Annons
Foto: Illustration: Leif Qvist

Rent vatten med eget reningsverk

VVS

Hans Lönns smarta reningsverk kostar inte mer än ca 20 000 kronor och vattnet blir glasklart och så rent att det går att bada i.

Av: Gunnar W Bergman, 07 februari 2002

Miljö- och energifilosofen civilingenjör V o V Hans Lönn bor på Älgö strax sydost om Saltsjöbaden. Han bor i ett vinterbonat fritidshus med alla moderna bekvämligheter, men spartanskt och naturnära. Hans smarta reningsverk kostar inte mer än ca 20 000 kronor och vattnet blir glasklart och så rent att det går att bada i.


Hans Lönn luktar noga på vattenprovet. Dess bouquet är som källvattens, det är inte drickbart men går utmärkt att vattna med.

Hans Lönn är ingenjör ut i fingerspetsarna och en person som tillämpar teoretiska resultat praktiskt och tänker och jobbar rationellt. I sin ungdom var han assistent i vattenbyggnad på Kungliga Tekniska Hög-skolan (KTH) i Stockholm och fick i arbetslivet tidigt ansvarsfulla befattningar bl a som teknisk sekreterare för Vattenvårdsbyrån på Naturvårdsverket. Idag verkar han som konsult främst inom energiområdet.

Annons

Lever som han lär

Själv lever Hans Lönn verkligen som han lär. Eftersom han bor i ett område ute på Älgö invid en vik av Östersjön, där kommunalt vatten- och avlopp saknas, har han själv installerat ett multrum i huset för avföring (fekalier) och urin. Slutprodukten efterkomposteras under ca ett år för att bli hygieniserad. Överskottsurin ca 70 liter per år blandar han med torvmull i en tunna. Även den fuktiga torvmullen kan sedan läggas på komposten och blir verklig "turbojord" enligt Hans Lönn.  

Huset värms med el. En braskamin typ "Hugo Larsson" används för att snabbt kunna värma upp huset efter lång bortovaro eller kraftiga nattsänkningar av inomhustemperaturen. Braskaminen drar ca en kubikmeter ved per år. Energiförbrukningen årligen hos Hans Lönn är ca 5.500 kWh.

1. Vattenpump
2. Hydrofor
3. Varmvattenberedare
4. Avloppsrör med självfall
5. Slamavskiljare
6. Sandfilterbädd
7. Rör för vattenprov
8. Makadam 15 cm
9. Geotextilduk
10. Sand 70 cm
11. Ärtsingel 15 cm
12. Geotextilduk
13. Luftningsrör
14. Golvregel
15. Frigolit 10 cm
16. Värmeisolering
17. Golvbrädor, lösa
Murad lecavägg
18. Kompostjord
19. Växthus
20. Spridningsrör mitt på sandbädd

Borrade från källaren

Hans Lönn har en av de mest bergiga tomterna ute på Älgö, därför var det nödvändigt att både borra och spränga ut för själva reningsverket. Ett hål genom berget från husets källare borrades ca 20-30 meter med en lutning av 19 grader till trekammarbrunnen.

Något som Hans Lönn anser det vara av stor vikt att påpeka är att slamsugning bör ske så sällan som möjligt. Reningsförmågan försämras nämligen under lång tid, vilket tydligt kan kännas genom att det luktar illa från trekammarbrunnen. Det finns idag lösningar för att endast ta bort bottenslammet.

Viktigt återvinna slamvattnet

Det andra steget i anläggningen är ett konventionellt sandfilter. Från botten bygger man upp med 15 cm kraftig makadam sedan följer 70 cm sand och överst 15 cm ärtsingel. Ovanpå ärtsingeln läggs så en s k geotextilduk på vilken en filterhud byggs upp av naturen (växt av nyttiga mikrober).

Den har dels en renande förmåga dels gäller det framförallt att vattnet sprids jämnt över hela sandfiltret. För att den biologiska reningsprocessen inte helt skall avstanna under vinterhalvåret har Hans Lönn kommit på idén att bygga ett växthus ovanpå sandfiltret. Golvet bildar ett tak till sandfiltret bestående av en 10 cm tjock frigolitisolering.

Kristallklart och luktfritt vatten

I en särskild provtagningsbrunn kan vattenprover tas. Vattnet har efter analys visat vara med tvekan godkänt som badvatten, men är ändå kristallklart och luktfritt, vilket kan konstateras under besöket ute hos Hans Lönn. Det renade vattnet leds ut till en resorptionsanläggning. I botten på denna ligger en kraftig plastfolie plus ett makadamlager.

En perforerad slang leder ut vattnet. I jordutfyllnaden, där också en del sprängsten ligger, har Hans Lönn planterat ett antal vinbärsbuskar - en s k markzonan-läggning, där växtligheten kan ta upp vatten och det lilla näringsöverskottet, som ännu finns kvar i vattnet.

Såpa ersätter fosfater

Ytterligare en viktig detalj, är att när Hans Lönn tvättar eller gör rent använder han alltid miljövänlig Grummes tvättsåpa, för att undvika fosfater, som annars kan vara mycket svåra att avlägsna från avloppsvattnet. Fosfor är f ö en ändlig resurs, som det inte borde slösas så mycket med i vårt samhälle, anser Hans Lönn.

En person som är ansluten till Käppalas reningsverk (Nackas avloppsvatten renas numera av Käppala) förorenar ca 10 gånger mer med BOD7 (ett mått på syreförbrukningen för att bryta ner organiska föroreningar) och ca 6 gånger mer kväve och COD-CR än vad Hans Lönn gör i sitt lilla "reningsverk". Likaså förbrukar Hans Lönn bara ca 60 liter vatten per dygn, jämfört med ca 165 liter man i genomsnitt förbrukar per person och dygn.

Investerat ca 20.000 kronor

Systemet för rening av BDT- (Bad, Disk, Tvätt) vatten, har kostat endast cirka 20.000:- exklusive eget arbete. Trekammarbrunnen kostar 7.000, resten av pengarna gick till sprängningsarbetena för själva trekammarbrunnen, sandfiltren och till uppmurning av lecablock samt gjutning av själva bottenplattan.

Stora fördelar med lokala mikroreningsverk

Enligt Hans Lönn så passar denna typ av små, effektiva lokala reningsverk, utmärkt i sparsamt bebyggda och särskilt starkt kuperade områden, både för permanentboende och fritidsboende.

Han uppmanar därför alla politiker, tekniker och allmänheten att på allvar börja förstå att den här typen av avloppsrening kan fungera lika bra eller t o m bättre åtminstone för miljön än storskaliga lösningar. Att genomföra stora satsningar på ett nät av avloppsledningar kan ibland i onödan höja taxeringsvärdena, så att vanligt folk inte kan bo kvar längre.

Med hjälp av lokalt anpassade, okomplicerade mikroreningsverk fås dessutom en betydligt mindre vattenåtgång genom att en konventionell vattentoalett drar mellan 40 till 60 liter per person och dygn.

Vill du veta mer om detta projekt i detalj?

på www.vvs-forum.com finns en mer utförlig och teknisk beskrivning av detta projekt.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
07 februari 2002 Gunnar W Bergman
Annons
Annons
Mer om VVS

Se över ditt avlopp

VVS Tillhör du de drygt 700 000 svenska hushåll som har enskilt avlopp? Av dessa klarar cirka 40 procent inte kraven enligt gällande lagstiftning. Det betyder att sjöar riskerar att övergödas. Många kommuner skärper därför nu kraven på fastighetsägare med enskilda avlopp. Se här vad du kan göra!

Stoppa droppandet från duschslangen

VVS I skarven mellan duschhandtaget och slangen kommer det förr eller senare att droppa vatten när duschen används.

Vad kostar ett nytt avlopp?

VVS Goda råd finns att hämta på www.avloppsguiden.se, en kunskapsbank om enskilda avlopp som ägs och drivs av Avloppsguiden AB, på uppdrag av 195 kommunala...

Snabb rörkoll

VVS Se över rör och kopplingar för att undvika läckage.

Må bättre utan objudna gäster

VVS Toaletter, duschdraperier, svampar och trasor är alla smutsfällor. Undvik onödiga smittor genom några enkla åtgärder.

Krönika Annika Marklund: Det kunde varit värre...

VVS Jag vet vad vatten kan göra med ett hem. Men när jag äntligen är hemma och ser förödelsen känner jag ändå lättnad.

Så sköter du avloppet

VVS Stopp i avloppet kommer alltid olägligt och är väldigt irriterande. Ofta är det ganska enkelt, om än oglamoröst, att fixa själv. Så här gör du.

Husdoktorn: Fuktlukt?

VVS Luktar det unket under diskbänken? Eller följer jorddoften med kavajen till jobbet? Då kan det vara hög tid att kontakta en fukttekniker.

Husdoktorns recept för ett friskt hus - Våtrum

VVS Kolla golvbrunnen och byt ut gamla rör!

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]