Foto: Istockphoto

Nytt alternativ till god man

Juridik och lagar

Visste du att du själv kan bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet? Juristen Eva Trané Lindgren reder ut den nya lagen om framtidsfullmakt. 

Av: Anja Källstedt, 30 januari 2018

Sedan den 1 juli 2017 kan du själv bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden, om du behöver det.

– Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare och kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård, säger Eva Trané Lindgren, jurist på Avtal24.

När börjar framtidsfullmakten gälla?

– Det är fullmaktshavaren som avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft och det är vid den tidpunkt då personen som utfärdat fullmakten blir oförmögen att hantera sina angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Det kan också anges som ett krav i framtidsfullmakten att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft.

Annons

Vad finns det för krav på fullmaktshavaren?

– Man ska ha fyllt 18 år och inte vara beslutsoförmögen. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av den som ger fullmakt och två vittnen ska vara närvarande samtidigt som fullmakten undertecknas.

Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla.

Fullmakten får omfatta personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer. Till exempel skötsel av löpande ekonomiska ärenden såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Finns det något i nya lagen som berör särskilt villaägare?

– Bra att veta för dig som villaägare är att du kan bestämma att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av din bostad.

Som det varit tidigare har det krävts en god man för att kunna sälja en bostad om exempelvis den ena maken blivit sjuk och behövt flytta till ett äldreboende. Om en framtidsfullmakt som omfattar bostadsförsäljning finns skriven kan man istället sköta det inom familjen.

Var tecknar jag en framtidsfullmakt?

– Det är viktigt att framtidsfullmakten är korrekt formulerad och skräddarsydd efter fullmaktsgivarens behov. Vår rekommendation är att ta hjälp av en jurist för att undvika oklarheter och överraskningar i framtiden.

Hos Avtal24 kan man upprätta framtidsfullmakt till fast pris. Medlemmar i Vi i Villa-klubben har dessutom 20 % rabatt. 

Eva Trané Lindgren, jurist

30 januari 2018 Anja Källstedt
Annons
Annons
Mer om Juridik och lagar

Läsarfråga: Hjälp, grannen förstör min utsikt!

Juridik och lagar Vår granne har fula skräphögar utanför våra fönster. Vad kan vi göra?

"Hjälp, kan grannen tvinga oss att ta ner vår vackra lönn?"

Juridik och lagar Kan grannen tvinga mig att ta ner mitt träd, undrar en av våra läsare. Läs juristens svar här.

Läsarfråga: Vad händer med huset om vi separerar?

Juridik och lagar Jag står ensam på alla lån och papper tillhörande fastigheten. Vad skulle då hända om jag separerar med min sambo? Är bostaden min eller träder sambolag...

"Måste vi betala hälften?"

Juridik och lagar Måste vi betala underhåll på sommarhuset vi ärvt till 50 procent? Läs expertens svar här.

"Felen blir inte åtgärdade – får jag ta in andra hantverkare?"

Juridik och lagar Felen blir inte åtgärdade – får jag ta in en ny hantverkare, undrar en av våra läsare. Läs advokatens svar här.

Här måste du skotta och sanda utanför tomten – kommunlistan

Juridik och lagar Visste du att du som villaägare kan vara ansvarig för att skotta och sanda gångbanan utmed din tomtgräns? Här är listan på vad som gäller i din kommun.

"Vilka garantier har vi från byggfirman?"

Juridik och lagar Vilket ansvar har egentligen byggfirman, och vilka garantier gäller för fel som kan uppstå? Läs vår expert Isabel Areskoug Jantzéns svar här.

"Hjälp, hantverkarna gick i konkurs"

Juridik och lagar Vad ska man göra om man anlitat hantverkare som inte gör klart jobbet, och dessutom har gått i konkurs? Vi i Villas expert svarar på läsarfrågan.

Vad händer med huset om någon går bort?

Juridik och lagar Är du sambo och undrar vad som händer med huset om någon av er går bort? Vi i Villas expert Isabel Areskoug Jantzen svarar på läsarfrågan.