Foto: Istockphoto

Försäkra dig med oss – villahemförsäkring med rabatt

Försäkring

Se över din villahemförsäkring och försäkra dig hos oss! Här får du en försäkring som täcker både dina saker och ditt hus – för ett billigare pris. Lanseras snart!

I din villahemförsäkring ingår bland annat:

  • Lösöre försäkrat upp till 1 000 000 kr.
  • Hemplus: drulleförsäkring upp till 80 000 kr.
  • Självriskeliminering: tillägget tar bort din förhöjda självrisk vid skador som till exempel snötryck, läckage, översvämning och naturskada.
  • Husplus: tillägget begränsar åldersavdraget vid delskada till maximalt 10 000 kr och till 0 kr vid totalskada.

Villahemförsäkring – i grundskyddet ingår bland annat:

  • Lösöre och egendomsskydd: Om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din egendom får du ersättning för din ekonomiska förlust.
  • Byggnad och tomtmark: För skador på byggnaden gäller försäkringen med fullvärde, vilket innebär att du kan få ersättning med vad det kostar att återställa byggnaden
  • Resa: Reseskyddet gäller när du avser att övernatta utanför bostadsorten. Skyddet gäller i Norden samt under de första 45 dagarna på resa utanför Norden. Försäkringen måste vara gällande då resan inleds och när skada inträffar.
  • Rättsskydd: Om du hamnar i tvist egenskap av privatperson eller som husägare ersätter försäkringen i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader. I det fall du har villabyggnadsförsäkringen gäller försäkringen endast för tvister som har samband med ditt husägande.

Annons

 

29 april 2019
Annons
Mer om Försäkring