Annons

Elektriska växelfält - en hälsorisk?

Energiberäkning

Har du börjat fundera över om något av dina, eller anhörigas, hälsoproblem kanske kan ha med elektricitet och strålning att göra?

Av: Gunnar W Bergman, 03 juli 2002

Forskarna tvistar fortfarande om ifall det finns någonting som heter elöverkänslighet eller inte, men tillhör du dem som misstänker elöverkänslighet, bör du definitivt läsa den här artikeln.

Min första kontakt med de elektriska växelfälten var via TV-reportagens elöverkänsliga personer. Det visade sig vara svårt att få olika forskargrupper till en samsyn när det gäller elfälten. Psykologer har på ett aggressivt sätt attackerat vissa medicinska forskares rön, och sagt att det hela rör sig om ett mentalt problem.

Men otvivelaktigt har många människor intygat att de inte mår bra av el och sovit i husvagnar. Vem gör detta frivilligt, eller lever med avkapade elledningar och går tillbaka till ett liv, där man själv får hugga sin ved med handkraft? Mitt eget uppvaknande kom, när en annars vital dam i pensionsålder lyckades lura hem mig till sitt hus för att med en s k fieldfinder mäta, som jag trodde starka magnetfält. Men nix, magnetfälten kom inte in i huset i någon nämnvärd grad, och nådde inte ens upp till 10V/m någonstans.

Elfält på upp till 100 gånger gränsvärdet

Nåväl, damens stickningar, bränningar och rodnad var inte något klimakteriefenomen. Ovanför hennes favoritfåtölj mätte jag upp ett diffust elfält på 30-40 gånger gränsvärdet (d v s 300-400 Volt per meter (V/m). Jag mätte upp jättelika fält på minst 100 gånger gränsvärdet - mätaren nådde sin gräns - vid de oskärmade elledningar, som fanns bl a nere i källaren. Den gamla elledningen, som också fanns kvar, låg inkapslad i metall och mätte ca 30-40 gånger gränsvärdet, om jag minns rätt. Vad är väl en aha-upplevelse om inte detta!

Gissningsvis har det skett något slags kopplingsfenomen mellan den gamla elledningen och gipsskivan, som tydligen strålar ut samma elfält som i elledningen, fastän diffust från gipsskivan. Det fanns alltså ett mätvärde på ett kraftigt elektriskt fält, upplevt av en dam som upplevde att hennes besvär har uppstått i huset. Är kvinnan ett mentalfall, eller finns det fysiologiska eller, klarare uttryckt, elektrobiologiska orsaker? Detta överlämnar undertecknad till läsaren att avgöra.

Annons

Började med ledbesvär och yrsel

För att få veta mer om elektriska växelfält vände jag mig till en verklig expert på området, Eugen Malm i Örebro (EMAB), en välutbildad maskiningenjör av den gamla stammen, och mycket kunnig på elsanering. Utan alla åthävor ska jag referera ett av de hundratals fall, där Eugen Malm har hjälpt elöverkänsliga till ett drägligare liv. Vintern 1995/96, framträdde Gerd Israelsson i Bälinge i TV, där hon berättade om sina besvär. Vi fick se en till synes frisk medelålders kvinna, som frivilligt sov i en husvagn i stället för i familjens villa.

Gerd Israelssons problem började med någonting som liknade reumatiska besvär kombinerade med balansrubbningar. Hon hade svårt att ta sig ner för trapporna i sitt eget hus och mådde allmänt illa. Hon kände ofta yrsel och stark huvudvärk. Det var då hon fattade sitt drastiska beslut att sova ute i familjens husvagn.

Gerd Israelssons besvär uppstod troligen som en följd av hon under 20 års tid, natt efter natt, sovit ovanför husets elcentral och utsatts för starka el-fält utan att veta om det. Familjen beslutade sig för att elsanera huset och har, utan några som helst bidrag, lagt ner ca 230 000:- på saneringen.

Lågenergilampor ger ökat obehag

Efter elsaneringen mår Gerd mycket bättre, men hon är fortfarande starkt elöverkänslig. Hon kan vistas i bostaden, men inte besöka grannarna några längre perioder. Hon kan ta korta promenader i omgivningarna. Att åka in till staden med alla dess lågenergilampor i affärerna innebär flera timmars obehag efteråt. Att åka på semester till Spanien gick däremot bra, eftersom man har femledarsystem*) på alla semesterorterna. Båda makarna Israelsson förundrar sig över att varför vi i ett rikt land som Sverige måste ha så allvarliga problem. Situationen kunde ha varit mycket bättre om vi hade valt en något mer komplicerad väg för elinstallationerna under 60- och 70-talen. Vad makarna nu fruktar mest, är att det inom kort kommer att resas en mobilmast i det samhälle där man bor. Då blir det omöjligt att bo kvar.

Blundade för elfälten

Enligt Ragnar Forshufvuds bok, "Bostad och Hälsa", framgår det att forskarna under 20 års tid, från mitten av 1970-talet till mitten 1990-talet, helt enkelt blundat för de elektriska växelfältens eventuella skadeverkningar. Man var så helt inriktad på vådan av magnetiska fält, från exempelvis kraftledningar. Någonting som enligt Ragnar Forshuvud har vänt upp och ner på begreppen är en studie, som ett kanadensiskt elkraftbolag, Ontario Hydro, presenterade över cancerfrekvensen hos sina 30 000 anställda. Man fann ett relativt svagt samband mellan cancer och magnetiska fält, men desto starkare mellan cancer och elektriska fält. Detta gäller speciellt leukemi och hudcancer (malignt melanom).

Dessutom finns studier som visar att deponeringen av radondöttrar ökar i närheten av ett elektriskt växelfält. Det är då inte ogrundat att anta, att det här också föreligger en ökad risk för lungcancer.

Trähus, mobiltelefoner och datorer elbovar

Vår nordiska vana att bygga trähus i stället för stenhus (genom trähusens väggar kan elfält utifrån, t ex från grannar, tränga sig in) samt frånvaron av jordade pansarrör efter 1960, tycks ha haft inverkan på uppkomsten av allt fler elöverkänsliga. Dessutom misstänks den accelererande användningen av persondatorer både i hemmen och på arbetsplatserna, liksom mobiltelefonerna och deras basstationer - "mobilmasterna" - ha bidragit till den allmänna nedsmutsningen av vår elmiljö. Det samma gäller den ökande användningen av lågenergilampor. Det finns alltså en mängd samverkande faktorer.

Den extrema elöverkänsligheten som Gerd Israelsson har är inte så vanlig. Man räknar det ständigt stigande antalet till ca 10 000 i Sverige. En mildare grad av elöverkänslighet omfattas idag av ca en kvarts miljon svenskar. Men det verkar som om några av dessa, genom överbelastning vid elpåverkan av kroppen, kan utveckla den svårare formen av elöverkänslighet. Men kanske kan kroppen repa sig med tiden.
Många av dem, vars hus har sanerats, har blivit mycket bättre, även om de inte blivit helt återställda. Detta tycks främst gälla de svårast drabbade, dvs de som är så extremt känsliga att de uppfattar elfält på ner till 1 V/m.

Vad är elektriska växelfält?

Elektriska växelfält uppkommer genom elektrisk spänning. Detta betyder att de kan finnas utan att en lampa är tänd eller TV påslagen. Även när all strömförbrukning har upphört, och man inte längre utnyttjar elektriciteten i sin villa, står många meter ledningar och sladdar fortfarande under spänning. Detta betyder att det från dessa strålar ut elektrisk spänning i form av elektriska växelfält och det flyter kapacitiva strömmar mellan de elektriska apparaterna.

För att illustrera detta kan man tänka sig två stora plåtar som står på 1 dm avstånd. Man kopplar sedan på en spänning av 10 volt mellan dem. Fältstyrkan mellan plåtarna blir då 100 volt per meter, 100 V/m.

Läs mer här:

Ger magnetfälten risk för elöverkänslighet

Hur får man bort oönskade magnetfält

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
03 juli 2002 Gunnar W Bergman
Annons
Annons
Mer om Energiberäkning

Styr elförbrukningen hemma

Energiberäkning Hur tänkte du... Anders Juhl Lundberg? Anders Juhl Lundberg, VD Zense Technology AB som står bakom Zensehome – en produkt som gör det möjligt att styra elförbrukningen hemma via intelligenta vägguttag och strömbrytare.

Johan Tells 4 ekoval

Energiberäkning Vår miljöexpert Johan Tell listar sina bästa eko-favoriter!

Krönika: Spara energi med nya vanor

Energiberäkning Vad slukar mest energi i ett hem; elektronik, dålig isolering eller tonårsbarn? Vi i Villas miljöskribent Johan Tell delar här med sig av sina fundering...

Huskompisar: Krönika Annika Marklund

Energiberäkning ”Alltså”, säger Mattias och snurrar på sin espressokopp, ”vad gick er senaste elräkning på egentligen?”

Miljönytt: Svenskarna medvetna elkonsumenter

Energiberäkning Enligt en rapport från Energimyndigheten är det fler och fler hushåll som byter elleverantör.

Nytt & Nyttigt januari 2010

Energiberäkning Slut ett eget klimatavtal! En elmätare redovisar din exakta förbrukning.

Effektivisera elvärmen

Energiberäkning Värmer du upp huset med direktverkande el? I så fall finns det troligen många dyra kilowattimmar att spara. Här får du exempel på energismarta investeringar.

Krönika: Isolera mera

Energiberäkning Misstänker du att ditt hus läcker värme? Det finns två sätt att kontrollera detta på. Antingen låter du en man med en avancerad värmekamera undersöka...

Nytt & Nyttigt april 2010

Energiberäkning Dålig lukt i fritidshuset? En solcellsdriven fläkt kan vara lösningen!

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]