Bygg en fin pergola till din trädgård.
Bygg en fin pergola till din trädgård. Foto: Gör det själv

Guide: Bygg din egen pergola

Uterum

Är du sugen på ett extra rum utomhus? Bygg en pergola! Så här bygger du den steg för steg. 

Av: Gör det själv, 03 maj 2016

Med en pergola i trädgården får du ett extra rum där du kan slappa, fika, mysa med vänner eller bara njuta av sommaren. Du kan placera pergolan på gräsmattan eller på en terrass efter tycke och smak. Vill du att den ska ge skugga planterar du massvis med klätterväxter runt den eller spänner upp en duk som tak. Gör det självs pergola har byggts med standardreglar så de behöver nästan inte ens använda sågen. Du kan lätt anpassa måtten efter egna önskemål.

Material till pergolan:

45 x 95 mm reglar:


 • 6 stolpar (A) som sätts ihop av 12 reglar
Annons

45 x 145 mm reglar:

 • 1 planka (B), 540 cm, till den ena 
långsidan
 • 2 plankor (C) à 531 cm till den andra 
långsidan och till mitten
 • 2 plankor (D) à 199,5 cm till kortsidorna
 • 8 snedsträvor (E) à 90 cm

45 x 70 mm reglar:


 • 10 överliggare (F) à 250 cm  
 • 6 korta takreglar (G) à 50 cm

22 x 70 mm hyvlat trä:


 • 10 offerbrädor (H) à 253 cm 


22 x 45 mm profilerad list:


 • Dekorlister (J), totalt cirka 15 meter 


Dessutom:

 • 6 plintar med stolpskor
 • Singel, 8/16 mm
 • Tjärpapp (under stolparna)
 • Trälim, vinterlim
 • Galvaniserade skruvar, 6 x 80 mm och 8 x 40 mm
 • Franska skruvar, 10 x 120 mm
 • Galvaniserade spikar, 120 x 3,4 mm
 • Murarsnöre
 • 6 armeringsnät à 80 x 120 cm
 • Krokar för upphängning av näten
 • Kedjor för upphängning av näten
 • Träolja och utelasyr

Taktips till pergolan 

Tak över pergolan? Om du senare får lust att lägga tak på pergolan så kan du använda korrugerad plast, kanalskivor eller liknande. Om du väljer segelduk, måste det gå att dra bort duken när det regnar för att den inte ska samla vatten.

Malltips till pergolan

Gör en mall. När du ska sätta snedsträvor mellan stolparna och plankorna, så kan du forma dem. I så fall är det smart att göra en mall som du kan använda när du sågar ut träet. 

Läs mer: Snickar-Björns tips för att bygga pergola

Mät upp och gräv

1. Bestäm var pergolan ska stå (gärna på en stensatt terrass). Ta sedan reda på hur många stolpar som går åt och markera var de ska grävas ner – på en rak linje.

Häll grovt singel i hålen så blir det lättare att justera plintarna.

2. Gräv hål för plintarna och häll i lite singel. Hålen ska vara cirka 90 cm djupa och grävas 150–200 cm från varandra. De ska också vara lite större än plintarna för att plintarnas läge ska kunna justeras så att de hamnar i rak linje.

3. Sätt ner betongplintarna i hålen och kolla med vattenpass att de står korrekt. Det är smartast att sätta ner de två yttre först och sedan justera in de två i mitten.

Spänn en lina mellan de två yttre plintarna så blir det lätt att justera in alla i en rak linje.

4. Kolla att de två yttersta står perfekt. Det gör du lättast med ett laservattenpass. Plintarna ska stå på exakt samma nivå om de inte är försedda med justerbara stolpskor. Sätt ner de två andra och rätta in dem efter de två första.

5. Mät diagonalmåtten mellan plintarna på kortsidorna så att de hamnar vinkelrätt mot dem på långsidan. Diagonalmåtten ska vara lika stora.

Läs mer: Så bygger du ett växthus

Långsida till pergolan

Varje stolpe består av två 45 x 95 mm reglar som limmas och skruvas ihop, men till att börja med räcker det att montera den inre delen av stolparna. Den yttre delen monteras först när ramen har lagts på plats.

Börja med den ena långsidan där du sätter upp de två inre reglarna till hörnstolparna. Fäst dem tillfälligt med hjälp av tvingar och ett par hjälpbrädor så att du lätt kan finjustera dem. När de står som de ska fäster du den långa plankan mellan dem. Fäst den tillfälligt med tvingar så att du kan finjustera den.

Ändträet penslas med träolja så håller det längre. Delarna målas innan de monteras.

1. Mät för stolpen A och såga ett litet urtag i den för ramen. Det är klokt att måla alla delar innan de sätts på plats eftersom det är mycket lättare att göra det medan de ligger på bockar.

2. Sätt den ena delen av hörnstolpen A i stolpskon och fäst den tillfälligt med en tving. Innan den skruvas fast sätts den inre regeln till den andra hörnstolpen upp så att delarna kan rättas till.

3. Lägg upp den långa plankan B så att den vilar i urtaget och går kant i kant med utsidan av stolpen A. Fäst den tillfälligt med en eller två tvingar.

4. Plankan B skruvas fast när du har finjusterat läget. Förborra och dra fast den med 6 x 80 mm galvaniserade skruvar.

Lägg lite tjärpapp mellan stolpen och betongplinten så att träet inte suger fukt.

5. Mät avståndet mellan stolparna A nertill. Avståndet från utsida till utsida ska vara lika långt som plankan B. Justera delarnas läge om det behövs och fixera dem sedan med tvingar. Vänta med att skruva fast dem.

En snedsträva håller stolpen på plats innan den har skruvats fast slutligt. 

6. Kolla att bägge hörnstolparna A står lodrätt. Sätt också fast den yttre delen av varje stolpe tillfälligt med tvingar så att du kan kolla avståndet. Justera ev. läget och förborra med 6 mm borr.

Läs även:

Tänd en brasa – värm hela huset!

De är ett utmärkt sätt att kapa topparna i el- eller oljeförbrukningen. Ju kallare det är utomhus, desto mer lönsamt är det att elda i kaminen, säger...

7. Skruva fast den inre delen av stolparna A i beslagen med franska skruvar, 8 x 40 mm. Eftersom de är endast 40 mm långa så kolliderar de inte med varandra inuti de hopsatta stolparna.

8. Nu ligger den långa plankan B på ena långsidan på plats. Låt snedsträvorna stå kvar tills alla stolpar har satts på plats och justerats. Det är just det som arbetet ska fortsätta med.

Läs mer: Fantastiska klätterväxter

Stolpar och ram

Ramen ska vila på den andra delen av stolparna för att konstruktionen ska bli stark. Den första, inre delen av stolparna på långsidan har ju redan monterats. Nu är det dags för den yttre delen och den ska sågas till upptill för att ramen ska kunna vila på den.

Det återstår också de två mittersta stolparna på långsidan och de två yttre hörnstolparna.

Den yttre delen ska limmas fast på den inre och därefter skruvas delarna ihop. Skruvarna fästs på cirka 50 cm avstånd från varandra. När sedan alla stolpar är på plats och de yttre delarna av ramen satts fast ska den mittersta plankan monteras.

Delarna till stolparna skruvas ihop med 5 x 80 mm skruvar.

1. Limma och skruva fast den yttre delen av stolparna A på den inre så att ramen upptill kan fästas. Fäst skruvarna cirka 50 cm från varandra.

Det ska bildas en liten hylla som den andra långsidan C ska vila på.

2. Sätt upp den korta plankan D mellan hörnstolparna på ena långsidan. Plankan ska sitta plant med utsidan av stolpen A och fästs med 5 x 80 mm skruvar.

3. Sätt upp de två mittersta stolparna mellan hörnstolparna. Mät avståndet och sätt dem så att det är lika stort avstånd mellan alla stolparna. Fäst först den inre delen som ska sitta i nivå med plankans ovansida och sedan den bärande yttre.

4. Nu har du rest samtliga stolpar och kan lägga upp den sista av de två kora plankorna på den sista kortsidan. Passa också på att skruva ihop plankorna i de tre hörnen så att pergolan blir stabil.

5. Den andra långa plankan C läggs på plats mellan de två yttre stolparna på kortsidorna. Mät avståndet mellan stolparna och såga till plankan.

1

6. Den mittersta plankan C ska monteras mellan de två korta D. Det är lätt att lägga upp den och fästa den om du spänner fast en bräda under varje kortsida med tvingar. Fäst sedan mittplankan med 10 x 120 mm franska skruvar.

Plankorna B och C på var sin långsida är inte lika långa. Det är för att kortsidorna D ska få vila på toppen av stolparna A. 

Överliggare till pergola

Ovanpå ramen, som monterats på stolparna, ska det sitta överliggare som påminner om taksparrar. De ger ett fint skuggspel på sommaren och blir ett bra stöd för klätterväxter.

Du bestämmer själv hur många överliggare du vill sätta upp och hur stort avståndet mellan dem ska vara. Här använder vi oss av 10 överliggare. De ska sticka ut från båda långsidorna och när de fasas i ändarna ser det enkelt och harmoniskt ut. Om du vill kan du bearbeta dem ytterligare. Fäst först de två yttre och spänn snören mellan dem.

1. Lägg upp överliggarna F på de tre plankorna B, C och C. Bestäm hur stort avståndet ska vara mellan dem och
hur mycket de ska sticka ut över långsidorna. Våra sticker ut 23 cm.

2. De första överliggarna F sätts ovanpå kortsidorna D. Sätt dem plant med utsidan. Spänn sedan snören, som ska markera kortändarna, mellan de två. Då blir det lätt att rätta in övriga överliggare.

3. Överliggarna F sätts fast när de har justerats med hjälp av de två snörena. Det räcker att du fäster dem med en 120 x 3,4 mm spik i varje planka B, C och C.

4. Det går snabbt att fästa överliggarna med spikar. Det går naturligtvis bra att i stället skruva fast dem, men i så fall bör du förborra för att träet inte ska spricka.

Avslutande detaljer

Nu återstår det bara att skydda träet och att fullända konstruktionen med lite snickarglädje. Dit räknar vi de korta takreglar som monteras vid kortsidorna.

Snedsträvorna kan göras raka eller formas lite. Det ser snyggare ut med halvrunda snedsträvor, tycker vi. Det kunde vi nämligen konstatera efter ett test med raka och bågformade snedsträvor. Välj det som passar dig bäst.

En dekorlist på sidan av de långa plankorna ser också bra ut liksom offerbrädorna som monteras ovanpå överliggarna. Offerbrädorna skyddar dessutom överliggarna mot fukt.

Urtaget ska vara hälften så djupt som höjden på de korta reglarna G. 

1. Mät upp för de korta takreglarna G (cirka 55 cm) och såga urtag i dem Såga först spår med fogsvansen och stäm sedan bort träet. Urtaget placeras så att reglarna sticker ut lika mycket som överliggarna.

2. Gör ett urtag i överliggaren F för de korta reglarna G så att delarna kan bladas ihop. Reglarna läggs på överliggaren så att du kan markera var du ska göra urtag. Använd ett vasst stämjärn. Se upp så att du inte tar bort för mycket trä.

 

3. Mät upp för snedsträvorna E mellan stolparna A och plankorna C respektive B. Sätt först upp en rak snedsträva och rita sedan formen på den om den ska vara bågformad.

4. Fäst snedsträvorna E när du har sågat till dem. Håll dem på plats med tvingar och förborra för skruvarna. Fäst två skruvar i varje ände, en kort skruv på 80 mm och en lång på 120 mm.

5. Fäst en offerbräda H ovanpå varje överliggare F. Brädorna ska sticka ut lite från både långsidorna och kortsidorna för då skyddar de överliggaren bäst. Längs plankorna sätts dekorlister.

6. Sätt armeringsnät mellan stolparna om du planterar klätterväxter för då har de något att klättra på. Avståndet mellan stolparna passar perfekt till bredden på näten, som hängs upp i kedjor och krokar.

Humle, klätterrosor, klematis och vildvin klättrar fint på armeringsnäten och ger insynsskydd. 

Läs även:

Snöregler för villaägaren

Trottoaren, tomten, taket... Vad har man egentligen för skyldigheter som villaägare när det gäller snöröjning på vintern, och vad händer om man inte...

03 maj 2016 Gör det själv
Annons
Annons
Mer om Uterum

Drömmer du om ett eget uterum? Här är tipsen!

Uterum Drömmer du också om ett uterum där växter gror tidigt och stannar länge? Ett rum för odling och trivsamt umgänge. Ta del av trädgårdsdesignern Peter Englanders råd och låt drömmarna ta några kliv mot verklighet!

Skuggigt och skönt på altanen

Uterum Sommar betyder uteliv på altanen, men alltför stekande sol och hetta vill vi ha möjlighet att ibland välja bort. Här får du tips på några av sommarens...

Vilket virke är bäst?

Uterum Vilket virke ska du ha i ditt trädäck? Tryckimpregnerad furu är fortfarande absolut vanligast eftersom det är så mycket billigare än alternativen,...

Hela familjens utevardagsrum!

Uterum Nu kan Agnes och hennes familj vara ute trots att det regnar. I nya uterummet blir det pyssel, matlagning och umgänge.

Uterummet är vår favoritplats

Uterum För 15 år sedan hittade de drömstället på Österlen. Nu önskade de mer plats. Familjen Ställdal-Eriksson byggde ett uterum med nära kontakt till havet.

Blomstrande rum i trädgården

Uterum Att skapa olika och lite speciella rum är något trädgårdsentusiasten Anna-Lena Wibom har lyckats med i sin stora blomstrande trädgård.

Ombyggt uterum: "Vår gamla altan blev ett uterum"

Uterum Vi i Villas chefredaktör Stina Abenius och hennes släkt bestämde sig för att glasa in verandan till sommarhuset. Vi var trötta på att frysa alla regniga somrar. Dessutom behövde vi mer plats. Det är perfekt!

Nybyggt uterum: "Vi ville vara ute året om"

Uterum Familjen Kvalnes-Ulviken bor på norska ostkusten och har ett uterum som används året om. Det är perfekt för både julens fester och sommarens grillningar...

Ett härligt sommartak på altanen

Uterum Ett skönt skydd mot solen när den gassar som mest, men även mot lättare duggregn. Med en markis blir uteplatsen sommarens vardagsrum på riktigt. Vi...