Annons

Husets nödvändiga paraply

Tak

Ingen åtgärd i huset lönar sig så mycket som att se till att taken är välskötta och i god kondition.

Av: Lars E Olsson, Illustrationer Leif Qvist, Foto Lennart Dannstedt, Leif Qvist, 19 september 2002

Vad det än kostar, både i pengar och arbete, kommer det att bli en lönande affär. Motpriset är ju faktiskt att det på sikt inte kommer att finnas något hus kvar överhuvudtaget.

Den som har ett dåligt tak kan redan nu sluta städa, om man inte tänker göra något åt det - snart ruttnar ju ändå hela huset ned och blir värdelöst. Det låter drastiskt, men är dessvärre sant.

Mitt tips är därför att du vänder sommarens värsta regndag till något kreativt och passar på att kontrollera ditt hus vattenavledningsförmåga. Gå upp på vinden och titta på yttertakets insida. Finns det något ställe där vattnet kommer igenom - kolla särskilt i området nära skorstenen och takluckan som brukar vara svaga punkter, om inte takplåten kring dessa sluter tätt.

Friskt tak är ljust och luktar gott

Därefter ska du inspektera insidan av taket i övrigt. Finns det mörka eller fläckiga partier som visar att det läckt tidigare? Ett friskt tak är ljust och luktar gott - ett sjukt tak är mörkt och unket. Läcker det fortfarande - eller kan det vara så att den tidigare fukten tillkommit under alldeles exceptionella väderförhållanden?

Kanske har januaristormen blåst in yrsnö som sedan smält och orsakat missfärgningen? Undersök taket med kritiska ögon och analysera och åtgärda det du ser! Och när det ändå regnar så förskräckligt den här dagen - gå ut i regnet och titta på hängrännor och stuprör. Inte är det väl stopp någonstans så att det svämmar över eller skvätter på huset?

Annons

Tag kikaren till hjälp

Det är viktigt att allt på taket ligger som det ska. Kontrollera noga både inifrån och från utsidan. Ibland kan det vara svårt att se om allt takmaterial ligger ordentligt - gå då ut i trädgården så att taket syns ordentligt, tag fram din gamla kikare och finstudera ditt tak med kritiska ögon!

För några år sedan var jag i Estland och undersökte en stor herrgård - eller var det ett litet slott? - som var till salu för en billig penning och som jag hade några tankar kring. Problemet var att yttertaket hade stulits för ett antal år sedan, så det hade regnat fritt in i byggnaden. Och vad fanns kvar nu?

Egentligen bara ytterväggarna eftersom regnet hade rötat bort mellanvåningarna som hade störtat ned i källaren. Så hur billig den här herrgården än hade blivit, så var den totalt ointressant för alla tilltänkta köpare eftersom den bara skulle utgöra ett framtida megahål i varje köpares plånbok.

Säkerheten är viktig när man ger sig upp på taket. En stege med nackkrok behövs, likaså säkerhetslina och skor med gummisulor. Allt fuktigt virke under yttertaket som rivs måste bytas ut. Likaså måste skadad takpapp ersättas. Små hål i pappen kan lagas med tätningsmassa.

Ny takpapp bör vid skarvar överlappa cirka 10 cm. Vid flack taklutning (18 grader och mindre) bör pappen skarvklistras. Ströläktavstånden bör vara 60 cm och avstånden mellan bärläkten provas ut med en tegelpanna (cirka 38 cm). Takpannorna har en nacke på överkantens undersida som ska hänga på bärläkten. Det finns också ett spikhål i pannan för fastspikning i bärläkten.

Läggningen börjas i nedre högra hörnet. Hela raden längs takfoten läggs först. Viss justering av pannorna i sidled kan göras. Passar det ändå inte in på takbredden kapar man sista pannan. Därefter läggs andra pannraden längst till höger upp mot nock.

Här ses hela takkonstruktionens uppbyggnad i genomskärning. Nockbrädan får anpassas i höjd så att nockpannraden vilar mot den och samtidigt når ner till översta takpannorna. Hela konstruktionen är gjord så att om regnbyar trycker på och vatten tränger in under takpannorna, rinner det på takpappen ner till hängrännorna.

Naturtak från förr håller än

Genom tiderna har det funnits en rad skilda takmaterial - alla ditlagda för att skydda byggnaderna från förfall. Man har använt sig av vad man har haft tillgång till. Det har funnits skiffertak, trätak, spåntak, metalltak och papperstak.

I Sydsverige har det varit vanligt med ag, vass eller råghalm - enkla material som ändock har fungerat väldigt bra, bara det var en tillräckligt hög takvinkel så att regnvattnet snabbt rann av huset och inte fick tid att leta sig igenom hela takmaterialet. Dessa takmaterial kallar vi nu för stråtak.

Längre norrut i Sverige har det varit vanlig med torvtak - dvs. grästorvtak. Takvinkeln på ett sådant här tak är direkta motsatsen mot ståtakets - här gäller det att ha en ganska flack takvinkel så att inte grästorven kanar av! Den som lärt sig det här kan se på gamla hus - oavsett vad de har för takmaterial idag - vad de egentligen varit byggda för.

Tegeltak vanligast idag

Men sedan tvåhundra år är tegeltaket det klassiska takmaterialet. Det var en stor revolution när det kom - ett rött och icke organiskt material som man var tvungen att köpa för pengar.

De gamla takmaterialen kunde man ju hämta själv gratis ute i naturen. Samtidigt med takteglen lanserades den röda slamfärgen från bl.a. Falu koppargruva. Nu skedde den kanske största utseendemässiga förändringen någonsin av de svenska traditionella husen - från gråa omålade hus med gröna torvtak eller gula stråtak - till rödmålade hus - med röda tegeltak. Tänk om detta hade skett idag. Vad hade kulturförespråkarna sagt - ska vi gissa på ordet "vulgo"?

Tegeltak är utan tvekan bra tak. Det läggs på två lager av bärare på det underliggande trätaket, först ett lodrätt lager av läkter - dvs. ganska smala trälister - som kallas ströläkt. Ovanpå detta - fast vågrätt - läggs ett nytt lager av bärläkt - det lager som bär själva tegelpannan.

Med den här konstruktionen håller man en distans mellan tegellagret och brädtaket bara för att eventuellt inläckande vatten skall kunna dunsta bort och inte röta genom trätaket. Dessutom har man ett skyddande lager tjärad ytpapp på taket för att ta hand om mindre läckage.

Ströläkten kan läggas på ganska fritt på taket - men bärläkten har exakta mått mellan sig för att passa tegelpannornas storlek. För att få rätt mått här brukar man tillverka en s.k. katt - en träpinne som mäter ut det rätta måttet mellan de skilda lagren av bärläkter.

Tag hjälp med tegelläggningen

Tegeltak är tunga tak. Att byta ett sådant tak är ingenting man ger sig på ensam - om det nu inte är ett litet tak man har på ett uthus eller så. De gamla takpannorna ska ned - helst i en ränna så att de inte slås i sönder - strö- och bärläkt ska ersättas med nytt virke - och antagligen också ett nytt ytpappslager som skyddar trätaket.

Därför är det många gånger värt att anlita en firma för jobbet under den regnfria sommaren - om sådana finnes. Alternativet är att man har starka kompisar som orkar bära upp det tunga teglet på en stege till toppen av den byggnadsställning man just rest till taket.

Traditionella lertegeltak

Det finns två typer av tegel på den svenska marknaden idag. Den klassiska är det traditionella röda lertegeltaket. Förut fanns det massvis av tillverkare som försörjde lokala marknader men nu har tillverkningen koncentrerats till en enda tillverkare i Uppland där det finns utmärkt lera för ändamålet och lång erfarenhet av tillverkningsprocesserna.

Lertegel är ett mycket vackert och hållbart material som passar till de flesta byggnader. Det finns i många varianter men enkupigt tegel - för de lite äldre husen - och tvåkupigt för de lite nyare husen är vanligast. Det finns kommuner som i sina anvisningar för bevarande av kulturhistoriskt intressanta områden starkt rekommenderar att det just är lertegeltak som är det traditionella och därmed kulturhistoriskt riktiga.

Begagnat kan löna sig

Eftersom lertegel använts i flera hundra år vet man också att detta material har en god åldringsbeständighet. Den som inte har råd att betala de ca 100-120 kronor per kvadratmeter som ett nytt lertegeltak brukar kosta kanske kan köpa ett begagnat tak.

Det brukar finnas erbjudanden i varje dagstidnings söndagsbod om lertegelpannor för några kronor styck - om man nu vill göra sig detta extrabesvär med att hämta tegelpannorna och kanske tvätta dem rena från gammal smuts med en skurborste och vatten. Begagnade tegelpannor kan också köpas på Internet.

Betong i olika färger

Tegel tillverkas också sedan ett antal år i betong - som kan färgas in i diverse kulörer - men som inte får samma liv i ytan som lerteglet. Rent tekniskt fungerar betongtegeltaken nu bra - äldre sådana här tak hade problem med att betongen vittrade och gav ifrån sig en massa sand som rann ned i hängrännorna. Många har också haft problem med mossa som gärna har satt sig på betongtegeltak.

Ett hemmatips som Vi i villa har skrivit om i sina frågespalter är att fästa en koppartråd över nocken på dessa tak. Den lilla avsöndring av kopparjoner som har skett när det regnat på koppartråden har uppgetts räcka för att hålla mossproblemet borta. (Mer info om detta kan du hämta på www.viivilla.se)

Klarar takstolarna tyngden?

Betongteglen är tyngre än lerteglen., vilket innebär att takstolarna i huset måste vara dimensionerade för dessa laster. Tyngden kan också vändas till något positivt - betongteglet bör ju kunna ligga mer still om taken är utsatta för starka vindar t.ex. i extrema kustlägen. Priset för ett betongtak är ungefär hälften av lerteglens, dvs. ca 55 kr per kvadratmeter. Även betongtegeltak brukar finnas att köpa begagnade.

De som producerar tegeltak har informativa hemsidor på Internet - där man bl.a. kan ladda ner beräkningsprogram för att räkna ut hur många taktegelpannor som går åt till det egna taket, prisuppgifter om teglet, beräkningsmodeller för vilken takvinkel man har mm. Gör en sökning på Internet på några takrelaterade ord t.ex. takmaterial, tegeltak, takavvattning för att hitta dessa hemsidor.

Plåt och papp för platta tak

Ibland kan det finnas skäl att inte använda sig av tegeltak utan man vill hellre välja ett plåttak eller papptak - som prismässigt ligger ungefär som ett lertegeltak innan det kommer på plats.

Det kan vara så att man har en klen takstolskonstruktion - då kan dessa takmaterial vara bättre eftersom de nästan inte väger något alls - jämfört med tegeltaken i alla fall. Det kan också vara så att takvinkeln är mycket låg - dvs. man har ett nästan platt tak på kanske ett garage.

Här skulle ett tegeltak inte fungera eftersom det är för låg takvinkel utan det bästa valet är att välja ett papptak - trots att detta måste underhållas med kompletterande takmassa på sikt. Plåttaken är ur denna synvinkel mer underhållsfria - men kan ge ljudmässiga störningar. Hur mycket låter det om ett plåttak när det regnar? Ett tystare alternativ kan vara ett av de nyare materialen som består av något slags gummiduk, och som sägs fungera lika bra. Åtminstone ger man 10 års garanti.

Men i första hand ska man nog inte ge sig på att byta takmaterial utan fortsätta med det takmaterial som byggnaden ursprungligen var konstruerat för.

Skorsten och plåtar behöver också kontrolleras

Men taken består av mer än så här. Längst upp sitter en skorsten och i nederkant av denna finns en plåt som skall förhindra att vatten rinner mellan skorstenen och taköppningen.

Skorstensplåten är oftast delvis inmurad i murbruket mellan tegelstenarna i skorstenen för att det skall hålla tätt. Kontrollera denna tätning regelbundet så att den verkligen fungerar. En rostig och läckande skorstenstäckning måste bytas ut.

Ett sådant jobb är ingenting man överhuvud reflekterar över att man kan göra själv, utan man anlitar en plåtslagare till detta arbete. För att det här skl bli bra måste man ha tillgång till de verktyg och plåtbockningsmaskiner som bara plåtslagaren har - och som inte kan ersättas av den egna verktygsarsenalen.

Hängrännor och stuprör bra gör-det-själv-jobb

I kanten av taken hänger hängrännan som leder regnvattnet till stupröret som i marknivå är kopplat till byggnadens dräneringssystem. Hängrännor och stuprör tillverkas nuförtiden av plast eller galvad ytbehandlad plåt. Här finns det goda möjligheter för den praktiskt kunnige att göra egna arbetsinsatser. I byggvaruhandeln finns det excellenta delar att köpa som kan monteras ihop som ett mekano och sättas upp på huset. Och har man gjort rätt så blir det väldigt bra.

Men de som gjort detta vet att det också blir väldigt dyrt - man blir förvånad över hur många smådelar man behöver för att få ihop sitt vattenavledningssystem - och så mycket pengar det blev för dessa egentligen ganska enkla grejor. Men hade man tvingats anlita en fackman hade det förstås blivit ännu dyrare. Men fortfarande lönsamt - för som sagt, husets värde hänger på taket!

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
19 september 2002 Lars E Olsson, Illustrationer Leif Qvist, Foto Lennart Dannstedt, Leif Qvist
Annons
Annons
Mer om Tak
Tänk långsiktigt när du ska byta tak – det ska hålla i generationer.
ANNONSSAMARBETE

Så fixar du takrenoveringen – tryggt och säkert

Tak Dags att byta tak? Det här bör du tänka på inför renoveringen. 

"Solpaneler i norrläge – funkar det?"

Tak Kan vi ha solpaneler om vårt tak sluttar åt norr, undrar en av våra läsare. Läs expertens svar här!

Medarbetare Billy kontrollerar taket.
I samarbete med Takteam

Så ökar du takets livslängd med en takbehandling

Tak Efter ungefär 15 år förlorar takpannorna sitt viktiga ytskikt. Gör man då en takbehandling, underhåller och vårdar taket så ökar man livslängden på det.

Annons

Takprojektet: allt du behöver veta

Tak Att lägga tak kanske inte låter som någonting varenda kotte klarar av på egen hand. Men faktum är att det inte är särskilt svårt. Med lite tålamod och lättillgänglig förkunskap kan du göra en stor del själv.

Akta ryggen i vinter – skotta rätt

Tak Snöskottningssäsongen är i full gång i stora delar av landet. Då gäller det att passa ryggen. - Man ska helst inte skotta snön, utan skjuta den framför...

Byta taket - Tänk på det här när du ska renovera taket

Tak Byta taket är en stor investering. Och det finns kostnader som många glömmer att räkna med i kalkylen. Risken finns också att kommunens byggnadsavdelnin...

Undvik fuktskador: Här ska du kolla ditt tak

Tak En grundlig undersökning av taket två gånger per år lönar sig flera gånger om. Vi pekar ut de viktigaste ställena som du ska kontrollera.

Framtidens tak

Tak Går du i funderingar på att bygga nytt eller byta takbeläggning kan det kanske vara värt att vänta på vad framtiden har att erbjuda.

10 steg till friskt vinterhus!

Tak Nej, den här vintern vill vi inte ha några fasad- och takskador! Därför är det dags att resa stegen, ta fram verktygen och ge huset en ordentlig hälsoko...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]