Annons

Energisparandets 10-i-topp

Spara energi

Värme, varmvatten och hushållsel kostar upp emot 2 000 kronor i månaden för en genomsnittlig villafamilj. Men det finns pengar att spara.

Av: Lars Krögerström Illustration Ulrika Carlsson, 14 oktober 2003

Energikostnaden stiger. Värme, varmvatten och hushållsel kostar upp emot 2 000 kronor i månaden för en genomsnittlig villafamilj. Men det finns hundralappar att spara. Somliga besparingar är billiga och enkla att genomföra, andra kräver investeringar och moget övervägande.

1. Träffa avtal med elleverantören. 

1996 avreglerades elmarknaden. Men fortfarande har de flesta svenska elkunder inte utnyttjat avregleringen. Elkunderna uppmanas ofta att "byta leverantör" för att sänka sitt pris, men det är inte själva bytet som är viktigt. Skillnaden ligger i att man överhuvud taget träffar avtal med sin elleverantör.

Annons

Tre fjärdedelar av elleverantören Fortums nära 700 000 svenska kunder har kvar sina gamla "tillsvidareavtal" och kommer under hösten att betala en bit över 42 öre per kWh för sin el. Motsvarande pris för ett fast avtal på ett år är cirka 37 öre, alltså fem öre billigare.

Leverantörens främsta skäl till prisskillnaden är att fasta kunder förbrukar en förutsägbar volym under avtalstiden, medan tillsvidarekunder kan byta leverantör när som helst. Tillsvidarekunder får betala en slags osäkerhetspremie.

5 öres prisskillnad per kWh, för en elvärmd villa som förbrukar 25 000 kWh, betyder 1 250 kronor per år. Insatsen för att spara den summan är ett telefonsamtal och att skriva på ett papper.

Skillnaden mellan olika elleverantörer är inte alls lika stor som mellan olika avtalsformer. För ett ettårsavtal kan man sänka sitt elpris med cirka 1,5 öre om man går från den dyraste till den billigaste leverantören. Som mest finns det alltså ytterligare några hundralappar att tjäna på att byta leverantör.

2. Onödig elanvändning

Sedan datorer och andra elektroniska apparater kom in i hemmen har elanvändningen ökat kraftigt. För 25 år sedan beräknades förbrukningen av hushållsel i en genomsnittlig villa till mindre än 5 000 kWh. Idag är det inte ovanligt med upp mot 8 000 kWh i en aktiv familj, även om genomsnittet för villor inte är fullt så högt, än så länge...

Man kan ha olika uppfattningar om vad som är "onödig" elanvändning, men det går nästan alltid att minska förbrukningen.

Lampor som lyser i tomma rum är ett exempel. En 60 W lampa som lyser i onödan under ett års tid förbrukar el för ungefär 400 kronor. En dator i "stand-by-läge" kan dra upp till 30 W. En hemdator som används från till exempel klockan 18 till midnatt bör alltså vara helt avstängd resten av dygnet; priset för att ha datorn i "stand-by-läge" är cirka 160 kronor om året. Motsvarande gäller förstås för teve och andra apparater med "stand-by-funktion". Fjärrkontrollens avstängning ska bara användas för kortare avbrott, i övrigt ska man stänga av med strömbrytaren, "on-off-knappen".
Elförbrukning är förstås också en kulturfråga och en generationsfråga. Om man inte gör den direkta kopplingen mellan pengar i plånboken och vad som kommer ut genom två hål i väggen är det svårt att lära sig hushålla.

3. Onödig varmvattenförbrukning

En villafamilj på fyra personer som hushållar med varmvatten förbrukar cirka 3 500 kWh energi. En annan familj som låter vattnet flöda förbrukar upp mot 7 000 kWh på att värma sitt tappvarmvatten.

Individuella mätningar i lägenheter (där varmvattnet ingår i hyran) visar på ännu större skillnader.

Skillnaderna beror bland annat på hur lång tid man duschar (kan variera mellan någon minut och 20 minuter per person och dag i extrema fall), hur ofta man badar och om man diskar eller sköljer under rinnande varmvatten.

Skillnaden mellan att alltid hushålla och att konsekvent slösa med varmvatten innebär ett par tusen kronor om året.

Armaturerna, kranar och munstycken, har betydelse för förbrukningen. När handtaget på en vanlig engreppsblandare är riktat rakt ut rinner vanligtvis ljummet vatten. Med en energieffektiv kran spolas enbart kallvatten i samma läge.

Ett hushåll som förbrukar 5 000 kWh energi till varmvatten kan faktiskt spara över 2 000 kWh bara genom att byta till energieffektiva armaturer i kök, tvättställ och dusch. Det framgår av en tekniktävling och upphandling som nyligen genomförts av bl a Energimyndigheten.

4. Jämn temperatur

21 grader istället för 20 grader inomhus kostar 800 kronor om året.
Varje grad högre temperatur i genomsnitt innebär fem procent ökad energiförbrukning. För en villa med 20 000 kWh årlig värmeförbrukning betyder den enda graden alltså ca 1 000 kWh.

En villafamilj som väljer 23 grader betalar alltså drygt 3 000 kronor mer än en villafamilj som väljer 19 grader, och båda alternativen förekommer.
Men det gäller förstås också att verkligen kunna välja. Ett bra styr- och reglersystem ska hålla temperaturen på önskad nivå. När temperaturen svänger okontrollerat mellan 18 och 22 grader känns det nästan som 18 men man betalar nästan för 22.

Ett bra styr- och reglersystem har program för dag-, natt- och helganpassning av temperaturen. Om familjen är bortrest kan temperaturen sänkas och åter höjas några timmar före hemkomsten. Systemet ska vara känsligt och snabbt kunna anpassa värmen till solinstrålning och andra värmekällor. Det ska dessutom vara möjligt att välja olika temperaturer för olika delar av huset. 

5. Tilläggsisolera

Värmen stiger och mycket av villans värme försvinner genom taket och vinden. Tilläggsisolering av vinden är därför en av de första åtgärderna när man vill investera i mindre energiförbrukning.

I villor med 70-talsstandard, eller äldre, lönar det sig nästan alltid att tilläggsisolera vinden. Där är den ursprungliga isoleringen sällan tjockare än 15-20 centimeter, och då bör man fylla på till cirka 50 centimeter (tjockare isolering är sällan meningsfullt).

Om den gamla isoleringen är frisk och torr kan den ligga kvar. Torrt sågspån är minst lika bra som mineralull eller annat modernt material.
I en enplansvilla med 125 kvadratmeter boyta kan besparingen bli runt 2 000 kWh per år, eller drygt 1 500 kronor. Siffrorna är något lägre i söder och något högre i norr.

Efter vindsbjälklaget är fönstren de mest känsliga punkterna för energiförluster. Moderna energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredjedel så mycket värme som äldre tvåglasfönster. Ett enklare alternativ till att helt byta ut de befintliga fönstren är att sätta in en extra ruta eller att byta en av de befintliga rutorna mot en isolerruta som kan monteras in i den befintliga bågen. Besparingen kan bli upp till 2 000 kWh per år.
Tilläggsisolering av ytterväggar och fasad har i allmänhet sämre lönsamhet än vindsbjälklag och fönster.

6. Varmvattenberedare

Villor med direktverkande el har separata varmvattenberedare. El- och oljepannor har i allmänhet integrerade beredare medan moderna vedpannor ofta är kopplade till en ackumulatortank med inbyggd varmvattenberedare.

Äldre varmvattenberedare är ofta dåligt isolerade. Mätningar visar att upp till 1 200 kWh per år kan försvinna genom väggarna på en äldre beredare. En ny välisolerad beredare kan minska förlusterna och spara ganska många hundralappar per år.

För en genomsnittlig villa är 200 liter en lämplig volym för en beredare. Temperaturen i beredaren bör vara 60 grader. Varmare vatten ökar förlusterna medan kallare vatten i värsta fall ökar risken för skadliga bakterier.

En ackumulatortank med varmvattenberedare kan vara en framtidsinvestering om man vill ha ett flexibelt värmesystem med flera olika energikällor.

7. Värmeåtervinning

Ventilationsluften drar varje år med sig 6 000 kWh energi ut ur huset. Så mycket värme försvinner från en genomsnittlig villa med frånlufts- eller från/tilluftsventilation utan värmeåtervinning.

Med en värmeväxlare kan en stor del av frånluftens värme överföras till inkommande luft och återvinnas. Ett bra s k FTX-system (”Från, Till, X-växling”) ger både ett behagligare inomhusklimat och en besparing på 3 000 till 4 000 kWh. Komforten ökar också därför att man inte blåser kall uteluft direkt in i bostaden.

Äldre ventilationssystem har ofta ganska hög ljudnivå och eftersom fläktar och filter är svåra att underhålla och göra rena är en gammal anläggning inte särskilt hygienisk.

Ett bra system för värmeåtervinning ska ha ett väl kontrollerat luftflöde, ha låg ljudnivå och vara lätt att underhålla.

8. Pelletskamin

 

Som kompletterande värmekälla är pelletskaminen ett mycket bra alternativ. Jämfört med vedkaminen brinner pelletskaminen kontinuerligt med automatisk bränslematning och justerbar effektreglering. Kaminen kan alltså brinna oavbrutet under vintern och bidra med ända upp till 70 procent av husets värmebehov om värmen kan sprida sig mellan husets olika delar.

Pelletskaminen är ett lämpligt komplement till el eller olja. Framför allt när det är som kallast kan man sänka elvärmens effektbehov och kanske till och med minska huvudsäkringens amperetal.

Priset på pellets är ungefär hälften av elpriset. För en genomsnittlig villa som värms till hälften med pellets minskar de årliga energikostnaderna med mellan 3 000 och 4 000 kronor.

Pellets finns att köpa både i lösvikt och säck.

9. Värmepump

Värmepumpen är en av de största energiinvesteringarna man kan göra i en vanlig villa. Pumpen använder lågtempererad värme i marken eller berggrunden och graderar upp temperaturen genom tryckökning.
Värmepumpen är allra lämpligast att installera i ett hus som tidigare har vattenburen elvärme, men med luftkonvektorer inomhus kan värmepumpen även användas i ett hus med direktverkande elvärme.
En lagom stor värmepump halverar elbehovet för värme och varmvatten och svarar för 80-90 procent av energiförsörjningen. Energikostnaderna kan därmed minska med runt 10 000 kronor per år.

Nackdelen är att just när det är som allra kallast och nationens elbehov är som allra störst så måste värmepumpen kompletteras med vanlig elvärme (om man inte har en kamin eller annan kompletterande energikälla).

10. Byte av värmesystem

En halv miljon svenska villor har direktverkande elvärme. Det begränsar urvalet om man vill byta värmekälla. Att installera vattenburen värme i ett hus med direktverkande el är i sig en stor investering som ändå är värd att överväga och som kanske kan göras i samband med någon annan större renovering i huset. Installation av vattenburen värme måste betraktas som en mycket långsiktig investering som inte omedelbart avspeglar sig i bättre hushållsekonomi.

När man väl har vattenburen värme öppnar sig flera möjligheter. Över 200 tätorter har fjärrvärme och fjärrvärmen svarar faktiskt för runt 40 procent av den sammanlagda uppvärmningen i Sverige, men bara cirka tio procent av villorna är anslutna. Anslutning till fjärrvärme är ett bra alternativ om kulverten redan finns ute i gatan. Betydligt mer än hälften av landets fjärrvärme produceras från skogsbränslen eller sopförbränning. Andelen fossila bränslen minskar.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
14 oktober 2003 Lars Krögerström Illustration Ulrika Carlsson
Annons
Annons
Mer om Spara energi

Måste man släcka lyset? - Läsarbrev

Spara energi Vi fick ett intressant läsarbrev till redaktionen. Det var från Nils som skrev att han höll en jämnare innetemperatur genom att inte släcka lamporna. Och det utan att elräkningen påverkas. Vi kollade vad Energimyndigheten anser i frågan.

Spartips för energismarta

Spara energi Att vara miljömedveten behöver inte kosta en förmögenhet. Långsiktigt spar vi i slutändan både pengar och energi och bidrar samtidigt till en förbättrad...

Inredning som gör dig energismart

Spara energi En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött...

Isolera vinden

Spara energi I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

Miljövänlig matvecka!

Spara energi Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

Smart energiförbrukning (sponsorfilm)

Spara energi Se vår serie om hur du får smart energiförbrukning hemma!

Krönika: Energislukare

Spara energi I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne, ätit en chokladkaka.

Om det blir elavbrott

Spara energi Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

Rätt bidrag för egen energi

Spara energi Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne....

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]