Artikeln är sponsrad av Trygg Hansa

Vilken brandsläckare ska man ha?

Trygg-Hansa

En ny undersökning visar att det saknas brandsläckare i 40 procent av våra bostäder. Även om man ska prioritera att ”rädda och larma” om det skulle börja brinna så kan man i många fall enkelt släcka elden om man har en brandsläckare.

En ny undersökning som Trygg-Hansa gjort, visar att det saknas brandsläckare i 40 procent av våra bostäder och fritidshus. Även om man ska prioritera att ”rädda och larma” om det skulle börja brinna så kan man i många fall enkelt släcka elden om man har en brandsläckare (eller i vissa fall en brandfilt) och då rädda såväl liv som egendom.   

För dig som ska köpa en ny brandsläckare innebär det att du bör känna till vad de olika benämningarna och klasserna innebär, så att du kan göra rätt val. En så kallad A-släckare kan användas i bostäder. Dessa kan innehålla vatten, skum eller pulver.

Vad ska man då välja?

Pulverbrandsläckarna är att föredra av rent tekniska skäl. De har mycket så kallad ”släckeffektivitet” per kilo släckmedel och är relativt lätta att använda även för en ovan användare. Pulversläckaren är dessutom relativt underhållsfri.

För hemmet, villan och fritidshuset rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg och lägsta effektivitetsklass ska vara ”43A 233BC”. Släckaren ska även vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. Mer information finns på www.brandskyddsforeningen.se

En brandsläckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Titta till släckaren varje månad och kontrollera att den fortfarande är laddad och att den inte har några skador. En pulversläckare bör lämnas in för omladdning efter 10 år.

Brandsläckaren ska placeras så centralt i bostaden som möjligt, så att man lätt når den, oavsett var man befinner sig. Det är dock bra om den är placerad nära kök och eventuella eldstäder.  När du använder brandsläckaren – rikta då strålen mot lågornas bas.

Har du frågor om det här med brandsläckare, tveka då inte att höra av dig till mig!

Vänligen, Håkan
[email protected]

Läs mer om brandövningar här

07 maj 2014
Annons
Annons
Mer om Trygg-Hansa
Det är lika viktigt att brandöva hemma som i skolan eller på jobbet.
Den här artikeln är sponsrad.

Tävla med Trygg-Hansa

Trygg-Hansa Vad gör du om det börjar brinna? Svara på frågan och tävla om 200 brandfiltar från Trygg-Hansa.

Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa.

Har du gjort en utrymningsplan & bestämt en uppsamlingsplats?

Trygg-Hansa Idag så har endast vart tionde hushåll i Sverige brandövat hemma någon gång. Denna siffra är tyvärr väldigt låg och visar på att det finns stora brister...

Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa.

Bränder som orsakas av elfel är vanliga

Trygg-Hansa Elfel är en väldigt vanlig orsak till bränder i våra hem. Dessa elfel orsakar upp emot 1 300 bostadsbränder per år. Elrelaterade bränder börjar normalt...

Brand orsakad av levande ljus, eldning i trädgården och grillning

Trygg-Hansa Att levande ljus orsakar en hel del bränder, det vet nog alla. Men sanningen är dock den att vi ser fler bränder på våren och sommaren än under vintern då många tänder ljus och eldar i kaminer. Orsakerna till det är flera…

Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa

Rädda, larma, släck

Trygg-Hansa Det är viktigt att veta hur man ska agera om en brand uppstår. Man bör ha tänkt igenom hur det ska göras innan för när paniken väl sätter in så agerar...

Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa.

Behöver man ha en brandfilt hemma?

Trygg-Hansa Ungefär vart tredje hushåll i Sverige har en brandfilt i hemmet, men mot bakgrund av att en brandfilt är en billig investering och att den effektivt...

Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa.

Se till att ha rätt brandvarnare

Trygg-Hansa En brandvarnare är en mycket billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig i tid, men vet du vilken brandvarnare du ska ha?