Annons

Friggebodsfrossa!

Lusthus och friggebodar

Mer färdigmonterat och mindre knuttimrat. Så ser trenden ut i friggebodbranschen.

Av: Maria Backman, ViV nr 1/2009, 21 januari 2009

De flesta har väl snappat upp att det från och med i år är tillåtet att bygga en friggebod på 15 kvadratmeter istället för de tio som gällde förr.

Därmed är begreppet friggebod lite missvisande - med 15 kvadrat att spela på kan det ju numera betyda allt från cykelskjul och redskapsbod till musikstudio, butik och vinterbonad övernattningsstuga.

- När det gäller stugor vill man komma så nära 15 kvadratmeter som möjligt, medan man när det gäller förråd hellre strävar mot tio kvadrat, berättar Tommie Karlberg på Jabo.

Tendensen är också att kunderna efterfrågar allt mindre knuttimrat och istället hellre väljer färdigmonterade stugor.

Annons

- För fem-tio år sedan ville alla ha knuttimrat. Idag är man lite trött på det och vill hellre ha stående panel, som kanske passar bättre på tomten. Bodarna och stugorna ska dessutom gärna vara färdigklädda, säger Tommie Karlberg.

Istället för utbyggnad

För den som inte har tid att montera själv finns det färdigbyggda rummet, klart för inflyttning.

- Många väljer ett fristående rum istället för att bygga ut huset när man behöver extra bostadsyta. Ett enkelrum blir billigare än att bygga ut och man slipper bygglov, säger Jörgen Axelson på Enkelrum.

- När reglerna tillät max tio kvadrat var det främst fråga om förråd. Med 15 kvadrat blir det genast lite mer yta som man kan göra något av.

Förutsättningen är att det finns en grund att ställa huset på. Är marken plan räcker det med ett 15-20 centimeter lager lecablock. Är marken ojämn används plintar, tipsar han.

Nya regler:

  • Friggeboden är en bygglovsbefriad komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus. Det måste alltså finnas en huvudbyggnad på tomten när man börjar bygga boden.
  • Det är tillåtet att utan bygglov uppföra en eller flera fristående friggebodar - med vissa förbehåll.
  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla bodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Friggeboden ska vara fristående.
  • Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter. Det är friggebodens utvändiga area som räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i arean, i annat fall räknas hela taksprånget in.
  • Boden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Vägrar grannen får du söka bygglov.
  • Boden ska anpassas till omgivningen. Är den större än tio kvadrat och placeras närmare småhus än 4 meter finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader (se Boverkets byggregler).
  • Vill du ha el eller en eldstad i boden behöver du troligen göra en bygganmälan. Ligger fastigheten inom strandskyddsområde eller område med värdefull miljö behövs dispens.
  • Frågor? Kolla med byggnadsnämnden i din kommun.

 

Timrad i vinkel

Produktnamn: Topasen 15
Tillverkare: Ekenässtugan Snickerier AB, tel 0383-307 25/0383-192 95, www.ekenasstugan.se
Typ av friggebod: Gäststuga i vinkel.
Total byggyta: 15 kvm
Mått: Längd 3 700 mm, bredd 4 700 mm,
höjd 2 900 mm.
Material: Knuttimrad furu.
Färg: Obehandlad
Ingår i paketet: Golv, tak, väggar 44 mm stugtimmer, öppningsbara tvåglasfönster med isolerglas, dörr med trycke och lås, underlagspapp.
Att köpa till: Isoleringspaket, golv, takbeläggningar (shingel eller plåt), 70 mm stugtimmer, regnvattensystem, snickarglädje. Erbjuder montering.
Pris: 33 400 kronor.

 


 

Norrlandsfura

Produktnamn: Sorselestuga
Tillverkare/distributör: Sorselestugan AB, tel 0952-122 22, www.sorselestugan.se
Typ av friggebod: Stuga/förråd. Finns med eller utan loft.
Total byggyta: 14,83 kvm
Mått: 3 850 x 3 850 mm, höjd 2 917 mm. (Med loft blir höjden över 3 m, bygglov krävs).
Material: Norrländsk furu, profilhyvlat och geringsknutat timmer (34 eller 45 mm väggdimension).
Färg: Obehandlad
Ingår i paketet: Knuttimrade väggar, golv, tak, ett fönster (om loftstuga tre fönster), en dörr, vindskivor, takfotsbrädor, foder till fönster/dörr, tätningslist. Monteringsanvisning.
Att köpa till: Takbeklädnad, papp/plåt, trycke och låscylinder till dörr, spik och skruv till golv och tak.
Pris: Sorselestuga 34 mm vägg utan loft 18 900 kronor, 45 mm vägg 24 900 kronor. Med 45 mm vägg, loft och veranda 37 500 kronor.


 

Funkisstuga

Produktnamn: Jabo funkisstuga
Tillverkare: Jabo Wood Products AB, www.jabo.se. Distrubueras via byggmaterialhandeln.
Typ av friggebod: Funkisstuga
Total byggyta: 15 kvm
Mått: 5 550 x 2 700 mm. Högsta utvändiga höjd 2 898 mm, lägsta invändiga
höjd 2 060 mm.
Material: Trä
Färg: Levereras omålad.
Ingår i paketet: Färdigspikade väggelement, fönster, dörr, fönsterbleck, lås, trycke, nycklar, handtag, underlagspapp, spik.
Att köpa till: Komplett isoleringspaket.
Pris: Cirka 39 900 kronor.


 

Stående panel

Produktnamn: Gullvivan 15 kvm med veranda.
Tillverkare/distributör: Grästorpstugan, tel 0514-310 10, www.grastorpstugan.se
Typ av friggebod: Gäststuga
Total byggyta: 15 kvm + veranda 4,8 kvm.
Mått: Höjd 2 800 mm, bredd 4 000 mm, djup 3 750 mm.
Material: Väggsektioner med stående falspanel.
Färg: Levereras omålad.
Ingår i paketet: Underlagspapp, takbrädor, takreglar, färdiga väggsektioner med fönster och dörr, golvbrädor, golvbjälkar. Monteringsbeskrivning med bilder.
Att köpa till: Isoleringsats till golv, isoleringssats till vägg och tak, invändig panel och lister, takplåt, vattenavrinning.
Pris: 33 400 kronor.


 

Funkisförråd

Produktnamn: F15
Tillverkare/distributör: Trädgårdshus 1 Stockholm, tel 08-437 55 182, www.tradgardshus.se
Typ av friggebod: Förråd/gäststuga
Total byggyta: 15 kvm
Mått: Höjd 2 200-1 900 mm, bredd 5 400 mm, djup 2 760 mm.
Material: Trä
Färg: Levereras omålad.
Ingår i paketet: Allt ovan grund. Golv, väggar, tak i sektioner, papp, beslag, skruv.
Att köpa till: Extra fönster, takhöjning, målning, frakt, montering (i Mälardalen).
Pris: Från 49 600 kronor.


 

Två bodar i en

Produktnamn: Kvarnstugan
Tillverkare/distributör: Braåsstugan, tel 0474-300 81, www.braasstugan.se
Typ av friggebod: Förrådsstuga
Total byggyta: 14,46 kvm
Mått: Bredd 3 000 mm, längd 4 820 m,
höjd 2 560 m.
Material: Trä. 45 mm tjocka väggar av fur, tak och golv av 21 mm furubräder.
Färg: Omålad. Här med grundfärg och oljetäckfärg, man kan även ha lasyr. Rådgör med din färghandlare.
Ingår i paketet: Väggar, tak, underlagspapp och golv. Lås och handtag. På de stugor där det finns ingår även snickarglädje, fönsterbleck, veranda.
Att köpa till: Shingeltak , hyllpaket till fönstren (fönsterbänkar, mormorshyllor, stänger, knoppar), extra fönster. Extra varv för att höja stugan ytterligare
(max tre m).
Pris: 24 900 kronor.

 


 

Inflyttningsklar

Produktnamn: Enkelrum E15
Tillverkare/distributör: 436 Design AB/Enkelrum, tel 0705-75 84 65, www.enkelrum.se
Typ av friggebod: Hus för åretrunt-användning.
Total byggyta: 15 kvm
Mått: Höjd 2 800 mm, bredd 4 800 mm, djup 3 100 mm.
Material: 45 x 170 träreglar med isolering i golv och tak. 45 x 95 träreglar i väggar med isolering, råsponttak med ytpapp. Liggande furupanel invändigt och stående träpanel på utsidan. El färdigdraget. För komplett material se www.enkelrum.se
Färg: Standard i vitt, rött och svart. Övriga färger som tillval.
Ingår i paketet: Färdigbyggt och isolerat, målat utvändigt. Ingen eftermontering krävs. Elen är klar med belysning invändigt och utvändigt, dimmerkontakter och dubbeluttag. Tre glassektioner i fronten varav en är öppningsbar. Ett stående fast fönster, två öppningsbara vädringsfönster. 25 mm massivt furugolv. Liggande panel på innerväggar och tak. Plåtdetaljer med hängrännor och stuprör i aluzink.
Att köpa till: Trädäck, element, extra belysning etc.
Pris: 159 500 kronor.


 

Rustikt i timmer

Produktnamn: Arbrå Stugan AB, tel 0470-77 60 48, www.arbra-stugan.se
Typ av friggebod: Timmerstuga
Byggyta: 15 kvm
Mått: Stuga med två rum: Bredd 3 003 mm, djup 5 058 mm, höjd 2 500 mm.
Stuga med ett rum: Bredd 4 190 mm, djup 3 580 mm, höjd 2 680 mm.
Material: 58 mm tjockt timmer med dubbel not och spont.
Färg: Omålad
Ingår i paketet: Komplett stuga inklusive frakt.
Att köpa till: Yttertaksbeklädnad
Pris: Stuga med ett rum 34 340 kronor, stuga med två rum 42 494 kronor. Säsongsrabatt 10 procent.

Fotnot: Alla uppgifter kommer från de medverkande företagen.

21 januari 2009 Maria Backman, ViV nr 1/2009
Annons
Annons
Mer om Lusthus och friggebodar

Friggebod fixar mer plats

Lusthus och friggebodar Behövs lite extra utrymme? En friggebod kan vara svaret på din önskan, oavsett om du behöver ett praktiskt förråd eller ett läckert lusthus.

Muminhus för små mumintroll!

Lusthus och friggebodar Lekstugan byggdes som ett muminhus. Nu har lekstugan blivit en liten attraktion i norska Löten. Se hur Rita och Stian Stenvågs byggde ett muminhus till...

Mer plats med ny bod

Lusthus och friggebodar Trädgårdsprylar, cyklar eller gäster... låt behovet avgöra när du bygger friggebod, säger Roger Nyström, aktuell med nyutgivna Stora Friggeboken.

Fiffiga lösningar för friggeboden

Lusthus och friggebodar En friggebod kan användas till tusen olika saker, allt från förråd till bastu. Här är några smarta tips som hjälper dig utnyttja friggeboden till just det du tänkt dig.

Så väljer du rätt friggebod

Lusthus och friggebodar Vävstuga, tonårsrum eller kanske en skrivarlya? Friggeboden har många användningsområden. Sedan den ökade i storlek har både marknaden och möjligheterna...

Friggebod blev norrländsk grillkåta på Västgötaslätten

Lusthus och friggebodar Tidigare vår och längre sommar. För familjen Verdonck i Tibro har den nya friggeboden förlängt utesäsongen med flera månader. I sin grillkåta möter de...

Fint i friggan

Lusthus och friggebodar En friggebod kan användas till allt från vedbod och redskapsförvaring till arbetsplats och gäststuga. Men hur inreder man den på bästa sätt? Vi har tittat in i några spännande friggebodar för att få inspiration och idéer.

Boktips - handböcker för ditt hus

Lusthus och friggebodar Tar du väl hand om ditt hus blir det både trevligare att bo i och behåller, eller ökar, sitt värde. Här får du tips på några nya, utmärkta handböcker.

Bygg friggeboden rätt

Lusthus och friggebodar Friggeboden har många användningsområden. Sedan den ökade i storlek har både marknaden och möjligheterna exploderat. Men tänk på det här innan du starta...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]