Annons

Frågor o svar om sol- och bergvärme

Förnybar energi

Här svarar energiexperten Lars Andrén på 5 grundläggande frågor om sol- och bergvärme.

Av: Lars Andrén, Elisabet Broomé, 17 augusti 2004

1. Vad kostar en komplett installation av bergvärme?
2. Vad kostar det med solvärme?
3. Kan man kombinera sol- och bergvärme?
4. Hur stor solfångare behöver man och kan man lagra solvärme?
5. Vad ska man byta ut oljepannan mot?

Hej! Vi har en gammal oljepanna och undrar vad du anser om bergvärme och vad en komplett installation kostar?

Hej och tack för din fråga om värmepumpar!
Till en början kan man konstatera att det säljs en hel del värmepumpar vilket borgar för stort intresse och framgång för tekniken. De stora försäljningsvolymerna måste också ses som en bekräftelse på att tekniken är bra och inom vissa användningsområden lönsam. När det gäller just bergvärmepumpar ligger dessa i övre spannet vad gäller investeringskostnad och motiveras därför i första hand för fastigheter med relativt hög energi/värmeförbrukning. Är din oljeförburkning över 3m³ per ökar motivet för att välja just en bergvärmepump.

Innan man investerar i en bergvärmepump är det lämpligt att kontakta kommunen för att kontrollera om det är några speciella tillstånd som krävs. På samma sätt bör man kontrollera med sitt försäkringsbolag så att hemförsäkringen täcker (eller kan kompletteras) en installations av en värmepump. Det är också viktigt att du noterar de nya förutsättningarna som blir för värmeavgivningen i pannrummet och skorstenen när man övergår från oljeeldning till en värmepump.

Normala installationer brukar hamna runt 100.000:- (+- 10.000). Aktuella och korrekta priser är säkrast att inhämta från tillverkare/leverantörer, eller ortens lokala rörinstallatör. Du kan också kontakta värmepumpsföretagens branschorganisation SVEP, telefon 08-7627500, www.svepinfo.se för ytterligare information.

Annons

Lycka till med dina fortsatta värmepumpsfunderingar!
Lars Andrén

Hej, Är det ekonomiskt att skaffa bergvärme? Vad kostar att installera, ev underhåll samt ev bidrag. Vidare undrar jag över solvärme, vad kostar det, bidrag samt hur mycket energi kan det ge? Räcker solenergi till varmvattnet och kan det bli ekonomi på det?

Hej och tack för din fråga!
Till att börja med är det lite svårt att jämföra en bergvärmepump och solvärme om man inte vet förutsättningarna. Bergvärmepumpen är en ganska kostsam investering. Med borrhål och färdig installation är det inte ovanligt att investeringssumman når upp till/överstiger
100 000:- Naturligtvis beroende på utgångsläget och fabrikatval mm.

Ska man få lönsamhet i en värmepumpsinstallation, speciellt om det gäller en bergvärmepump, bör man ha en ganska stor energiförbrukning (> 25 000 -30 000 kWh/år). De värmepumpar som säljs uppfattar jag som relativt bra. De kräver normalt väldigt lite underhåll och skötsel men naturligtvis måste man förvissa sig om garantivillkor och vilken servicemöjlighet leverantören/installatören har, nu och i framtiden. Det finns försäkringar att teckna, hör med SVEP (Sveriges Värmepumpsförening). Idag finns inga bidrag för den här typen av installationer.

En solvärmeanläggning kan ta delar av varmvattenbehovet och stötta värmeförsörjningen under vår och höst. I bästa fall kan solvärmen bidra med 20-30% av hushållets totala värme- och varmvattenbehov. Solvärmeanläggningen är därför ett komplement till värmesystemet. Under 4 - 6 månader (sommarhalvåret) kan solvärmen stå för merparten av värme- och varmvattenbehovet.

Själva solfångarna kostar runt 2 000:-/m². Man kan i studiecirklar bygga bra solfångare till väsenligt lägre pris. Som motpol till detta finns det så kallade vakuumsolfångare som är betydligt dyrare men har också en mycket bättre verkningsgrad. Ett nyckelfärdigt solvärmesystem med ackumulatortank kostar ca 4 500 - 5 000:-/m² solfångare. Just nu pågår en teknikupphandlingstävling som ska ta fram ett tappvarmvattensystem med en varmvattenberedare på ca 250 - 300 liter med 4 - 5 m² solfångare som ska klara minst 50% av en normalfamiljs varmvattenbehov. Mer information kan du få genom solupphandling.bfr.se.

Idag finns det ett solvärmebidrag som Länsstyrelserna administrerar. Bidraget är prestandarelaterat och ger 2:50 per m² solfångare och producerad kWh. Bidraget är maximerat till 7 500:- för enfamiljshus och 5 000:-/lägenhet för flerbostadshus.

Med soliga hälsningar
Lars Andrén

Kan man kombinera solfångaren och bergvärme och utnyttja överskottsvärmen från den ner till jorden under sommartid. Får man ut högre effekt under vintern och sparar man någon energi på det. Skulle en sådan anläggning bli mycket dyrare än enbart bergvärme. Vi har ackumulatortank som vi eldar mot, men pannan är gammal och måste bytas ut.

Hej och tack för dina frågor!
Att kombinera solvärme och bergvärme är varken tekniskt eller ekonomiskt speciellt enkelt. Båda värmeproducenterna har en hög initial investeringskostnad. Det har dock kommit nya inkopplingsmöjligheter där solvärmen på ett intressant sätt kan utnyttjas tillsammans med en värmepump. I dessa systemlösningar låter man solvärmen arbeta i ett bredare temperaturspann, där solfångarna kan nyttjas från sin maxtemperatur (>80-90ºC) ner till mycket låga temperaturleveranser. På så vis kan solvärmesystemet utnyttjas under längre drifttid, samtidigt som verkningsgraden förbättras. Vad man dock måste se upp med är den totala investeringskostnaden och om temperaturleveranserna ner i marken verkligen kan utnyttjas. Det finns situationer där värmen i marken förflyttas genom undervattenströmmar och liknande, vilket innebär att den värme som solfångarna levererar transporteras bort.

I ditt fall, som redan har en ackumulatortank, kanske andra kombinationsmöjligheter är intressanta att fundera över. Genom att ackumulatortanken kan nyttjas är halva investeringskostnaden redan betald. Detta underlättar naturligtvis möjligheterna att få lönsamhet på just den biten. Genom ackumulatortanken kan du sedan kombinera valfritt energislag med solvärmen. Ur investeringssynpunkt är det billigast att kombinera med el, då det räcker att installera en elpatron i den befintliga ackumulatortanken tillsammans med solvärmen. Nackdelen är att du binder upp dig till elvärme där den framtida prisutvecklingen kan ses som osäker. Är du beredd till en egen arbetsinsats går det ju utmärkt att ansluta pellets tillsammans med solvärmen. Detta ger en låg driftkostnad och är ett bra val ur miljösynpunkt.

Fördelen med en ackumulatortank är att du fritt kan välja energislag och kombinationsmöjligheter, samtidigt som värmesystemets sårbart minskar.

Lars Andrén

Hur många kvm solfångare ska man ha för en familj på fyra pers. Och vad kostar det i gemförelse med el/olja. Kan man lagra solenergi på något vis? Och en mörk höst och vinter får man någon energi från solen överhuvudtaget?

Hej och tack för din fråga om solvärme!
Normalt dimensioneras solvärmen efter tappvarmvattenförbrukningen. Är man en normalfamilj räcker det med 4-6 m² om man bara ska producera tappvarmvatten. I de fall man ansluter solvärmen i så kallade kombisystem kan man utöka solfångarytan, upp till 15 m² solfångare, beroende på användningsområde och volymen på värmelagret (ackumulatortanken). Det gäller alltså att veta vilken förbrukning man har under sommarhalvåret och till vilken typ av värmesystem som solvärmen ska anslutas till. Tar du kontakt med en lokal rörinstallatör eller en leverantör av solfångare kan de säkert bistå med hjälp utifrån dina förutsättningar.

Har man en gammal oljepanna med dålig sommarverkningsgrad (under så kallad låglasttid) kan solvärmen verkligen bli lönsam. Om man investerar i den mest kostnadseffektiva solvärmetekniken kan kostnaden pressas till 50 - 70 öre/kWh. Detta att jämföra med en gammal oljepanna där verkningsgraden kan vara så låg som 50 % under sommarperioden (låglasttid). Betalar man 6 000:-/m³ olja innebär detta att värmekostnaden uppgår till 120 öre/kWh för den producerade värmen. I denna jämförelse blir solvärmen väldigt lönsam!

Solvärmen går inte att lagra. Även om man har en större (>1000 liter) ackumulatortank är det ändå bara fråga om dygnslager. Värmen kan lagras max 3-5 dygn. I framtiden kan man tänka sig att konstruera värmelager som kan lagra vårt enorma överskott av solinstrålning för utnyttjande under vinterhalvåret. Idag finns det ingen kommersiell teknik för detta.

Under vinterperioden (nov-feb) är solinstrålningen väldigt liten i vårt land, speciellt i de norra delarna. Man kan inte räkna med något nämnvärt tillskott under denna period. Detta gör att solvärmen alltid måste kombineras med någon annan värmeproducent.

Med soliga hälsningar
Lars Andrén

Många av oss villa ägare som är behov utav att byta ut olje pannan. Får rådet att installera värmepumpar eller el-panna+solenergi. Vad föreslår du?

Hej och tack för din valfråga!
Det är inte lätt att råda om man ska välja värmepump eller el och sol. Alternativen arbetar med olika förutsättningar och det är nästan de egna värderingarna som får avgöra.

Man kan konstatera att det säljs väldigt många värmepumpar just nu. Dessa försäljningsvolymer är självklart ett kvitto på att tekniken ur många aspekter är bra. Generellt kan man också säga att ju större värmebehov som föreligger desto bättre ekonomi i en värmepump. Det finns självklart mindre värmepumpar som också ger god ekonomi!

Alternativet el och sol tycker jag är minst lika intressant som värmepumpsalternativet. Ska man kombinera elvärme och solfångare bör man utgå ifrån en ackumulatortank (ca 500 liter) som utrustas med elpatroner och på så sätt blir en ackumulatorpanna. Ackumulatortanken gör systemet flexibelt. Elvärmen kan på ett enkelt sätt ersättas med andra alternativ och på så vis blir systemet mindre sårbart, både för prisändringar och haveri.

Det är svårt att ge ett definitivt råd, hör med några leverantörer och jämför de olika alternativens investerings- och driftskostnader (skötsel, servicebehov mm). Kontakta gärna kommunens energirådgivare för opartiska råd.

Av Lars Andrén, Elisabet Broomé

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
17 augusti 2004 Lars Andrén, Elisabet Broomé
Annons
Annons
Mer om Förnybar energi
Artikeln är ett samarbete med Bixia.

El från grannen – ett smart alternativ

Förnybar energi För att säkra framtiden för vår miljö och våra barn behöver vi satsa mer på klimatsmart energi.

Så funkar lågenergihusen!

Förnybar energi Passivhus, nollenergihus, plusenergihus. Vad är egentligen vad? Och hur mycket energi sparar egentligen dessa miljövänliga nybyggen? Vår skribent och...

Johans 4 eko-val ViV nr 2/2011

Förnybar energi Vår miljöexpert Johan Tell listar här sina bästa eko-favoriter!

Laila är egen elleverantör

Förnybar energi Villaägaren Laila Nilsson bestämde sig för att göra en insats för miljön – och investerade i solceller. Nu levererar hon egen förnybar el till sitt hushåll och det allmänna elnätet.

Ledare: Smarta värmeval är hett!

Förnybar energi En dag i somras åkte vi fram till ett av vindkraftverken som ligger nära sommarstället i Västerbotten.

Egenproducerad energi - så funkar det

Förnybar energi Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk vinst. Men det är alltid en vinst för miljön. Sol eller vind är möjligheterna.

Gratis el till villaägare?

Förnybar energi Sol vind och vatten… snart är det inte bara tekniknördarna som satsar på förnyelsebara energikällor för det egna hemmet. I takt med stigande elpriser och rejäla subventioner börjar allt fler att snegla på möjligheten att bli självförsörjande.

Klimatvillan som lagrar solenergi

Förnybar energi Sommarens solenergi fångas på taket, magasineras i marken och återvinns av en värmepump under vintern. Villa Gustafson rymmer en unik lösning för att...

Energialternativ för gör-det-självaren

Förnybar energi Att tillverka sin egen elektricitet är inte så komplicerat som man kanske först tror. Det är ganska enkelt att bli sin alldeles egen energiproducent...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]