Grannspecial: Frågor och svar kring ansvar och fejder

Juridik och lagar

Vem ansvarar om grannens träd orsakar skada på mitt hus, och hur nära tomtgränsen får man plantera? Vår expert Isabel Areskoug Jantzén svarar på frågor om ansvar och grannfejder.

Vem ansvarar om grannens träd orsakar skada på mitt hus?

Vid mitt hus finns ett antal träd intill fastighetens huvudbyggnad, men de står på grannens mark. Ett av grannens träd lutar ganska mycket mot vårt hus, och dess grenverk hänger ut över taket på huset. Vem bär ansvaret om delar av grenverket eller hela trädet går omkull och skadar vårt hus?    

Inge Nilsson

Svar: Om man inte tar ner egna träd som uppenbart hotar att falla ned och dessa skadar grannars egendom, eller än värre, förbipasserande, kan man bli skadeståndsskyldig. Om ni dessutom behöver röja har ni rätt till ersättning för de (rimliga) kostnader som uppkommit.

Annons

När växtlighet och dylikt väl tränger utanför tomtgränsen gäller att en granne har rätt att ta bort rot eller gren som trängt in på dennes fastighet, om växten ifråga skapar olägenhet. Om växten kan befaras skadas när man tar bort den ska tomtägaren själv först beredas möjlighet att ta bort växten. Om växtligheten inte åtgärdas, får man klippa bort denna till den del grenarna eller rötterna befinner sig på ”fel” sida av tomtgränsen – inte mer.

Isabel Areskoug Jantzen

Annons från Larm.se:

Hur hög får grannens häck vara?

När jag backar ut från min uppfart skymmer grannens häck min sikt, flera gånger har jag nästan krockat. Finns det någon regel för hur hög en häck får vara?
Adrianne

Svar: Vid utfarter får inte en mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål vara högre än 80 cm.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.  För hörn av fastigheter där det är en korsning utanför, gäller att häcken skall vara högst 80 cm i en utsträckning om 10 meter åt vardera hållet från korsningen.

Isabel Areskoug Jantzen

Hur nära tomtgränsen får man plantera?

Vi älskar att vistas på vår tomt, men har ett dilemma. Vi är totalt isolerade av växter från grannen som bor i huset närmast oss, vars tomt gränsar till vår baksida. Buskarna är så höga att de skymmer solen ibland, så vi kan inte sitta ute och njuta. Finns det någon regel för hur nära man får plantera buskar och träd?
Birgit G.

Svar: Det finns regler som anger att man som tomtägare måste vårda sin tomt så att betydande olägenhet för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Häckar måste därför klippas i viss höjd vid in- och utfarter och vid vägkorsningar, men det finns i princip inget som talar om hur hög eller tät en häck får vara.
Däremot ska man inte behöva tåla att grannars växtlighet helt skuggar ens uteplats – man kan faktiskt väcka talan om att grannen ska klippa ned sin växtlighet. Om ni överväger det – om ni verkligen inte kan komma överens med er granne – råder jag er att kontakta advokat.

Isabel Areskoug Jantzen

 

Grannens skjul står på min tomt, hur får jag bort det?

Min granne har ett anskrämligt skjul som delvis (ca 2 meter in) står på vår tomt, tar utsikt, vy och sänker värdet på min fastighet. Skjulet har stått där i över tio år så Statsbyggnadskontoret kan inte göra något p g a preskription, trots att det är ett olovligt bygge. Hade det varit yngre än tio år hade de skickat ut böter och rivningsbeslut till både mig och grannen. Jag har bett grannen ta bort det men han vägrar, trots att han vet att det står delvis på min tomt. Hur kan jag få bort skjulet?    

Johan

Svar: Även om bygglovsfrågan är preskriberad gäller, när byggnaden faktiskt står på din mark, följande. Ägaren till byggnaden som skjutits in på angränsande mark ska rätta till förhållandet genom att ta bort byggnaden eller ändra den så att den inte längre står på din tomt. Om det skulle medföra betydande kostnad eller olägenhet för grannen att ta bort eller flytta skjulet, är grannen inte skyldig att göra det.
Detta gäller dock inte om grannen var medveten om intrånget. Har grannen varit medveten om att byggnaden inkräktat på er tomt, ska denne genast avlägsna byggnaden från marken. Om byggnationen ändå måste vara kvar, har ni i vart fall rätt till ersättning för det intrång som byggnaden medför. Notera att man ändå inte kan få bygglov för uppförande av byggnad på någon annans mark, så det där med bygglov eller inte är egentligen irrelevant.

Isabel Areskoug Jantzen

Emelie Åberg
27 april 2015
Annons
Mer om Juridik och lagar

Nytt alternativ till god man

Juridik och lagar Visste du att du själv kan bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet? Juristen Eva Trané Lindgren reder ut den nya lagen om framtidsfullmakt. 

"Jag har lånat ut pengar, har jag rätt till ränta?"

Juridik och lagar Jag har lånat ut pengar och vi ska skriva skuldebrev. Har jag någon rätt till ränta för dessa pengar, undrar en av våra läsare. Läs advokatens svar...

"Felen blir inte åtgärdade – får jag ta in andra hantverkare?"

Juridik och lagar Felen blir inte åtgärdade – får jag ta in en ny hantverkare, undrar en av våra läsare. Läs advokatens svar här.

"Kan min sambo bo kvar utan att ärva huset?"

Juridik och lagar Kan min sambo bo kvar utan att ärva huset, undrar en av våra läsare. Läs advokatens svar här!

"Hjälp, grannen har kapat våra träd!"

Juridik och lagar Min granne har kapat våra träd – ska jag polisanmäla, undrar en av våra läsare. Här är advokatens svar.

"Vad händer om vi separerar?"

Juridik och lagar Vad händer om vi separerar efter att vi flyttat in i vårt hus, undrade Vi i Villas läsare. Läs vår expert Isabel Areskoug Jantzens svar här.

"Vilka garantier har vi från byggfirman?"

Juridik och lagar Vilket ansvar har egentligen byggfirman, och vilka garantier gäller för fel som kan uppstå? Läs vår expert Isabel Areskoug Jantzéns svar här.

"Hjälp, hantverkarna gick i konkurs"

Juridik och lagar Vad ska man göra om man anlitat hantverkare som inte gör klart jobbet, och dessutom har gått i konkurs? Vi i Villas expert svarar på läsarfrågan.

Vad händer med huset om någon går bort?

Juridik och lagar Är du sambo och undrar vad som händer med huset om någon av er går bort? Vi i Villas expert Isabel Areskoug Jantzen svarar på läsarfrågan.