för en familj med dusch. Konsumentverket rekommenderar en beredare på 300 liter för familjen med badkar (tänk på att bubbelbadkar kräver mer vatten).

Familjens vanor - och ovanor - spelar förstås stor roll. Konsumentverket anger följande riktlinjer: En 200-liters beredare ger cirka 300 liter tappvarmvatten (vattnet i beredaren blandas ju ut med kallt vatten), medan en 300-liters beredare ger mellan 380 och 500 liter varmvatten.
Tänk också på att välja en beredare som är anpassad till den lokala vattenkvaliteten, råder Peter Kovács.

Rostfri varmvattenberedare för surt vatten

Har du egen brunn? Då kan du få hjälp att analysera ditt vatten genom ett analysföretag. Den som har kommunalt vatten får hjälp av Vattenverket i kommunen. Till detta brukar de lokala VVS-installatörerna ha kännedom om vattnets kvalitet.

En rostfri beredare passar till hushåll med surt och kolsyrehaltigt vatten. Men undvik denna variant om vattnet har hög kloridhalt (salt) eller hög kalkhalt - det kan ge avlagringar i behållaren. Kombination av salt och hårt vatten ökar dessutom risken för rost.

– Särskilt kustnära områden kan ha problem med salter som angriper rostfria beredare, påpekar Peter Kovács.

Innehåller ditt vatten mer än 100 milligram salt per liter passar en emaljerad behållare bäst. Men även här får du se upp med höga pH-värden - är detta högre än 9 kan emaljen skadas. Emaljen är dessutom känslig för höga temperaturer.

Väljer du en emaljerad beredare är det också viktigt att vattnet har god ledningsförmåga, även detta en egenskap som framgår vid en vattenanalys alternativt kontakt med Vattenverket. Ledningsförmågan får inte vara lägre än 75 mikrosiemens per centimeter, annars förstörs den så kallade offeranoden som finns i emaljerade beredare för att skydda mot rost. Men skulle ledningsförmågan vara dålig är det ingen katastrof, det finns alternativ i form av eldrivna anoder av titan.

Har ditt vatten hög kalkhalt? Då är den kopparfodrade beredaren det bästa valet. Undvikes dock om vattnet är surt (har lågt pH) och har hög kloridhalt, då koppar kan frigöras.

Annons

Solvärme sparar pengar

Ska din varmvattenberedare anslutas till solvärme finns det ytterligare ett par saker att tänka på vad gäller materialvalet.

– Emaljerade beredare rekommenderas inte alls i kombination med solvärme eftersom det blir för höga temperaturer, berättar Peter Kovács.
- Och är vattnet kalkrikt, se upp med solfångarens värmeväxlare i tanken som kan sättas igen. Släta rör är att föredra framför flänsade.

Med detta i åtanke är Peter Kovács positiv till soluppvärmda tappvarmvattensystem:

– När du står i begrepp att byta varmvattenberedare är det ett gyllene tillfälle att också byta till solvärme till modest kostnad. Idag får man betala mellan 20 000 och 40 000 kronor för varmvattenberedare och solfångare.

Solvärme blir förhållandevis dyrt när det installeras i ett redan befintligt värmesystem. Men kan detta redan från början anpassas till solvärme blir förutsättningarna annorlunda. Dessutom finns bidrag att söka hos Boverket.

Väl installerat sparar ett soluppvärmt tappvarmvattensystemen en hel del energi - cirka 2 000 kWh per år, jämfört med en vanlig varmvattenberedare av samma storlek.

– Du kan få en besparing på 40-50 procent av elanvändningen för tappvarmvattenberedning genom att välja ny varmvattenberedare i kombination med solvärme. Den fungerar också bra som komplement till ved- eller oljepanna. Du kan stänga av pannan under sommaren då dess verkningsgrad är sämre och du ändå bara behöver varmvatten - och på så sätt spara ännu mer, berättar Peter Kovács.

Gamla varmvattenberedare ger stora energiförluster

lMen även den som väljer en ny vanlig eluppvärmd varmvattenberedare sparar en hel del energi jämfört med den gamla. Statens Energimyndighet beräknar att det i en familj på fyra personer går cirka 3 500 - 6 500 kWh energi per år till varmvatten. Enligt Konsumentverket är upp till 25 procent av varmvattenberedarens energiförbrukning förluster som i bästa fall värmer upp rummet där beredaren är installerad. Ännu större blir energiförlusterna om beredaren är gammal, eftersom isoleringen ofta är dålig. Här kan enligt Enerimyndigheten så mycket som 1 200 kWh gå förlorade.

Med detta i åtanke tar vi nu fram måtttbandet. Varmvattenberedare kan installeras liggande (vilket ju passar bra om takhöjden är låg), ställas på golvet eller monteras på väggen. Tänk i det senare fallet på att en rostfri beredare väger mindre än en emaljerad. Och glöm inte att ta till lite extra marginaler, så att det finns plats både att montera beredaren, komma åt att kontrollera säkerhetsventilen och, för den som har en emaljerad variant, kunna byta offeranod.

Auktoriserad installatör krävs för att intallera en varmvattenberedare

Sen återstår bara att välja en auktoriserade installatör. För det är endast sådana som får koppla in en varmvattenberedare på vattennätet. Till detta måste du även anlita en auktoriserad elektriker.

– Leta reda på ett system där en och samma leverantör kan erbjuda ett komplett system. Be om referenser från leverantören, tipsar Peter Kovács.

När allt så är installerat och klart behöver beredaren ses över ibland. Töm den regelbundet på vatten och rensa den fri från slam som annars kan bli grogrund för bakterier. Ett par gånger om året bör säkerhetsventilen kollas. Denna ska öppna om trycket i beredaren blir för högt, och om den inte fungerar kan beredaren sprängas. Be installatören visa dig hur kontrollen går till.

Offeranoden i emaljerade beredare bör kollas minst en gång per år. Har du surt vatten, tänk på den då förbrukas snabbare och därmed måste bytas ännu oftare. Detta är viktigt - tar anoden slut går beredaren sönder och vattnet läcker ut.

Glöm inte heller att temperaturen i beredaren aldrig ska vara lägre än 60 grader. Anledningen till den rekommenderade temperaturen är legionella, en bakterie som inte trivs i höga temperaturer men som under gynnsamma förustättningar kan föröka sig och ge upphov till den farliga legionärssjukan. Det är därför viktigt att det hos beredare som värms av solfångare eller andra energikällor vid behov går att höja temperaturen till 60 grader med exempelvis en elpatron. Vill du vara på den säkra sidan kan en vattenanalys ge svar på om ditt vatten innehåller legionella (be särskilt att få detta prov). Ännu finns dock inga kända fall där legionella spridits i småhus.

Fakta/läs mer om varmvattenberedare:

www.stem.se (Statens Energimyndighet)
www.konsumentverket.se

Råd & Röns test av varmvattenberedare i nr 8/01.

Mer information om solvärme, bland annat en förteckning över installatörer som utbildats för solvärmeinstallationer, finns på www.solklart-solvarme.nu

Fakta/solvärmebidraget:

Staten ger engångsbidrag till installation av solvärmeanläggning i bland annat småhus (endast permanentbostäder), även till anläggning för tappvarmvatten och/eller uppvärmning. Bidrag ges till projekt påbörjade från och med den 1 juni 2000 och så länge de avsatta pengarna räcker. Bidraget kan inte kombineras med andra statliga eller kommunala bidrag till solvärme för samma projekt. Det är länsstyrelsen i det län där huset ligger som beslutar om bidrag. Där kan du få mer information och ansökningsblankett. Informationsblad och ansökningsblanketter kan också hämtas från Boverkets hemsida (www.boverket.se).

Marknadsöversikt/varmvattenberedare:

Varmvattenberedare som kan monteras hängande

Produktnamn: SVR
Tillverkare/generalagent/distributör: Thermia Värme AB, tel 0570-813 00, www.thermia.se
Typ av beredare: Separat elektrisk förrådsberedare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? 1 (230 V) alt 3 (400 V)
Volym: 110 liter
Material i beredaren: Rostfritt stål
Montering: Monteras vertikalt hängande
Mått (b x d x h i cm): 42x43x112
Vikt: 31 kg
Övrigt: Finns även i storlekarna 30 och 60 liter
Konsumentpris: 6 125 kronor (rekommenderat utpris)

Varmvattenberedare för normalfamiljen

Produktnamn: MBH
Tillverkare/generalagent/distributör: Thermia Värme AB, tel 0570-813 00, www.thermia.se
Typ av beredare: Separat stående dubbelmantlad förrådsberedare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? 3-9 (elpatron är tillbehör)
Volym: 220 liter
Material i beredaren: Kopparfodrad alternativt rostfri behållare
Montering: Stående
Mått (b x d x h i cm): 65x69x148
Vikt: 141 kg
Övrigt: Finns även i storlekarna 160 och 300 liter
Konsumentpris: 10 875 kronor (rekommenderat utpris)

Integrerad förrådsvarmvattenberedare

Produktnamn: CTC Safir 200 liter
Tillverkare: CTC Ferroterm . Agent i Sverige: Enertech AB (CTC), tel 0372-88000, www.bentone.se
Typ av beredare : Integrerad elektrisk förådsberedare
Antal kW : 3 kW vid 2-fas
Volym: 194 liter
Material : Rostfritt
Montering : Stående på golv
Mått (b x d x h i cm): 69x69x138
Vikt: 57 kg
Övrigt: Levereras med ventil kombinat, kalksäkring etc. Finns även i storleken 285 liter (CTC Safir 300)
Konsumentpris: 7 750 kronor.

Gasoldriven genomströmningsberedare


Produktnamn: Sylber
Tillverkare/generalagent/distributör: Exergon Skandinaviska AB, tel 0383-19922, www.exergon.se
Typ av beredare: Genomströmningsberedare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Gasol 18 kW
Volym:
Material i beredaren: Koppar
Montering: På vägg
Mått (b x d x h i cm): 35x25x76
Vikt: 14 kg
Övrigt:
Konsumentpris: 3 210 kronor

Dubbelmantlad förrådsvarmvattenberedare


Produktnamn: Smart 240 Silver Blue
Tillverkare/generalagent/distributör: WärmeProdukter i Klippan AB, tel 0435-184 10, www.warmeprodukter.se
Typ av beredare: Dubbelmantlad förrådsberedare. Består av tank i tank, där yttertanken innehåller pannvattnet och innertanken innehåller tappvarmvattnet.
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron?
Volym: Totalt 242 liter varav volym pannvatten 42 liter och volym tappvatten 200 liter
Material i beredaren: Innertanken för tappvarmvattnet är utförd i rostfritt stål
Montering: Levereras för golvmontage. Hållare för väggmontage medföljer, den kan vändas 180 grader för väggmontage.
Mått (b x d x h i cm): Ø 51,6, höjd 169,7
Vikt: 75 kg
Övrigt: Utrustad med termostat för eventuell styrning av laddningspump (start/stopp). Finns i fler storlekar.
Konsumentpris: 16 490 kronor (frakter tillkommer. Priserna är dagens aktuella. På grund av stor osäkerhet om prisutvecklingen på råmaterial kan priserna ändras med kort varsel.)

Varmvattenberedare som räcker till 12 duschar


Produktnamn: Modul 300litR
Tillverkare/generalagent/distributör: Metro Therm AB, tel 0480-420 730, www.metrotherm.se
Typ av beredare: Elektrisk
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Elpatron 1-3 kw
Volym: 300 liter
Material i beredaren: Rostfri
Montering: Golvmodell
Mått (b x d x h i cm): 60x60x182
Vikt: 82 kg
Övrigt: Finns i fler storlekar
Konsumentpris: Cirkapris 8 500 kronor.

Varmvattenberedare för stugan, snabbdusch och disk


Produktnamn: Minett 30 litE
Tillverkare/generalagent/distributör: Metro Therm AB, tel 0480-420 730, www.metrotherm.se
Typ av beredare: Elektrisk
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Elpatron 3,6/1,2 kw
Volym: 30 liter
Material i beredaren: Glasemaljerad
Montering: Golv/vägg-modell
Mått (b x d x h i cm): 47,5x34,5x52,5
Vikt: 22 kg
Övrigt:
Konsumentpris: Cirkapris 2 999 kronor

Flexibel kombination


Produktnamn: Nordic värmeberedare Nr 2
Tillverkare/generalagent/distributör: Nordic Trä & Bygg AB, tel 0920-223130, www.nordic-trabygg.se
Typ av beredare: Genomströmningsberedare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? 6 kW
Volym (liter): 500 liter
Material i beredaren: Lackerad plåt
Montering: Frontmonteras på befintlig panna
Mått (b x d x h i cm): Ø 84, höjd 178
Vikt:
Övrigt: För- och varmvattenslinga 10 + 10 meter, shunt-paket, ventilkombination (ventilrör med avstängnings-, back-, säkerhets- och blandningsventil), 2 termometrar samt avtappningskran, solslinga 10 meter. Finns i fler modeller och utföranden.
Konsumentpris: 23 400 kronor

Liten och nätt varmvattenberedare för kolonistugan

Produktnamn: NIBETTE CU 15
Tillverkare/generalagent/distributör: Nibe AB, tel: 0433 - 73 000, www.nibe.se/vvs
Typ av beredare: Elektrisk vattenvärmare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron?
Volym: 15 liter
Material i beredaren: Vattenmagasinet består av en stålbehållare med invändigt korrosionsskydd av koppar
Montering: Stående eller hängande med röranslutningarna uppåt
Mått (b x d x h i cm): 39x28,8x39
Vikt: 18 kg
Övrigt:
Konsumentpris: 3 160 kronor (rekommenderat cirkapris)

Varmvattenberedare för villa och flerfamiljshus


Produktnamn: ES 300
Tillverkare/generalagent/distributör: Nibe AB, tel: 0433 - 73 000, www.nibe.se/vvs
Typ av beredare: Elektrisk vattenvärmare
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Standardeffekt 3 kW, men kan även erhållas i 6 kW
Volym: 300 liter
Material i beredaren: Vattenmagasinet består av en stålbehållare med invändigt korrosionsskydd av koppar
Montering: Stående
Mått (b x d x h i cm): Ø 65, höjd 122,5
Vikt: 105 kg

Övrigt: Finns även i storlekarna160, 210 och 500 liter Konsumentpris: 9 130 kronor (rekommenderat cirkapris)

Varmvattenberedaren för storbadaren


Produktnamn: KBE
Tillverkare/generalagent/distributör: Thermia Värme AB, tel 0570-813 00, www.thermia.se
Typ av beredare: Separat stående enkelmantlad varmvattenackumulator
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? 3-12 (elpatron är tillbehör)
Volym: 500 liter
Material i beredaren: Kopparfodrad
Montering: Stående
Mått (b x d x h i cm): Ø 74 cm, h 179 cm
Vikt: 156 kg
Övrigt: Finns även i storlekarna 220, 700 och 1000 liter
Konsumentpris: 13 762 kronor (rekommenderat utpris)

Kan monteras liggande


Produktnamn: Cabinet 110litE
Tillverkare/generalagent/distributör: Metro Therm AB, tel 0480-420 730, www.metrotherm.se
Typ av beredare: Elektrisk
Om elektrisk, i såfall antal kW i elpatron? Steatitelement 1-3 kw
Volym (liter): 110 liter
Material i beredaren: Glasemaljerad
Montering: Väggmodell, golv vid montering av benstativ (tillbehör). Kan även monteras liggande. Vid liggande montage reduceras kapaciteten med 25 procent.
Mått (b x d x h i cm): 46x46x110
Vikt: 65 kg
Övrigt:
Konsumentpris: Cirkapris 4 790 kronor

 

 
25 januari 2005

4 Kommentarer

2010-11-06
Mick
2011-03-28
petermbi
2011-04-08
Tommy
2013-07-25
Lisa
Annons

6 frågor och svar – då vet du när det är dags att byta till en ny...

När måste jag byta ut husets nuvarande uppvärmning och när det värt att investera i en ny värmepump? Nibe svarar på 6 frågor för dig som vill veta mer...

Annons från NIBE

NIBE F2026 - luft/vatten-värmepump med låg ljudvolym som arbetar...

NIBE F2026 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2026 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller...

Annons från NIBE

Han hämtar värme ur en frusen sjö!

Att värma huset med värmepump fungerar alldeles utmärkt även i strängt vinterklimat i Sveriges nordligaste by. Sixten Jensens NIBE värmepump hämtar...

Den här artikeln är sponsrad.

Värmepumpen gör att tegelugnen värmer längre

I det nybyggda huset i Visby kombineras den sköna spisvärmen från en klassisk tegelugn med smart teknik hos en NIBE F750 frånluftsvärmepump. Resultatet...

Den här artikeln är sponsrad.

Ny frånluftsvärmepump från NIBE klarar uppvärmning enligt BBR 16

NIBE F750 är ny frånluftsvärmepump som ensam klarar att värma en villa på 200 kvm med bra klimatskärm enligt BBR 16.

0

Så värmer vi villan

Uppvärmning är den tveklöst största utgiftsposten för oss villaägare. Men hur värmer vi egentligen våra villor, vilka värmekällor är på väg bort och...

2

Ökat intresse för luft/luftvärmepumpen

Allt fler söker alternativa uppvärmningskällor till bostaden. Dels för att skona miljön och dels för att minska dyra uppvärmningskostnader. Intresset...

0

Så funkar de olika energivalen

En översikt av olika uppvärmningsalternativ och vilka hus de passar.

1

Läsarnas vanligaste värmefrågor!

Berg, luft, ved, sol eller olja? Eller lite av varje? Att välja värmekälla är inte lätt. Därför har vi låtit vår experthjälp bara handla om värme denna...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons