Att mäta radon i hus.
Härifrån kan radon strömma in i ditt hus. Foto: Boverket

Säkra ditt hus mot radon

Ventilation

Höga halter av radon kan vara direkt skadligt för din och din familjs hälsa.  Passa på att mäta radonhalten i din villa nu –  bästa perioden är att mäta oktober till april.  

Av: Emelie Åberg, 20 november 2015

Radon varken syns eller luktar, men är en gas som finns naturligt i såväl marken som luften och till och med i vattnet i vissa fall. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon 500 lungcancerfall per år i Sverige.   

– Om man exponeras för radon under lång tid finns en ökad risk för att drabbas av lungcancer. Rökare löper störst risk, men all exponering innebär en risk, som ökar ju högre halten är, säger Kirlna Skeppström, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Riktvärde för radon

Annons

Idag beräknas närmare 400 000 bostäder ha radonhalter som överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3. 

– Det är möjligt att siffran är ännu högre. Har man ett befintligt hus som överstiger riktvärdet för radon bör man sätta in åtgärder. För nyproducerade hus finns det ett krav på att radonhalten måste vara under gränsvärdet, säger Kirlna Skeppström.

Att mäta radon i hus

Enda sättet att veta om huset har för höga halter av radon är att mäta.

– Radon kan finnas precis överallt. Det kan vara två hus som ligger bredvid varandra och ser precis likadana ut, men bara det ena är drabbat – så lurigt är radon, säger Kerstin Hannrup, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Boverket.

Radon kan komma både från marken eller byggnadsmaterialet (blåbetong är ett exempel på byggnadsmaterial som kan ge radonproblem). Radon kan också komma från vattnet om man har en egen brunn.

Så mäter du radon

– Bästa tiden för att mäta radonhalten i huset är under eldningssäsongen, det vill säga från den 1 oktober fram till den sista april. Mätperioden ska vara under minst två månader, säger Kerstin Hannrup.

Det är också möjligt att göra en snabbmätning av radon med en så kallad korttidsmätning, som pågår mellan 2-10 dagar. Denna mätmetod är dock inte lika tillförlitlig, men kan vara rådgivande vid exempelvis ett husköp.

För att mäta radon i din bostad beställer du radonmätare, som ser ut som små ishockeypuckar, via kommunens miljökontor eller direkt från ett mätlaboratorium. Swedac har ett register över ackrediterade företag som kan mäta radon.

Puckarna placerar du sedan ut eller hänger upp en bit från väggen, och antecknar noga datum för mätningens start. Efter mätperiodens slut skickar du in puckarna och får tillbaka ett svar med ditt hus uppmätta värde.

Att sanera huset från radon

– Överstiger radonhalten riktvärdet på 200 Bq/m3 bör man gå vidare med det och kontakta en radonsaneringsfirma. Beroende på vilka åtgärder som krävs för att få ner radonhalten i huset är kostnaden olika, men först och främst tar man reda på varifrån radonet kommer. En vanlig åtgärd är att sätta in en radonsug, säger Kerstin Hannrup.

 

Då bör du mäta radon:

  • När du ska köpa hus
  • När du bygger ett nytt hus
  • Om du renoverar eller bygger till ditt hus
  • Om du ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • Om du misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon
  • Om ditt hus är byggt med blåbetong
  • Om ingen tidigare mätning finns, eller om den tidigare mätningen är mer än tio år gammal.

  

Radonbidraget borttaget

Sedan den 1 januari 2015 går det inte längre att söka bidrag för radonsanering.

 

Länktips för mer information om radon:

Boverkets information om radon

Boverkets broschyr "Åtgärder mot radon i bostäder"

Strålsäkerhetsmyndighetens information om radon

 

 

 

 Emelie Åberg
20 november 2015 Emelie Åberg
Annons
Annons
Mer om Ventilation

Läskiga listan: Så slipper du radonet

Ventilation Är du rädd för vad ditt hus ska ställa till med? Här guidar vi dig genom alla läskiga saker som kan hända. Denna gång: det osynliga radonet.

Så slipper du röta

Ventilation Förr eller senare händer det alla träfasader som inte renoveras. Och har du otur, tak eller bjälklag.

Friska fläktar

Ventilation Osuppfångare och en läcker designpryl. Moderna köksfläktar tar inte bara bort matos och ånga utan kan även ge ditt hem en god ventilation.

Bättre luft hemma

Ventilation Även om ventilationen funkar bra är inkommande luft mer eller mindre för­orenad av diverse partiklar. Eller är det för torrt inne – eller för fuktigt? Här är ett urval produkter som utlovar bättre luft hemma!

Andas frisk luft inne

Ventilation Frisk, ren luft inne vill vi alla ha. Men hur vet du att ventilationen funkar som den ska? Vi hjälper dig hitta varningstecknen.

Ventilationssystemet - så kontrollerar du det

Ventilation Kontrollera ventilationssystemet regelbundet för frisk luft inomhus. Här listar vi tre olika typer av ventilationssystem och hur de fungerar.

Husdoktorns recept för ett friskt hus - Ventilation

Ventilation Se upp vid renovering och rengör FTX-system ofta.

Isolering och ventilation går hand i hand

Ventilation Är energikostnaderna för ditt hus oroande höga? Funderar du på att byta värmesystem? Lugn i stormen, börja med att se över isoleringen. Redan här kan...

Kontrollera om du har fuktproblem i källaren

Ventilation Orolig för fukt i källaren? Vår Webb-TV visar dig hur du enkelt kontrollerar om du har ett fuktproblem i källargolvet.