Annons
Foto Istock photo
Foto Istock photo

Rätt bidrag för egen energi

Spara energi

Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne. Här får du reda på vilka stöd och bidrag som finns att söka samt när det behövs tillstånd för så kallad egenproducerad energi.

Av: Elisabet Broomé, viivilla.se september 2010, 08 september 2010
Energi ska inte bara ge huset värme och ljus och hålla badvattnet varmt. Den energi vi använder ska också helst vara miljövänlig och gärna så billig som möjligt.

Sverige har som mål att minska energianvändningen i bostäder och lokaler. Hos många människor finns också en önskan om att producera egen energi. Men frågorna är många: Hur mycket kan man spara på denna typ av energi? Vilka bidrag finns att få? Gäller ROT-avdraget? Och behövs bygglov?

Bland det första du kan göra när det gäller att se över energianvändningen i ditt hus är att ta kontakt med den egna kommunens energi- och klimatrådgivare. Vilka energiförbättrande åtgärder du kan söka bidrag för kan variera från kommun till kommun. Några av landets kommuner har nämligen egna system för att dela ut bidrag för till exempel installation av ackumulatortank eller renovering av fönster. Men de flesta bidrag som finns att söka gäller över hela landet. Stöden söker du hos Länsstyrelsen.

Bidrag att söka

Annons

Nu finns bidrag för solfångare och solceller att söka. För fastigheter som värms med direktverkande el finns också möjlighet att söka bidrag för att installera ett vattenburet distributionssystem. Utöver detta finns också ROT-avdraget. ROT-avdraget är ett avdrag och inte ett bidrag och ger möjlighet till skattereduktion för arbetskostnader för åtgärder som minskar energianvändningen i huset.

Bidrag för solsceller

Ett bidrag som väckt stort intresse är bidraget för solceller. Enbart Länsstyrelsen i Stockholms län hade 8,5 miljoner kronor att fördela för år 2009, men hade redan under de tre första månaderna fått in ansökningar motsvarande 15-20 miljoner kronor.

Bidraget ges till alla typer av nätanslutna solcellsinstallationer som påbörjas tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011. För privatpersoner och mindre företag kommer stödet att uppgå till 60 procent av investeringskostnaden.

För hela landet tillsattes 50 miljoner kronor om året under 3 år (2009 – 2011). Regeringen har dock föreslagit i budgetpropositionen att ytterligare 50 miljoner ska tillföras.

Fakta om byte från direktverkande elvärme

Den fastighetsägare som byter från direktverkande elvärme till en förnybar energikälla har också bidrag att söka. Man kan få ett så kallat konverteringsbidrag för installation av ett vattenburet system. Observera att stödet endast gäller distributionssystemet.

Stödet ges till småhusägare, flerbostadsägare och ägare av fritidshus som har direktverkande elvärme som konverterar till något av följande: fjärrvärme, berg, sjö eller jordvärmepump, biobränsle med automatisk eldning (vid direktverkande elvärme ges stödet enbart till radiatorsystemet), komplettering med solvärme.

Här gäller det dock att vara snabb, stödet går ut den 31 december i år. Bidrag kan ges för en storlek på 30 procent av arbets- och materialkostnaderna, men med ett maxbelopp på 30 000 kronor. Men om uppvärmningssystemet kompletteras med solvärme kan man även få stöde för detta. stöd Solvärmestödet är beroende av solfångarens energiproduktion och kan högst uppgå till 7 500 kr.

Det är möjligt att kombinera stödet med ROT-avdrag. Du kan ansöka om konverteringsstöd för materialkostnader och ROT-avdrag för arbetskostnader.

Fakta om bidrag till solvärme

Den 1 januari 2009 infördes ett nytt bidrag för solvärme. En villa kan få upp till 7 500 kr i bidrag. När det gäller ansökan och utbetalning ska man vända sig till länsstyrelsen.

För att få stöd ska solfångarna uppfylla vissa kvalitetskrav. De ska uppfylla kraven för P-märkning eller Solar Keymark och det årliga värmeutbytet ska vara beräknat enligt Boverkets föreskrifter. P-märkning kan rekommenderas eftersom dessa solfångarfabrikat är testade. Om du utnyttjar ROT-avdraget för solvärme kan du dock inte få solvärmestöd också.

Rot-avdraget

Reglerna för Rot-avdraget trädde i kraft den 30 juni 2009, men gäller även för arbeten som har utförts och betalats tidigare än så, från och med den 8 december 2008. Avdraget är 50 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kronor per år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget därmed det dubbla, max 100 000 kronor per år. Avdraget får man tillbaka direkt vid köpet av ett arbete. Det är numera hantverkaren som ansvarar för att söka om avdraget.

Avdraget gäller för reparationer, om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Avdraget riktar sig till de som har underhållsansvar för sin bostad.

Läsar mna igenom frågor och svar på regeringens webbplats bör energisparåtgärder kunna räknas som reparation. Som exempel nämner skatteverket bland annat byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Man kan dock inte få avdrag för andra bidragsberättigande åtgärder som till exempel om man installerar solvärme.

Bygglov och tillstånd – när behövs det?

Hur är det egentligen? Måste man ansöka om bygglov för solvärme och hur är det om man vill ha ett eget vindkraftverk på tomten? Bygglov behövs om ändringar har stor påverkan det yttre utseendet. Vissa begränsningar för takmaterial och takvinklar kan gälla i särskilt kulturkänsliga miljöer. Kontakta för säkerhets skull din kommun för att se vad som gäller för just din fastighet.

Och man får faktiskt montera små vindkraftverk, men det är hårt reglerat om var och hur stora. Detta är vad som gäller: Små vindkraftverk med en diameter på högst 2 meter får man uppföra på tomten utan bygglov. Det får dock inte vara högre placerat än avståndet till den närmaste tomtgränsen.

Men vindkraftverket får inte monteras fast på själva huset. Om det ska monteras på taket, eller på en mast/stolpe som sitter på huset måste man söka bygglov. Detta gäller även om vindkraftverket är mindre än 2 meter i diameter och inte sitter för högt.

Tillstånd för bergvärme

För att få installera bergvärme måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas.

Tillstånd för luft/luftvärmepump och solvärme

Det är alltid bäst att kontakta kommunen man bor i för att höra sig för om vad som gäller eftersom det är olika i kommun till kommun. I vissa kommuner förekommer anmälningsplikt för att installera en luft/luftvärmepump. Detta på grund av bullernivån. Likaså krävs tillstånd för att installera solvärme i vissa kommuner.

Här söker du stöd och bidrag

Länsstyrelserna administrerar stöden och bidragen, förutom ROT-avdraget som administreras av Skatteverket. En del kommuner har fått medel från det statliga Klimatinvesteringsprogrammet som de delar ut till kommunens invånare för olika typer av energieffektiviseringsåtgärder.

Genom att kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare får du reda på vad som gäller i just din kommun!

Vill du veta mer:

https://www.energimyndigheten.se

https://www.boverket.se

https://www.skatteverket.se

www.energiradgivningen.se

08 september 2010 Elisabet Broomé, viivilla.se september 2010
Annons
Annons
Mer om Spara energi

Måste man släcka lyset? - Läsarbrev

Spara energi Vi fick ett intressant läsarbrev till redaktionen. Det var från Nils som skrev att han höll en jämnare innetemperatur genom att inte släcka lamporna. Och det utan att elräkningen påverkas. Vi kollade vad Energimyndigheten anser i frågan.

Miljösmartare livsstil - Johans tre enkla val

Spara energi Tänk värme istället för ljus när du ska spara energi. Vår miljö-
expert 
Johan Tell 
listar sina 
bästa 
tips!

Spartips för energismarta

Spara energi Att vara miljömedveten behöver inte kosta en förmögenhet. Långsiktigt spar vi i slutändan både pengar och energi och bidrar samtidigt till en förbättrad...

Inredning som gör dig energismart

Spara energi En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött när vattnet är onödigt varmt. Nu kommer hjälpmedlen som ska motivera dig att spara energi i hemmet*

Isolera vinden

Spara energi I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

Miljövänlig matvecka!

Spara energi Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

Smart energiförbrukning (sponsorfilm)

Spara energi Se vår serie om hur du får smart energiförbrukning hemma!

Krönika: Energislukare

Spara energi I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne,...

Om det blir elavbrott

Spara energi Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]