Annons

Bygg en bod

Garage och förråd

Har du väl fått upp din bod på tomten förstår du inte hur du tidigare klarade förvaringen av cyklar, gräsklipparen, vinterdäck...

Av: Maria Backman, februari -06, 24 februari 2006

Att sätta upp en monteringsfärdig bod i byggsats går snabbt. Golv och väggar brukar vara förberedda i sektioner som är enkla att sätta ihop. I några av förråden och bodarna i vår marknadsöversikt utlovas byggtider mellan tre till sex timmar – räkna annars med någon dag för en normalhändig person. Ju större prefabriceringsgrad, det vill säga ju mer förarbete som gjorts i fabrik, desto lättare är boden att montera upp.

Men kolla vad som verkligen ingår i byggsatsen. Takbeläggning är exempelvis inte alltid en självklarhet, liksom golv om du vill ha det. Ska den fungera som snickarbod behövs kanske också isolering och elektricitet. Den händige, som det så vackert heter, ritar och skaffar förstås själv material till sin bod. Man kan också köpa tillkapat lösvirke och montera själv. Fast det är inte alltid så säkert att man sparar pengar på att bygga själv. Och framför allt tar det längre tid.

Högst två bodar på tomten

Annons

En friggebod, det vill säga en byggnad på högst tio kvadratmeter, får byggas utan byggnadslov på tomten. Den kan användas till allt från bastu till trädgårdsförråd.

Men även om en bod får se ut nästan hur som helst, ska den vara estetiskt tilltalande och passa in i miljön enligt plan- och bygglagen. Tillåten maxhöjd är tre meter från mark till taknock. En altan utöver de tio kvadratmetrarna är tillåten, däremot inte tak över denna. Annars finns egentligen inga begränsningar. För form och färg gäller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen om estetik och hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärden på platsen.

Du får inte heller bygga hur många som helst på tomten: "I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp högst två fristående komplementbyggmader med sammanlagd byggnadsarea på högst tio kvadratmeter", skriver Boverket i broschyren Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Du kan alltså antingen uppföra en byggnad om högst tio kvadratmeter eller två på sammanlagt tio kvadratmeter utöver de byggnader som det redan finns bygglov för.

Men en ändring kan vara på gång. I ett förslag till ny plan- och bygglag som nu är ute på remiss föreslås bland annat att en friggebod ska få bli 15 kvadratmeter istället för de nuvarande tio.

– Dessutom föreslås att begränsningen tas bort som innebär att man får ha högst två byggnader på tomten som tillsammans utgör tio kvadrat. Men det kommer troligen att dröja till 2008 innan vi vet om förslaget träder i kraft, berättar Lars Estlander på Boverket.

Däremot kommer vi förmodligen att få behålla de nuvarande reglerna om att avstånd till tomtgräns (utan grannes tillåtelse) ska vara minst 4,5 meter. Är avståndet mindre behöver du både grannarnas godkännande och bygglov. Skulle grannarna inte godkänna boden kan byggnadsnämnden i kommunen pröva saken. Men då får du först lämna in en ansökan om bygglov.

Bod på hjul — vad gäller?

 

Ska friggeboden byggas inom strandskyddsområde (det vill säga vanligen inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag) måste tillstånd skaffas enligt miljöbalken – vilket du i så fall bör kontakta kommunen om. Dessutom kan bestämmelserna skilja sig åt inom och utanför detaljplanelagt område.

En annan återkommande fråga är om en bod som är större än tio kvadrat slipper bygglov om den är flyttbar, exempelvis försedd med hjul.

– Här är det användningen som avgör om den kräver bygglov, och hur länge den står på samma plats. Detsamma gäller husvagnar, husbilar och båtar. Den bedömningen görs av kommunen, säger Lars Estlander. 

Kolla försäkringen

Förråd och bodar brukar inte ingå i villaförsäkringen. Beroende på vad du använder dem till kan de däremot tilläggsför-säkras. Skulle exempelvis ett träd blåsa ner och förstöra boden, utgår annars ingen ersättning – något som många husägare blev varse vid förra vinterns storm. Eller, ännu värre: Vad gäller egentligen om det börjar brinna i boden och branden sprider sig till villan?

– Det finns avståndsregler för att en brand inte ska spridas, och dessa måste man ju följa. Det är den boende som själv ansvarar för att man uppfyller Boverkets byggregler, berättar Bengt Johansson på Länsförsäkringar.

Ett förråd eller en bod under tio kvadratmeter behöver inte brandklassas. Är den däremot större måste den antingen brandklassas eller placeras på ett avstånd från bostadshuset på minst fyra meter. Brandklassningen beror på hur lång tid en yttervägg kan motstå en brand. Fråga kommunens byggnadsnämnd vad som gäller.

– Om man på något sätt varit vårdslös och detta orsakar brand kan det bli fråga om en sänkning av ersättningen, eller ingen ersättning alls. Sådana här frågor bedöms från fall till fall, men det är ingen vanlig fråga.

Brandfarlig förvaring

Vad har du i förrådet? Och vad bör inte finnas där? Kolla med ditt försäkringsbolag!

– Man får inte ha hur mycket som helst av brandfarliga ämnen i ett förråd. Till exempel en dunk bensin till båtmotorn ska förvaras i en för ändamålet godkänd dunk. Bengt Johanssons tips är att kontakta kommunen, även om du inte behöver bygglov, där kan du få goda råd och idéer på lösningar du kanske inte tänkt på. 

Marknadsöversikt - förråd/bodar  

Bod i stålplåt med många tillbehör

 

Produktnamn: Trädgårdsbod Europa
Tillverkare:
Biohort, försäljning genom Covent Garden AB, tel 08- 718 48 04,www.coventgarden.se
Typ av förråd/bod:
Trädgårdsbod för förvaring.
Material:
Varmgalvaniserad stålplåt grund- och brännlackerad i grått, grönt eller brunt.
Storlek
: 1,5 till 9,5 kvadratmeter. 
Mått:
Bredd från 1,72 till 3,16 m, längd från 0,84 till 3,0 m, takhöjd från 1,88 till 2,02 m. 
Vad ingår i paketet?
Komplett monteringsfärdig byggsats. Skruvförband, gångjärn och andra monteringsdetaljer i rostfritt stål. Dubbeldörr med reglar för bägge dörrarna, dörrvred och cylinderlås. Två inbyggda takrännor. Skruvar och förankringsjärn för förankring av boden. Hyllor, redskapshållare, förvaringssystem, konsoler och hyllskenor från golv till tak. 
Fönster:
Finns som tillval
Kan förrådet monteras av köparen?
Ja, monteringstid cirka 3-6 timmar för två personer.
Övrigt:
Tillval som sockel i aluminium, golvskivor av aluminium, extra hyllor 21 eller 51 cm djupa), extra redskapshållare, öppningsbart fönster, stuprör, sidotak, cykelhållare. 20 års garanti mot genomrostning. Dimensionerande snölast 150 kg per kvadratmeter.
Pris:
Från 6 870 kr för minsta modellen. Hemleverans ingår i priset.


Produktnamn:
Lillö
Tillverkare: Braås Stugan AB, tel 0474-300 81,
www.braasstugan.se
Typ av förråd/bod: Förråd till förvaring eller hobby/mekarum
Material: Furuplank 45x150, storlek 6 kvm
Mått: 3,00 x 1,96 m, lägsta höjd inne 1,85 m
Vad ingår i paketet? Dörr, lås, trycke samt papp.
Fönster: Nej
Kan förrådet monteras av köparen? Självklart (det är det som är det roliga). Företaget monterar ej.
Övrigt: Fönster och veranda kan fås som tillval. Frakt tillkommer med 975 kronor i hela Sverige. Ett års garanti.
Pris: 10 200 kronor 

Lättmonterad redskapsbod

 

Produktnamn: Bod (6 kvm)
Tillverkare: JK-Trä AB, tel 0474-211 00,
www.jk-tra.se
Typ av förråd/bod: Redskapsbod
Material: Trä
Storlek: 6 kvm (finns även i storleken 8 kvm)
Mått: 2 x 3 m (den större boden på 8 kvm har måtten 2 x 4 m)
Vad ingår i paketet? Allt virke (tillkapat). Färdiga väggsektioner, dörr med fönster, takpapp. Regelstomme 45 x 70 mm, stående eller liggande ytterpanel 21 mm, golv av 21 mm virke på bjälklag av 45 x 95 mm cc 60 mm inner tak i panel som går upp i nock.
Fönster: Finns ej
Kan förrådet monteras av köparen? Ja, levereras i sektioner som är lätta att montera, monteringsanvisning bifogas. Företaget erbjuder även montering.
Övrigt: -
Pris: 11 900 kronor (den större boden på 8 kvm kostar 13 800 kronor) 

Lättmonterat i moduler

 

Bod i byggsats går ofta lätt att snickra i hop. Boden på bilden heter Brännö och kommer från CA-boden. 

Produktnamn: Förråd Brännö
Tillverkare: CA-Boden, tel 0611-217 90,
www.caboden.se
Typ av förråd/bod: Moduluppbyggt förråd
bestående av färdiga bjälklag, väggelement, takstolar och takplattor.
Material: Genomgående kraftiga materialdimensioner (bjälklag 45 x 145, väggblock 45 x 70, takstolar 45 x 145, takplattor med råspont 22 x 120, väggpanel 22 x 145 med 22x45 läkt).
Storlek: 6,2 kvm (förråd finns i storlekar från 6,2-60 kvm)
Mått: Bredd 2,40 m, längd 0,54 m, höjd 3,0 m, höjd inne 2,7 m till nock.
Vad ingår i paketet? Komplett stuga med fodersats, ett fönster 80 x 50 ök, en förrådsdörr, takpapp, skruv, bult, spik, vindskivor, takfotsbrädor med mera.
Fönster: Ett fönster (80 x 50)
Kan förrådet monteras av köparen? Ja, monteras enkelt av köparen (delarna kan ej sättas på fel plats). Montering erbjuds normalt ej.
Övrigt: Tillval finns som isoleringssatser, veranda, målning, plåttak, frakt, extra fönster och dörr.
Pris: 12 500 kronor

Snickarbod eller förråd?

 

Produktnamn: Peter
Tillverkare: Trähuset, tel 08-776 44 14,
www.trastugor.com
Typ av förråd/bod: Förråd för förvaring,
snickarbod med mera.
Material: Trä
Storlek: 9,9 kvadratmeter
Mått: Bredd 385 cm, djup 249 cm, höjd 289 cm. Dörrarnas mått är 80 x 185 eller 160 x 185 cm
Vad ingår i paketet? Dörrar, mellanvägg, två fönster 45x45 (enkelglas, ej öppningsbara). Komplett leverans inklusive underlagspapp, spik, gångjärn med mera.
Kan förrådet monteras av köparen? Ja (monteringshjälp finns)
Övrigt: Samtliga stugor och förråd tillverkas i Sverige. 10 års garanti mot konstruktionsfel. Transport tillkommer.
Pris: Cirka 15 995 kronor 

Timmer med snickarglädje

Produktnamn: Skalet 10
Tillverkare:
Jörnträhus, tel 0916-107 00,
www.jorntra.se
Typ av förråd/bod: Knuttimrat förråd
Material: Korsknutsstomme av norrlandsfura
Storlek: 9,6 kvadratmeter
Mått: 3,09 x 3,09 m, höjd 2,30 m. Pardörrens mått: bredd 140 cm, höjd 190 cm.
Vad ingår i paketet? Korsknutsstomme av norrlandsfura 34x136 mm profilhyvlat timmer. Golv och golvbjälklag, bärlina, golvåsar, golvbrädor, ytterväggar. Yttertak, takåsar, ändspontad råspont, underlagspapp, lister med mera. Dubbla vindskivor, vattenbrädor, hängbrädor och utvändigt foder till dörr och fönster. Figursågad ”snickarglädje”. Taklist och golvsockel. Glasad ytterdörr med trycke och låscylinder, öppningsbart fönster. Dörrbleck. Enkel pardörr med låshasp.
Fönster: Ja
Kan förrådet monteras av köparen? Ja, allt är uppmärkt och klart för enkel montering. Företaget kan även erbjuda montering via samarbetspartners.
Övrigt: Spik ingår ej. Altan finns som tillval. Till räcke levereras 34 x 136 mm timmerplank som monteras i samband med stugmontering
Pris: 15 500 kronor, altan som tillval 1 995 kr (frakt tillkommer).

Funkis-förråd

 

Produktnamn: F8
Tillverkare:
Trädgårdshus 1 Stockholm, tel 070-616 07 00, www.tradgardshus.se   
Typ av förråd/bod:
Förråd i funkisstil med pulpettak, klassiska runda fönstret och pardörrar.
Material:
Prefabricerade moduler i trä
Storlek:
8 kvadratmeter
Mått:
Yttre bredd 2,23 m, längd 3,6 m, höjd 2,35 m,
innerhöjd 2,1 - 1,85 m.
Vad ingår i paketet?
Dörr och fönster (monterade), vattbrädor av plåt, takpapp, pappspik och skruv för montering.
Fönster:
Ett runt fönster (43 cm)
Kan förrådet monteras av köparen?
Ja, det tar cirka sex timmar. Företaget erbjuder montering i Mälardalen.
Övrigt:
Tillval som vedförvaring, golv av 22 mm råspont, golv av 27 mm furu, isolerad dubbeldörr, extra fönster, grundmålning, ytmålning, frakt, montering.
Pris:
Grundpris (omålat) 24 600 kr

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
24 februari 2006 Maria Backman, februari -06
Annons
Annons
Mer om Garage och förråd

Organisera garaget – 10 fantastiska idéer

Garage och förråd Kaos i garaget? Här är 10 förvaringsidéer du kan testa redan idag!  

Så får du ordning och reda i garaget

Garage och förråd Snickarglädjen blir större om trädgårdsredskap och verktyg har en egen plats i garaget. Vi visar de smartaste tipsen för att få ett garage i ordning.

Expertens tips för ett garage utan fukt

Garage och förråd Under vintern är risken för fukt i garaget större än annars. Ett fuktigt garage kan orsaka skador på bilen och ge upphov till svamp och mögel. Därför...

Gröna faran blev Sveriges fulaste garageport

Garage och förråd Under våren hade vi en fototävling där Sveriges fulaste garageport skulle utses. Nästan 400 bilder laddades upp av drygt 270 fotografer. Bland alla garageportar avgick Gröna faran med vinsten och så här fint blev det.

Pimpa garaget!

Garage och förråd Skapa ett personligt garage. Här får du tips på hur du kan pimpa det.

Garage med retrokänsla

Garage och förråd Vi lägger gärna pengar och kraft på flera av husets rum, men garaget är ofta ett utrymme som bara får förvara allt det vi inte får plats med någon...

9 goda råd för rätta garagebygget

Garage och förråd Det är inte bara du som behöver ett hus, även bilen mår bra av att ha tak över sig, och kanske gärna ett helt eget hus. Dessutom är garaget även en plats för förvaring – och det kan man aldrig få för mycket av.

Så funkar det: Att bygga en vinkällare

Garage och förråd Visst skulle det kännas lyxigt – med en egen vinkällare?! Isolera en del av källaren eller bygg ett rum i rummet för rätt luftfuktighet.

Vi fixade drömgaraget

Garage och förråd Många drömmer om fina kök och härliga badrum, men är inte detta egentligen det allra mest avundsvärda? Ett drömgarage. Här finns plats för allt. Inklusi...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]