Annons

Billiga och enkla åtgärder ger stora besparingar

Spara energi

Det finns idag möjlighet att bygga hus som klarar sig på 8 000 kWh (tillförd energi) per år för uppvärmning, tappvarmvattenberedning och hushållsel. Det gäller bara att bygga klokt, ta tid på sig och planera projekteringen noga.

Av: Lars Andrén, viivilla.se oktober -07, 28 november 2007

Lars Andréns författarlya har 7,5 kvm solfångare, 500 liters ackumulatortank och en kökspanna. Det finns också kakelugnar att trivselelda i och använda när vintern verkligen biter i.

Uppvärmningen står för ungefär 60 procent av hushållets energianvändning. Genom att sänka den genomsnittliga inomhustemperaturen från 22°C till 20°C i en villa som använder motsvarande 20 000 kWh för uppvärmning sparar man ungefär 2 000 kWh per år. Vid sidan om besparingspotentialen gör en lägre inomhustemperatur att vi i allmänhet mår bättre, tänker bättre, sover mer behagligt och dessutom får vi mindre problem med torr inomhusluft.

Korta duschtiden

Annons

En normalfamilj gör årligen av med 4 000 – 5 000 kWh för att bereda varmvatten. Vidlyftiga vanor kan kräva det dubbla. Det gäller med andra ord att se över sina disk- och duschvanor. Det finns vattenbesparande munstycken för såväl vanliga vattenkranar som duschar. För en familj som utnyttjar duschen (totalt) 20 minuter per dag går det åt ca 4 000 kWh per år för att värma den mängden varmvatten. Genom att halvera duschtiden sparar man in ungefär 2 000 kWh per år (plus allt vatten!).

Vädra smart

En annan kWh-tjuv är våra vädringsvanor. Det gäller att vädra snabbt och effektivt, gärna med tvärdrag. Vid längre vädringstider kyls väggar, golv och tak ner som sedan måste värmas upp igen. Man kan också ha i åtanke att mindre bra inomhusklimat kan vara ett tecken på att det snarare är för varmt än att det råder vädringsbehov.

Underhåll och serva befintlig utrustning

Det är också väsentligt att underhålla, serva, trimma in och justera samt vårda den utrustning man har. En välskött utrustning håller längre och arbetar med bättre verkningsgrad och dessutom bibehålls ett högre värde på utrusningen och inte minst viktigt så ökar driftsäkerheten betydligt.

Ekonomisota ofta

Som villaägare ska man se till att ekonomisota sin bränslepanna ofta. Genom att rensa bort sot i pannan får man en högre verkningsgrad vilket sparar miljön och sänker driftkostnaderna. Ekonomisotningarna kan årligen spara över 1000 kWh.

Installera ny utrustning

Vill man sänka sina värmekostnader ytterligare krävs i allmänhet investering av ny utrustning, till exempel förbättringar av fönster-, vind- och väggisolering, vattenbesparande åtgärder, effektivare värmereglering, tätnings- och isoleringsåtgärder, ny ventilation och värmeåtervinning, ny värmeutrusning eller andra installationer. Naturligtvis ska man inte göra allt på en gång, dels av kostnadsskäl och dels för att åtgärderna kan påverka varandra. Att göra en sak ändrar förutsättningarna för en annan och vise versa. Tänk också på att inte ”göra för mycket” så att huset blir för tätt vilket kan försämra inomhusmiljön och i värsta fall skapa fukt- och mögelproblem. Anlita alltid en fackman får råd och vägledning.

Vid nybyggnation

Är man i färd att bygga nytt finns det mycket att tänka på. Till att börja med har husets placering (väderstrecksorientering) stor betydelse för energianvändningen. Den passiva solinstrålningen kan ge bra värmetillskott under den kalla årstiden. Genom att ta vara på ljuset från solen ökar också komforten och trivseln och energiåtgången för belysning minskar.

Tänk på placeringen

En enkel åtgärd kan vara att placera huskroppens långsida mot söder. Det är en fördel om huset i möjligaste mån har söderorienterade fönster (ljusinsläpp) och gärna en öppen planlösning så att solstrålarna når långt in i huset. Finns det tunga material att magasinera värmen i är detta ett extra plus. Utnyttjar man den passiva solvärmen maximalt kan upp till 15 procent av värmekostnaden reduceras. Väljer man stora söderorienterade glaspartier är det viktigt att ha överskjutande tak som skuggar och minskar övertemperaturer under sommartid.

Geografisk placering

Låt terrängen och vegetationen vägleda valet av plats för huset. Undvik sänkor och lågpunkter som kan ge upphov till fuktproblem men som också är en naturlig samlingsplats för kall luft. Växtligheten kan fungera som vindskydd men var aktsam så att inte solinstrålningen stoppas vintertid. Eftersträva en placering där vindlasten blir så låg som möjligt.

Lägg tid på planlösningen

En genomtänkt planlösning ger både ökad trivsel och lägre energianvändning. Så kallade varma rum (till exempel vardagsrum) och kök placeras med fördel i husets mitt. En murstock och eventuell lokaleldstad bör placeras så centralt som möjligt. Ytterkanten av huset kan sedan omgärdas av rum som inte behöver vara så varma; sovrum, lekrum och andra aktivitetsrum. Utanför denna sektor kan sedan förrådsrummen placeras, gärna i nordlig riktning om så är möjligt.

Ny teknik

Försök hitta den senaste tekniken; till exempel energieffektiva hushållsmaskiner, ett modernt och flexibelt värmesystem och ett effektivt distributionssätt för värmen. På dessa områden har vi god kunskap i Sverige. Ett bra tips är att via Konsumentverket hitta energisnål utrustning. I tidningen Råd & Rön finns återkommande undersökningar om energieffektiv utrustning med allt ifrån hushållsapparater till värmeutrustning. Kommunernas energirådgivare är också en bra kunskapskälla vad avser ny teknik och olika bidragsmöjligheter. I allmänhet har energirådgivaren också bra kontakter med leverantörer och återförsäljare.

Förnybar energiteknik

Förutom miljöskäl så får man i regel låga driftkostnader med förnybar energiteknik.

Som konsument kan man ställa upp en kravbild som rangordnar vikten av bekvämlighet, miljöhänsyn, driftkostnader etc. De som kan tänka sig en praktisk insats och har utrymmen kan biobränsle vara ett bra alternativ.

För de som kan hantera (såga, hugga och torka) och lagra traditionell ved är detta både ett miljövänligt (om det används på rätt sätt) och driftekonomiskt alternativ. Pellets är mer bekvämt, visserligen ett dyrare bränsle men fortfarande ett inhemskt och miljövänligt alternativ.


Toarp i Oxie utanför Malmö är en ekooby som byggdes under tidigt 1990-tal. 38 hus med individuella värmesystem med solvärme, kökspanna och ackumulatortank.

Komplettera med lokaleldstad

Har man ett fungerande värmesystem som man ändå vill komplettera kan en lokaleldstad vara ett bra val. Här finns lätta braskaminer som är enkla och billiga att montera eller kakel- och täljstensugnar och även pelletskaminer som i gynnsamma fall kan klara en stor del av värmebehovet.

Sök efter godkänd eller testad teknik och kontrollera med kommunen om eventuella eldningsrestriktioner. All eldningsutrustning måste godkännas före den tas i bruk, i regel är det ortens skorstensfejarmästare som utför besiktningen.

Flexibla system

Det är svårt att spekulera i framtida energipriser. Flexibla värmesystem är därför önskvärt. Enklaste sättet att skapa flexibilitet är att bygga upp sitt värmesystem kring en ackumulatortank. På så vis kan man enkelt och förhållandevis billigt byta värmekälla och man får samtidigt en möjlighet att kombinera flera energislag.


Lindås är ett bostadsområde utanför Göteborg som är känt och omtalat och också prisbelönt för begreppet hus utan värmesystem.

Kan man bli självförsörjande på värme?

Läs även:

Smart energiförbrukning (sponsorfilm)

Se vår serie om hur du får smart energiförbrukning hemma!

Gör man rätt från början finns det stora möjligheter att minska sitt beroende av köpt energi (både värme och el). Vi har en god teknisk kunskap att bygga effektiva och energisnåla hus med energieffektiv teknik, det gäller att sätta tuffa krav och låta fantasin spela fritt. Ett minskat beroende av köpt energi är också en insats för miljön. Eldar man på rätt sätt och låter solen stå för sommarförsörjningen blir tillskottet av växthusgaser till atmosfären minimal.

Fakta:

1 kg pellets motsvarar ett energinnehåll på 4,8 kWh
1 liter olja innehåller motsvarande 10 kWh
1 kg blandved (med 20% fukthalt) innehåller ca 2,4 kWh
1 m² plan solfångare ger på ett år 400-450 kWh i Sverige
Tunga material menas till exempel betonggolv eller murade inneväggar
Med varma rum menas till exempel vardagsrum eller TV-rum (rum där man är stillasittande)

Information och produktexempel

Råd och Rön
Statens energimyndighet
SP
Konsumentverket
Boverket
Kommunernas energirådgivare

Fotnot
Alla energi- och kostnadsbesparingar måste ses som generella. Förutsättningarna är individuella och energipriserna varierande. Följ alltid leverantörers och myndigheters rekommendationer och tumma aldrig på säkerheten.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
28 november 2007 Lars Andrén, viivilla.se oktober -07
Annons
Annons
Mer om Spara energi

Måste man släcka lyset? - Läsarbrev

Spara energi Vi fick ett intressant läsarbrev till redaktionen. Det var från Nils som skrev att han höll en jämnare innetemperatur genom att inte släcka lamporna. Och det utan att elräkningen påverkas. Vi kollade vad Energimyndigheten anser i frågan.

Spartips för energismarta

Spara energi Att vara miljömedveten behöver inte kosta en förmögenhet. Långsiktigt spar vi i slutändan både pengar och energi och bidrar samtidigt till en förbättrad...

Inredning som gör dig energismart

Spara energi En strömbrytare som påminner dig att släcka lampan. En blomlampa som öppnar sina blad när du minskar elförbrukningen. Ett duschmunstycke som lyser rött...

Isolera vinden

Spara energi I webb-filmen Isolera vinden ser du steg-för-steg hur du kan isolera din vind och spara både värme och pengar.

Miljövänlig matvecka!

Spara energi Den här veckan pågår Naturskyddsföreningens kampanj "Mat för bättre klimat" för fullt runt om i landet.

Smart energiförbrukning (sponsorfilm)

Spara energi Se vår serie om hur du får smart energiförbrukning hemma!

Krönika: Energislukare

Spara energi I hotellets källare kämpar jag med mitt dåliga samvete och en apparat jag varken sett förut eller ens gillar. Anledningen är att jag, av rent okynne, ätit en chokladkaka.

Om det blir elavbrott

Spara energi Kung Bores kylslagna järngrepp håller i sig. Med den långvariga kylan överbelastas elnäten och risken för elavbrott ökar. Så här klarar du dig om strömm...

Rätt bidrag för egen energi

Spara energi Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne....

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]