Så testas luftvärmepumpar

Värmepump

Att välja en luftvärmepump som passar just din villa kan vara en riktig utmaning. De tester som Energimyndigheten och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut låter göra är en god hjälp på vägen.

Av: Markus Wilhelmson, Vi i Villa april 2013, 16 april 2013

En bra luftvärmepump ska sänka energikostnaderna och skapa ett behagligt inomhusklimat utan att ljudet stör dig eller grannarna. Men hur vet man vilken pump man ska välja?

– Det finns en stor efterfrågan från konsumenterna på tester på luft/luft värmepumpar. Energimyndigheten genomför därför opartiska och tillförlitliga provningar enligt internationella standarder, säger Anders Odell, ansvarig för testerna på Energimyndigheten.

Testerna har skett regelbundet sedan 2004 och utförs praktiskt av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Bland annat mäts kapacitet, effektivitet och ljudeffektnivå. Varje luftvärmepump testas i särskilda klimatkammare under tre veckor.

– Utedelen testas i kammare där olika utomhusklimat simuleras med fukthalter och vid sex olika temperaturer, från plus sju grader ner till minus 18. En bra värmepump ska kunna prestera även vid låga temperaturer och klara avfrostningen, säger Kajsa Andersson på SP.

Annons

Testresultaten förs sedan ned i en tabell som med sina många värden kan vara svåröverblickbar för konsumenten.

Olika pumpar beroende på var du bor

– Viktigast att koncentrera sig på är hur stor energibesparing pumpen gör på olika orter i Sverige. Årsvärmefaktorn visar värmepumpens effektivitet under hela uppvärmningssäsongen, säger Anders Odell.

LG Nordic Prestige har fått bästa resultat på energibesparing och årsvärmefaktor bland de testade pumparna 2013. För en villa i Malmö med ett uppvärmningsbehov på 16 600 kWh per år så kan man, enligt Energimyndighetens test, räkna med att årligen spara 11 700 kWh. Det skulle i så fall innebära att konsumenten kan räkna hem sin investering (20 900 kronor) på två och ett halvt år.

För samtliga testresultat, klicka här.

– När man ska köpa en luftvärmepump är det viktigt att titta på det egna husets förutsättningar. Var i Sverige bor du? Klimatet är helt annorlunda i norra Sverige än i södra. Hur ser planlösningen ut i ditt hus? Testerna ger en vägledning, men man måste titta på sin egen situation, säger Anders Odell.

Hur mycket får pumpen störa?

Ljudeffektnivå på inne- och utedel redovisas också i testerna.

– Vi mäter ljudet vid olika fläkthastigheter och det varierar en hel del mellan olika pumpar. Beroende på var värmepumpen placeras har ljudet mer eller mindre betydelse. Nära sovrum är man exempelvis mer känslig än i hallen, säger Kajsa Andersson.

Innan man bestämmer sig för vilken luftvärmepump man ska köpa är det viktigt att försäkra sig om att pumpen är märkt för kallt klimat. Den 1 januari i år införde EU en energimärkning som ska underlätta för konsumenterna att välja en pump som är avsedd för den klimatzon man bor i. Energimärkningen ska visa värmepumpens energieffektivitet i tre europeiska klimat: varmt, medel och kallt. Energimärkningen för kallt klimat är dock inte obligatorisk.

Kajsa Andersson poängterar att köldmedieförordningen kräver att man måste anlita en certifierad kyltekniker vid installationen.

– En kunnig installatör ser till att luftvärmepumpen är rätt dimensionerad och placeras bra så att den ger optimal effekt och stör minst. En felaktigt installerad pump kan göra att energibesparingen delvis uteblir, konstaterar hon.

 

 

Läs vidare

På Energimyndighetens hemsida finns tester och mycket annan bra information om luftvärmepumpar: www.energimyndigheten.se

På Svenska Värmepumpföreningens hemsida finns bland annat en checklista med information om vad man ska tänka på vid val och köp av värmepump, läs här.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – SP – har bland annat skrivit en rapport om förbättrad driftsäkerhet för värmepumpar i villor, läs här.

16 april 2013 Markus Wilhelmson, Vi i Villa april 2013
Annons
Annons
Mer om Värmepump
Sponsrad

”Den här pumpen borde vara standard i ett småhus”

Värmepump Äntligen har Navid Hayoomi fått det som han vill i sitt hus i Sävsjö – tack vare två HZ25UKE värmepumpar från Panasonic.

Värmepumpar – så fungerar det

Värmepump Installation, strömförbrukning och storlek – det är mycket att tänka på gällande värmepumpar. Gästexperten Fredrik Forsberg ger sina bästa tips.

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE F1245 - bergvärmepump med varmvattenberedare

Värmepump Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. NIBEs mest avancerade värmepump. Enklare än någonsin.

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE SPLIT - Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och...

Värmepump Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och varmvatten.

Artikeln är sponsrad av NIBE.

En ny generation värmepumpar från NIBE

Värmepump Se filmen om NIBEs nya bergvärmepumpar.

Artikel är sponsrad av NIBE.

NIBE F1145 - bergvärmepump utan varmvattenberedare

Värmepump En ny avancerad värmepump för dig som vill göra det riktigt enkelt (utan varmvattenberedare).

Artikeln är sponsrad av NIBE.

Om NIBE luft/vattenvärmepumpar

Värmepump Om luft/vattenvärmepumpar.

Så funkar de olika energivalen

Värmepump En översikt av olika uppvärmningsalternativ och vilka hus de passar.

Läsarnas vanligaste värmefrågor!

Värmepump Berg, luft, ved, sol eller olja? Eller lite av varje? Att välja värmekälla är inte lätt. Därför har vi låtit vår experthjälp bara handla om värme denna...