Välisolerat! Ett välisolerat hus som inte läcker värme till vinden har inga kala fläckar i snön på taket.
Välisolerat! Ett välisolerat hus som inte läcker värme till vinden har inga kala fläckar i snön på taket.

Isolera vinden och taket- spar energi

Tak

Att tilläggsisolera sitt hus kan göra underverk med energiräkningen. Att börja med vindsbjälklaget brukar vara det enklaste och mest energieffektiva. Så här isolerar du taket.

Av: Susann Gson Engqvist, Foto (steg 1-4) Isover, 28 januari 2008

De flesta hus går att tilläggsisolera på ett eller flera sätt för att minska värmeläckaget. Det enklaste är att se över fönster och dörrar, men det mest energibesparande brukar vara att isolera vindsbjälklaget. Genom ett dåligt isolerat tak kan nämligen så mycket som upp till 15 procent av värmen läcka ut.

Ser du att du har stora, snöfria fläckar på taket är det ett varningstecken. En normalstor villa som isolerar taket kan sänka energikostnaden med upp till 10 000 kronor om året, och därmed minska miljöbelastningen med 3 200 kilo koldioxidutsläpp!

Liksom i fönster mäts övriga husets isoleringsförmåga i ett U-värde, som ska vara så lågt som möjligt. Om du har ungefär 10 centimeter isolering motsvarar det ett U-värde på cirka 0,5 W per kvad-ratmeter grad celcius. Med 50 centimeter isolering på vinden kan du komma ned till cirka 0,1 W/kvadratmeter.

Väggisolering kräver kunskap. I vissa fall kan det även vara idé att till-läggsisolera väggarna. Men innan du ger dig på ett sådant stort projekt, särskilt om du tänker isolera utvändigt, bör du tala med en fackman. Tag kontakt med exempelvis kommunens energirådgivare eller ett välrenommerat byggföretag. För att en utvändig isolering ska bli snygg måste du kanske riva bort all puts eller panel samt plocka ned alla utstickande detaljer. Dessutom måste fönstren flyttas ut, eller bytas, så att de inte sitter som fula, djupa "hål" inbäddade i fasaden.

Vill du isolera väggarna utan att förändra husets fasad, till exempel om du har ett sekelskifteshus med mycket snickarglädje, kan du även isolera inifrån. Det blir inte riktigt lika effektivt som att isolera utifrån, men du kan ändå uppnå god effekt. Tänk bara på att golvytan minskar och att du kanske måste flytta element och andra elektriska installationer.

Källaren kan också vara en god idé att isolera från insidan. Men här gäller det att du först försäkrar dig om att det inte finns fukt i väggarna, de ska kännas torra året om. Åtgärda alltid eventuella fuktproblem innan du isolerar, annars stänger du bara inne fukten som sprider sig. Att använda stålreglar i stället för träreglar när du isolerar en källare är ett bra sätt att minska risken för fukt i framtiden. Dessutom får du mer utrymme för isoleringen.

Glöm inte ventilationen. Oavsett med vad, hur och var du isolerar, måste du försäkra dig om att huset inte har fuktskador samt att du kommer att bibehålla en god ventilation. Isolerar du vinden ska du vara noga med att täta så att inte den, av till exempel matlagning och tvätt, fuktiga inomhusluften kan ta sig upp. Förutom energiförlusten kan detta annars leda till att vindsutrymmet drabbas av fukt och kondens eftersom temperaturskillnaderna blir större med isolering.

Det är också viktigt att du vet vilken typ av ventilation huset har. Ett hus som är byggt för självdrag får absolut inte bli helt tätt, hela ventilationssystemet bygger på att luft cirkulerar via otätheter i huset.

De flesta hus byggda före 1970 är byggda enligt självdragsprincipen.

Det finns olika typer av isoleringsmaterial, till exempel mineralull (stenull av bergarten diabas, eller glasull som tillverkas av bland annat återvunnet hushållsglas, som spinns till fina trådar), cellulosa (pappersfiber) och cellplast (små styrenkulor omgivna av isolerande luftlager i cement). Vilket man väljer är en smak- och prisfråga, samt ibland beroende av vilken typ av hus man har samt var man ska isolera. De olika materialen har också skilda egenskaper, till exempel när det gäller bullerdämpning. Isolering kan fås som skivor, rullar eller lösull som sprutas in av en fackman.


För att isoleringen ska fungera optimalt bör det finnas en ångspärr/ångbroms (fukttät, åldersbeständig plastfolie som säljs på rulle i byggvaruhus) på insidan av vindsbjälklaget. Finns där redan en sådan, kontrollera att den är ordentlig tät.


1. Börja med att ta bort eventuell gammal isolering/sågspån vid takfoten så att det inte täpper till ventilationsöppningen. Kontrollera så att vindsbjälklaget är helt och inte har fuktskador. Om så är fallet, åtgärda dem innan du börjar isolera.

Annons


2. Om vindsutrymmet ventileras via takfoten får isoleringen inte ligga direkt mot yttertaket. Montera en vindavledare från takfoten, exempelvis Isover Lufta, efter anvisningar på produkten. Den bildar en 25 mm luftspalt mot yttertaket, som ser till att utrymmet under yttertaket ventileras.


3. Fyll på med gammal eller ny isolering mellan takbjälkarna. Fyll upp med lösull, exempelvis Isover Fyll Up, upp till bjälkarnas överkant och jämna till.


4. Lägg ut isoleringsskivorna ovanpå fyllnadsmaterialet på golvet, ett eller två lager beroende på hur tjockt du vill isolera. Lägger du två lager, lägg skivorna omlott vid skarvarna. Undvik att trampa på isoleringen. Fortsätt tills golvet är täckt. Om du vill lägga ett golv på vinden efter att du isolerat måste du kontrollera att reglarna räcker till för ett uppreglat golv.

Vid takisolering - Tänk på att

  • Isolering spar mycket energi, men den allra största energibesparingen gör du med den energi som aldrig används.
  • Nästan 40% av Europas energianvändning går till byggnader.

Källa: Institution in a nutshell, EURMA

28 januari 2008 Susann Gson Engqvist, Foto (steg 1-4) Isover
Annons
Annons
Mer om Tak

Byta eller tvätta taket?

Tak När är det dags att lägga nytt tak och hur tar man hand om det på bästa sätt? Så här får du husets mössa att hålla längre.

Annons

Så tvättar du taket – 7 frågor och svar

Tak När ska man tvätta hustaket och hur ofta bör man tvätta det? Decatak svarar på 7 vanliga frågor.

Annons

Mossa på taket – här är allt du behöver veta

Tak Har du mossa på taket? Mossa på taket kan förhindra takets funktion och förstöra dina betongpannor. Decatak berättar mer om varför mossa är viktigt att...

3 expertsvar om mossa på taket

Tak Mycket mossa på taket absorberar fukt som kan ta sig in under takpannorna. Är du orolig över mossan på ditt tak? Läs vår Bygg & fixa- expert Roger Nyströms svar på hur mycket energi du ska lägga på mossbekämpning

Snöregler för villaägaren

Tak Trottoaren, tomten, taket... Vad har man egentligen för skyldigheter som villaägare när det gäller snöröjning på vintern, och vad händer om man inte...

I samarbete med Ruukki

Världens första solvärmetak för villor

Tak Ruukki lanserar det första integrerade solvärmetaket för villor. De integrerade solfångarna förenklar skötsel och ger bättre hållbarhet och design.

Inreda övervåningen - del 3, Innertak, väggar och badrumsgolv

Tak I vår serie om att inreda en övervåning har vi nu kommit till sista avsnittet. Det värsta arbetet är gjort. Isoleringen är klar, golv och avlopp ligger på plats. Nu återstår framför allt innertak och väggar.

Handla tillsammans- och få både bättre pris och service

Tak I den här artikeln får du möta grannar som slagit sig samman och gjort inköp tillsammans.

Ledare: Vad lärde vintern dig?

Tak Vi är många som har fått en tuff läxa inför nästa år.