Skräm bort tjuven med larm!

Säkerhet

Det är bättre att ha ett billigt inbrottslarm än inget larm alls - under förutsättning att larmet är kopplat till någon form av åtgärd.

Av: Inger Evertson, 17 februari 2003

Det är bättre att ha ett billigt inbrottslarm än inget larm alls - under förutsättning att det billiga larmet är kopplat till någon form av åtgärd. Det är vår bedömning sedan vi gjort en inventering av alla de olika larm som finns på marknaden.

All erfarenhet visar att effektiva villalarm minskar risken för inbrott. Men ett larm kan inte ersätta ett bra skalskydd, det vill säga godkända lås på dörrar och fönster. När larmet går indikerar detta bara att det finns en objuden gäst i huset. Det finns också många olika typer av larm som alla fyller sin funktion, men det är inte säkert att de är godkända av försäkringsbolagen.

Krav på godkänt larm

För den som har anmodats av försäkringsbolaget att installera larm finns det bara en lösning - att skaffa ett godkänt larm från början. Ett larm är godkänt av Försäkringsförbundet om det är installerat av certifierad installatör och om alla delar i larmet är certifierade enligt Försäkringsförbundets SSF-regler.

- Om man vänder sig till en certifierad installationsfirma får man ett godkänt larm. Till detta kan kopplas brandindikering och överfallslarm, säger Leif Ahnström, kanslichef på SWELARM, som organiserar de flesta larminstallatörerna i landet.

Annons

Larmet består av en centralenhet med uppringare, en kontrollenhet där man knappar in en kod för att aktivera eller stänga av larmet. Vidare består det av magnetkontakter, rörelsedetektorer, sirener etcetera.

Affektionsvärden kan aldrig ersättas

Men det är inte bara försäkringsbolagen som kan kräva larm. Till exempel kan den som hyr en dyr utrustning anmodas av uthyraren att installera godkänt larm.

Den som har många saker med affektionsvärde bör också installera ett kraftfullt larm. Ingen försäkring i världen kan ersätta släktsmycken, fotografier eller personliga tavlor. Larmet har trots allt en avskräckande effekt - risken att bli upptäckt ökar, speciellt i dag när fler och fler områden ingår i Grannsamverkan. I ett villaområde är det ofta lätt att mobilisera de boende tack vare att man äger sin bostad själv. (Läs mer om hur Grannsamverkan mot Brott fungerar på www.viivilla.se.)

Icke godkända larm

Till kategorin icke godkända larm hör vakbolagens inbrottslarm, som ofta hyrs ut av bolagen men monteras av inhyrda entreprenörer. Det gäller även försäkringsbolagens egna larm. Eftersom de inte är sålda och installerade av samma certifierade företag är de inte godkända enligt Försäkringsförbundets SSF-regler. Därmed inte sagt att de ger dåligt skydd. Larmen gör sin plikt om de knyts till larmcentral och väktartjänster.

Paketlösningar vanligast

De flesta larm på marknaden säljs som paketlösningar. Vill man ha fler detektorer eller någon annan utrustning än den som finns i paketet får man betala extra.

Kostnaden för installation av vaktbolagens larm är från 4 000 kronor. Till detta kommer en hyra från 165 kronor per månad. Kostnaden varierar beroende på åtgärd. I hyran ingår kostnad för eventuell utryckning.
Försäkringsbolagens larm kostar från cirka 8 000 kronor. Därtill kommer en avgift till larmcentral från cirka 100 kronor. Här gäller också att vaktbolag tar betalt för eventuell utryckning.

Det är dock inte alla försäkringsbolag som tillhandahåller larm. Vissa bolag sänker självrisken eller försäkringspremien om det finns larm i villan. Hur stor sänkningen blir varierar från bolag till bolag. Tag kontakt med ditt försäkringsbolag innan du installerar larm för att få veta vilka krav som ställs för att försäkringspremien eller självrisken skall sänkas.

Kameror och dimma

Larm kan även kompletteras med kameraövervakning. Kostnaderna för detta är från 10 000 kronor och uppåt. Det finns också i marknaden en dimgenerator som gör att rök väller ut så snart larmet går. Den täta dimman gör att tjuven inte kan orientera sig i fastigheten. Kostnaderna för detta är mellan 10 000 och 15 000 kronor.

Vad kostar det?

Det kan vara idé att jämföra vad larmen kostar per år under exempelvis en sjuårsperiod. (se tabell). Det är inte säkert att det larm som initialt är dyrt att installera blir så mycket dyrare utslaget på flera år.

Notera att de priser som larmleverantörerna uppger endast är kostnaden för ett standardpaket. Ofta behöver man köpa till ytterligare rörelsedetektorer för att få ett fullgott skydd. Hur stor anläggning som behövs beror på villans storlek och planlösning. De larm som man hyr betingar ofta en högre kostnad per månad än de som man äger själv.

På marknaden finns också trådlösa larm. De är så enkla att montera att den händige kan göra det själv. Dessa larm kan kopplas till vaktbolag eller till den egna mobiltelefonen. Inte heller dessa larm är godkända enligt Försäkringsförbundets SSF-regler. Larmen säljs av vissa installationsfirmor och teknikaffärer.

17 februari 2003 Inger Evertson
Annons
Annons
Mer om Säkerhet

Så skyddar du dig och huset mot åska

Säkerhet Vet du vad du ska göra när åskan går? Och hur du kan skydda huset och känslig elektronik? Vi ger dig bästa tipsen – och reder ut några vanliga myter om åska.

Tre brandskydd som räddar liv!

Säkerhet Rätt brandskydd kan göra all skillnad i världen om olyckan är framme. Vi i Villas Björn Christiernsson väljer ut tre viktiga inköp som kan rädda hemmet.

Dödsfarorna i hemmet

Säkerhet Hur barnsäkrar jag hemmet bäst, undrar en läsare. Här är expertens svar!

Insidertipsen som stoppar tjuven!

Säkerhet Anders Adali är exkriminell och vet allt om hur inbrottstjuvar tänker. Vi i Villa bad honom ge oss lite inside-information – så att vi kan överlista tjuven.

Sotning och brandskyddskontroll – så funkar det

Säkerhet Har du koll på hur ofta din skorsten ska sotas och vad som händer om det inte görs på rätt sätt? Vi i Villa har svaren!

Dags för fönsterlås!

Säkerhet Vad ska jag tänka på om jag vill montera fönsterlås? Här är expertens svar.

Så skyddar du villan

Säkerhet Antalet anmälda villainbrott i Sverige har ökat med över 30 procent de senaste fyra åren. För att minska risken spelar det stor roll hur du själv agerar. Tillhör du dem som basunerar ut på Facebook att du inte är hemma?

Säkra postlådor ska stoppa brevtjuv

Säkerhet Lås i förkromat stål, fiskskydd, speciella paketlådor. Tillverkarna utvecklar de säkra postlådorna för villaägare allt mer. Men kan de kallas säkra?

Så får du ett säkrare hem

Säkerhet Hemmet är vår lugna vrå och vår trygghet. Men hemmet är också en plats där vi utsätts för många faror. Allt från eldsvådor till fallolyckor och brännska...