Annons

Stora fixarguiden - fönster och fasad

Steg för steg

Sommaren närmar sig med stormsteg och det är dags att börja fundera på ifall något på huset behöver åtgärdas i sommar. Här får du vår stora fixarguide med tips och råd från grund till tak.

Av: Per Hemgren & Henrik Wannfors, 24 maj 2004

Fönster

Fönster är mer utsatta än övriga delar av fasaden. Temperaturskillnader, solljus och fuktpåverkan skapar rörelser i materialet. Eftersom fönster består av flera olika material har de också många fogar som ska hålla tätt. Här går vi igenom hur du renoverar dina gamla fönster samt hur du monterar ett nytt fönster.

När underhållet av fönstren är så eftersatt att färgen och kittet delvis är borta, rutorna kanske har spruckit eller skallrar när fönstren öppnas och stängs, vissa beslag har lossnat och trävirket är grått och har börjat mjukna eller spricka, räcker det inte med ommålning. Då behöver fönstren renoveras. Nästa steg skulle innebära byte av fönstren. Gränsen mellan ommålning och renovering är dock flytande.

Gör en total genomgång

Renovering innebär en total genomgång av alla skavanker på fönstret. Vissa delar, främst karm- och bågunderstycken, kan behöva bytas, kittningen göras om från början, gångjärnen smörjas m.m.

Annons

Så här renoverar du dina fönster:

1. Häng av fönsterbågarna från gångjärnen och ta dem till ett bra arbetsbord någonstans inomhus.

2. Ta bort allt fönsterkitt som sitter något så när löst. Är fönstret riktigt illa medfaret kan man behöva ta bort allt kitt och t.o.m glasen.

3. Ta bort all färg och gamla tätningslister på bågen, även i glasfalsen. Skrapa eller använd IR-lampa (infraröd). Använd inte varmluftspistol om glasen sitter kvar, de kan spricka. Färg som sitter mycket hårt får sitta kvar, men skrapa åtminstone rent på bottenstyckena och 20 cm upp på sidostyckena.

4. Skrapa hela karmen. Ta bort gamla tätningslister. Renskrapa och slipa

karmunderstycket och ca 20 cm upp på sidostyckena.

5. Virket ska kännas ordentligt torrt innan målningsarbetet påbörjas.

Virkets fuktkvot kan ev. kontrolleras med fuktmätare. Är den för hög, låt fönsterbågarna torka inomhus.

6. Reparera skadade delar av båge och karm och byt glas vid behov.

7. Kitta med silikonburet kitt.

8. Stryk allt blottat trävirke med grundolja. Allt ändträ ska mättas med olja.

9. Grundstryk allt blottat och grundoljat trä med alkyd- eller linoljegrundfärg eller utspädd linoljefärg.

10. När grundfärgen torkat, häng bågarna på plats i karmen igen och justera beslagen vid behov.

11. Fullfölj målningsprogrammet med linoljefärg resp. fet alkydfärg.

12. Limma eller häfta fast ny tätningslist av EPDM-gummi.

Tips!

Spika ihop en ram som passar i fönsterhålet och häfta fast genomskinlig byggplast i den så slipper du hål i fasaden medan du arbetar med fönstret.

Montera fönster så här

1. Ställ karmen på underlaget och kila under så att karmbottenstycket kommer i våg.

2. Kila karmen runt om och kontrollera med vattenpass att sidostyckena är i lod.

3. Se till att diagonalerna är lika.

4. Häng på bågen och kontrollera att den hänger bra och går att stänga med beslagen.

5a. Spika fast karmen vid kilningspunkterna i sidostyckena...

5b. ...eller fäst med reglerbar karmskruv med specialverktyg.

6. Täta, dreva, springan mellan karm och väggstomme med isolermaterial.

7. Tryck in en bottningslist och gör den slutgiltiga tätningen med elastisk fogmassa.

Fasaden

Att måla om fasaden är det klassiska sommarjobbet. Det är ett hästjobb om hela fasaden måste målas, men vilken tillfredsställelse när det är klart! Och sedan behöver du förhoppningsvis inte göra om det på många år. Men det är ju inte förbjudet att anlita proffs heller?

Måla på trä

Om du ska måla om ett tidigare målat hus ska du måla med samma färgtyp som ytan är målad med tidigare. Är det linoljefärg - måla med linoljefärg, är det latexfärg - fortsätt med det osv. Man kan också byta färg och måla en latexfärg på en alkydfärg, men då måste man måla med latex även i fortsättningen. Att måla med alkydfärg på latexfärg är däremot inte bra. Om man vill byta från latexfärg till en annan färgtyp får man helt enkelt renskrapa träet.

Gammal färg som sitter bra kan betraktas som grundstrykning. Det som återstår är då bara slutstrykningen, som ska göras 1-2 gånger; om en strykning inte täcker behövs en strykning till.

Vilken metod du ska använda varierar beroende på vilken typ av färg du använder. Tydliga instruktioner brukar finnas på färgburken, tala annars med din färghandlare, de brukar ofta ha bra tips. Och som vid allt målningsarbete är förarbetet viktigt för hur beständigt slutresultatet ska bli.

Vilken färg "andas", och är det viktigt? 

Ibland hör man, även bland fackfolk, att oljefärg är bra för utvändig målning därför att den är öppen och "andas", medan "plastfärg", dvs. latexfärg, inte är bra av motsatt skäl.

"Plastfärg" har fått dålig klang beroende på att man från början inte kände till hur man skulle använda den. I själva verket är "plastfärg" flera gånger öppnare än oljefärg. De skador som uppstod berodde i regel på att man inte grundmålat träet med en penetrerande grundfärg innan det målades med "plastfärgen".

Det spelar mindre roll om färgen "andas" eller inte. Vad som spelar roll är dess förmåga att tränga in i virket, penetrera, och täppa igen porerna. Är porerna fyllda av olja eller färg, skyddas virket mot röta. Linolja och andra oljor är penetrerande, och det är därför oljefärg skyddar virket bra. Latexfärg lägger sig som en hinna över träytan utan att tränga in i porerna. Under färgskiktet skapas då ett mikroklimat som är gynnsamt för tillväxt av mögel- och rötsvampar.

Måla om en träfasad

1. Tvätta fasaden med målartvätt och mögelangripna ställen med mögeltvätt.

2. Skrapa bort all löst sittande färg.

3. Grundstryk alla trärena ytor, glöm inte ändträet.

4. Färdigstryk 1-2 gånger, tills färgen täcker.

Måla på puts och betong

Puts kan vara antingen genomfärgad, s.k. ädelputs, eller målad. Båda ytorna går att måla om, men den genomfärgade putsens lyster försvinner då. Traditionellt har man målat puts med väldigt tunna och "öppna" mineralfärger som förenar sig med putsen: kalkfärg och senare med kalkcementfärg, KC-färg, samt silikatfärg. Det är också dessa som fortfarande används.

Puts är porös och suger gärna åt sig fukt . Fukten måste kunna komma ut för att putsen inte ska frysa sönder. Då är de nämnda mineralfärgerna utmärkta, eftersom de är öppna för fukttransport. Kalk- och KC-färgerna skyddar även putsen från att frätas av sur nederbörd.

Om putsen har skador, bör skälet till dessa utrönas och åtgärdas. Ser putsen däremot bra ut och det inte finns några ihåliga partier, brukar det gå bra att måla om fasaden. Följ noga anvisningarna på färgförpackningen. Kalkfärg finns på burk och i säck, KC-färg på säck.

Kalkfärg och KC-färg

Kalk- och KC-färger ska målas utan avbrott. Skarvar måste komma på naturliga ställen, t.ex. vid en husknut, annars blir överlappningarna synliga. Färgen appliceras ganska flödigt men inte så att den rinner. Använd plafondpensel och stryk i korsande eller i halvrunda rörelser. En del färger kan man också rolla. Rör om i färgen då och då.

Måla inte i starkt solsken, blåst eller under perioder med risk för nattfrost. Är underlaget starkt sugande bör ytan vattnas före och ev. efter strykningarna.

Dagarna efter att fasaden målats ska den eftervattnas lätt.

Måla ny puts

Den traditionella kalkfärgen stryks upp till 5 gånger, och färg byggd på gotlandskalk stryks upp till 7 gånger. Färgen ska torka ordentligt (karbonatisera) efter ett par strykningar innan målningen fortsätter. Moderna kalkfärger innehåller ballastmaterial, utfyllnadsmaterial, som gör att de klarar sig med 2 strykningar.

Behandlingen går till på något olika sätt för de olika färgerna. Följ instruktionerna på förpackningen. Målar du med KC-färg behöver ytan inte förvattnas. Gör i övrigt lika som med kalkfärg, men två strykningar räcker normalt.

Efter målning ska väggen hållas så fuktig att den åtminstone känns kall, annars måste den fuktas igen. Håll den fuktigt i 3 dygn, men börja inte vattna förrän ett dygn efter du målat klart.

Måla om med kalk- eller KC-färg

Laga ev. skador före målning - använd samma bruk som i den befintliga putsen. "Grundmåla" de lagade partierna med samma färg som fasaden ska målas med, så att de får samma struktur och kulör som övriga väggen.

Före ommålning bör fasaden rengöras med lagom hård borste och sköljas med vatten. Om väggen är hårt smutsad, tvätta med högtryckstvätt och varmt vatten. Fasaden målas sedan som beskrivits ovan.

Du kan få innehållet i din puts kostnadsfritt analyserat, om du skickar in en provbit till någon av de stora putstillverkarna.

Laga putsskada så här

1. Rengör och förvattna lagom mycket.

2. Lägg i lagningsbruk och släta ut med mursleven. När bruket stelnat något, behandla ytan med borste, bräda e.dyl. så att den blir så lik den befintliga som möjligt. Se även s. 64.

Läs även:

Lyft köket med ny bänkskiva

Bänkskivan är viktig i ett kök, dels för att den fungerar som din främsta arbetsplats, dels för att den syns så väl. Se här hur du kan byta ut bänkski...

3. Måla med lämplig färg.

Måla på plåt och järn

För att stål inte ska rosta måste ytan skyddas genom att den rostskyddsgrundas eller förzinkas, för att sedan målas med önskad kulör. Numera finns även fabriksmålad förzinkad stålplåt samt plastbelagd förzinkad stålplåt. Båda står emot rost mycket bra.

Bra färger för plåt är feta alkydfärger och lösningsmedelsburna akrylatfärger, som också kallas pliolitefärger.Vid ommålning är det viktigt att taket målas med samma färgtyp som tidigare, annars kan färgskikten lossna.

Färgskiktets tjocklek har betydelse för hållbarheten. Normalt ska det räcka att grunda och färdigstryka 1-2 gånger. I utsatta miljöer med surt nedfall rekommenderas två strykningar.

Måla endast vid gynnsam väderlek: torrt, mulet och helst 15-20°C. Sol är inte bra, dels för att plåten kan få så hög temperatur att färgen torkar för snabbt, dels för att färgen lätt kan börja rinna.

Till plåttak finns specialfärger. De kan vara baserade på alkyd eller lösningsmedelsburen akrylat. Följ leverantörens anvisningar.

Rostskyddsfärg

Blymönjefärg är ett exempel på en utmärkt rostskyddsfärg, frånsett att den innehåller bly, som är mindre bra för naturen. Ju tjockare färgskiktet är, desto bättre är rostskyddet. Rostskyddsfärg behöver i sin tur skyddas med en täckfärg baserad på olja eller alkyd.

Måla stålplåt

1. Tvätta ytan med målartvätt. Använd avfettning om det behövs. Skölj noga.

2. Skrapa och borsta bort all löst sittande färg och rost, även eventuell vit beläggning, så kallad vitrost. Slipa om det behövs och damma av noga.

3. Skydda renskrapade ytor med rostskyddsgrundfärg.

4. Stryk 1-2 gånger med alkyd-/akrylatfärg eller speciell färg för plåttak.

Med smidesjärn i trapp- och altanräcken, staket m.m. gör du på samma sätt. Använd alkydfärg.

Materialet i artikeln är hämtat från boken Husets ABC (Ica Förlaget) av Per Hemgren och Henrik Wannfors.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
24 maj 2004 Per Hemgren & Henrik Wannfors
Annons
Annons
Mer om Steg för steg

Sätt smågatsten själv

Steg för steg Att sätta smågatsten är både lätt, snyggt – och roligt! Men var noga med underarbetet.

Fixa finaste paketen

Steg för steg Hur paketet ser ut har blivit minst lika viktigt som vad som är i. Vi har samlat fyra härliga pysselrecept för dig som vill göra paket med det lilla...

Duka fint med konstnärligt vikta servetter

Steg för steg Till jul och nyår vill man duka lite festligare. Fina servetter ger alltid guldkant och lär du dig dessutom att vika dem effektfullt är succén ett...

Så dränerar du trädgården

Steg för steg Vatten på fel ställen i trädgården eller på tomten är ganska enkelt att komma tillrätta med genom att lägga ner dräneringsrör. Vi visar hur.

Bygg ditt eget fågelbord!

Steg för steg Finns det något härligare än att se vinterns småfåglar picka i sig små frön och glatt flyga vidare till sina familjer i skogen?

Marschallykta med spegeleffekt

Steg för steg I vintermörkret vill man gärna tända ljus, både ute och inne. Marschaller är pålitliga ljusspridare utomhus som ofta tål både blåst och lite nederbörd...

Bygg en utedusch

Steg för steg När det blir riktigt varmt i sommarsolen är det skönt att kunna ta en svalkande dusch. Vi visar hur du bygger en enkel utedusch som du kan njuta av i din egen trädgård!

Gjut ett nytt trappsteg på en helg

Steg för steg Lättare än du tror! Här har du ett enkelt och snyggt trappsteg som är billigt och framför allt kul att göra.

Glad påsk!

Steg för steg Vi på Vi i Villa önskar dig en riktigt glad påsk. Ta tillfället i akt och umgås med familjen. Får vi fresta med lite påskpyssel?

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]