Annons

Putsa och revetera huset själv

Fasad

Det är inte bara murare som kan putsa och revetera en fasad.

Av: Måns Hagberg, arkitekt vid Länsstyrlesen Västra Götaland, Vänersborg, Bild: Karl Melander, PRB , 05 juli 2002


Se en murare putsa en fasad! Inte kan man tro att en amatör kan göra något liknande. Därför är jag oerhört mallig över att jag faktiskt kan putsa, med kalkbruk. För faktum är att det inte är svårt. Sedan man väl kommit underfund med själva påslaget, vill säga.

Kalkputs är vacker, skyddar bra och kan renoveras utan att skada underlaget. Ett stort plus för putsning är att materialkostnaden är liten, särskilt om man blandar bruket själv. Några få kvalitetsverktyg räcker långt. För stora jobb kan man låna eller hyra blandare. Men räkna med att det tar sin tid att klara alla moment med behövliga torktider.

För några år sedan renoverade jag en gotländsk kalkstensbyggning uppförd 1882. Samtidigt reveterade jag (dvs klädde ursprungsfasaden med puts) tillbyggnaden på baksidan. I detta fall var den byggd av trä. Jag fick vägledning av Riksantikvarieämbetets byggledare David Simander och Bengt Matsson på kommunen. Det är deras tips för kalkputsning som härmed vidarebefordras.

I Syd- och Mellansverige kan man arbeta med kalkbruk från maj fram till och med september. Sedan måste man packa ihop för säsongen. Annars hinner bruket inte karbonatisera och fryser bort till jul.

Revetering

Revetering består numera av slät- eller spritputs på ett armeringsnät, som monteras så att det sitter några millimeter ut från underlaget. Det färdiga putsskiktet brukar vara ca 15 mm. Underlaget kan vara av trä, träullsskiva
e d.

Det bästa armeringsnätet hör till Serporockmetoden (en modern reveteringsmetod med KC-puts på underlag av mineralullsskiva). Nätet har ca 15 x 15 mm rutor, är helförzinkat och kan köpas i byggvaruhandeln. Förr slog man in tusentals träpliggar eller spikade fast diagonala ribbor, en s k spräckpanel. På trettiotalet utvecklades kycklingnät på vassmatta, en produkt som åter börjar tillhandahållas.

Annons

Så här kan man laga befintlig revetering eller bygga upp en helt ny:

1. Täck marken vid behov. Eventuella stensocklar och ornament skyddas genom att du målar på ett skikt med lera som kan tvättas bort.

2. Vid lagning, ta först bort den skadade putsen, t ex med en gammal slö yxa. Skarva i nytt nät. Nätet ska hamna mitt i den färdiga putsen och måste fästas ordentligt, eftersom det bär putsens tyngd.

3. Om det är fråga om ny revetering, sätt upp underlaget. Jag klädde fasaden med vindskyddspapp, spikade upp träullsskivor och nätade skarvarna. I detta fall fäster putsen på skivorna, och nätet är bara till för att minska sprickrisken vid skarvarna. Det finns en mängd alternativa metoder.

4. Se till att nät, underlag och angränsande befintlig puts är rengjorda och lätt fuktiga. Det är nödvändigt att ha med vattenslang och rotborste upp på ställningen för att få tillräckligt rent. Vattna angränsande putsskikt så att de är genomfuktiga, annars får man inte rätt vidhäftning med det nya bruket. Det är det ingen idé att bara ha en hink vatten och stänka lite med en kalkkvast.

5. Blanda bruket länge. För att laga några kvadratmeter klarar man sig bra med att blanda i en rulle (d v s hink) med omrörare och lågvarvig borrmaskin. Förr hade man tre volymdelar sand och en del våtsläckt kalk. Torrsläckt kalk i puderform ger samma proportioner, men vatten behöver tillsättas. Vattenmängden är kritisk. Numera har man oftast lite magrare blandning. Lämplig konsistens: lite stadigare än messmör.

6. Grundning: Slå på med murslev, så att utrymmet bakom nätet fylls till större delen. Första gången man försöker slå på puts är det omöjligt - den bara studsar och faller av. Det är som att lära sig cykla - man bara faller av. Det är en stor hjälp att få instruktion från någon som kan! Jag fick tio minuter med en granne, som lärde mig använda den fyrkantiga iläggssleven. Efter ett tag behöver man bara titta på medan handen gör jobbet. No problems, tro mig. Men i ärlighetens namn så har jag däremot aldrig lärt mig att använda trekantig murslev.

7. Dra av överskottet med kanten på sleven. Låt vittorka, det tar kanske ett dygn eller fler, beroende på vädret.

8. Mellanpåslag som täcker nätet helt och hållet: Slå på, dra av, låt vittorka.

Ytskikt: Bruket får inte innehålla grova sandkorn. Det bör innehålla en rimlig andel fin sand. Slå på. Låt bruket sätta sig ordentligt, ett par till fyra timmar. Dra av större överskott med en bräda e d.

Slätputs på murat underlag

Att slätputsa går i princip till som ovan. Det är viktigt att vattna underlaget, så att vattnet i putsen inte bara sugs in i fasaden. Då torkar putsen, men hinner inte binda och karbonatisera, utan blir lös och dålig. Vid lagningsarbeten är rengöringen och fukten i underlag och angränsande puts A och O. Man måste ha slang och borste med uppe på byggnadsställningen och verkligen göra rent och fuktigt.

Yrkesmurare kör gärna med blötare bruk och torrare underlag än vad som sagts ovan. En duktig murare kan få precis lagom med vatten kvar sedan det mesta sugits upp i väggen. Andra får bom, släpp och dålig puts. Yrkesmurare vill normalt använda KC bruk, som hårdnar av sig självt och fungerar en längre säsong. KC-bruk bearbetas med ungefär samma metoder som kalkbruk, men man måste passa på att arbeta innan bruket binder för mycket och göra rent verktygen innan det är för sent.

Kalkbruk som styvnat kan man ändra till rätt konsistens med några droppar vatten och omrörning, men KC-bruk som börjat binda ska kasseras. KC-bruk är direkt olämpligt att använda vid lagning av kalkbruk.

Det finns också hydrauliskt kalkbruk att köpa, med egenskaper som närmar sig KC-bruket. Jag har inte använt detta själv, men kunnigt folk slår fast att hydrauliskt kalkbruk kan ha goda egenskaper.

Att putsa i hörn

Spika upp en bräda och arbeta mot den. När du är färdig tar du ned brädan och fyller i spikhålet.

Profiler

Byggs upp som ovan med flera skikt. Taktegelskärv är bra armering. Teglet suger och stabiliserar putsen fortare. En profilmall klipps ut i plåt och monteras på en liten släde, som man kör mellan två uppsatta brädor.

I mitt fall blev det skrovligt värre, så för ytskiktet gjorde jag en liten kaunitz för varje profildel (konkav - konvex - konkav). Det sista finishen fixades med pensel och bruk gjort på kalk och fin sand. Måttligt skadade profiler klarar man att laga med enkla medel. Vanliga murarverktyg och en bräda att dra av med. Jag slog i puts och drog av med brädans långkant. Den fick följa profilen med stöd på ömse sidor om
skadan. Den släta ytan skapade jag med pensel och bruk gjort på kalk och fin sand. Det är inte mycket svårare än vanlig slätputs. Ändå finns det många yrkesmurare som inte tror sig om detta.

Spritputs

Numera använder man ibland grov ballast, typ grus, för att ge spritputsyta. Förr använde man ofta samma blandning som för slätputs, men med annan konsistens. Den ska vara lös som havregrynsgröt, så att den rinner och bubblar sig lite lagom. Undersök originalet och gör likadant.

Målning med kalkfärg:

Man kan köpa fabriksblandad kalkfärg. Läs innehållsdeklarationen och se till att produkten endast innehåller kalk, pigment, vatten och lite konsistensgivare (vanligen cellulosaklister). Ofta ingår ett fyllnadsmedel, dolomit eller något annat vitt material. Det påverkar utseendet, som tyvärr blir lite grövre. Jag skulle inte vilja ha det, men be om referenser och ta ställning själv. Du kan också tillverka egen, helt genuin färg (se ruta).

Prova kulören på ett minst 1 m2 stor yta. Bedöm kulören antingen innan provet vittorkar eller efter flera veckor. 1 m2 är alltså en hel meter gånger en hel meter. Det går inte att se hur det blir med mindre provyta. Man lurar sig gruvligen! Förvattna med kalkvatten (den klara vätska som bildas överst i blandningskärlet). Stryk 3 - 7 lager färg efter behov. Ge ett dygns torktid mellan varven. Använd kalkkvast eller en stor moddlare. Det känns verkligen otacksamt att slafsa på alla dessa omgångar vattentunn färg som knappt syns. Till slut blir skiktet äntligen så tjockt att det suger. Då blir det kul att måla. Och just då måste man sluta! Annars blir behandlingen för tjock och kommer att flaga av. Eftervattna med kalkvatten.

Vid torr väderlek, håll fuktigt ett bra tag genom att spraya med vanligt vatten. Resultatet blir overkligt, överjordiskt vackert just då färgen vittorkar. Den ser mycket fin ut i många år och är lätt att underhålla.

Recept, egen kalkfärg

Blanda 18 liter våtsläckt Gotlandskalk med 82 liter vatten. Färgsätt med allra högst 3% kalkäkta pigment. Mer pigment ger otillräcklig bindning. Det blir en alltför stark kulör, som rinner fult vid första rejäla regn.

Inköpsställen

Torrsläckt puderkalk, "Murkalk E", finns att köpa i säckar i välsorterade byggvaruhus. De ej fullt så välsorterade har bara cement och färdigblandade KC-produkter, där ingående grus och sand får sanslösa kilopriser. Man kan alltså bli tvungen att studera Gula Sidorna och ringa runt ett tag. Gotlandskalk säljs av Byggnadshyttans Kalk AB på Gotland. Dansk våtsläckt kalk finns på många håll i Sydsverige.

Mursand kan köpas hos en del trädgårdsleverantörer eller hos ballastföretag. Frågar man snällt kan man få köpa lagom mängd i ett släp för en femtio- eller hundralapp.

Med dessa verktyg och en rulle (hink) kommer man långt.

För större jobb komplettera med skyffel för att hantera sand och bindemedel och en bruksblandare (ska gå i en kvart per sats).

1. Murslev. Fattning: Löst, med fingerkrok i böjen, sleven ska rotera fritt.
2. Fogslev. För tegelfogar. Ger slät fog. Förr fanns profilerade fogslevar som gav speciella fasadkaraktärer.
3. Iläggsslev. Fattning = pingisracket, men ganska så löst, inte hårt. Jag tycker att back-handsrörelse är enklast. Hämta upp lite (inte mycket) bruk med slevens översida, sikta, slå på lagom hårt så sitter bruket där. "Lagom" - man lär sig.
4. Tungslev: Behändig för små lagningsjobb. Används ungefär som en smörkniv.
5. Kaunitz, liten, av trä. Det finns stora, det finns av plast, det finns brätten av stålplåt.
6. Murarhammare för rensning, justering av tegelformat mm.
7. Omrörare av 8 mm armeringsjärn för bruksblandning i mindre skala med hjälp av lågvarvig borrmaskin. Man blandar 10-15 liter på några minuter.
8. Vattenslang för rengöring, genomfuktning och eftervattning.
9. Rotborste för rengöring. Samt handskar och skyddsglasögon.

Kalkputsens historia

Redan egypter, greker och romare använde mycket kalkputs. Det återfinns också i många andra kulturer. I Sverige finns åtskilliga kalkputsade interiörer från medeltiden. Det finns till och med medeltida ytterväggar kvar med ursprunglig puts. Fram till sekelskiftet 1900 var kalk det enda bindemedlet i all puts och allt bruk, förutom lerklining och liknande. Ända in på 1950-talet var kalkputs ett standardval, sedan tog andra material över. De som kunde putsa med kalk gick i pension.

Det har funnits skrapade "ädelputser" med varumärken som Terrasit i bortemot 100 år. Utom kalk innehåller de cement och kanske andra bindemedel. Glimmer gav en glittereffekt i ytan. Den skrapades fram med ett rivbräde. Fyrtiotalets bostadslängor och femtiotalets punkthus putsades ofta med Terrasit. Materialet är bra om det används där det hör hemma.

Ett vanligt exempel på fel användning är "renovering" av kalkputs med ett lager glimmerhaltig stänkputs. Massor av fasader har klätts in med ett pannkakstjockt, raspigt, smutssamlande skikt, som utplånat detaljernas skärpa. En liten handdriven stänkputsapparat räckte för att förstöra stora värden.

Mer om kalk.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Redaktionen rekommenderar

05 juli 2002 Måns Hagberg, arkitekt vid Länsstyrlesen Västra Götaland, Vänersborg, Bild: Karl Melander, PRB
Annons
Annons
Mer om Fasad
Annons

Så tilläggsisolerar du fasaden

Fasad Tilläggsisolera fasaden och spara pengar – här är Hornbachs guide till dig som vill ha ett större projekt att husfixa med i sommar.

Ska du måla om en fasad?

Fasad Ken Kennard, Vi i villas målarexpert ger tips om målning.

Miljösmartare livsstil - Johans tre enkla val

Fasad I vårens skarpa sol blir mycket tydligt. Som exempelvis, att ens husfasad måste tvättas. Men det kan göras på ett hyfsat miljövänligt vis.

Älskade kråkslott

Fasad Ingen förblir opåverkad av de gamla snickarglädjevillorna. Trots att de är opraktiska att äga och att underhålla, så är de nog en romantisk husdröm för många . Tänk att få bo i ett sådant hus med glasveranda, burspråk, takkupor och balkonger med räcken som skirt tårtpapper!

Råd & Rön testar: Enkel och effektiv isolering

Fasad Lösull sprutas in som isolering på många vindsbjälklag, både i nybyggda hus och som tilläggsisolering i gamla hus. Läs Råd Röns test här.

Husets ord

Fasad Alla fackområden har sina speciella ord och uttryck. Så är det också för allt som har med hus och byggande att göra. En del ord är kanske välkända -...

Dags att putsa om fasaden

Fasad En fasad av puts kan vara det vackraste som finns. Ytan som växlar färg i ljuset. Intrycket av hållbarhet och styrka. Ja - men så kommer också kunskapen om hur man putsar i Sverige från munkar som byggde stenkyrkor i början av 1000-talet.

Gå ronden för husets skull!

Fasad Gör en årlig kontroll av husets klimatskal så slipper du onödigt dyra reparationer. Vig en solig ledig vårdag till att gå ronden.

Byt ut det skadade stupröret

Fasad Ett stuprör av plast håller i många år, men om du till exempel kör på det med en fullastad skottkärra spricker det eller går sönder. Som tur är kan du...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]