Annons
Foto: Bobo Erenmark, Johanna Tibell

Renovera fönster - slitjobb som kan göras lättare

Fönster och dörrar

Att renovera fönster är inget man gör på en eftermiddag. Men bra utrustning och rätt teknik gör jobbet både enklare och roligare

Av: Erik Kärnekull, 28 juni 2002


Innan du börjar bör du fråga dig är om det lönar sig att renovera fönstret eller om du ska köpa nytt. Nya fönster kostar ju en slant, (ca 5 000 kr/st), men om du inte är riktigt så händig som du önskar, eller har tid som bristvara, kanske du ändå ska överväga det alternativet. Att renovera fönster tar en hel del tid och energi.

Den, som någon gång renoverat fönster på sitt hus, brukar efter denna erfarenhet dra sig i det längsta för att göra om det. Inte nog med att många tycker att det är tråkigt, det är också tidsödande, eftersom fuskarbeten definitivt inte lönar sig.

Gamla fönster ofta av god kvalitet

Men om du har tiden och energin, ska du veta att gamla fönster i regel är i bättre skick än vad de vid en första anblick ser ut att vara. Då kan det helt klart vara lönsamt att satsa på en renovering. Dessutom är det så att de flesta äldre hus har måttbeställda fönster med speciella särdrag, som riskerar att försvinna om man köper nyproducerade standardfönster.

I och för sig kan man även i dag mått- och specialbeställa nya fönster, men då skjuter prislappen i höjden. I gengäld ger nya fönster en bättre värmeisoleringsförmåga och, om de är av metall, minimala underhållsbehov. Så om man t ex ska vinterisolera sitt sommarhus kan kostnaden för nya fönster mycket väl vara motiverad.

Normalt sett är fönsterbågar gjorda av särskilt utvalt kärnvirke, vilket gör att de tål väder och vind bättre. Detta betyder att virket i bågarna i regel är i bättre skick än vad man först kan anta.

Annons

Så här börjar du

Det första steget är att om möjligt lyfta ur fönsterbågarna. Att ha dem liggande på en plan yta underlättar arbetet, även om det är möjligt att renovera bågarna trots att de sitter kvar i fönsterkarmen.

Därefter bör du montera bort in- och utvändiga metalldelar, såsom vinkeljärn, gångjärn och fönsterreglar, eftersom dessa i regel gör att bågen inte ligger plant mot arbetsytan. Om så är fallet kan det bli spänningar i bågen, som kan spräcka glasrutorna när dessa ska tas loss. När bågen ligger plant mot ytan spänns den försiktigt fast med hjälp av två tvingar.

Ta bort det gamla kittet

Om det gamla kittet är intakt, och inga rötskador syns i virket innanför glaset, kan du låta glaset sitta kvar. Men finns det sprickbildning i kittet, eller kitt som brutits bort, ska allt kitt tas bort och glasrutan lyftas ur, eftersom du då sannolikt har fått in vatten bakom glaset och troligen har rötangrepp i fönsterbågen.

Kittet tas enklast bort med en handöverfräsmaskin utrustad med en notfräs, eller med den särskilda kittfräsmaskinen KF 4 E från Fetso. Fräsmaskinen förs längs kittet och fräser bort detta. Ett billigare alternativ är att hyra en särskild kittlampa (finns bl a på Skansen), som värmer upp kittet och spräcker detta utan att glaset påverkas. Det billigaste alternativet, men också det mest tidsödande och som omfattar den största risken att spräcka rutan, är att använda en kniv eller ett stämjärn att peta eller bryta bort det gamla kittet med. Observera att när kittet bryts loss, så kommer fönsterstiften att sitta kvar, så rutan går ej att lyfta ur förrän också dessa avlägsnats med en tång. Fräser man istället bort kittet försvinner stiften i samma arbetsmoment.

Numrera rutorna

Var noga med att allt kitt är borta innan du försiktigt försöker pressa ut rutan ur bågen. Vid minsta motstånd bör du försöka hitta det ställe som håller kvar rutan och ta bort mer av kittet. Oavsett vilken metod du väljer ska du alltid använda skyddsmask, eftersom äldre former av kitt kan innehålla cancerframkallande asbest.

Rengör rutan från färg och kittrester med hjälp av en rakbladsskrapa. Om det är olika storlekar på glasrutorna bör du numrera glasen med hjälp av en spritpenna, så att du vet i vilken båge och på vilken plats glaset ska sättas tillbaka. Därefter slår du in rutan i lite tidningspapper, dels för att skydda den från repor, dels för att du inte av misstag ska skära dig på skarpa hörn och kanter. Glaset läggs på en plan yta.

När alla rutor är urlyfta ska urfasningen för glaset i bågen göras ren från kittrester. Här använder du handöverfräsen (snabbast), UV-lampan (långsammare) eller kniv och stämjärn (långsammast).

Ta bort färgen

Därefter är det dags att ta bort färgen på bågen.
Det billigaste alternativet är att värma upp den gamla färgen med en blåslampa eller en varmluftspistol. När färgen bildat bubblor av värmen, tar du en skrapa och skrapar bort färgen. Du behöver inte skrapa trärent, lite färgrester som inte lossnar så lätt kan gott sitta kvar. När du använder blåslampa eller varmluftspistol måste du vara försiktig i det fall glaset sitter kvar i bågen. Om glaset hettas upp kraftigt i någon ände kan det uppstå spänningar i glaset, som gör att detta spricker. Ju tunnare glaset är, desto större är risken för sprickbildning. För att undvika sprickor kan du täcka glasen med till exempel träbitar som skydd.

Ett snabbare alternativ är att ta en bandslipmaskin med medelgrovt (grovlek 60-80) sandpapper och "riva" av färgen. Här bör du vara försiktig, så att du inte slipar bort för mycket av träet, vilket är lätt gjort. Finns det fönsterspröjsar på bågen bör du inte använda bandslipen till dessa, utan utnyttja blåslampa och skrapa istä

Putsa träytan

När färgen har bortskrapats eller -slipats kan du jämna till eventuella hack eller andra ojämnheter, med ett fint sandpapper på en klots eller planslipmaskin. Har du fräst bort färgen med lackfräsen behöver ytan normalt inte efterbehandlas med sandpapper.

Notera att det är nödvändigt att du frilägger virket på alla sidor av bågen, framförallt på den nedre delen, eftersom impregneringsvätskan inte går in i träet annars.

De metalldelar, som togs loss från bågen tidigare, borstar du rena från rost och rostskyddsbehandlar de utanpåliggande delarna på alla sidor. De beslag som är välvda, och alltså har en hålighet som ligger mot träet, kan du fylla med kitt så slipper du rost på insidan.

Limma och impregnera

Bågen är nu frilagd från färg och kitt. Behöver du byta delar på bågen eller ersätta träpluggar i hörnen så gör du det nu. Gamla pluggar borras bort. Tänk på att använda fuktbeständigt lim till de nya pluggarna.
När limmet torkat är det dags att impregnera träet.

Kontrollera att träet i bågen inte är fuktigt när du börjar impregnera, eftersom vatten i det tränger bort impregneringsvätskan. Det billigare alternativet är att blanda linolja och lacknafta i proportion 2:1 och stryka bågen med blandningen i omgångar, till dess träet är mättat, d v s inte längre tar upp mer vätska.

Väljer du istället att använda särskild grundolja, det dyrare och snabbare alternativet, har denna egenskaper som gör att den tränger in djupt i träet redan vid första strykningen, varför en sådan normalt räcker. Var särskilt noggrann med att impregnera urfasningarna i träet där glaset ska sitta. Impregneringen avslutas med att man torkar bort överflödig vätska. Notera att linolja på trassel eller papper kan självantända under vissa omständigheter, varför man bör slänga sådant i en hink med vatten. Och se till att aldrig använda arsenikbaserad impregneringsvätska eller arsenikimpregnerat virke till fönster och snickerier, eftersom arseniken kommer att utsöndra giftiga gaser

Nu ska rutorna tillbaka i bågarna

Nästa steg är att sätta tillbaka glasrutorna i bågen. Kittets konsistens ska vara sådan att man kan rulla det till en kula, utan att det klibbar fast i handen och utan att kittmassan spricker. Du kan ändra konsistensen genom att sätta till mer linolja (lösare) eller mer kritpulver (fastare). (läs mer om kittning på annan plats i tidningen).

Lägg ned glasrutan i urfasningen. När rutan väl ligger på plats ska den stiftas fast, vilket du gör med fönsterstift som du spikar fast i sidan av bågen med en speciell fönsterstiftshammare. Räkna med att det behövs minst ett stift per 20 cm. Fönsterstiftshammaren är oumbärlig, eftersom den är fasad på sidorna för att ligga dikt an mot rutan och samtidigt ge fullständig anslagsyta mot stiftet, vilket inga andra hammartyper kan.
Lägg slutligen på ett nytt lager kitt på glasrutan, så att glaskanten och stiften täcks. Jämna till lagret med tummen eller kittkniven och ta bort överflödigt kitt.

Måla

När kittet stelnat något är det dags att måla fönstret. Innan du börjar måla bör du ta ur bågen ur karmen och maskera sidorna på rutorna med maskeringstejp. Lämna ca: 1-2 mm på glaset fritt mellan kittkanten och maskeringstejpen så att målarfärgen går över kittet och ut på glaset. Syftet med detta är att hindra vatten från att tränga in mellan glaset och kittet. När maskeringen är gjord målar du hela fönsterbågen med ett lager grundfärg. Tänk på att ha god ventilation, eftersom både grundfärg och täckfärg innehåller ohälsosamma ämnen, som lätt övergår i gasform.

Om du börjar tidigt på morgonen hinner du måla bågen med både grundfärg och täckfärg (utomhus snickerifärg) innan dagen är slut. Både färgen som används för grundning och den för täckning bör vara baserad på linolja, eftersom denna färgtyp ger den bästa väderbeständigheten. Bågen ska strykas med minst två inte alltför tjocka lager täckfärg. Om färgen inte har hunnit torka på kvällen, och du vill sätta tillbaka bågen, bör du strö på ett lager kritpulver på de delar av bågen som kommer vara i kontakt med fönsterkarmen, annars riskerar bågen att torka fast i karmen. Kritpulvret suger också upp fettet i kittet så att du slipper fettfläckar på glaset.

Stänk på lite kritpulver på glaset när kittningen är klar så sugs överflödigt fett från linoljan upp.

När täckfärgen torkat efter 2-3 dagar avslutar du arbetet med att ta bort täcktejpen, numrering på rutorna och eventuell oönskad färg på glasrutan. Här kommer rakbladsskrapan och lite lacknafta väl till pass.

Har du nu gjort allt rätt väntar många år i hängmattan innan du behöver ägna "vindögona" ny uppmärksamhet.

Gamla fönster tål mer än man kan tro

I gamla hus kan man se att ytterbågen var fäst i byggnaden, medan innerbågen varit lös och sattes in som isolering på vintern. För att det inte skulle bli fukt mellan ytter- och innerbåge skulle innerbågen tätas med pappersremsor, så att den varma rumsluften inte skulle nå det kalla ytterglaset.

När tiden går åldras alla material - inte minst fönster, som faktiskt är väldigt utsatta byggnadsdelar. Vanliga skador på gamla fönster är flagnande färg, kitt som har lossnat, rostande fönsterbeslag och röta i den nedre delen av fönsterbågen/karmen.

Men förtvivla icke! Riktiga fönster är tillverkade av särskilt utvalt virke och tål betydligt mer än man kan tro. Det går som regel att framgångsrikt renovera nästan vilket fönster som helst. Den som är händig kan göra det själv - fast det tar förstås lite tid. Ett fönster har fler ytor än man kan ana.

Fönsterhantverkare

Andra kan vända sig till de fönsterhantverkare som finns och som ofta är väldigt duktiga. Det är ju trots allt enkel teknik och lättbegripliga renoveringsmetoder - om än tidskrävande. Fönsterhantverkaren är en ny typ av hantverkare som specialiserat sig på renovering av fönster. I en och samma hantverkare finner man här en glasmästare, en snickare och en målare. Det är en bra kombination.

Material och verktyg till fönsterrenoveringen

Beroende på hur många fönster som ska renoveras kan du välja mellan tre olika utrustningsalternativ. Det första och billigaste räcker gott och väl om du bara ska renovera ett fönster, eller om du har gott om tid. Välj det andra eller tredje om du har många fönster och vill att arbetet ska gå fort.

När det gäller material, d v s kitt, färg och impregnering, bör du inte kompromissa om kvaliteten. Hög kvalitet på materialet ger, även om det är dyrt, fönstret en betydligt längre livslängd. Ett väl genomfört renoveringsarbete innebär att fönstret inte behöver renoveras förrän efter ca 20 år, lite beroende på placering och exponering för väder och vind.

Grundutrustningen, oavsett alternativ:

- Byggplast till att täcka för de tomma fönsterkarmarna och underlaget när du målar

- Två bockar och en skiva eller en hyvelbänk att lägga fönsterbågarna på

- Två stycken tvingar att spänna fast bågen på skivan/bänken

- Kniv eller stämjärn

- Spritpenna (vattenfast)

- Fönsterkitt på tub eller i burk

- Kittkniv

- Sidavbitartång

- Fönsterstift

- Fönsterstiftshammare

- Linolja och lacknafta eller arsenikfri grundolja

- Linoljebaserad utomhus grundfärg och utomhus snickerifärg

- Rostskyddsfärg

- Krita i pulverform

- Två rundformade penslar varav en med fin spets för spröjs och detaljer

- Rakbladsskrapa

- Maskeringstejp

- Trassel eller papper

Investeringskostnad: c:a 2 000-3 000 kr

Budgetalternativet

(tidsåtgång c:a 6-8 timmar per fönster inklusive impregnering och kittning)
Hyrd kittlampa, blåslampa eller varmluftspistol
Färgskrapa
Sandpapper (grovt samt fint)
Sandpappersklots
Stålborste
Investeringskostnad för verktygen: c:a 800-1 500 kr

Standardalternativet (minskar tiden c:a 40 %)

Bandslipmaskin med medelgrovt sandpapper
Planslipmaskin med fint sandpapper
Vinkelslip- eller borrmaskin med stålborste
Ultraviolett kittlampa (hyrd)
Investeringskostnad för verktygen: c:a 2 500- 5 000 kr

Snabbalternativet (minskar tiden med c:a 70 %)

Metabo Lf 714 S lackfräsmaskin
Planslipmaskin med fint sandpapper
Vinkelslip- eller borrmaskin med stålborste
Handöverfräsmaskin eller Festo KF 4 E kittfräsmaskin
Notfräs (8-10 mm i diameter)
Investeringskostnad för verktygen: c:a 7 500 - 13 000 kr

 

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!


28 juni 2002 Erik Kärnekull
Annons
Annons
Mer om Fönster och dörrar

Bygg ett glasbetongfönster

Fönster och dörrar Här visar vi hur du kan bygga ett eget glasbetongfönster.

Ring, klocka ring!

Fönster och dörrar Ge din ringklocka lite extra uppmärksamhet - andra gör det!

Underhåll gamla fönster på hantverkarens sätt

Fönster och dörrar Satsa på att underhålla fönstren med jämna mellanrum, så slipper du förhoppningsvis byta ut delar som förstör fönstrens charm och karaktär.

Att göra i juni (kanske...)

Fönster och dörrar Här får du tips på vad du kan göra i juni (om du vill).

Fönster som är gamla och energisnåla

Fönster och dörrar Familjen König vill byta ut sina 20 år gamla fönster med högt U-värde. Per Sjöhult, vd för Glasbranschföreningen, som organiserar glasmästare och glasfö...

70-tals fönstren har gjort sitt

Fönster och dörrar Anna-Lena Löfvenberg är trött på 70-talsfönstren och vill byta till nya energisnåla fönster som ser gammaldags ut.

Dags för ny garageport

Fönster och dörrar Har du renoverat huset men har fortfarande kvar din gamla garagedörr från sjuttiotalet? Då är det nog läge för en ny port som ger ditt garage ett lyft.

Husdoktorns recept för ett friskt hus - Fasad, dörrar och fönster

Fönster och dörrar Håll ögonen på kondens och felaktiga ytterväggskonstruktioner.

Renovera fönster – en lönsam affär

Fönster och dörrar När tidens tand börjat sätta sina spår på fönstren finns all anledning att agera. För desto tidigare du åtgärdar skador, desto enklare och snabbare...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]