Annons

Värmen i golvet ger god komfort, ekonomi och miljö

Spara energi

Det finns många fördelar med lågtemperatursystem och med att utnyttja hela golvytan som värmekälla.

Av: Stig Lodén, 28 juni 2002

Att värma upp rummet med hela golvet som värmekälla är inget nytt påfund från vår tid, då det blivit allt vanligare att byta ut radiatorerna under fönstren mot värmekablar eller vattenrör i golvet. Nej redan ca 100 f. Kr. hade romarna kommit på det fina med att värma upp bostäder genom att tillföra värmen underifrån med kanaler i golvet, där de varma rökgaserna från eldstaden passerade.

Golvvärme är ett lågtemperatursystem. Det innebär att värmen överförs till rummet via stora ytor med relativt låg temperatur. En yttemperatur på 23 - 24 grader på golvet räcker till komfortabla 18 - 20 grader i huvudhöjd.

Motsatsen är högtemperatursystem, där små ytor (t ex radiatorer) med relativt hög temperatur överför värmen. Vi får en god värmekomfort med en angenäm kontakttemperatur mot golvet. Eftersom mer än hälften av värmen överförs genom värmestrålning slipper vi onödiga luftrörelser, som ger golvdrag och rör omkring damm och smuts. Det bidrar till god hygien och minskar risken för att allergiframkallande partikla, damm, kvalster och andra småkryp, virvlar omkring i rummet. Från hygienisk synpunkt är det också positivt att biologisk tillväxt i golvet kan försvåras genom att det är rummets torraste del. De varma ytorna har låg relativ fuktighet. De oönskade organismerna kräver fuktighet för att föröka sig och frodas.

Med golvvärme är det möjligt att ha ett par grader lägre rumstemperatur än vid konventionella system. Tack vare att värmen kommer från "fotnivå" och vi får en gynnsam temperaturfördelning i rummet upplever vi inte rumstemperaturen som lägre. Det beror på att våra fötter, som är känsliga för kyla eftersom de befinner sig längst ut i kroppens cirkulationssystem, har det varmt och gott vid golvytan. Vi lurar kroppen, som uppfattar rumstemperaturen som ett par grader högre i och med att fötterna är varma.

Annons

Bättre ekonomi med golvvärme

Rätt dimensionerad golvvärme i en tät och välisolerad byggnad innebär normalt lägre uppvärmningskostnad än t ex radiatorsystem. Den sänkta lufttemperaturen, med bättre värmekomfort, kan betyda en rejäl besparing. Effektbehovet kan hållas nere till så låga siffror som 40 W/m2. En förutsättning är att huset är anpassat för golvvärme. Luftintag ska inte förekomma under fönstren, tillförsel av friskluft kan ordnas på andra sätt. Ett betonggolv på mark bör vara isolerat med minst 100 mm mineralull eller motsvarande. Det är inte lämpligt att installera golvvärme på ett oisolerat betonggolv på mark. I så fall bör någon form av värmeisolering tillföras på golvets ovansida innan ett golvvärmesystem läggs in.
Men för att golvvärme ska fungera som en ekonomiskt och värmetekniskt bra lösning krävs att systemet är så utformat, att det medger en snabb och jämn överföring av värmen från värmekällan till hela golvytan. En elektrisk värmekabel eller ett rör med cirkulerande varmt vatten har en relativt liten mantelyta, från vilken värmen snabbt ska fördelas till hela golvets yta utan onödiga förluster. Därför gäller det att hitta en konstruktion, som innehåller material med god förmåga att leda värmen utan bromsande isolerande egenskaper. Porösa material som trä och textilmattor har mycket låg värmeledningsförmåga och sådana konstruktioner måste kompletteras med värmefördelande plåtar, vanligen av aluminium. Hårda och tunga material har däremot goda ledningsegenskaper.

Om man vill jämföra värmekostnaderna i ett golvuppvärmt hus med ett hus som har konventionella radiatorer, måste man ta hänsyn till husens konstruktion, isolering, antal och typ av fönster m m. Men framför allt påverkas energiåtgången av de boendes vanor och anspråk på temperatur och komfort. Familjens storlek, åldersfördelning, matlagningsvanor, vädringsvanor och annat har stor inverkan på energiåtgången. Därför ska man kanske ta resultaten av sådana jämförande studier med en ordentlig nypa salt.

Bäst med klinker och sten

Gynnsamma golvprodukter för god och jämn värmespridning är hårda och tunga material som keramik och natursten. Dessa leder värme bra. Nya tunnare typer av kakel- och klinkerplattor gör att golvvärmekonstruktioner inte behöver bli onödigt tjocka. Vid renoveringssituationer är det vanligast att man spacklar in elektriska värmekablar i avjämningsmassa. Ovanpå denna läggs sedan keramikplattorna i ett tunt skikt av fästmassa. När det gäller våtutrymmen ska det finnas ett tätskikt under plattorna. För golv- och väggkonstruktioner med keramik gäller "PERs Branschregler" som är utarbetade av den byggkeramiska branschen i samråd med de ledande försäkringsbolagen. Konstruktionen, d v s tätskikt, förseglingar och fästmassa, ska vara provad av Statens Provnings- och Forskningsinstitut och godkänd av Byggkeramikrådet. Om man anlitar en entreprenör ska företaget ha behörighet, utfärdad av Byggkeramikrådet.

El, vatten och luft

Det finns tre olika huvudprinciper för golvvärme. Elektriska, vattenburna och luftburna system.

De vanligaste är idag baserade på elektriska värmekablar, som drivs direkt på nätet med 230 volt. Värmekablarna kan vara inspacklade i tunna skikt, vanligt vid renovering, ingjutna i betong i samband med nybyggnad eller förlagda i träbjälklag. Dessa system innebär totaluppvärmning, vilket betyder att ingen annan värmekälla behövs i rummet. Radiatorerna kan tas bort vid renovering. Andra elektriska system finns som är baserade på så kallad klenspänning, under 50 volt, och kräver att nätspänningen transformeras ner. Gemensamt för klenspänningssystemen är att de normalt är begränsade till komfortvärme, alltså inte värme för totaluppvärmning utan värme för att det ska kännas skönt för fötterna. Komfortvärme installeras ofta i bad- och duschrum.

De vattenburna systemen bygger på att varmt vatten cirkulerar i rör som är ingjutna i betong eller ligger i spårade skivor eller kassetter. En fördel är att energikällan kan vara valfri; olja, ved, gas, el eller fjärrvärme. Hittills har vattenburna system oftast använts vid nybyggnad. Det finns dock numera tunnare system som lämpar sig för renovering. Om man redan har radiatoruppvärmning med cirkulerande vatten i sitt hus kan ett värmegolv med vattensystem anslutas till det existerande rörsystemet. Dock går det inte att köra ut radiatorvattnet direkt i golvet. Detta är för varmt för lågtemperatursystem som golvvärme och måste späs ut med kallt vatten i en så kallad pump- shuntgrupp.

Luftburna system förutsätter normalt nybyggnad. Det finns system med grunder för olika typer av hus där rör gjuts in i betongen och bildar kanaler för cirkulerande varm luft. Att husgrunden är uppvärmd ger god uttorkning och gör att ingen onödig fukt stannar kvar och förorsakar problem.

Framtidens uppvärmningssystem?

Användning av golvvärme har ökat kraftigt i Sverige sedan slutet av åttiotalet. Eftersom nyproduktion förekommit i mycket begränsad omfattning är det renoveringssidan som svarar för merparten. I åtskilliga av de fåtaliga nybyggnadsprojekt som genomförs installeras golvvärme i större eller mindre omfattning. Det gäller ofta golv med klinkerplattor, som badrum, hall, inglasade uterum etc.

När nyproduktionen av bostäder kommer igång igen i större omfattning, är det mycket som talar för att golvvärme kommer att svara för totaluppvärmingen i en stor andel av husen.

Golvvärme ger, förutom att det är skönt för fötterna med varma golv, ekonomiska och hygieniska fördelar.

Temperaturfördelningen i ett rum med golvvärme kan se ut så här. Golvvärme ger en mjuk och behaglig värmeöverföring genom att värmen kommer från rätt håll. Och när fötterna har det varmt kan temperaturen sänkas utan att vi fryser.

Med radiatorvärme, som överförs mest genom luftrörelser, får vi den omvända temperaturfördelningen. Eftersom golvet förblir kallt skruvar vi upp värmen för att inte frysa om fötterna.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
28 juni 2002 Stig Lodén
Annons
Annons
Mer om Spara energi

Måste man släcka lyset? - Läsarbrev

Spara energi Vi fick ett intressant läsarbrev till redaktionen. Det var från Nils som skrev att han höll en jämnare innetemperatur genom att inte släcka lamporna. Och det utan att elräkningen påverkas. Vi kollade vad Energimyndigheten anser i frågan.

Spartips för energismarta

Spara energi Att vara miljömedveten behöver inte kosta en förmögenhet. Långsiktigt spar vi i slutändan både pengar och energi och bidrar samtidigt till en förbättrad...

Inredning som gör dig energismart

Spara energi En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött...

Isolera vinden

Spara energi I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

Miljövänlig matvecka!

Spara energi Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

Smart energiförbrukning (sponsorfilm)

Spara energi Se vår serie om hur du får smart energiförbrukning hemma!

Krönika: Energislukare

Spara energi I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne, ätit en chokladkaka.

Om det blir elavbrott

Spara energi Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

Rätt bidrag för egen energi

Spara energi Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne....

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]