Annons

Bergvärmepump - så funkar det

Värmepump

Allt fler väljer bergvärme. Men är en bergvärmepump det rätta för just ditt hus? Var i landet du bor, ditt nuvarande uppvärmningssystem och hur mycket energi du gör av med är avgörande faktorer för om du ska välja bergvärme.

Av: Maria Backman, 18 januari 2005

Rättelse: I artikeln i tidningen Vi i Villa har vi tyvärr formulerat oss lite oklart. Detta gäller: Anmäl i god tid innan du installerar bergvärme till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Bor du i vattenskyddsområde gäller särskilda regler.

Med dagens prisläge på olja och el börjar allt fler snegla på alternativ. Och medan försäljningen av villaolja enligt Svenska Petroleuminstitutet minskat med nästan en fjärdedel under första halvåret i år, fortsätter försäljningen av bergvärmepumpar bara att öka.

– Branschen har slagit försäljningsrekord varje år sedan -95. Försäljningsstatistiken för första halvåret antyder att vi kommer att sätta nytt rekord även i år, berättar Martin Forsén, vd för branschorganisationen Svenska Värmepumpföreningen (Svep).

Nyinflyttade i en fastighet baserar ibland sin förbrukning på husets tidigare ägare vilka kanske haft helt annorlunda levnadsförhållanden och uppvärmningsyta. Pensionärsparet bör således inte ha småbarnsfamiljens förbrukning som grund för sina värmepumpsberäkningar.

Annons

Bergvärmepumpar kan installeras i alla hus med vattenburet
uppvärmningssystem oavsett om värmekällan är fjärrvärme, olje-, ved-, eller elpanna.

– En vanlig missuppfattning hos konsumenter är att bergvärme kan installeras direkt även i hus som värms av direktelelement, berättar Anna Forsgren, informationsansvarig på branschorganisationen Svenska Energi & Värmepumpföreningen (Sev).

Här måste huset först kompletteras med ett vattenburet värmesystem som exempelvis vattenburen golvvärme, radiatorer eller fläktkonvektorer.

– Har du direktel är annars luftvärmepumpen alldeles ypperlig och betydligt billigare än bergvärmepumpen. För bästa effekt bör dock bostaden ha en öppen planlösning, påpekar Martin Forsén.

En normalinstallation av bergvärmepump i Stockholmsområdet ligger enligt Svep på 130 000-170 000 kr. I övriga landet brukar priset ligga mellan 90 000-150 000 kronor, beroende på borrhålsdjup. Samtidigt kan vinsten bli nästan 18 000 kronor om året om en gammal elpanna i ett stort hus ersätts med en bergvärmepump, enligt tidningen Råd & Rön (4/-99). Och enligt branschorganisationerna har installationen sparats in på 5-7 år.

 – Din energiförbrukning blir lägre från första dagen och troligen kommer energipriserna att ändras uppåt även framgent. Något som är en stor investeringskostnad idag kan vara väl motiverat på 10 års sikt, säger Anna Forsgren.

Valet av installatör är oftast viktigare än märket på själva värmepumpen! Anlita en certifierad installatör med dokumenterad utbildning.

– Elpriset kommer att tredubblas inom bara några år. Att då köpa värmepumpar och satsa på jord- eller bergvärme är ett misstag. Det blir en oändlig payoff-tid, värmepumpen kommer aldrig att betalas, varnar Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings universitet.

- Värmepumpar finns i Sverige enbart för att elen här ännu är så billig. Det kostar en kilowattimme el att driva en pump som ger tre kilowattimmar värme. Men när elpriset går upp kommer kostnaden att bli orimlig.

Medan råvarupriset på el idag är cirka 25 öre per kWh, kommer det inom en snar framtid att vara uppe i 80 öre, förklarar han. Orsaken är dels handeln med utsläppsrätter, där industrin från och med årskiftet ska börja betala för sina koldioxidutsläpp. Bolagen får även sälja sina utsläppsrätter till varandra. Dels innebär avregleringen av elmarknaden, som trädde i kraft i juli i år, att industrin nu kan köpa el över gränserna. År 2007 kommer avregleringen även att omfatta alla EU:s hushåll.

– Priserna kommer att utjämnas och styrs av vad nya kraftverk kostar att bygga och driva på kontinenten.

Istället för värmepump rekommenderar Björn Karlsson att välja en kombination av kaminer och ventilationsvärmeväxlare, det sistnämnda under förutsättning att huset är tätt.

För villan med direktel är pelletskamin bästa valet, främst för användning dagtid då elen kommer att vara som dyrast. För snart kommer elpriset dessutom att differentieras, det vill säga elen blir billigare på nätter och helger.Annons

 

För villan med oljepanna är Björn Karlssons råd att avvakta:

– Olja och bergvärmepump är ganska likvärdiga ur växthussynpunkt. Produktionen av elen som driver pumpen skapar ju också växthusgaser, detta på grund av att den marginella elproduktionen sker i kolkondenskraftverk i andra länder med endast 30 procents verkningsgrad.

Men tillbaka till bergvärmepumparna. Branschorganisationernas råd är att låta din nuvarande energiförbrukning ge en fingervisning om det lönar sig att välja bergvärme. Du bör göra av med minst cirka 20 000 kilowattimmar el alternativt minst cirka 2,5 kubik olja för uppvärmning och varmvattenberedning.

Försäkringsbolaget Folksam fann dock vid en stickprovsundersökning att var fjärde kund som kontaktade företaget fått offerter på bergvärmepumpar - trots att deras nuvarande energiförbrukning var alltför låg för att motivera en sådan installation.

– Ett företag som säljer värmepumpar informerar dig knappast om att det i ditt fall kanske faktiskt skulle löna sig bättre med en pelletspanna, säger Jan Snaar, miljöchef på Folksam.

Många är pålästa, intresserade av värmepumpar och vill sänka sin uppvärmningskostnad, berättar Anna Forsgren på Sev.

– Men ofta är det så att konsumenterna inte alltid har överblick över sin totala uppvärmningsförbrukning, utan förväxlar den med sin el- eller oljeförbrukning. Kanske har man bidragit till uppvärmningen med ved eller pellets i en braskamin och viss del av elförbrukningen är hushållsel till belysning, matlagning, tvätt och tork.

Har du nyss köpt huset bör du också se upp.

– Nyinflyttade i en fastighet baserar ibland sin förbrukning på husets tidigare ägare, vilka kanske haft helt annorlunda levnadsförhållanden och uppvärmningsyta. Det är inte heller så att två till synes helt likadana hus har samma energiförbrukning, så snegla inte för mycket på grannen när du väljer värmepump. Energiförbrukningen kan variera mycket beroende på vald innetemperatur, byggnadstekniska faktorer, om familjen har barn, badar bastu, har bubbelbadkar och så vidare. Låt installatören besiktiga huset och göra en bedömning, är Anna Forsgrens råd.

Var du bor är också avgörande för om bergvärme är lönsamt.

– Om vi antar att det handlar om samma typ av berg måste du i Ystad borra exempelvis 120 meter, i Stockholm 140 meter och i Kiruna cirka 300 meter för att få samma värmefaktor. Det är årsmedeltemperauren som styr och därmed är bergvärme att föredra främst om du bor i södra och mellersta delarna av landet, säger Anders Nelson, vd för Svenska Brunnsborrares Branschorganisation (Geotec).

– Det finns en risk att den som bor längre norrut lockas installera bergvärme men att borrhålet görs för kort för att hålla nere priset. Då kommer inte pumpen att fungera som tänkt.
Hur långt det måste borras för att komma ner till själva berget är en annan faktor. Även ett djupt jordlager innebär dyrare installation.

Men det finns fler vinster med bergvärme än enbart investeringsekonomiska faktorer, menar Anna Forsgren:

– Eldar du olja idag slipper du oljeleveranser, tanken som ska besiktigas och sotaren som måste komma. Det blir ingen förbränningslukt och pumpanläggningen tar mindre plats.

Generellt kan bergvärmepumparna indelas i två typer: kompaktvärmepumpar och splitvärmepumpar. Kompaktvärmepumpen har inbyggd varmvattenberedare, vilket ofta begränsar varmvattenberedaren till cirka 200 liter. Blir den större passar den inte till standardmått.

– Men har man stor förbrukning av varmvatten brukar 200 liter inte räcka till för god komfort. Då behöver man en större beredare, en så kallad splitpump på upp till 300 liter som har varmvattenberedaren bredvid, berättar Martin Forsén.

Bor du i ett område med besvärligt vatten gäller det att välja en varmvattenberedare som passar vattnet.

– I vissa områden fungerar exempelvis inte en emaljerad behållare så bra. Men en bra installatör känner till sådana saker. Faktum är att valet av installatör är betydligt viktigare än märket på värmepumpen! Så står du och väljer mellan olika offerter är vårt råd att du främst väljer den installatör som du får störst förtroende för, säger Martin Forsén.

Säkrast är att välja en certifierad installatör som är medlem i någon av branschorganisationerna Svep (Svenska Värmepumpsföreningen) eller Sev (Svenska Energi & Värmepumpföreningen). Geotec (Svenska Brunnsborrares Branschorganisation), som är Sveriges och Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag, och Avanti (Sveriges Avantiborrares Förening), organiserar brunnsborrare.

 – Det är så hög och bra kvalitet på själva bergvärmepumparna idag, desto viktigare är det att välja en bra installatör. Är installatören certifierad vet du också att denne har ordentlig utbildning, instämmer Anna Forsgren:

– Be att få se en referensanlägging och kolla att företaget ligger hyggligt nära geografiskt, så att du kan få hjälp om det behövs. Ta in några offerter så att du har ett bra jämförelseunderlag. Ser dessa ungefär likadana ut eller flexar det mycket mellan dem? Se över medföljande garantier och försäkringar. I övrigt gäller Konsumenttjänstlagen.

Folksams Jan Snaar efterlyser objektiv information inom området värmepumpar.

– Möjligheten till sådan information är begränsad idag. Vi önskar att det fanns bättre vägledningssystem för villaägarna.
Hans bästa råd är att höra efter med kommunens energirådgivare, om det finns någon sådan där du bor.
– Det är alldeles för mycket gungfly i den här marknaden. Vi vill uppmärksamma på att man som villaägare bör vara mycket om sig och kring sig innan man bestämmer sig.

Börja med att låta installatören göra en noggrann undersöking av ditt hus. Acceptera inte en offert endast via telefon eller brev -den ska alltid baseras på en ordentlig besiktning av huset.
Men det är inte så lätt för husägaren att veta vad offerten ska omfatta. En standardiserad offert med allt som bör ingå håller därför nu på att tas fram av Svep och Konsumentverket.

– Saker kan annars komma som en överraskning. Om man exempelvis ersätter en gammal oljepanna kanske det inte framgår av offerten att denna ska tas bort, något som kan medföra mycket arbete. I samband med borrningen måste man också ha klart för sig hur mycket foderrör av stål som ingår i offerten. Det kan variera hur många meter rör som ingår och om det behöver borras djupare kan det därmed bli avsevärt dyrare. En annan överraskning kan vara att trädgården måste återställas, säger Martin Forsén.

Samtidigt är det viktigt att du är noggrann när du redovisar uppgifter om din nuvarande energianvändning för säljaren.

– Att uppge en lägre förbrukning än man verkligen har är att göra sig en björntjänst. Då räcker inte värmen när värmepumpen installerats och man måste ha någon form av tillsatsenergi, berättar Martin Forsén.
Ta reda på hur mycket el eller olja huset förbrukar under ett år och välj storlek på värmepump efter detta.
– Det är lite speciellt för just värmepumpar att man i allmänhet väljer en som är lite mindre än husets behov. Då får man, med rådande energipriser och teknik, bäst ekonomi på det hela och inte så många start och stopp, säger Martin Forsén.

Å andra sidan behöver vi idag inte oroa oss så mycket för många till- och frånslag - dagens pumpar klarar det, menar Anders Nelson:

– Men för låg dimensionering innebär att värmepumpen får gå hela tiden och mer fungerar mer som en elpanna.

Tumregeln enligt Svep är att värmepumpen blir lönsammast om den täcker 60-70 procent av det maximala effektbehovet (toppeffektbehovet) i huset.

– Då täcks i regel mer än 90 procent av energibehovet under hela året. Har du ett hus där du vet att det behövs 10 kW när det är som kallast ute, behöver du en pump som ger 6-7 kW värme, säger Martin Forsén.

Du behöver tillskottsvärme från en elpatron eller annan värmekälla för att täcka de återstående 10 procenten. Detta är något som försäljarna av bergvärme borde informera bättre om, tycker Folksam.

– Det som slår oss alltför ofta när vi pratar med villaägare är att man inte förstått att man faktiskt har en viss elförbrukning kvar, trots att man installerat bergvärme. ”Det är det ingen som sagt något om”, är en alltför vanlig kommentar, säger Jan Snaar.

Ju djupare borrhål desto mer värme. Rätt dimensionering av borrhålet kräver noggranna beräkningar. Med hjälp av ett dataprogram kan installatören beräkna hur djupt det lönar sig att borra. I södra och mellersta Sverige brukar det krävas cirka 90-180 m beroende på värmepumpens effekt och energiuttag. Svep får ofta frågor om borrdjupet, som hur långt ska jag borra? Har jag borrat för kort?

– Vi brukar svara att ur teknisk synvinkel kan man inte borra för långt, bara onödigt långt. Ett för kort hål däremot kan medföra att besparingen inte blir så stor som förväntat, säger Martin Forsén.

Ur miljösynpunkt är värmepumpar att föredra framför både direktel och olja. Men de vanligast förekommande köldmedierna i värmepumpar, R407C och R404A, medverkar till växthuseffekten om de skulle läcka ut. Då är R290 (propan) är ett miljövänligare alternativ.

– Det finns en långsiktig trend mot naturliga köldmedier. Men R407C är fortfarande det absolut vanligaste köldmediet och kommer förmodligen att tillåtas att användas i mindre villaanläggningar under lång tid framöver, siar Martin Forsén.

Du bör göra av med minst 20 000 kilowattimmar el alternativt 2,5 kubik olja för att en värmepump ska löna sig. Kanske inget för den lilla stugan...

Så går det till med bergvärme:


• Värmepumpar tar tillvara värmen i berg, jord luft eller sjövatten. Markvärme är ett samlingsnamn för både berg och jord.

• Ditt behov av värme och varmvatten, nuvarande uppvärmningssystem och geografiskt läge avgör vilken pump du ska välja.

• Bergvärmepumpar hämtar värme från berggrunden, som håller en jämn temperatur året om. I borrhålet monteras en kollektorslang fylld med vatten och etanol eller annan frysskyddsvätska. Värmen transporteras från berget via kollektorslangen upp till värmepumpen. Den energi som här frigörs används till uppvärmning och varmvatten.

Läs även:

Energieffektiv golvvärme med rätt teknik

Trots stigande elpriser växer marknaden för elburen golvvärme. Med ett tillhörande, modernt reglersystem kan du styra uppvärmningen och få bättre...

Liten kom-ihåg-lista för bergvärmepumpar

• Kontakta kommunen och ansök om borrtillstånd innan du påbörjar installationen. Hos en del kommuner krävs bygglov för bergvärme. Detta ska sökas innan installationen påbörjas.

• Borrföretaget ska anmäla den nya brunnen till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

• Efter installationen, se till att installatören ger dig borr- och provtryckningsprotokoll samt ett protokoll som visar att pumpen är igång.

• Anmäl i god tid innan du installerar bergvärme till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Bor du i vattenskyddsområde gäller särskilda regler.

• Den som skaffar bergvärmepump (eller för all del får andra arbeten utförda i huset) mellan 15 april 2004 och 30 juni 2005 kan ansöka om skattereduktionen via det så kallade ROT-avdraget. Detta gäller dock endast utfört arbete, ej materialkostnader.

Här hittar du mer information om bergvärmepumpar

www.svepinfo.se, sök på bergvärmepumpar
www.sev.nu
www.konsumentverket.se, sök under rubriken Energi
www.stem.se (Energimyndigheten), välj rubriken Energikonsument, välj uppvärmning, därefter värmepumpar
www.geotec.se

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
18 januari 2005 Maria Backman
Annons
Annons
Mer om Värmepump
Sponsrad

”Den här pumpen borde vara standard i ett småhus”

Värmepump Äntligen har Navid Hayoomi fått det som han vill i sitt hus i Sävsjö – tack vare två HZ25UKE värmepumpar från Panasonic.

Värmepumpar – så fungerar det

Värmepump Installation, strömförbrukning och storlek – det är mycket att tänka på gällande värmepumpar. Gästexperten Fredrik Forsberg ger sina bästa tips.

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE F1245 - bergvärmepump med varmvattenberedare

Värmepump Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla. NIBEs mest avancerade värmepump. Enklare än någonsin.

Den här artikeln är sponsrad.

NIBE SPLIT - Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och...

Värmepump Luft/vatten-värmepump för uppvärmning, kylning och varmvatten.

Artikeln är sponsrad av NIBE.

En ny generation värmepumpar från NIBE

Värmepump Se filmen om NIBEs nya bergvärmepumpar.

Artikel är sponsrad av NIBE.

NIBE F1145 - bergvärmepump utan varmvattenberedare

Värmepump En ny avancerad värmepump för dig som vill göra det riktigt enkelt (utan varmvattenberedare).

Artikeln är sponsrad av NIBE.

Om NIBE luft/vattenvärmepumpar

Värmepump Om luft/vattenvärmepumpar.

Så funkar de olika energivalen

Värmepump En översikt av olika uppvärmningsalternativ och vilka hus de passar.

Läsarnas vanligaste värmefrågor!

Värmepump Berg, luft, ved, sol eller olja? Eller lite av varje? Att välja värmekälla är inte lätt. Därför har vi låtit vår experthjälp bara handla om värme denna...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]