100 personer får cancer varje år - i onödan (visar ny undersökning om radon)

Produktnyheter

PRESSMEDDELANDE 2012-10-31 En ny undersökning visar att landets kommuner inte har kontroll över radonstrålningen i svenska bostäder. Enligt undersökningen saknar kommunerna kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet för radonhalt på 200 Bq/m3. Om riktvärdet var uppnått skulle 100 personer färre drabbas av lungcancer, varje år.

Socialstyrelsens mål om minskningen av radonhalten i svenska bostäder lyder: ”År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt . Därför skall det säkerställas att: - radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m? luft.” Ansvaret för att radonmätningar genomförs ligger på landets kommuner.

Socialstyrelsen bedömer dessutom i sin Miljöhälsorapport 2009 att cirka 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder, och 100 personer färre om året skulle drabbas av lungcancer om målet nås 2020. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar däremot att riktvärdet för bostadsradon sätts till 100 Bq/m?.

Svensk Radonförening har genomfört en enkätundersökning bland landets kommuner. 68 procent av kommunerna besvarade enkäten. Resultaten visar:
•    2 milj radonmätningar bör göras innan 2020 för att miljömålen ska uppnås, d v s 260 000 per år. Det ska jämföras med nuvarande takt på ca 80-90 000/år.
•    Kommunerna saknar troligen kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3.
•    I hälften av Sveriges kommuner känner man till 15 procent eller färre av de mätningar som borde göras innan 2020
•    Appliceras resultatet på riket är endast 22 procent av de mätningar som borde vara gjorda 2020 idag kända av kommunerna.
•    Endast 53 % av landets kommuner ställer krav på ägarna till flerbostadshus. Av de övriga planerar knappt hälften att skärpa kraven på ägare till flerbostadshus. D v s - 26 % av landets kommuner ställer inte, eller planerar inte att ställa, krav på ägarna till flerbostadshus, vad gäller radonmätningar.

Svensk Radonförening är mycket bekymrade över kommunernas bristande tillsyn och ställer nu en rad krav på landets kommuner:

Annons

-          Problemet är att allt för många av landets kommuner inte tar frågan på tillräckligt stort allvar, säger Michael Lundgren, ordförande i Svensk Radonförening. Det är en kommunal skyldighet att ställa krav på fastighetsägarna att genomföra radonmätningar.

-          Antalet radonmätningar måste flerdubblas om vi ska kunna uppnå Socialstyrelsens mål, säger Per Nilsson, styrelseledamot i Svensk Radonförening. Det går inte att vänta till 2020 innan man göra något. Kommunerna måste agera nu. Det kan inte vara rimligt att hundratals personer varje år ska drabbas av lungcancer, enbart p g a bristande kommunalt engagemang.

Svensk Radonförening är en branschförening för företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi representerar branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter. Vi arbetar för att främja teknisk utveckling och hållbara åtgärder. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor. www.svenskradonforening.se

 

Detta är ett pressmeddelande och inte en av Vi i Villas redaktionella texter.

31 oktober 2012
Annons
Mer om Produktnyheter

Vedeldad Jacuzzi från Skärgårdstunnan

Produktnyheter PRESSMEDDELANDE 2012-11-28 Nu lanserar Skärgårdstunnan modellen Regal - marknadens första badtunna med en klassisk jacuzzi-interiör. Kaminen i Regal har integrerats så att badet blir en enda enhet, vilket innebär att badmiljön är helt fri från störande objekt. Modellen kan fås med både bubbelsystem och undervattensbelysning. Hela badet är klätt i miljöcertifierat trä.

Tvinga kommunerna att ta ansvar för snöröjningen

Produktnyheter PRESSMEDDELANDE 2013-01-16 I drygt hälften av Sveriges kommuner är småhusägarna ansvariga för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed...

LÅNA VERKTYG GRATIS MED VÄRLDENS FÖRSTA TOOLPOOL

Produktnyheter PRESSMEDDELANDE 2012-12-11 Bilpooler är vanliga i många städer. I Malmö startas nu världens första toolpool, så att malmöborna kan låna verktyg gratis....

Fortums personliga energirådgivning hjälper kunden att bli en...

Produktnyheter PRESSMEDDELANDE 2012-12-10 Nu lanserar Fortum en personlig energirådgivning, som ger kunden möjlighet att få en bättre förståelse för hur man använder el på ett smart och effektivt sätt. Den personliga energirådgivningen sker via telefon och utgår från kundens egna bostad och förutsättningar. Den är därför ett värdefullt komplement till den mer generella information som finns på webben och i tidningar.

Dags att skotta taket

Produktnyheter PRESSMEDDELANDE 2012-12-06 För ett par vintrar sedan rasade tak under tunga snömassor runt om i hela landet. Efter de senaste dagarnas intensiva snöoväd...

Schneider Electric lanserar ny ingjutningslåda för montering i...

Produktnyheter PRESSMEDDELANDE 2012-12-05 Att leda el och data ut i ett rum via golvet gör att installation och underhåll blir enklare samtidigt som kraften blir...

Fällstolen – Mogens Kochs hyllning till regissörsstolen

Produktnyheter PRESSMEDDELANDE 2012-12-05 Fällstolen av Mogens Koch har varit synonym med flexibelt möbelhantverk sedan den första prototypen lanserades år 1932. Det dröjde dock nästan 30 år innan stolen nådde sin nuvarande popularitetsnivå och började massproduceras.

Skydda din prins eller prinsessa

Produktnyheter PRESSMEDDELANDE 2012-06-12 3M har tagit fram en specialdesignad utgåva av hörselskyddet Peltor Kid för allas våra prinsar och prinsessor, med en söt...

Recept på en lyckad plantering juni

Produktnyheter PRESSMEDDELANDE 2012-06-11 Mäster Grön - krukväxter odlade med omtanke