Annons
Solcellsanlägning i Totana, Spanien.
Solcellsanlägning i Totana, Spanien.

Krönika: Nytt investeringsstöd till solceller klart

Förnybar energi

Den 11 juni meddelade regeringen att det nya investeringsstödet till solceller är klart. Stödet innebär att nätanslutna solcellsanläggningar kan få upp till 60% i investeringsstöd eller maximalt 55% om den sökande är ett stort företag. Det maximala stödbeloppet är 2 miljoner kr per anläggning och det beräkningsgrundade beloppet får vara högst 75 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt för solcellsanläggningar. En nyhet i detta nya stöd är att även hybridsystem som producerar både solel och solvärme kan söka stöd.

Av: redaktionen, 18 juni 2009
Från början var det tänkt att stödet skulle kunna erhållas retroaktivt för anläggningar installerade från och med 1 januari 2009 men EU-kommissionen sade nej till detta och stödet kommer därför att gälla anläggningar som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011.

Stödet söker man via sin länsstyrelse. Företag måste söka före projektet påbörjas medan övriga kan söka inom sex månader från projektstart.

Under 2009 har regeringen budgeterat med 50 miljoner till investeringsstödet. Under 2010-2011 är budgeten inte helt klar men den förväntas bli minst 50 miljoner per år.

Det som är bra med det nya stödet i förhållande till det som fanns under 2005-2008 är att detta stöd kan sökas av alla, medan det gamla var förbehållet offentliga byggnader. Det som är mindre bra med det nya stödet är att det tog så lång tid att få till. Under perioden 1 januari – 1 juli i år fanns inget investeringsstöd, vilket gjorde att byggandet av nya solcellsanläggningar helt avstannade, vilket är ödesdigert för företag som satsas på att bli systemleverantörer av solcellsanläggningar. Inför kommande stöd från 2012 och framåt krävs att arbetet med att förbereda detta stöd startar betydligt tidigare än vad det gjorde nu.

Är då det nya investeringsstödet till nytta för en småhusägare? Nja, blir svaret. Det finns nämligen en hake. Låt säga att du sätter upp en 25 m2 stor solcellsanläggning på ditt hustak. Din årliga solelproduktion om du bor i Mälardalen skulle bli cirka 2700 kWh/år antaget att modulerna ger 850 kWh/kW installerad toppeffekt, vilket kräver att de sitter orienterade rakt mot söder, har en lutning på 30-50 grader mot markplanet och att de inte skuggas någon gång under dagen. Om vi antar en maximal solinstrålning på 1000 W/m2 och en modulverkningsgrad på 13% blir toppeffekten 25 m2 * 1000 * 13% = 3250 W.

Annons

Solcellsmodulerna ger likström. För att kunna använda solelen i ditt hus behöver du en växelrikare för att göra om solelen till växelström. Detta ger en del energiförluster. Låt säga att toppeffekten därför blir maximalt 3000 W efter växelriktaren. Ett problem i sammanhanget är att en normal småhusägare under sommarhalvåret inte skulle kunna använda all producerad solel från en sådan anläggning i sitt eget hus. Överskottselen måste då skickas ut på elnätet utanför huset till användning för andra elanvändare. Som solelproducent vill du inte skänka bort din solel gratis. Om du idag skulle vilja sälja den el du skickar ut på elnätet behöver du ett så kallat inmatningsabonnemang hos nätägaren. Ett sådant abonnemang kostar hos de flesta nätägare i storleksordningen 2000-4000 kr per år, där priset beror på vilken nätägare du har. Den el du säljer kan du inte räkna med att få lika mycket betalt för som priset på den el du köper. Typiskt skulle du förmodligen få månadsmedelspotpriset hos den nordiska elbörsen Nord Pool, som under januari-maj i år var 34-44 öre/kWh exkl. moms. Med andra ord skulle det för en normal småhusägare bli en ren förlust att sälja överskottselen eftersom det fasta priset på inmatningsabonnemanget kostar för mycket.


En bild är tagen på de solceller vi har på vårt hustak en aprilmorgon när det var rimfrost på dem.

Du kan då välja att sätta upp en solcellsanläggning som har högst den toppeffekt som ditt hus använder under sommarmånaderna för att slippa att skicka ut överskottsel på nätet. För vårt hus, som har solfångare som minskar och FTX-ventilation som ökar behovet av köpt energi under sommarhalvåret, ligger medeleffekten under ett dygn sommartid på 400-500 W. Det betyder att för oss och de flesta småhusägare skulle det bli tal om mycket små solcellsanläggningar. Vår nuvarande solcellsanläggning har 300 W i toppeffekt.

Det finns dock ett hopp om en rätt snar förbättring för småhusägare. Den så kallade nätanslutningsutredningen har föreslagit ett genomförande av månadsvis nettodebitering. Du behöver då bara betala för nettot av din användning minus egen elproduktion, oavsett om du skickar ut all el på nätet eller inte. Vårt hus använder ca 300-400 kWh per månad under juni-juli. Vi skulle därmed kunna sätta upp en solcellsanläggning som producerar lika mycket utan att få något nettoöverskott under en månad. Då skulle en solcellsanläggning på ca 25 m2 bli lagom för vår del. Utan den skuggning vi har under morgon och kväll skulle det bli några kvadratmeter mindre.

Näringsdepartementet håller på med en proposition där nettodebitering ingår. Med ett riksdagsbeslut i höst kan nettodebitering förhoppningsvis bli verklighet från 1 januari 2010. Vi kommer därför att avvakta propositionen och kanske riksdagens beslut innan vi slår till med en större solcellsanläggning. Priset på solcellsmoduler har gått ner internationellt under senaste halvåret, men eftersom priserna oftast görs upp i andra valutor har det tyvärr inte lett till några prissänkningar i Sverige. Såg att en svensk leverantör till och med höjt sina priser med hänvisning till en svag svensk valuta.

En brist i nätanslutningsutredningens förslag är att nettodebitering är tänkt att göras enbart på månadsbasis.

Detta skulle ge en onödig begränsning av solcellsanläggningarnas storlek, eftersom det skulle ge en dimensionering efter elanvändningen under juni eller juli, med tanke på att det inte lönar sig att sälja små mängder överskottsel. Det borde vara möjligt att välja en nettodebiteringsperiod på upp till ett år. Vi hoppas att den kommande propositionen kommer att innehålla denna möjlighet!


 

Av Bengt Stridh. viivilla.se juni -09

Bengts lästips:

Nytt investeringsstöd för solceller. Pressmeddelande från regeringen 2009-06-11. 

Stöd till solceller. Information från Energimyndigheten.

Nord Pool. System price. Spotpriset för el kan väljas för vald period och i vald valuta.

Energiberäkningar.

”Nätanslutningsutredningen”. Lennart Söder. Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion. SOU 2008:13.

 

 

18 juni 2009 redaktionen
Annons
Annons
Mer om Förnybar energi
Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

Förnybar energi För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

Så funkar lågenergihusen!

Förnybar energi Passivhus, nollenergihus, plusenergihus. Vad är egentligen vad? Och hur mycket energi sparar egentligen dessa miljövänliga nybyggen? Vår skribent och...

Johans 4 eko-val ViV nr 2/2011

Förnybar energi Vår miljöexpert Johan Tell listar här sina bästa eko-favoriter!

Laila är egen elleverantör

Förnybar energi Villaägaren Laila Nilsson bestämde sig för att göra en insats för miljön – och investerade i solceller. Nu levererar hon egen förnybar el till sitt hushåll och det allmänna elnätet.

Ledare: Smarta värmeval är hett!

Förnybar energi En dag i somras åkte vi fram till ett av vindkraftverken som ligger nära sommarstället i Västerbotten.

Egenproducerad energi - så funkar det

Förnybar energi Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk vinst. Men det är alltid en vinst för miljön. Sol eller vind är möjligheterna.

Gratis el till villaägare?

Förnybar energi Sol vind och vatten… snart är det inte bara tekniknördarna som satsar på förnyelsebara energikällor för det egna hemmet. I takt med stigande elpriser och rejäla subventioner börjar allt fler att snegla på möjligheten att bli självförsörjande.

Klimatvillan som lagrar solenergi

Förnybar energi Sommarens solenergi fångas på taket, magasineras i marken och återvinns av en värmepump under vintern. Villa Gustafson rymmer en unik lösning för att...

Energialternativ för gör-det-självaren

Förnybar energi Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]