Annons

Läsarnas vanligaste värmefrågor!

Värmepump

Berg, luft, ved, sol eller olja? Eller lite av varje? Att välja värmekälla är inte lätt. Därför har vi låtit vår experthjälp bara handla om värme denna gång. Tre av våra experter svarar på era frågor.

Av: Maria Backman, ViV nr 8/2010, 03 september 2010

1: Kan man lita på att en värmepump sparar in så mycket som försäljarna lovar? Vad gör man om den inte gör det?

Svar: Det är tyvärr inte alltid så – ibland lovar entreprenören för mycket. Då finns det en nämnd, VPN, som man kan klaga hos precis som man klagar hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Om man går in på www.svepinfo.se/reklamationsnamnd kan man ladda hem blanketter och bestämmelser.

En leverantör som är med i Svenska Värmepumpföreningen (Svep) har förbundit sig att följa nämndens utslag. Andra kan ge sjutton i utslaget och gå vidare till domstol. Det kostar då mycket mer. Att klaga via VPN kostar 1 500 kronor, men man får tillbaka pengarna om man vinner målet eller om det inte tas upp.

Jan-Erik Nowacki

Annons

2: Vi ska bygga nytt (150 kvm) och vill värma huset så miljösmart som möjligt. Vad ska vi satsa på?

Svar: Jag tror att framtidens mest miljövänliga uppvärmningssystem handlar om att kombinera olika tekniker – även för att värma vatten. Kanske är buketten pellets, i pelletsbrännare eller braskamin, solfångare, solceller och bergvärme en bra kombo.

Under halva året klarar ni er då förmodligen enbart med solfångaren som fixar varmvattnet och bergvärmen, som drivs av solcellerna. Denna kombination funkar rätt hyfsat även långt norrut.

Satsning på miljövänlig uppvärmning blir förstås tämligen meningslös om ni inte samtidigt väljer en rejäl isolering, fönster och dörrar med bra energivärden och en ventilationsanläggning med en värmeväxlare som tar till vara värmen i utluften.

Därtill kan ni förstås också fundera över om ni behöver alla 150 kvadratmetrarna. Att vi bor i allt större hus är förstås också en form av ökad konsumtion som tär på jordens resurser.

Men börja med att kontakta er kommunala energi- och klimatrådgivare. Denne är opartisk, objektiv och kostnadsfri.

Johan Tell

3: Vilka typer av uppvärmningssystem passar bäst med solvärme? Vi har direktverkande el.

Svar: Bäst kombination får man med någon form av eldstad. För direktelhushåll kan man tänka sig en kombination med kökspanna, eller vattenmantlade braskaminer eller kakelugn/täljstensugnar. Det finns också intressanta kombinationslösningar med vattenmantlade pelletskaminer.

Lars Andrén

4: Luft/vattenpumpar verkar populära nu för tiden. Är de bättre än andra värmepumpar?

Svar: De är bättre än luft/luftvärmepumpar eftersom de i allmänhet också bereder tappvarmvatten.

De är bättre än frånluftsvärmepumpar i den meningen att de i allmänhet kan göras större. De är bättre än jord och bergvärme på så sätt att de är billigare. Men de ger en sämre energibesparing än berg- och jordvärmepumpar och den kallaste dagen måste man ha mer tillskottseffekt tillgänglig.

Jan-Erik Nowacki

6: Vad anser du om fjärrvärme? Vårt hus har vattenburet system och fjärrvärmeledningar finns i närheten.

Svar: Den som har möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme tycker jag ska göra det. Dels för att det är förhållandevis bekymmersfritt och i de flesta fallen väldigt miljövänligt. Många fjärrvärmeverk drivs helt av förnybar energi. Tyvärr är så inte fallet där jag bor. Fjärrvärmen i Värtaverket i Stockholm tillverkas till 50 procent av kol!

Johan Tell

7: Jag förstår inte offerterna från värmepumpföretagen. Var kan jag få hjälp?

Svar: Tala exempelvis med Svenska Värmepumpföreningen (Svep), 08-522 275 00, eller en energirådgivare på orten.

Jan-Erik Nowacki

8: Jag och min man är lite till åren. Är det någon mening att byta ut vår oljepanna? Det lönar sig väl knappast för oss?

Svar: Eftersom livet inte handlar om att ha mest pengar, eller oljepannor, när man dör tycker jag absolut att ni ska byta genast. Det är en investering för framtiden och för kommande generationer.

Johan Tell

9: Får man elda med vedpanna om man bor i ett villaområde? Hur är det med utsläppen? Måste man elda hela tiden?

Fråga: I vissa kommuner förekommer det eldningsföreskrifter inom tätbebyggt område. Information om detta kan lämnas av skorstensfejarmästaren på orten eller kommunens miljö- och hälsokontor, alternativt stadsbyggnadskontoret.

Har man en modern vedpanna med keramisk insats som eldas mot en ackumulatortank blir det relativt små utsläpp. Det är viktigt att veden är torr och att pannan eldas efter de föreskrifter som leverantören lämnar.

Är det en rätt dimensionerad panna och ackumulatortank behöver man elda ungefär 1-2 gånger per dygn när det är som kallast. Under sommaren blir naturligtvis eldningsintervallen betydligt mindre. Och med solfångare behöver man inte elda alls under 4-6 månader!

Lars Andrén

10: Vår luftvärmepump funkar bra men ljudet är störande. Vad kan vi göra?

Svar: Om utomhusljudet är störande kanske utomhusdelen kan omplaceras. Går inte det, kan man försöka med någon form av bullerskärm. Pröva avskärmning först med enkla skivmaterial för att se om det ger någon effekt och ordna sedan en permanent snygg lösning. Tänk på att en luftvärmepump bullrar rätt lite på sommaren när man vill sitta ute, så lägg inte ned för mycket jobb innan ni konstaterat att ni störs då. Tänk också på att den nedkylda luften ut från utomhusdelen måste ledas bort och inte får återcirkuleras in i utomhusdelen igen. Om utomhusdelen sitter på en konsol på en trävägg kan det ibland löna sig att ställa värmepumpen på en konsol på marken istället. Väggen kan i värsta fall bli en resonanslåda.

Om det är inomhusdelen som är störande är det svårare att ge något bra tips. Ibland kan dock fläktlagren gå sönder eller någonting lossnar och skramlar i inomhusenheten. Då kan man tillkalla service.

Jan-Erik Nowacki

11: Jag funderar på att skaffa ett eget litet vindkraftverk på tomten. Huset är utsatt för mycket blåst. Hur mycket el kan det ge? Kan det någonsin löna sig?

Svar: Det beror på hur man räknar. Om du köper el från ett stort bolag vet du inte om elen kommer från miljövänliga vindkraftverk eller miljövidriga kolkraftverk. Den kostar lika mycket. Det är förstås tokigt.

Men så är det med många produkter. Vi bryr oss inte om hur de påverkar natur, människor och djur när de tillverkas, används eller slängs.

Det finns kaffe som besprutas så att kaffearbetare dör , det finns jordbruk som orsakar algblomningen i Östersjön – men vi tittar bara på priset. Det finns el som bidrar till den globala uppvärmningen som inom detta århundradet kommer att dränka Holland, Maldiverna, Bangladesh med flera länder men vi tycker ändå att vi kan jämföra denna el med elen från ett vindkraftverk. Som jag ser det är det väl bra att börja bygga ditt vindkraftverk. Du blir kanske inte rikare av det men dina barn blir lyckligare av det och dina barnbarn och de som bor i Holland, Maldiverna och Bangladesh.

Johan Tell

12: Vi har bergvärmepump. Går det att komplettera med solfångare och lagra solvärme i berget ?

Svar: Det är inte helt självklart att en befintlig värmepump kan kompletteras med solvärme. Det krävs att värmepumpen antingen har en solvärmeslinga eller är ansluten till en ackumulatortank. För de som ska installera en ny värmepump finns det däremot en hel del olika fabrikat att välja mellan där solvärmen är kompletterad från fabrik.

Sundins toppar med sol!

Huset: Byggt 1921, cirka 170 kvm i två plan. Samt uppvärmt garage, 70 kvm med 3,40 i takhöjd.

Uppvärmning: Ved. Ackumulatortank på 1 000 liter.

Kompletterar med: Solfångare

Beläget: Skellefteå

Antal invånare: 4

Familjen Sundin värmer sin villa med ved. Men de tyckte att det var onödigt att elda för att få varmvatten på sommaren.

– Tack vare solfångarna är vi nu i princip eldningsfria i sex månader. Huset värms med sol halva året och ved andra halvan. Höst, vår och vid längre regnperioder kan vi behöva stödelda någon dag, berättar Patrik Sundin.

Solfångarna är på 7,2 kvadratmeter av typen vacuumrör med U-rörsteknik. Sen starten för ett och ett halvt år sedan har de gett 5 028 kWh.

– De har fungerat över förväntan. Faktum är att vi har fler soltimmar här än i södra Sverige under sommarhalvåret. Då är solfångarna igång 10-12 timmar om dagen.

Miljöaspekten är viktig för familjen.

– Att ställa sig i duschen på kvällen och veta att det är solen som värmt vattnet, det ger en bra känsla, tycker Patrik.

Nackdelar?

– Möjligen det estetiska, att de syns på huset. Samtidigt blir jag glad när jag ser dem!

Läs även:

Lagra sommarens solenergi till vinterhalvåret

Solen skiner på sommaren, men energin behövs på vintern. Det är en av solenergins största nackdelar. Men nu kommer nya idéer för att lagra solenergin...

Torsten älskar sitt passivhus!

Huset: Byggt 2008, 70 kvm samt loft.

Uppvärmning: Passivhus, frånluftsvärmeväxlare

Kompletterar med: Braskamin

Beläget: Öland

Antal invånare: 1

Ett passivhus behöver inte se ut som en fyrkantig låda. Torsten Kellander byggde i lösvirke och har fått ett hus som smälter in fint i den omgivande skogen. Eva Kellander, hans tidigare fru, är arkitekten.

–Det är viktigt att förmedla att ett passivhus kan vara vackert också. Ljuset är så viktigt, säger Torsten och syftar på de många fönstren och dörrarna som skapar bra kontakt till husets många uteplatser.

–Dessutom är direktkontakten inifrån och ut till växthuset, där det doftar jord, så viktig.

Omkring 6 000-7 000 kilowattimmar går åt per år i huset, som är rejält isolerat: 50 cm i tak, 40 cm i vägg och 30 cm i plattan.

Ventilationen sköts av en värmeväxlare som återvinner 90 procent av värmen. I hall och badrum finns elslingor i golven. Vintertid ger en brasa i kaminen extra värme. På somrarna är det svalt och skönt inomhus.

Nackdelar?

–Jag bara älskar det!

Hägges bytte olja mot bergvärme

Huset: Byggt1969, 180 kvm samt 140 kvm källare.

Uppvärmning: Bergvärme

Tidigare uppvärmning: Olja

Beläget: Halmstad

Antal invånare: 2

Per-Erik och Lillemor Hägge har alltid värmt sitt hus med olja. Årligen gick det åt ungefär 3,5 kubik. För två år sedan beslöt de att istället investera i en bergvärmepump.

Men bergvärme var inget självklart val.

–Egentligen var vi först inne på att byta panna. Men bergvärme lockade mer än att hålla på med olja, berättar Per-Erik Hägge.

Hittills är makarna helt nöjda med installationen. Det offererade priset höll och installationen gick snabbt.

Besparingen efter första året med bergvärme är drygt 30 000 kronor. Huset förbrukade då 16 000 kWh el. Fast elkostnaden blir högre i år på grund av den kalla vintern, säger Per-Erik.

–Anläggningen känner automatiskt av temperaturen utomhus och anpassar elementen därefter. En varm dag som idag är elementen iskalla.

Nackdelar?

–Nej. Bergvärmepumpen sköter sig själv. Och vi har blivit av med oljetanken, vilket i sig är en stor vinst.

Exempel bergvärme:

Värmepumpens värme-effekt 9 kWvärme. Värmefaktor (COP) = 3

Eleffekt som tas upp 9/3 = 3 kWel

Kyleffekt som tas upp

= 9 kWvärme – 3 kWel = 6 kWkyla.

6 kWkyla = 6000 Wkyla

Minsta borrdjup = 6000 Wkyla/40 Wkyla/m = 150 m.

Bidrag och konverteringsstöd

Det nya solvärmestödet: Ersätter det tidigare solvärmebidraget. Infördes den 1 januari 2009 och gäller alla som investerar i solvärme, men solfångaren ska uppfylla vissa kvalitetskrav. Stödets storlek avgörs av solfångarens årliga värmeutbyte. Om du utnyttjar ROT-avdraget för solvärme kan du inte få solvärmestöd.

Konverteringsstöd för att ersätta direktverkande elvärme: Gäller dig som ska byta från direktverkande elvärme till fjärrvärme, berg-, sjö- eller jordvärmepump eller biobränsle och installera ett vattenburet värmesystem. Stöd kan även ges för kompletterande installation av solvärme. Stödet är högst 30 procent av arbets- och materialkostnaderna, men max

30 000 kronor per bostad. Bytet ska ha slutförts senast 31 december 2010. Bägge stöden ges endast så länge de avsatta pengarna räcker. Ansökan sker hos länsstyrelsen.

Innan du byter, kolla om...

...du kan sänka inomhustemperaturen en grad sparar du fem procent av den totala uppvärmningskostnaden.

...du behöver byta eller komplettera fönstren.

...isoleringen behöver åtgärdas. Hur ser det ut på vinden? Här kan tusentals kilowattimmar sparas per år.

...det drar kring fönster och dörrar. Att täta är enkelt och billigt.

...du kan spåra köldbryggor med en värmekamera. Fönsterkarmar kan läcka mycket värme.

...ventilationen fungerar som den ska.

KÄLLA: KONSUMENT GÖTEBORG

Så funkar de olika energivalen

Direktel: Hus med direktverkande el kan kompletteras med solfångare, pelletskamin eller luft-luftvärmepump. En dyrare men flexiblare lösning är att byta till vattenburet system. Du måste här investera i nya element och en värmepanna.

Sol: Påverkar miljön allra minst men måste kompletteras med andra värmesystem. I kombination med direktel kan solvärme minska energikostnaden rejält. Passa på om du ändå ska byta varmvattenberedare! Funkar också bra med ved, pellets och olja. Det finns även bergvärmepumpar där solvärme leds ner i borrhålet. Från- och tilluftsventilation med återvinning och värmeväxlare (FTX-system) går också bra ihop med sol.

Med tappvarmvattensystem värmer solfångarna endast varmvattnet och integreras med varmvattenberedaren.

Med kombisystem ger solfångarna både värme och varmvatten – här kombineras solfångaren med en ackumulatortank och någon form av vattenburet värmesystem.

Värmepumpar: Luft-luftvärmepumpar passar bra i hus med direktel. Berg-, jord- och sjövärmepumpar liksom luft/vattenvärmepumpar kräver vattenburen värme. Luft/vattenvärmepumpar är ett prisvärt alternativ i oljeuppvärmda hus med låg energianvändning. Flera tillverkare lanserar kombinationer av värmepumpar och solfångare. Med en berg- eller ytjordvärmeanläggning har du en stor ackumulator där solvärmen kan lagras och utnyttjas året om.

Frånluftvärmepumpar, kräver förutom vattenburen värme också att huset har mekanisk ventilation och kanalsystem.

Läs mer på www.svepinfo.se och www.energimyndig-heten.se

Pellets: Pelletspannor fungerar lika bekvämt som oljeeldning (sköter och rengör sig själva). Kompletterat med solfångare blir det allra bäst – då behöver pannan inte eldas på sommaren för tappvarmvatten.

Läs även:

Så funkar de olika energivalen

En översikt av olika uppvärmningsalternativ och vilka hus de passar.

Pelletskamin passar särskilt dig som har direktverkande el och saknar vattenburet system. Kaminen kan antingen fungera som huvudsaklig värmekälla eller komplettera nuvarande uppvärmning. Behåll elradiatorerna som komplement i rummen längst bort och som reserv i övriga huset. Låt dörrarna stå öppna eller sätt in ventiler över dem.

Passar även tillsammans med solfångare, värmepumpar och olja.

Pelletskaminen tänder sig själv vid behov och matar själv fram bränslet. Men du måste fylla på med pellets någon gång i veckan, och kaminen måste askas ur under vinterhalvåret.

Ännu effektivare är den vattenmantlade pelletskaminen som förutom mysbrasa och värme – den klarar hela värmebehovet – även ger varmvatten. Kompletterad med solfångare kan den stängas av under sommarhalvåret. Kräver dock vattenburen värme och ackumulatortank för att lagra varmvattnet.

Ved: Vedeldning ger både värme och varmvatten. Förutsättningen är skorsten och vattenburen värme. Att elda miljövänligt är fullt möjligt med dagens moderna vedpannor. Det finns numera även Svanenmärkta pannor i handeln.

Men det krävs en ackumulatortank för att vedeldningen ska fungera bra (och ren, torr ved). Ackumulatortanken ger stor flexibilitet genom att den kan kopplas till solfångare, ved eller pellets eller alla tre på samma gång.

Ved passar särskilt bra till solfångare – det är bara att sluta elda när solen skiner.

En annan viktig fördel med vedeldning är luftcirkulationen, framför allt i gamla hus där ventilationen bygger på självdrag.

Rot-avdrag?

Hur mycket får du göra ROT-avdrag för vid installationen av din nya värmekälla? Det finns schabloner framtagna, bland annat av branschföreningen SBBA, och du kan också läsa på skattverkets hemsida. Så får du en mer tydlig bild av vad din kostnad kommer att bli.

www.sbba.se

www.skatteverket.se

03 september 2010 Maria Backman, ViV nr 8/2010
Annons
Annons
Mer om Värmepump
Sponsrad

”Den här pumpen borde vara standard i ett småhus”

Värmepump Äntligen har Navid Hayoomi fått det som han vill i sitt hus i Sävsjö – tack vare två HZ25UKE värmepumpar från Panasonic.

Värmepumpar – så fungerar det

Värmepump Installation, strömförbrukning och storlek – det är mycket att tänka på gällande värmepumpar. Gästexperten Fredrik Forsberg ger sina bästa tips.

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE F1245 - bergvärmepump med varmvattenberedare

Värmepump Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. NIBEs mest avancerade värmepump. Enklare än någonsin.

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE SPLIT - Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och...

Värmepump Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och varmvatten.

Artikeln är sponsrad av NIBE.

En ny generation värmepumpar från NIBE

Värmepump Se filmen om NIBEs nya bergvärmepumpar.

Artikel är sponsrad av NIBE.

NIBE F1145 - bergvärmepump utan varmvattenberedare

Värmepump En ny avancerad värmepump för dig som vill göra det riktigt enkelt (utan varmvattenberedare).

Artikeln är sponsrad av NIBE.

Om NIBE luft/vattenvärmepumpar

Värmepump Om luft/vattenvärmepumpar.

Artikeln är sponsrad av NIBE.

Om NIBE bergvärmepumpar

Värmepump Värmepumpar för bergvärme, ytjordvärme, sjövärme

Så funkar de olika energivalen

Värmepump En översikt av olika uppvärmningsalternativ och vilka hus de passar.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]