Vi i Villa i samarbete med Sensor Försäkring

Försäkra dig med oss – specialistvårdsförsäkring med rabatt

Försäkring

Få rätt diagnos och vård om du eller någon i din familj blir allvarligt sjuk med denna försäkring från Vi i Villa i samarbete med Sensor försäkring.

I specialistvårdsförsäkringen ingår bland annat:

  • När du eller en familjemedlem blir sjuk ges möjligheten att få en diagnos utvärderad eller fastställd av internationell medicinsk expertis.
  • Jourhandlingar, röntgenbilder, undersökningar och provresultat skickas till specialistläkarna, utan att du behöver resa iväg för att träffa någon läkare.
  • Experterna ger dig därefter råd om vilken behandling som är bäst lämpad för dig och du ges därefter möjlighet att nyttja några av världens främsta specialistläkare utomlands för att genomföra behandlingen.
  • Förutom att försäkringen betalar alla kostnader för vård, resor och boende, kan du få ersättning med 1000 kr per dag i upp till 60 dagar, så länge behandlingen pågår.

Vilka ersättningsbelopp gäller?

Det totala försäkringsbeloppet är begränsat till 10 miljoner svenska kronor per försäkringsperiod (12 månader) och upp till 20 miljoner kronor per livstid. Du får en ersättning med 1 000 kr per dag du är på sjukhus utomlands, i upp till 60 dagar per skada, om behandlingen föreslagits av Sensor Specialistvård. Efter behandling utomlands, enligt försäkringen, ingår kostnader för medicin i Sverige för som mest 30 dagars behandling. Den sammanlagda ersättningen för mediciner i Sverige under försäkringens hela giltighetstid (livstiden) är högst 500 000 kronor.

28 juni 2019
Annons
Annons
Mer om Försäkring
Vi i Villa i samarbete med Sensor Försäkring

Är du och din familj försäkrade?

Försäkring Om du eller någon i din familj skulle drabbas av en allvarlig sjukdom eller olycksfall är det viktigt att ni har en försäkring som hjälper er ekonomiskt. Vi i Villa i samarbete med Sensor Försäkring erbjuder en paketlösning innehållande liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.  

Vi i Villa i samarbete med Sensor Försäkring

Unik försäkring – internationell medicinsk expertis

Försäkring Sov tryggare med vetskapen att om du eller någon i din familj skulle bli sjuka så kan ni få specialistvård utomlands. Här är tre frågor och svar om...

Försäkra dig med oss – personförsäkring med rabatt

Försäkring Vi i Villa i samarbete med Sensor Försäkring erbjuder nu en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.