Annons

Stora fixarguiden - grund och tak

Steg för steg

Sommaren närmar sig med stormsteg och det är dags att börja fundera på ifall något på huset behöver åtgärdas i sommar. Här får du vår stora fixarguide med tips och råd från grund till tak.

Av: Per Hemgren & Henrik Wannfors, 24 maj 2004

Sommar. Semester. Två ord som för de flesta betyder lata dagar och välbehövligt avbrott i den ofta stressade vardagen. Och visst ska man vila och ta det lugnt på semestern. Men har man ett hus, så är det också ett av årets få tillfällen man har tid och ork att ta itu med större arbeten på villan. Dessutom finns det vissa jobb man bara kan göra sommartid, som till exempel målning utomhus.

Underhåll och skötsel behöver inte vara tråkigt och jobbigt. Tvärtom kan det ge oerhörd tillfredställelse att få arbeta med kroppen, särskilt om man har ett typiskt "skrivbordsjobb" till vardags. Dessutom kan man sedan gå och njuta av sin arbetsinsats lång tid efter.

I den här artikeln tar vi upp vanliga åtgärder som rör grunden, taket, fönster och fasadmålning. Materialet är hämtat från boken Husets ABC, Ica Förlaget, som du också kan vinna ett eget exemplar av sist i artikeln.

Annons

Liten checklista över löpande underhåll

- Grundsockel puts: Ommålning vart 10:e år

- Takpannor: Översyn vart 5:e år

- Takpapp: Underhåll vart 10:e år

- Plåttak: Ommålning vart 15:e år

- Hängrännor, stuprör: Ommålning vart 10:e år

- Tegelfasader: Tvätt vart 15:e år, lagning av fogar vart 25:e år

- Putsade fasader: Ommålning vart 10-15:e år

- Träfasader: Ommålning vart 7:e år

- Fönster: Ommålning vart 7:e år, översyn kitt vart 5:e år

- Ytterdörrar: Ommålning vart 7:e år

Grunden

Orsaken till de problem som kan uppstå i en husgrund kan uppdelas i tre kategorier: sättningar, fukt och kyla. Delvis kan de påverka varandra, dvs. sättningar kan bero på för mycket fukt i marken, fuktproblem kan bero på för dålig värmeisolering osv. Här tittar vi närmare på sättningar.

Med sättningar avser vi alla slag av rörelser i marken som leder till skador. En tjälskjutning är således en sådan. Skador uppstår i första hand som sprickbildning i murade och gjutna konstruktioner. Träkonstruktioner är mer elastiska, även om dörrar och fönster som plötsligt börjar kärva är tecken på att huset rör sig. Dessa företeelser kan åtgärdas och saken kan glömmas, medan sprickor i murverk kommer att finnas där för alltid, även om de lagas.

Kontrollera skadorna

Först och främst gäller det att avgöra om det är en sättningsspricka eller "bara" är en torkspricka. Torksprickor uppstår när muren torkar direkt efter murningen eller gjutningen. De är tämligen tunna, förändras inte över tiden och har ingen betydelse.

Därefter bör man kontrollera om sättningen fortsätter eller har avstannat. Det kan man göra genom att iaktta skadan en tid och se om någon förändring sker. För att man ska kunna minnas exakt hur skadan såg ut bör den dokumenteras genom att t.ex. fotograferas eller tecknas av. Skriv också upp mått på sprickor eller snedheter.

Om någon förändring inte kan iakttas över en längre tid, har sättningen avstannat och sprickorna kan lagas.

Om sättningen fortgår, är det ingen idé att åtgärda skadorna. Avvakta en tid, men om sättningen fortsätter kanske den behöver stoppas. Hur det ska göras bör bedömas av en fackman.

Så här lagar du sprickor i grunden

Fyll i murbruk av samma kvalitet som i den befintliga muren eller putsen. Använd kalkbruk eller kalkcementbruk, som är relativt elastiska. Rent cementbruk är troligen för starkt och stelt och kan vid minsta rörelse i väggen spricka upp igen. Man får räkna med att få en synlig rand efter sprickans form - det är svårt att hitta bruk med rätt färg och struktur så att lagningen blir osynlig.

Vid riktigt stora sprickor är det kanske ingen idé att försöka laga dem genom att fylla i bruk. Dessutom kanske även stenar i muren sitter löst. Då kan man bli tvungen att riva en mindre del av muren och bygga om. Ett annat alternativ är att armera över sprickan med icke korroderande murningsnät och sedan putsa om en del av grundmuren resp. fasadputsen.

Exempel på sättningsskador

- Bågnande golv vid grundläggning med platta på mark.

- Brott på ledningar.

- Lutande golv.

- Dörrar som hänger snett och stänger eller öppnar sig eller skrapar i golvet.

- Pardörrar, t.ex garagedörrar eller mötande fönsterbågar, möts inte på samma höjd.

- Huset rör sig i förhållande till skorstensstocken som har egen grund.

Tänkbara orsaker till sättningsskador

- Marken under grunden är för svag för den aktuella belastningen.

- Förändringar i markens fuktbalans, grundvattennivån, har ändrats.

- Tjälfarlig mark.

- Trädrötter har växt in i eller under grunden och lyft huset lokalt.

- För klent dimensionerad grundmur.

- Vibrationer i marken p.g.a. sprängningsarbeten, tex om du installerat värmepump, eller trafik i närheten.

Taket

Sommaren är en bra tid för att se över takets kondition. Ett friskt tak är enormt viktigt för hela huset. Det spelar ingen roll i hur bra skick resten av huset är, om taket inte är helt. 

Passa på att få ut något positivt av en regnig dag. Se hur vattnet strömmar längs fasaden, ta bort mossa, försäkra dig om att hängrännorna fungerar som de ska och kontrollera att det inte läcker in någonstans. Området nära skorstenen och takluckan som brukar vara svaga punkter. Ett friskt tak är ljust och luktar gott på insidan - ett sjukt tak är mörkt och unket. Att reparera eller lägga om taket är en bra sommarsysselsättning. Här får du veta hur du lägger takpannor och reparerar papptaket.

Takpannor

Takpannor har lång livslängd. Tidpunkten för när det är dags att byta takpannor varierar från fall till fall. Ofta är det kanske skador och läckage som föranleder ett byte, men även estetiska skäl kan vara avgörande. Andra anledningar kan vara om- eller tillbyggnader eller renovering av fasaderna, då ett äldre tak kanske påverkar helheten negativt.

Riva befintlig takbeläggning

Takpannor kan bevaras och användas någon annanstans, kanske säljas. I så fall måste de bäras eller firas ned på något sätt. Att använda en tegeltransportör, som kan hyras, är ett sätt. Ett annat är att sätta ihop en ränna av träreglar som takpannorna skickas ned i en och en. Mottagare på marken plockar undan allteftersom och staplar helst pannorna på pallar som kan lyftas av lastbil med kran.

Om takpannorna inte ska bevaras, kan de slängas direkt i en container. Därefter är det bara att ta bort all läkt, takpapp och dåligt virke. Kontrollera även om plåtbeslagen kring skorsten, vindskivor m.m. kan användas som de är eller om de måste bytas.

Ny papp och läkt

- Laga ev. hål i råspontpanelen eller i övrigt skadad eller dålig panel.

- Fotplåtar kan lämpligen monteras nu, om sådana saknas, eller bytas ut, om det behövs.

- Täck med underlagspapp.

- Bärläkten, som bär takpannorna, placeras horisontellt på ströläkten, som lyfter upp bärläkten över pappen så att skräp inte samlas och ev. vatten kan rinna undan. Kontrollera att det blir ett helt antal pannrader från takfoten till nocken och att läktavståndet passar för den aktuella panntypen, se detaljbilder för takfot resp. nock. Se till att nockpannan rår lagom mycket över takfallspannornas översta rad.

Innan du börjar läggningen

- Takpannorna tas upp på taket genom att man bär, kastar eller drar upp dem. Du kan även använda en tegeltransportör eller se till att lastbilen som levererar takpannorna är utrustad med en kran som klarar att lyfta upp pallarna med takpannor direkt. Placera i så fall ut takpannorna grovt medan bilen väntar.

- Moment två är att placera ut takpannorna i lagom stora högar på taket. Försök att fördela högarna över taket så att takpannorna enkelt kan läggas ut utan att de behöver flyttas flera gånger.

- Se till att raderna blir raka. Använd en riktbräda, dvs. en bräda som är helt rak. Lägg brädan längs kanten på den senast lagda raden och klappa lagom hårt med handen tills takpannorna hamnat rätt. Se till att ingen takpanna har spruckit. Nockpannorna kan läggas när den andra takhalvan påbörjats och det översta skiftet är lagt. Då är det lätt att förflytta sig på läkten. Spikning av nockpannorna med rostfri spik får dock vänta tills alla takpannor är på plats.

- Om det brukar blåsa kraftigt i området där huset står, är det lämpligt att fästa de två yttre pannraderna längs kanterna med antingen spik eller klammer. Använd rostfri spik, eftersom den vanliga förzinkade rostar. Se också till att spiken inte sitter för trångt i takpannan.

Läggningsschema för takpannor

1. Börja med fotskiftet nere vid takfoten. Se till att antalet takpannor i raden går jämnt ut, så att inga takpannor behöver kapas. Det går att justera några millimeter i sidled för varje panna. Börja från höger nedifrån sett, eftersom takpannorna är så tillverkade, att vänster panna läggs omlott över den till höger. Justera varje rad med riktbräda, så att de blir helt raka.

2. Lägg sedan skiftet närmast nocken, som ska ha samma antal takpannor som fotskiftet.

3. Lägg första lodräta raden utefter högra gaveln. Börja nedifrån så kan takpannorna läggas omlott ovanpå den föregående.

4. Lägg nästa rad på samma sätt och därefter de följande raderna.

Tips! Vid tillbyggnad eller omläggning av tak, samla gamla takpannor på ena takfallet och komplettera med nya på det takfall som inte är synligt från samma punkt.

Papptak

På äldre hus kan det finnas papp som verkligen är papp och behöver annat underhåll än dagens "papp". Ett tjärpapptak behöver underhållas med tjärstrykning med 3-5 års intervaller, annars bryts det ned av solljuset. Observera att asfalt inte kan användas på tjärpapp.

När pappen åldrats lite och skyddsbeläggningen av skifferkross slitits ned, kan ytan förbättras med en täckmassa. I samband med förbättringsarbetet bör alla småskador ses över och lagas med asfaltkitt, ev. förstärkt med glasfiberväv. Det finns också system för att belägga hela tak med täckmassa förstärkt med glasfiberväv.

Punktvisa skador kan åtgärdas genom lappning med mindre bitar takpapp, som klistras med asfalt över skadan. Ev. blåsor tyder på att fukt samlats under pappen. Blåsorna måste skäras upp och vattnet tillåtas dunsta innan skadan kan lagas.

Om taket är i sämre skick men duger som underlag, kan en ny papp läggas på, flera gånger om det behövs.

Läs även:

Stora fixarguiden - fönster och fasad

Sommaren närmar sig med stormsteg och det är dags att börja fundera på ifall något på huset behöver åtgärdas i sommar. Här får du vår stora fixarguide...

Materialet i artikeln är hämtat från boken Husets ABC (Ica Förlaget) av Per Hemgren och Henrik Wannfors

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
24 maj 2004 Per Hemgren & Henrik Wannfors
Annons
Annons
Mer om Steg för steg

Sätt smågatsten själv

Steg för steg Att sätta smågatsten är både lätt, snyggt – och roligt! Men var noga med underarbetet.

Fixa finaste paketen

Steg för steg Hur paketet ser ut har blivit minst lika viktigt som vad som är i. Vi har samlat fyra härliga pysselrecept för dig som vill göra paket med det lilla...

Duka fint med konstnärligt vikta servetter

Steg för steg Till jul och nyår vill man duka lite festligare. Fina servetter ger alltid guldkant och lär du dig dessutom att vika dem effektfullt är succén ett...

Så dränerar du trädgården

Steg för steg Vatten på fel ställen i trädgården eller på tomten är ganska enkelt att komma tillrätta med genom att lägga ner dräneringsrör. Vi visar hur.

Bygg ditt eget fågelbord!

Steg för steg Finns det något härligare än att se vinterns småfåglar picka i sig små frön och glatt flyga vidare till sina familjer i skogen?

Marschallykta med spegeleffekt

Steg för steg I vintermörkret vill man gärna tända ljus, både ute och inne. Marschaller är pålitliga ljusspridare utomhus som ofta tål både blåst och lite nederbörd...

Bygg en utedusch

Steg för steg När det blir riktigt varmt i sommarsolen är det skönt att kunna ta en svalkande dusch. Vi visar hur du bygger en enkel utedusch som du kan njuta av i din egen trädgård!

Gjut ett nytt trappsteg på en helg

Steg för steg Lättare än du tror! Här har du ett enkelt och snyggt trappsteg som är billigt och framför allt kul att göra.

Glad påsk!

Steg för steg Vi på Vi i Villa önskar dig en riktigt glad påsk. Ta tillfället i akt och umgås med familjen. Får vi fresta med lite påskpyssel?

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]