Annons

Solvärmen blir billigare med ny teknik

Förnybar energi

Solvärmen har under många år kommit litet i skymundan i energidebatten.

Av: Hans Björkman, 28 juni 2002

Solvärmen har under många år kommit litet i skymundan i energidebatten. Det finns många tecken på en nytändning, nu när solvärmebidragen troligen återinförs.

Det finns två linjer när det gäller de svenska solvärmesatsningarna - dels småskaliga hembyggen i villor och mindre flerfamiljshus, dels storskaliga försök med så kallade solvärmeparker med gemensamt värmelager.

Annons

Tre generationer solfångare

När det gäller solfångarutvecklingen skulle man kunna tala om tre generationer serieproducerade solfångare. Typiska för tidiga sådana, som tillverkades av rostfritt stål, var att man mer tittade på hållbarheten än på teknisk enkelhet och rationalitet. En viktig detalj, som drog ner den första generationens solfångare var att man ofta gjorde dem hermetiskt täta med silikon, vilket för det mesta gav kondensproblem, spänningar i glaset och så vidare.

När det gäller den andra generationens solfångare, som är den normalt förekommande typen idag, har de hermetiska systemen helt försvunnit och ersatts bl a av system som är lämpliga för självbyggare. I stället för helt slutna silikontätningar vilar numera glaset i solfångarna på o-lister av EPDM-gummi. Kondensproblemen har härmed försvunnit och solfångarna blir naturligt ventilerade. Solfångarna tar både effektivare vara på solvärmen och är billigare. Enligt Olleper Hemlin, som driver konsultverksamhet runt solfångare, både när det gäller uppsättning av sådana och undervisning av självbyggare, ligger priset på denna typ mellan 1500 och 2500 kronor per kvadratmeter inklusive moms. Ett solfångarsystem på 5 - 6 kvadratmeter räcker för 50 % av en normalfamiljs behov av värmt tappvarmvatten under året.

Genombrott för tredje generationen

På Institutionen för Uppvärmnings- och Ventilationsteknik på KTH i Stockholm har man fått pengar av NUTEK för att studera en ny typ av gummisolfångare. Den har en något sämre verkningsgrad än konventionella solfångare, men är betydligt billigare i inköp. För att kunna nyttiggöra all uppsamlad energi måste man ha tillgång till en ackumulatortank, med för kökspannor och braskaminer en volym om 500

- 750 l, för vedpannor minst 1 500 l, beroende på pannans effektavgivning.

Allt sedan 80-talet har solvärmepionjären och ingenjören Fedor Stranicky undersökt om inte gummisolfångare kan bli ett bra och billigt alternativ till konventionella solfångare i lådor. Hans vision av en billig solfångare utvecklades med hjälp av STU och patenterades i 17 länder. Speciellt intressant är uppbyggnaden av absorbatorn i denna så kallade Swewatersolfångare, som består av mjuka, böjliga och "säckiga" folier av EPDM-gummi, som vulkaniserats ihop med tunn svartfärgad mässing. Absorbatorn har ett ovalt tvärsnitt och är försedd med korta flänsar för att öka energiupptagningen. Dess hydrauliska diameter är vald så att man kan få en tillräckligt hög flödeshastighet, men ändå inte för höga tryckförluster.

Peter Kjaerboe vid första generationens serieproducerade solfångare på institutionens tak.


Ulf Niss vid egna villan i Långsjö, södra Stockholm, visar upp en prototyp till ny gummisolfångare. Han hoppas snart kunna sätta upp en sådan och avsevärt dra ner sina energikostnader.


Solfångare hos en av Ollepers f d elever på Lidingö.

Förenklad gummisolfångare

Civilingenjören och doktoranden Peter Kjaerboe från Institutionen för uppvärmnings- och ventilationsteknik på KTH har återuppväckt Fedor Stranickys idéer, som alltid fascinerat honom. Peter Kjaerboe har gått ett steg vidare mot ytterligare förenkling och bättre funktion för gummisolfångarna. Bl a har han ökat möjligheterna att belasta dessa genom att i stället för EPDM-gummi använda en gummerad väv av samma typ som finns i krockkuddar. Härigenom kan han höja vattentrycket från 0,2 till 2 Atö. Ändå skulle man här kunna tala om solfångare av lågtryckstyp.

Framtidsprojekt

Detta är inte nog - i en kommande avhandling kommer han att behandla ett "Solvärmesystem utan rörliga delar ". Grundidén är här att använda ångbubblor i ett självreglerande vätske/gasblandat system, dels för bättre energiutbyte, dels för att slippa använda cirkulationspump.
Överhuvudtaget bedrivs det mycket forskning på Institutionen för uppvärmnings- och ventilationsteknik, som så småningom kommer att göra solfångartekniken billigare, bättre och effektivare. Solen är gratis, strålningen går direkt till användaren och kan användas helt utan miljöpåverkan.

Solfångare minskar växthusgaser

I ett nyligen utgivet policydokument från EU-kommissionen styrks behovet av att komma tillrätta med Europas ökande utsläpp av växthusgaser och beroendet av importerade bränslen. I detta sammanhang har solvärme och andra förnyelsebara energikällor en huvudroll. Man får inte bortse från att mer än 160 länder har lovat att agera mot utsläppen av växthusgaser genom att skriva under FNs "Framework Convention on Climate Changee".


Peter Kjaerboe med en del till en "solvärmepump" för en vätske/luftblandning utan rörliga delar.

Lämplig litteratur
Den som är intresserad av att sätta upp ett solfångarsystem själv, kanske delvis på idéella grunder, kan idag lätt skaffa sig lämplig litteratur. "Bygg själv din solvärmeanläggning", utgiven på Larsons Förlag i Täby, är rik på olika tekniska beskrivningar, bl a av absorbatorflänsarna i den ovan nämnda solfångaren av LESOL-typ, tillverkad av aluminiumplåt med invalsade vätskekanaler av koppar. Här finns dessutom tips om hur man bygger själva solfångaren, alla takarbeten, absorbatortillverkning samt inglasning av solfångaren och avslutande plåtarbeten m m samt exempel på olika systemlösningar: Självcirkulation, pumpcirkulation, direkta system, indirekta system, öppna system, slutna system samt dränerande system.

Av senare datum är Lars Andréns "Solvärmeboken", som redan är uppe i en tredje upplaga och även den tar upp LESOL-solfångaren. Denna är lite mer kompakt, 86 sidor, och har utgivits av ICA bokförlag, men kan även fås genom författaren, som har egen konsult- och undervisningsverksamhet i Falkenberg. Boken riktar sig både till självbyggaren och den som vill köpa ett nyckelfärdigt system. Här finns dessutom en aktuell marknadsöversikt samt praktiska checklistor för planering och underhåll. Speciellt intressant är kanske kapitlet om samspel i värmesystemet: Hur man väljer ackumulatorvolym och hur man kombinerar olika system med solvärme, el, gas/-olja, pellets, vedpanna, kökspanna, värmepump, fjärrvärme o s v. Eftersom de båda böckerna delvis överlappar varandra kan det klokt att skaffa båda. Ändå bättre är det dessutom att följa någon av de många kurser i hur man bygger sin egen solfångare som bl a ges av de båda författarna.

Investeringsstöd till solvärme

Med stor sannolikhet återinförs ett investeringsstöd för solvärme i bostäder under försommaren. Investeringsstödet är föreslaget att få en produktionsbaserad utformning, där solfångare som klarat de inled-ande kvalitetsproverna (eller motsvarande) hos Sveriges Provnings- och Forsknings-institut (SP) erhåller 2:50 kr per producerad kWh, vid 50°C årlig medeltemperatur i solfångarna. Stödet maximeras till 7 500:- per lägenhet i småhus och 5 000:- per 200 m2 bostadsanknuten lokalarea (dock max 250 000:-/ projekt). Boverket blir administrativt ansvarigt tillsammans med Energimyndigheten. Länsstyrelserna kommer att hantera stödet. Om allt går enligt planerna kommer investeringsstödet att gälla från den 1 juni i år till och med år 2002.

Vill du veta mer om solvärme, kontakta Svenska sol-energiföreningen, 0243-190 70, fax 023-77 87 01, www.hvac.chalmers.se/seas

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
28 juni 2002 Hans Björkman
Annons
Annons
Mer om Förnybar energi
Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

Förnybar energi För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

Så funkar lågenergihusen!

Förnybar energi Passivhus, nollenergihus, plusenergihus. Vad är egentligen vad? Och hur mycket energi sparar egentligen dessa miljövänliga nybyggen? Vår skribent och...

Johans 4 eko-val ViV nr 2/2011

Förnybar energi Vår miljöexpert Johan Tell listar här sina bästa eko-favoriter!

Laila är egen elleverantör

Förnybar energi Villaägaren Laila Nilsson bestämde sig för att göra en insats för miljön – och investerade i solceller. Nu levererar hon egen förnybar el till sitt hushåll och det allmänna elnätet.

Ledare: Smarta värmeval är hett!

Förnybar energi En dag i somras åkte vi fram till ett av vindkraftverken som ligger nära sommarstället i Västerbotten.

Egenproducerad energi - så funkar det

Förnybar energi Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk vinst. Men det är alltid en vinst för miljön. Sol eller vind är möjligheterna.

Gratis el till villaägare?

Förnybar energi Sol vind och vatten… snart är det inte bara tekniknördarna som satsar på förnyelsebara energikällor för det egna hemmet. I takt med stigande elpriser och rejäla subventioner börjar allt fler att snegla på möjligheten att bli självförsörjande.

Klimatvillan som lagrar solenergi

Förnybar energi Sommarens solenergi fångas på taket, magasineras i marken och återvinns av en värmepump under vintern. Villa Gustafson rymmer en unik lösning för att...

Energialternativ för gör-det-självaren

Förnybar energi Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]