Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa.

Bränder som orsakas av elfel är vanliga

Trygg-Hansa

Elfel är en väldigt vanlig orsak till bränder i våra hem. Dessa elfel orsakar upp emot 1 300 bostadsbränder per år. Elrelaterade bränder börjar normalt genom överhettning som orsakas av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt.

Elfel är en väldigt vanlig orsak till bränder i våra hem. Dessa elfel orsakar upp emot 1 300 bostadsbränder per år. Elrelaterade bränder börjar normalt genom överhettning som orsakas av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt.

I våra hem finns det numera elapparater av alla slag. Dessa apparater kan orsaka bränder på grund av att de överhettas eller används felaktigt. Det finns många råd och tips att lämna om hur man undviker att dessa ska orsaka en brand. Vi ska här kommentera några vanliga situationer som var och en i värsta fall kan ödelägga huset.

Lite var till mans så har vi nog överbelastade förgreningsuttag hemma. Det innebär att vi har fler apparater anslutna till förgreningsuttaget, än vad det är gjort för. Detta genom att man ansluter ett grenuttag till i det grenuttag som är anslutet i väggkontakten. I värsta fall kan ytterligare ett eller flera anslutas på samma sätt. Vi har då en uppenbar risk för överhettning med en brand som följd. Anslut således inte fler apparater till uttaget än vad det är gjort för.

Var även försiktig med laddare till olika apparater och lägg inte en sådan i soffan eller fåtöljen. Se till att inget brännbart finns allt för nära. Dra ut laddaren ur vägguttaget då laddningen är klar.

Det är viktigt att komma ihåg att man inte får dra el själv eller koppla in något i en elcentral. Det är ett jobb som ska utföras av en behörig elektriker. Överlåt även åt en elektriker att installera spotlights, för även de kan utgöra en brandfara om de installeras felaktigt.

Har du frågor eller kommentarer på artikeln, tveka då inte att höra av dig till mig!

Hälsningar, Håkan
[email protected]

07 maj 2014
Annons
Annons
Mer om Trygg-Hansa
Det är lika viktigt att brandöva hemma som i skolan eller på jobbet.
Den här artikeln är sponsrad.

Tävla med Trygg-Hansa

Trygg-Hansa Vad gör du om det börjar brinna? Svara på frågan och tävla om 200 brandfiltar från Trygg-Hansa.

Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa.

Har du gjort en utrymningsplan & bestämt en uppsamlingsplats?

Trygg-Hansa Idag så har endast vart tionde hushåll i Sverige brandövat hemma någon gång. Denna siffra är tyvärr väldigt låg och visar på att det finns stora brister...

Brand orsakad av levande ljus, eldning i trädgården och grillning

Trygg-Hansa Att levande ljus orsakar en hel del bränder, det vet nog alla. Men sanningen är dock den att vi ser fler bränder på våren och sommaren än under vintern...

Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa

Rädda, larma, släck

Trygg-Hansa Det är viktigt att veta hur man ska agera om en brand uppstår. Man bör ha tänkt igenom hur det ska göras innan för när paniken väl sätter in så agerar man ofta inte rationellt. Informera hela familjen om vad som gäller. Grundregeln är alltid: Rädda - Larma - Släck.

Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa.

Behöver man ha en brandfilt hemma?

Trygg-Hansa Ungefär vart tredje hushåll i Sverige har en brandfilt i hemmet, men mot bakgrund av att en brandfilt är en billig investering och att den effektivt...

Artikeln är sponsrad av Trygg Hansa

Vilken brandsläckare ska man ha?

Trygg-Hansa En ny undersökning visar att det saknas brandsläckare i 40 procent av våra bostäder. Även om man ska prioritera att ”rädda och larma” om det skulle...

Artikeln är sponsrad av Trygg-Hansa.

Se till att ha rätt brandvarnare

Trygg-Hansa En brandvarnare är en mycket billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig i tid, men vet du vilken brandvarnare du ska ha?