Annons
I glesbygden är det vanligt med egen brunn. Många grävda brunnar ersätts med djupborrade.
I glesbygden är det vanligt med egen brunn. Många grävda brunnar ersätts med djupborrade.

Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning

Brunn

- men ingen garanti för att vattnet smakar gott

Förr i tiden grävde man brunnar, men idag är det borrning som gäller. En djupborrad brunn är mer beständig och mindre känslig för miljöpåverkan. Ändå är det vanligt att brunnsvattnet behöver renas för att uppnå bra dricksvattenkvalitet.

Av: Lars Bärtås foto Jan-Erik Weinitz, viivilla.se mars -08, 26 februari 2008

Långtifrån alla villaägare har tillgång till kommunalt dricksvatten. I glesbygden är det snarare regel än undantag att man hämtar vattnet ur egen brunn.


Det är viktigt att skydda brunnen från yttre föroreningar. Kontrollera att det anslutande brunnslocket är helt tät.

Vid många äldre hus på landet finns redan en grävd brunn. Men numera ersätts ofta grävda brunnar med djupborrade, säger Anders Nelson, ombudsman på Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Geotec:

- Eftersom grävda brunnar tar vatten från ytliga grundvattenmagasin är de mer utsatta för yttre påverkan, till exempel nybyggnationer med närliggande avlopp. Därför är det vanligt att man ersätter en grävd brunn för att vattenkvaliteten försämrats eller för att brunnen sinat.

Nyproduktionen av grävda brunnar är idag marginell. En förklaring är allt färre entreprenörer erbjuder denna tjänst. Och vill man inte gräva själv återstår bara borrning som alternativ.

Annons

Borrare bör ha personcertifikat

Om man ska investera i en borrad brunn är det lämpligast att välja ett företag som är lokalt etablerat och har utfört vattenbrunnsborrning i området tidigare. Prata gärna med andra brunnsägare i trakten så kan de hjälpa dig att hitta rätt entreprenör. Ta in offerter och fråga efter referenser från fler än ett företag om det är möjligt.
Den som utför borrningen bör ha ett personcertifikat, framhåller Anders Nelson. Certifikatet är en garanti om att borraren har kunskap om både borrteknik, geologi och miljö. Hos certifieringsorganet Sitac (www.sitac.se) finns listor på företag som har certifierade borrare.

- Ett annat råd är att låta brunnsborraren ansvara för hela entreprenaden. Då vet du vem du ska vända dig till om det inträffar något fel, säger Anders Nelson.

Kostnaden för en totalentreprenad, "från brunn till kran", brukar ligga kring 50 000-75 000 kronor inklusive moms.


Du ansvarar själv för vattenkvalitén i din brunn.

Vattenkvaliteten - ditt eget ansvar

Det kommunala dricksvattnet omfattas av regler med stränga kvalitetskrav. Motsvarande regler finns inte när det gäller privat vattentäkt. Har du egen brunn får du alltså själv ta ansvar för kontroll av vattnet och eventuella åtgärder. Provtagningar på brunnsvattnet bör göras ungefär vart tredje år, säger Marianne Löwenhielm, miljöutredare på Socialstyrelsen.

- Både vattenkvalitet och vattentillgång i en brunn kan förändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken som missfärgningar eller dålig smak. Idag väljer många att enbart göra provtagning vid fastighetsköp, men med tanke på att grundvattnet i brunnen är föränderligt bör man göra regelbundna uppföljningskontroller.

Som brunnsägare bör du i första hand vända dig till din kommun när du ska utföra en vattenprovtagning. Många kommuner erbjuder rabatterat pris för en vattenanalys, samt provtagningsflaskor som kan lämnas under speciella inlämningsdagar. För vattenanalyser anlitar kommunen ett ackrediterat laboratorium. Om du själv vill anlita ett labb kan du söka i Gula Sidorna under rubriken "Laboratorier - Analyser".

Mikrobiologiskt eller kemiskt prov

I vanliga fall kan man välja mellan att göra en mikrobiologisk eller kemisk kontroll av brunnsvattnet. Vid en mikrobiologisk undersökning kontrolleras bakterier i vattnet, medan en kemisk analys är mer omfattande och rymmer bland annat kontroll av metallhalter. Den senare undersökningen brukar kräva fler provtagningsflaskor. Kommunen eller analysföretaget ger råd för hur respektive provtagning ska genomföras.

I vissa områden där det förekommer radon i berggrunden bör man göra ett radonprov på vattnet. Provet tas i en gastät glasflaska och mäts på laboratoriet i en så kallad gammaspektrometer, som visar hur hög radonhalt provet har.

Analys ligger till grund för åtgärder

"Tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" är de riktvärden som Socialstyrelsen har för dricksvattenkvalitet.

- Om vattnet bedöms som "otjänligt" ska man undvika att konsumera det, man bör då göra en ordentlig kontroll av brunnen och försöka spåra föroreningskällan. "Tjänligt med anmärkning" är ett slags varningsklocka. Det innebär att man kan dricka vattnet utan hälsorisk, men att det indikerar en förorening som ligger över gränsvärdet och därför helst bör åtgärdas, förklarar Marianne Löwenhielm.

I vattenlaboratoriernas analysprotokoll medföljer ett utlåtande som baseras på Socialstyrelsens riktvärden. I protokollet finns även uppgifter över vilka analyser som gjorts och hur höga halter som finns av mikrobiologiska och/eller kemiska ämnen. Protokollet ligger sedan till grund för vilka åtgärder som är lämpliga att göra. Eftersom de ackrediterade vattenlaboratorierna är oberoende kan de inte rekommendera vilka reningsmetoder eller vattenfilter som är lämpligast. Det innebär att man själv får ta kontakt med ett vattenreningsföretag som, med utgångspunkt från analysprotokollet, föreslår en lämplig reningsutrustning.


I princip kan all sorts brunnsvatten renas. Det gäller bara att hitta rätt teknik.

Vanliga problem med brunnsvattnet

Det är långtifrån alla brunnar som ger klart, luktfritt och välsmakande dricksvatten. Men med rätt teknik kan i princip all sorts brunnsvatten renas. Ibland kan det räcka med en billig filterpatron som byts ut efter en tids användning. I andra fall behövs ett kombinationsfilter som tar hand om flera olika föroreningar samtidigt. Priset varierar mycket mellan olika system och fabrikat, och de dyraste filtren kan kosta 20 000-25 000 kronor inklusive installation.

Hög järn/manganhalt, lågt pH-värde eller hög kalkhalt är de allra vanligaste problemen i dricksvattenbrunnar. Metaller åtgärdas vanligtvis med järnfilter eller kolfilter, medan kalk avlägsnas med avhärdningsfilter. Surt vatten (lågt pH-värde) ökar risken för frätskador på ledningar och hushållsmaskiner och kan åtgärdas med ett så kallat avsyrningsfilter.

Illaluktande brunnsvatten är ett annat vanligt problem. I djupborrade brunnar kan det bildas svavelväte som ger ifrån sig en lukt av "ruttet ägg" när det kommer ur kranen. Lukten försvinner om man luftar vattnet med till exempel en luftinjektor.

Om vattnet luktar "mossa" eller "jord" kan det vara ett tecken på humusämnen i brunnen. Man bör i detta fall göra en mikrobiologisk analys för att se om det finns skadliga bakterier.

Om du har höga halter av bakterier i vattnet kan det bero på en otät brunnsvägg eller ett otätt brunnslock. Därför är det viktigt att alltid kontrollera brunnens skick före installation av reningsutrustning.

Några råd vid köp av vattenreningsutrustning

Rening bör alltid föregås av en vattenanalys hos ett ackrediterat laboratorium.
Det finns ett stort utbud av vattenfilter på marknaden. Ta in offerter och jämför pris- och garantivillkor.
Vattenreningsföretaget bör alltid erbjuda en funktionsgaranti så att reningen ger önskat resultat och inte oönskade effekter som till exempel ökad bakterieaktivitet, ökad radioaktiv strålning (om till exempel radon ansamlas i filtret) eller korrosionseffekter.
Kontrollera även att leverantören erbjuder bra service och support om det uppstår problem med vattenreningen.
Vattenreningsutrustning kräver viss skötsel och det är ägarens ansvar att följa skötselråden.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
26 februari 2008 Lars Bärtås foto Jan-Erik Weinitz, viivilla.se mars -08
Annons
Annons
Mer om Brunn

"Vi misstänker att vårt brunnsvatten blivit dåligt"

Brunn Vem kan hjälpa oss att testa vårt brunnsvatten, undrar en av våra läsare. Här är expertens svar.

Från brunn till kran

Brunn Har du egen brunn är det bra om du lär känna din brunn och dess kringutrustning så att du vet hur du åtgärdar eventuella fel. Här får du svar på vanliga...

Kolla ditt brunnsvatten

Brunn Egen brunn? Många enskilda brunnar har otjänligt vatten. Så här kollar du vattnets kvalitet – och förbättrar om det behövs.

Olika typer av vattenrening

Brunn Den som har kommunalt vatten kan lita på att något av landets över 2 000 vattenverk har skött sitt jobb. Men vad finns det för olika sätt att rena sin egen brunn på, om en vattenanalys visar att detta skulle behövas?

Egen brunn - en värdefull tillgång

Brunn Att ha en egen brunn innebär både för- och nackdelar. Det är ditt eget ansvar att vattnet du dricker håller måttet.

Gör brunnen radonfri

Brunn Få inte panik om du misstänker att det är radon i brunnen, det finns bra metoder både för att mäta och avskilja radon.

Hur friskt är ditt vatten?

Brunn I Sverige har vi i överlag väldigt bra och friskt vatten. De hushåll som har kommunalt vatten behöver inte fundera över vattnets kvalité, då tester av vattnet sker regelbundet av kommunen. Men för de som har egen brunn eller källa så kan det vara idé att då och då testa sitt vatten.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]