Annons

Dags att köpa pool

Pool

Funderar du på att köpa en pool? Omsätt pooldrömmarna till den egna trädgårdens verklighet. Den här artikeln hjälper dig med vad som är viktigt att tänka på då du ska köpa en pool.

Av: Thomas Björck, 11 juli 2002


Det blir allt vanligare med swimmingpool i våra villaträdgårdar.Men det gäller att omsätta drömmarna till den egna trädgårdens verklighet, och i den här artikeln vill vi hjälpa dig med råd och tips om vad som är viktigt att tänka på.

Tiden går som vi alla vet väldigt fort, därför gäller det att planera för kommande bad. Räkna med 1 - 3 veckor för att färdigställa en pool, lägg därtill leveranstid och upphandling. Tänk då på att det kommer att bli möjligheter till bad i många år framöver. Med det vill vi säga att planering är a och o för ett lyckat poolköp.

Ekonomi

En pool kan kosta vad som helst mellan 5000:- och en miljon. För 5 000 - 10 000 kr får du en uppställbar rund plåtpool med 3,6 m diameter och ett litet reningsverk. Det är ingen dum början om ekonomin för stunden inte tillåter mera. Ungarna kommer att ha kul - även om uppvärmning saknas. Livslängden blir mycket begränsad, men om några år kanske du vill bygga en "riktig" pool. S k ovanmarkspooler finns sedan i större format, i bättre kvalitet och med mer utrustning för upp till ca 50 000:-.
Vanligast i Sverige och resten av Europa är ändå att gräva ned poolen, så att den blir en mer varaktig del av trädgården - en livslängd på 20 - 40 år ska man förvänta sig. Prislappen beror på poolstorlek och utrustning och hur mycket arbete man kan göra själv. Vanligen kostar en pool 4 x 8 meter, med "normalutrustning" färdigt installerad, 100 000 - 150 000 kr.
Det är i allmänhet dålig ekonomi att vara för snål. Man kan banta utrustningen, t ex köpa ett mindre reningsverk, men det straffar sig i längden, då poolen kräver mer service. Är poolen bra anlagd och det finns automatik för det mesta, är det inte mer arbete att sköta poolen än det var att klippa den del av gräsmattan som poolen ersatte.
Som villaägare har du förmodligen inga större problem med att låna i bank för investeringen. Då är räntan låg och amorteringstiden lång. Dyrare blir det att vända sig till något finansieringsinstitut.
Blir det aktuellt att senare sälja huset kommer poolinnehavet att påverka försäljningspriset i gynnsam riktning (Men det finns även spekulanter som kommer att backa, då de absolut inte kan tänka sig att ha pool).

Annons

Trädgården

Den viktigaste förutsättningen är naturligtvis din egen trädgård. Poolen ska vara ett smycke, och bäst blir det om den är integrerad i en uteplats och inte bara utslängd på måfå i gräsmattan. Det kan många gånger vara värt kostnaden att anlita en trädgårdsarkitekt för att få förslag till en totallösning för pool, uteplats, grill, trädgårdsbelysning och planteringar. Men detta är också något som det poolföretag du vänder dig till oftast har goda idéer om.

Även i en liten trädgård, t ex vid ett radhus, går det bra att ha pool. Självklart då en mindre variant, men vad gör det? Även om man vill motionera behövs ingen 25 meters bassäng, i den lilla poolen (längd 3,5 meter) bygger man in en s k jet-stream, och sedan kan man simma på stället mot en kraftig vattenstråle.

Viktigare är solinstrålning och uppsiktsmöjligheter. Du kommer att tillbringa längre tid solbadande vid poolkanten än i vattnet. Sol och pool hör ihop! Du bör även från din uteplats eller ditt vardagsrumsfönster kunna se när barnen badar. Och inte att förglömma, poolen är vacker att se på, även kvällstid när undervattensbelysningen skapar en härlig atmosfär.

Om trädgården har en slänt blir det kanske aktuellt att välja en konstruktion, som på ena sidan kan vara helt nedgrävd och på den andra ligga en bit över marknivån. Ofta är det i sådana här fall inte möjligt att ha en lång poolsida öppen mot ?dalen", det ensidiga vattentrycket kommer att få poolväggen att bågna utåt. Släntpooler är därför av statiska skäl oftast runda. En lösning är att på dalsidan bygga ett däck, som samtidigt stabiliserar poolväggen. Hur som helst, åtminstone 60 cm måste vara nedgrävda till orörd mark. Att bygga poolen på utfyllnadsmassor är förkastligt, då dessa säkert kommer att sjunka något de följande åren och dra poolväggen med sig.

 

Dränering

Liksom alla byggnader bör poolen ha ett dräneringssystem, d v s man återfyller med singel. Detta så att regnvatten kan sippra ned till den dräneringsledning, som går runt poolbotten och avleds till dagvattenledning, självdränerande mark eller dike. Det här är ju ibland omöjligt att åstadkomma, t ex vid ett källarlöst hus eller mark med hög grundvattennivå, och då låter man dräneringsledningen avslutas vid en inspektionsbrunn, som vid behov kan läns-pumpas. Men detta är inga problem, det byggs till och med pooler i mark som har så hög grundvattennivå, att man under hela byggnadstiden måste ha pumpar igång för att kunna gå torrskodd.

Maskinrummet

Till poolen hör pumpar och diverse elektriska installationer. Helst bör dessa placeras inomhus, t ex i garage eller tvättstuga i källaren. Det måste finnas avlopp i detta rum.
Det är inga problem att dra vattenledningar fram till poolen om avståndet är resonabelt, säg 20 meter. Reningsverkets pump bör inte stå högre än en halvmeter över poolens vattennivå. Helst ska den stå lägre, för att undvika att pumpen suger luft.

Ett alternativ är att bygga ett maskinrum alldeles bredvid poolen, gärna integrerat i uterum eller förrådsutrymme. En del av detta kan vara nedsänkt i mark. Från detta rum ska det gå en avloppsledning till ovannämnda dräneringsledníng, så att vatten från returspolning kan föras bort någonstans.

För att undvika frysskador på utrustningen, men framförallt kondensskador på elmaterielen, är det bra om utomhusinstallationen görs med s k unionskopplingar och europahandskar, så att känsliga saker kan tas in vintertid. Själva filtertanken med 100 kg sand lämnas däremot kvar med öppen dräneringsplugg.

En jetstream-pump måste stå nära poolen, max ca 2 m, så att inte vattenkraften går förlorad i långa slangar.

Poolens format

De flesta pooler i villaträdgårdar är rektangulära, vanligast 4 x 8 meter. Men även en mindre pool kommer att fungera bra. Större pooler väljs oftast av estetiska skäl, det kan se oproportionerligt ut med en liten pool i en jättestor trädgård. Runda, ovala och åttakantiga pooler är oftast det enda alternativet i sluttande trädgårdar, eller så väljer man dem för att de passar bättre ihop med arkitekturen.

Dessa pooler har en nackdel, det går inte att förse dem med automatiska poolöverdrag, utan man får räkna med att täcka dem manuellt med ett plastskynke.

Konstruktionen

Vanligast är att själva poolstommen är utförd av tryckimpregnerat trä och plywood. Alternativet är en stomme av stål eller Lecasten. Trä och stålstommarna är prefabricerade, så byggtiden blir mycket kort. Stenstommen bygger man på en gjuten botten av betong. Det finns prefabricerade trästommar som inte fordrar någon gjutning alls, konstruktionen är självbärande för yttre jordtryck, även när poolen är tömd. Hållbarheten och livslängden är i samtliga fall likvärdig - om vi utgår ifrån att det är ett seriöst företag som bygger poolen.
Stommen i sig är inte vattentät. Den förses med ett färdigsvetsat plastinnanmäte av vinyl, en s k liner för att prata poolspråk. Den är oftast 0,5 - 0,7 mm tjock, men det är inte tjockleken som är betydelsefull. En liner är lättreparerad om olyckan i form av ett vasst föremål skulle vara framme. Den håller i 10 - 15 år innan den behöver bytas.
En helt annan teknik gäller för betongpoolen. Här är i princip själva stommen även vattentät, men små sättningar i marken kan orsaka nästan osynliga sprickor, så säkrast är att även här förse poolen med en liner.

Reningsverk

Då detta är poolens hjärta och lunga är det inte värt att snåla här. Ett underdimensionerat reningsverk leder till större servicebehov och tätare intervaller mellan returspolningarna, för att vattnet ska vara perfekt. Det är ingen idé att köpa för stor pump, det väsentliga är att filterytan är så stor som möjligt. Det finns olika tekniker för rening, men över 90 % av poolägarna väljer ett sandfilter.

Din leverantör kan förmodligen också tillhandahålla rör, kopplingar, ventiler, el- och styrdetaljer i ett komplett paket.

Värme

En pool utan uppvärmning används inte så ofta som en där vattnet är behagligt varmt. Man kräver 2 - 3 grader högre temperatur än vad sjöarna brukar hålla, och framförallt, den temperaturen vill man vidmakthålla i 3 - 4 månader. Idag är elvärme det klart vanligaste. Men mer och mer kommer kombinationer, t ex att huset i sig har en värmepump, som sommartid går på lågvarv. Då är en värmeväxlare vatten/vatten det rätta alternativet, liksom när man värmer huset med olja eller ved. Allt fler poolägare kompletterar även med gratisvärme från solfångare.

Poolöverdrag

Här finns det en uppsjö av alternativ. Både för att spara värme och att ha som barnskydd. Billigast är någon form av presenning som fästes vid poolkanten, det är också den enda möjligheten när poolen inte är rektangulär. Vill man bespara sig det arbetet finns plastöverdrag som löper i skenor utmed långsidorna. Här finns sådana som man drar över manuellt med ett rep eller sådana som drivs av poolpumpens eget vattentryck. Ytterligare ett alternativ är ett tält av klar plast. Detta skyddar effektivt mot nedfallande löv och behåller värmen i vattnet. Prisnivåerna varierar kraftigt. Är poolen barnskyddad med staket, bör man i alla fall ha en luftkuddefolie för att spara på uppvärmningskostnaderna.

Tillbehör

Varje poolägare med självaktning har förstås ordnat bräddavlopp (där vattnet sugs ut till reningsverket), insprutningsflänsar, lejdare av rostfritt stål och en eller flera undervattensarmaturer. För rengöring av poolbotten finns borstar och vattendammsugare.
För att hålla vattnet bakteriefritt använder man klor eller den klorfria desinficeringspreparat som poolleverantören kan tillhandahålla.

Automatik

Det är inte meningen att en pool ska förorsaka en massa arbete. Det gör den inte heller om den är vettigt konstruerad och man har praktiska poolskötseldetaljer. På senare år har det blivit allt vanligare att komplettera med automatisk desinficering (salt-metoden) och automatisk bottendammsugare (drivs av poolens eget vattentryck). Värmen styrs av termostat, pumpens dagliga gångtid av regleringsur. Solfångarna har en dubbeltermostat, som pejlar in skillnaden mellan luften och vattnets vattentemperatur.

Vintervård

Så kommer då den dag när det inte är roligt att bada ute längre. Precis som med båtar och husvagnar måste poolen läggas i ide. Vattnet kommer att frysa till och skulle kunna skada utrustningen om man inte vidtar några säkerhetsåtgärder. Principen är enkel. De detaljer som kan sprängas av is (bräddavlopp, pumpar, filter) ska tömmas på vatten, men med själva poolen händer inget om den är nedgrävd i mark. Vattnet klarar sig år efter år, och för att inte alger ska växa tillsätter man ett långtidsverkande algbekämpningsmedel.

Köp och garantier

De flesta seriösa poolföretagen i Sverige är organiserade i SvP (Sveriges Poolproducenter, www.svp.a.se). Några av dem har omfattande kataloger som ger god information. Normalt lämnas 2 års garanti på teknisk utrustning, på poolstommen 10 - 15 år. Viktigt är att inte ha poolförsäljaren på alltför långt avstånd. Vid installationen, och speciellt första poolåret, är det tryggt att ha någon "poolare" i närheten.

Grävmaskin är ett måste för att få bort schaktmassorna från gropen som skall rymma poolen. Finns det utrymme för en stor grävare, går det kvickt och effektivt.


Själva konstruktinen är enkel att bygga. Allt är förberett för gör-det-själv montage. När stommen är rest och de speciella väggskivorna kommit på plats är det dags...


... att montera insprutningsdetaljer och packa botten för sista gången.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
11 juli 2002 Thomas Björck
Annons
Annons
Mer om Pool
God planering och gott om tid underlättar när man ska bygga en pool. Foto: Istock
ANNONSSAMARBETE MED POOLGIGANTEN

Bygga pool – 7 saker att tänka på!

Pool Över hälften av de som köper pool väljer att bygga poolen själv. Är man händig kan man spara mycket pengar på det. Här är sju viktiga råd inför poolbygget!

Erik Lennartsson stortrivs med sin pool.
ANNONSSAMARBETE MED POOLGIGANTEN

Poolägaren om livet med pool: ”Vi badar varje dag!”

Pool Är det lika härligt som det låter med pool? Vi ställde några frågor till poolägaren Erik Lennartsson som byggde sin egen pool.

Vilken pool passar bäst för er familj?
ANNONSSAMARBETE MED POOLGIGANTEN

Stor guide: 9 viktiga val inför poolköpet

Pool Planerar ni att skaffa pool? Här är nio val att ta ställning till inför köpet.

Stor poolguide – vi guidar dig rätt

Pool Släng inte pengarna i poolen! Här är de tre bästa råden som ger dig maximalt med badglädje framöver.

Återhämta dig efter en lång dag i ett varmt spabad.
Sponsrad

Spabad - den självklara platsen för avkoppling och återhämtning

Pool I ett spabad kan du spendera kvalitetstid med familj och vänner, känna hur stressen minskar och hur du kopplar av. Det är dessutom en skonsam kur för...

Annonssamarbete

Lyx med eget spabad hemma

Pool Så lyxigt med hemmaspa! Men vad ska du välja, hur mycket pyssel är det och drar det mycket el? Vi frågar experten!

Allt du behöver veta om spabad

Pool Funderar du på att köpa ett spabad för utomhusbruk? Vi har pratat med experterna om vad man ska tänka på innan man investerar i det varma bubbelbadet.

Pool är det perfekta sättet att få till en hemmasemester. En skön plats att få hänga på.
Annonssamarbete

Låt pooldrömmen bli verklighet – Expertens råd om tryggaste köpet

Pool Vi har bett poolexperten Magnus Holgersson svara på kundernas frågor om pool och hur man undviker de största misstagen.

Plats för plask! Här är poolhänget vi älskar

Pool Okej, det är fortfarande vår men snart, snart kommer sommaren. Så nu laddar vi för härligt häng i och vid poolen!

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]