Annons
 Bäst passar luft-luftvärmepumpen i ett hus med elvärme och öppen planlösning.
Bäst passar luft-luftvärmepumpen i ett hus med elvärme och öppen planlösning. Foto: Fredrik Funcke/Scanpix

Luften som ger värme

Värmepump

Luftvärmepumpen minskar husets uppvärmningskostnader, är relativt lätt att installera och är överkomlig i pris. Här är det viktigaste du ska tänka på när du väljer luftvärmepump.

Av: Maria Backman, september -06, 13 september 2006

Snart drar det ihop sig till höst och vinter och bara tanken på kommande elräkningar framkallar redan rysningar. Rätt luft-luftvärmepump i rätt hus, på rätt plats och installerad av rätt person minskar onekligen värmekostnaderna rejält. Hur mycket avgörs av faktorer som husets planlösning, nuvarande uppvärmning och var huset står.

Luft-luftvärmepumpen kallas också komfortvärmepump, eftersom den även kan kyla huset varma dagar. Till skillnad från andra typer av värmepumpar ger den dessutom också ett bättre inomhusklimat. Allergi- och bakteriefilter neutraliserar enligt tillverkarna allergener och dödar bakterier och virus. Här finns filter som tar bort dålig lukt och filter som avger negativa joner till rumsluften. Luft-luftvärmepumpen kan samtidigt användas som avfuktare.

Men en luft-luftvärmepump passar inte överallt. Bäst lämpar den sig i hus med direktverkande el, det vill säga där vattenburet värmesystem saknas. Huset bör ha en öppen planlösning så att den uppvärmda luften kan cirkulera och värmen släpps fram i rummen. Den fungerar bra även i ett tvåvåningshus, men då behövs en inomhusdel på varje våningsplan.

Se också till att ha ett bra reglersystem – du kan enligt Konsumentverkets beräkningar spara runt tio procent av uppvärmningskostnaden. Vid installation av ny värmepump kan det alltså vara läge att även byta ut de gamla termostaterna. Men samråd med en behörig elektriker – att sätta in ett centralt reglersystem i ett hus med gamla elradiatorer kan vara riskabelt.

Annons

Luft-luftvärmepumpen kan inte värma varmvatten, du behöver därför en kompletterande värmekälla. En luft-luftvärmepump ger också mindre värme när det är kallare utomhus då det krävs mer värme inomhus. Den kan därför heller inte till 100 procent ersätta den tidigare värmekällan. Du behöver alltså någon slags tillskottsvärme i form av exempelvis elradiatorer när det är kallt ute, berättar Ulla Lindberg. Hon är ingenjör och doktorand på SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, som utför provningar på luft-luftvärmepumpar.

Ett hus i Sydsverige sparar alltså mer energi med en luft-luftvärmepump än ett hus beläget längre norrut. Ett enkelt sätt att räkna ut det egna husets besparing med den här typen av värmepump är att ta hjälp av Energikalkylen på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

Har bara huset rätt förutsättningar gäller det att hitta en luft-luftvärmepump som håller måttet. Utbudet består dels av on/off-pumpar som slår till och från, dels av invertervärmepumpar som med en steglöst tillförd och avgiven effekt är effektivare och energisnålare. Generellt har produkterna blivit både billigare och bättre med åren, tycker Ulla Lindberg. Det kan dock förekomma sämre produkter, så det är viktigt att säkerställa att man väljer en väl fungerande värmepump. Fråga efter opartiskt provade!

Kan bullra

Fortfarande kan fläktbuller upplevas som ett problem hos luft-luftvärmepumparna. Kom här ihåg att ljud mäts efter en logaritmisk skala. Det betyder att en värmepump med en ljudeffektnivå på 58 decibel nästan låter dubbelt så mycket som en pump på 49 decibel. Men förutom att studera angivna ljudresultat rekommenderar Ulla Lindberg att man lyssnar på hur bullret verkligen låter. Ljud kan upplevas väldigt olika mellan olika personer.För att främja grannsämjan är det också lämpligt att fråga sina grannar före installationen. Det är inte så snällt att ställa luftvärmepumpen vid grannens altan eller nära sovrumsfönstret.

Samråd även med miljökontoret i din hemkommun. Det kan förekomma lokala regler vad gäller exempelvis buller. Och i en del kommuner råder tillståndsplikt för luftvärmepumpar.

Ska klara nordiska vintrar

Dessvärre finns det värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat, varnar Martin Forsén, vd för Svenska Värmepumpföreningen (Svep). Ett sätt att undvika dem är att välja en leverantör som är ansluten till Svep, alternativt en värmepump som är P-märkt.

Svep varnar även för så kallade konverterade värmepumpar, det vill säga värmepumpar som är byggda för exempelvis köldmedia R-22 (som är förbjudet vid nyinstallation i Sverige) och som konverterats till annat godkänt köldmedia. Det idag vanligast förekommande köldmediet är R410A.

Värmepumpens effektivitet kallas värmefaktor (Coefficient of Performance, COP). Den är ett mått på hur mycket värmeenergi värmepumpen ger i förhållande till hur mycket el den förbrukar för sin drift. Värmefaktor tre innebär alltså att tre gånger så mycket energi som tillförs med el kan utvinnas som värmeenergi. Hos luft-luftvärmepumpen, som ju är beroende av utomhustemperaturen, är värmefaktorn högst på sommaren och lägst på vintern.

Men Martin Forsén tycker att man inte enbart ska titta på värmefaktorn, även om denna gärna framhålls av värmepumpbranschen själv.

Det är många faktorer som spelar in för den totala energiförbrukningen. Det kan därför bli missvisande att enbart ta fasta på COP vid en viss temperatur, säger han och rekommenderar istället Råd & Röns senaste test av luft-luftvärmepumpar där energibesparingen räknats fram hos olika hus med varierande energibehov på olika orter i Sverige, vid olika utomhustemperaturer, vid varierande luftfuktighet och vid olika kompressoreffekter. Du hittar testen på www.radron.se, gå in på Tester och välj Luft-luftvärmepumpar nr 8/05.

Lätt att installera

En luft-luftvärmepump är förhållandevis lätt att installera. Du behöver varken gräva ner rör, som vid jordvärme, eller borra djupa hål i trädgården som vid bergvärme. Men installationen måste ske av ett ackrediterat företag med certifierade installatörer. En riktig installation är bland annat avgörande för hur länge pumpen kommer att hålla.

Väl installerad behöver värmepumpen rengöras med jämna mellanrum. Filtret som skyddar kondensorn från inomhusluftens smuts ska rengöras minst en gång per månad. Gallret som sitter på utomhusdelen bör dammsugas med något års mellanrum. Och en värmepumpsinstallatör bör rengöra fläkthjul och kondensor med två-tre års mellanrum.

Tänk på det här

Ulla Lindberg, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sammanfattar de viktigaste sakerna att tänka på inför köp av en luft-luftvärmepump.

• Det finns olika typer av värmepumpar – alla kanske inte är lika lämpade till ditt hus.

• Det är viktigt att pumpen är anpassad till nordiska förhållanden.

• Pumpen bör vara utrustad med väl fungerande avfrostningsfunktioner och inte avfrosta i onödan (drar mycket energi).

• Säkerställ att installatören är behörig att utföra installationen. Detta är ett krav, annars får han inte jobba och produkten kanske inte blir rätt installerad.

• Fråga efter P-märkning. Det är SP:s kvalitetsmärke som visar att pumpen är opartiskt provad och uppfyller de kriterier som finns satta.

• Fråga efter ljudresultat. Här är det begreppet ljudeffektnivå som gäller, inte ljudtryck som en del företag anger för att få lägre siffror.

Så fungerar det

Luft-luftvärmepumpen består av två delar, varav den ena placeras inomhus och den andra utomhus. Enkelt sammanfattat hämtar luft-luftvärmepumpen värme från uteluften och värmer luften inomhus. Energin hämtas från uteluften med hjälp av ett förångarbatteri. Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare inomhus.

Mer information

På www.sp.se och www.stem.se (SP:s och Energimyndighetens hemsidor) finns de P-märkta luftvärmepumparna samt mer information. Läs även mer på www.svepinfo.se (Svenska Värmepumpföreningen), www.konsumenverket.se (där du med hjälp av Energikalkylen räknar ut vad just ditt hus kan spara med en luftvärmepump) och www.radron.se (tidningen Råd & Rön) för test av luft-luftvärmepumpar.

Q Heat 5.0 I-see (artikelnr MSZ-FA25VAH)

Tillverkare/distributör: Canvac Hova AB, tel 0506-196 50, www.canvac.se
Storlek (b x d x h): Innedel 780 x 198 x 298 mm, utedel 800 x 285 x 550 mm
Värmekapacitet, min/max: 0,9-5,0 kW
Köldmedium: R410A
Filter och luftrening: Plasmaduo för en renare och hälsosammare inomhusluft, det vill säga luftrenande och luktnedbrytande plasmafilter, antimögelfilter antimögelfilter. Filtren är tvättbara.
Vikt: Innedel 10 kg, utedel 33 kg
Ljudeffektnivå (både lägsta och högsta fläkthastighet): Innedel max 42 dB(A), utedel 46 dB(A) (uppgifterna avser ljudtryck)
Färg: Vit
Åtar sig företaget att installera luftvärmepumpen? Ja
Övrigt: I-see-funktion, det vill säga automatisk effektriktare. En sensor letar efter temperaturssvackor i rummet och riktar luftströmmen med värme eller svalka dit den mest behövs. Spridningsvinkeln i varmluftläge är mycket bred (150 gader). Vid kylläge är spridningsvinkeln 90 grader. Trådlös fjärrkontroll. Fläktinställning med fyra hastigheter, expanderande front som ökar luftgenomströmningen. Swingfunktion som fördelar luftströmmarna. Klimatanpassad från fabrik (ner till -20 C). Automatisk återstart efter strömavbrott. QuickClean (rengöringsmunstycke).
Konsumentpris: Cirkapris 21 900 kronor (installerad och klar).

Sharp Nordic Inverter

Tillverkare/distributör: Sharp, 0150-725 60, www.autoterm.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 810 x 240 x 285 mm, utedel 730 x 250 x 540 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,9-5,0 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Utöver vanlig filtrering även ett aktivt joniseringsfilter med plasmaclusterteknik som neutraliserar och binder sporer, bakterier, rök och andra farliga partiklar som finns i inneluften.
Vikt: Innedel 14 kg, utedel 39 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel vid kyla 28 dB(A) och vid värme 33 dB(A) med lägsta hastighet, 43/45 dB(A) vid högsta hastighet. Utedel kyla/värme 48/49 dB(A). (Uppgifterna avser ljudtryck)
Färg: Innedel vit, utedel beigevit.
Installation: Ska installeras av ackrediterad kylinstallatör.
Övrigt: Aggregatet har klassats i energiklass A, trygghetsförsäkring sex år ingår.
Pris: Från cirka 19 000 kronor inklusive installation. Därutöver beror priset på resor, borrning av hål, extra elarbeten eller förlängning av kylrör med mera. Säljs via ledande vvs-grossister.

Panasonic CS/CU-E9EKEB Nordic Version

Säljes av Kinnan AB under beteckningen Sverigepumpen Primascroll E9-SPP.
Tillverkare: Panasonic (Matsushita Electric Industrial), www.panasonic.se
Distributörer Sverige: LMG, tel 0774-44 01 70, www.lmg.nu, Kinnan, tel 0171-47 90 75, www.kinnan.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 790 x 183 x 280 mm, utedel 780 x 289 x 540 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,6-5,4 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: ION luftrenare, Supersonic Air Purifying System och Super alleru-buster filter. Filtersystemet oskadliggör mer än 99 procent av virus, bakterier och allergener som fastnar i filtret.
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 37 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel upp till 51 dB, utedel upp till 60 dB.
Färg: Benvit
Installation: Konsumenten köper produkten hos en återförsäljare som tar ett helhetsansvar för funktion, installation, garantier med mera.
Övrigt: P-märkt (certifikatnummer 452501).
Pris: Cirka 21 000 kronor inklusive installation.

RAK25NH4 (finns i fler storlekar)

Tillverkare/distributör: Hitachi/AQS-Produkter AB, 031-746 40 00, www.aqsprodukter.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 860 x 183 x 285 mm, utedel 750 x 280 x 570 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,9-5,0 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Luftfilter
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 43 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel 54 dB(A), utedel upp till 63 dB(A).
Färg: Innedel beige, utedel vit.
Installation: Säljs via ackrediterade kylinstallatörer.
Övrigt: Testad av SP.
Pris: Cirka 18 500 kronor inklusive standardinstallation.

FTXG25 (innedel) med RXG25 (utedel)

Tillverkare/distributör: Daikin, Svenska Daikin, www.daikin.se, 08-564 855 40.
Storlek: (bxdxh) Innedel 275 x 840 x 150, utedel 550 x 765 x 285.
Värmekapacitet, min/max: 1,3-4,5 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Rengöringsbart dammfilter samt luktreducerande fotokatalytiskt titanapatitfilter.
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 32 kg.
Ljudeffektnivå: Inne 43-56 dB(A), ute upp till 61 dB(A). "Silent mode" för extra tyst drift är möjligt.
Färg: Innedel matt kristallvit eller kristallsilver, utedel elfenbensvit.
Installation: Vi hänvisar till våra ackrediterade återförsäljare/installatörer.
Övrigt: Tre års material/fabrikationsgaranti. Möjlighet att teckna sexårig försäkring till engångskostnad.
Pris: Cirka 22 000 kronor inklusive standardinstallation (återförsäljarna sätter egna priser).

Sanyo SAP-K/CRV123EHN

Tillverkare/distributör: Ahlsell, 08-775 77 30, www.ahlsell.se, www.kcc.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 825 x 189 x 285 mm, utedel 720 x 265 x 548 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,9-5,8 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Grundfilter och mikrofilter.
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 35 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel maxflöde 51 dB(A), utedel maxflöde 63 dB(A).
Färg: Vit
Installation: Återförsäljare ordnar med ackrediterad kylmontör.
Övrigt: Fem års trygghetsgaranti, P-märkt.
Pris: Rekommenderat pris 21 900 kr inklusive standardmontering.

Toshiba RAS B10 (finns i fler storlekar)

Tillverkare: Toshiba Airconditioners Japan.
Distributör: Ventilationsutveckling AB, 08-630 30 00, www.ventilationsutveckling.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 790 x 215 x 250 mm, utedel 780 x 290 x 550 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,6-5,8 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Luftrening i fyra steg med dammfilter, zeolitefilter, elektrostatfilter och negativ jon-generator.
Vikt: Innedel 9 kg, utedel 35 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel 38/55 dB(A), utedel upp till 59 dB(A).
Färg: Vit
Installation: Ja, Ventilationsutveckling har egen anställd installations- och servicepersonal.
Övrigt: Två års materialgaranti med fritt service-arbete. Trygghetsåtagande år tre samt trygghetsåtagande år fyra och fem för kompressor.
Pris: 16 990 kronor Inklusive standardinstallation.

IVT Nordic Inverter

Tillverkare/distributör: IVT Industrier, 0140-38 41 00, www.ivt.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 790 x 198 x 278 mm, utedel 780 x 265 x 540 mm.
Värmekapacitet, min/max: 0,9-6,0 kW.
Köldmedium: R410A.
Filter och luftrening: Aktiv luftrening med plasmaclusterteknik som renar luften från oönskade bakterier, virus, mögelsporer och andra skadliga ämnen samt grovfilter.
Vikt: Innedel 10 kg, utedel 37 kg.
Ljudeffektnivå: Innedel 26-43 dB(A), utedel max 49 dB(A). (Uppgifterna avser ljudtryck).
Färg: Innedel benvit, utedel mjukt sandfärgad ton.
Installation: Ja, via rikstäckande återförsäljarnät.
Övrigt: Sex års försäkring ingår, kan förlängas till tio år. P-märkt av SP.
Pris: Cirka 21 900-23 000 kronor inklusive installation.

Maximan Hyper Inverter/SRK/SRC-25ZFX-SA

Tillverkare: Mitsubishi Heavy Industries Ltd., www.mhi.co.jp
Distributör: Clima Sverige, tel 0431-82300, www.clima.se
Storlek: (bxdxh) Innedel 840 x 259 x 298, utedel 720 x 290 x 540.
Värmekapacitet, min/max: 0,5-4,5 kW.
Köldmedium: R410A.
Ljudeffektnivå: Inne upp till 55 dB(A), ute upp till 59 dB(A).
Vikt: Innedel 12 kg, utedel 35 kg.
Filter och luftrening: Allergi- och bakteriefilter som neutraliserar allergener och dödar bakterier och virus. Deodoriserande filter som tar bort dålig lukt. Avger negativa joner till rumsluften.
Övrigt: Sexårigt trygghetspaket bestående av garanti och försäkring.

Pris: Cirkapris 19 500 kronor inklusive standardinstallation.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

 

13 september 2006 Maria Backman, september -06
Annons
Annons
Mer om Värmepump
Sponsrad

”Den här pumpen borde vara standard i ett småhus”

Värmepump Äntligen har Navid Hayoomi fått det som han vill i sitt hus i Sävsjö – tack vare två HZ25UKE värmepumpar från Panasonic.

Värmepumpar – så fungerar det

Värmepump Installation, strömförbrukning och storlek – det är mycket att tänka på gällande värmepumpar. Gästexperten Fredrik Forsberg ger sina bästa tips.

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE F1245 - bergvärmepump med varmvattenberedare

Värmepump Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. NIBEs mest avancerade värmepump. Enklare än någonsin.

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE SPLIT - Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och...

Värmepump Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och varmvatten.

Artikeln är sponsrad av NIBE.

En ny generation värmepumpar från NIBE

Värmepump Se filmen om NIBEs nya bergvärmepumpar.

Artikel är sponsrad av NIBE.

NIBE F1145 - bergvärmepump utan varmvattenberedare

Värmepump En ny avancerad värmepump för dig som vill göra det riktigt enkelt (utan varmvattenberedare).

Artikeln är sponsrad av NIBE.

Om NIBE luft/vattenvärmepumpar

Värmepump Om luft/vattenvärmepumpar.

Så funkar de olika energivalen

Värmepump En översikt av olika uppvärmningsalternativ och vilka hus de passar.

Läsarnas vanligaste värmefrågor!

Värmepump Berg, luft, ved, sol eller olja? Eller lite av varje? Att välja värmekälla är inte lätt. Därför har vi låtit vår experthjälp bara handla om värme denna...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]