Annons
Brandvarnare på varje plan och en pulversläckare på minst sex kilo minskar riskerna om olyckan skulle vara framme.
Brandvarnare på varje plan och en pulversläckare på minst sex kilo minskar riskerna om olyckan skulle vara framme. Foto: Susann Gson Engqvist.

Brandsäkra ditt hus

Säkerhet

Riskerna för bränder ökar under det mörka halvåret, då vi spenderar en större del av vår tid inomhus. Tänk på det här så minskar du riskerna att drabbas.

Av: Pauline Josephson, september -06, 20 september 2006

Det är i lag styrt att ”ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand”. Men vad innebär egentligen ”skälig omfattning” för en villaägare i praktiken?

Brandvarnare - ett minimikrav

Annons

Räddningsverket tolkar lagen om skydd mot olyckor så att installation av fungerande brandvarnare faktiskt är ett krav. Om man vid eventuell tillsyn saknar en brandvarnare kan få ett föreläggande att skaffa en. Idag har drygt 90 procent av hushållen en fungerande brandvarnare. Men de saknas vid cirka 60 procent av alla dödsbränder.

Björn Albinson, brandingenjör på Räddningsverket, menar att brandvarnare är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen:

- Blir du bara varnad i tid så hinner du agera i tid. I dagsljus blir man varslad om brandrök ganska snabbt, men det är på natten som brandvarnaren är den främsta livräddaren. De ska bäst placeras utanför sovrummet, högst upp i trappan samt i hallen. På så sätt får man en bevakad utrymningsväg.

Har man ett större hus måste man självklart ha fler brandvarnare – minst en på varje plan - och kanske fler släckare. I princip täcker en brandvarnare ca 60 kvadratmeter var. Avståndet mellan två brandvarnare ska därför inte vara mer än 12 meter. På marknaden finns brandvarnare som är sammankopplade till varandra vilket gör att alla tjuter samtidigt om någon av dem detekterar rök.

Ange rätt värde på lösöret

Men om nu olyckan trots allt är framme, vad täcker då en normal villaförsäkring? Hans-Eric Zetterström, brandingenjör på Länsförsäkringar, säger:

- När det gäller själva huset, vågar jag nog påstå att de allra flesta försäkringsbolag tillämpar en försäkringsform vi kallar fullvärde, vilket innebär att de står för kostnaden att bygga upp ett likvärdigt hus. Ersättningen bygger då på byggnadsvärdet, det vill säga materialkostnaden samt kostnaden för den arbetskraft som krävs för att bygga upp ett nytt hus.

- För inventarier grundas ersättningen på det lösöre man angett vid försäkringens tecknande. Man ska alltid vara mycket noggrann då man uppger värdet av lösöret då det inte går att reglera i efterhand. Vissa försäkringsbolag har fullvärdesersättning även för inventarierna. Med hjälp av så kallade nycklar räknas värdet ut på ett normalhem, per rum eller kvadratmeter; d v s värdet av inventarier som möbler, husgeråd, kläder etc.

Konsumenternas försäkringsbyrå rekommenderar alla att regelbundet uppdatera värdet på sitt lösöre, då värdet förändras över tid. Allteftersom man köpt nytt, ärvt eller fått presenter stiger värdet. Kontrollera därför att det angivna värdet är korrekt och utgå alltid från försäkringsbolagets ersättningregler. Mer tips om hur man räknar ut rätt försäkringsbelopp finns på www.konsumenternasforsakringsbyra.se.

Ovarsam eldning i kamin vanlig brandorsak

Hans-Eric Zetterström, som har ett förflutet inom räddningstjänsten, menar att man tyvärr år efter år måste fortsätta att påminna om de potentiella brandrisker som finns i hemmet. En bra regel är ”den som tände släcker”. Varje år dör drygt 100 personer i eldsvådor i Sverige och den vanligaste orsaken är sängrökning. Till skillnad från dödssiffrorna i till exempel trafiken som gått ned de senaste åren, är statistiken över dödsbränder konstant.

- Vi lever inte med eld på samma sätt idag som för hundra år sedan. På 1800-talet eldade man i spisen eller kaminen och kände till riskerna med det, medan man idag vill ha en on/off-knapp på allt, säger Hans-Eric Zetterström.

Och det är just eldning i kaminer som idag börjar bli ett allt större problem. De installeras ibland alltför nära annat brännbart material och används till alltför kraftig eldning. Björn Albinson säger:

- De allt mer populära kaminerna bekymrar oss mycket just nu. Innan man köper en kamin ska man tänka igenom vad den ska användas till; för trivsel eller uppvärmning? Kaminen ska också anpassas efter rummets storlek. Det finns regler för hur kaminer eller andra lokala eldstäder ska byggas, vilka levereras med kaminen men som också finns hos Boverket. Alltför ofta uppstår bränder därför att brännbara byggnadsdelar blir för varma och antänds.

Björn Albinson påminner också om att installation av ny eldstad ska anmälas till Byggnadsnämnden. När den är färdigbyggd ska den också kontrolleras av skorstensfejarmästaren eller sakkunnig som är godkänd hos kommunen. Dessutom ska anläggningen sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet - allt för att undvika bränder.

- Man måste elda enligt anvisningarna. Varje kamin har instruktioner för hur man ska elda och hur mycket ved som kan brännas per timme. Annars kan omgivning och rökgaser bli för varma – något som är nu är mycket vanligt förekommande i de brandutredningar Räddningsverket får in. Kaminerna fylls till exempel med för mycket bränsle och det blir lätt en enorm kraft i branden, vilket kan vara lätt att glömma bort, säger Björn Albinson.

Glöm inte kastrullen

Att ”man glömmer bort” är just en av de främsta orsakerna till brand i hemmet. Man brukar tala om glömda stearinljus i brandsammanhang och tyvärr står dessa fortfarande för en stor del av olyckorna. Björn Albinson menar att den allt vanligare trenden att ”inreda med ljus”; i trappor på fönsterkarmar och i obevakade hörn, bidrar till att hålla statistiken över eldsvådor uppe. Hans-Eric Zetterström håller med:

- Man kan nästan på klockslaget säga när högsäsongen för eldsvådor börjar; runt tretiden på eftermiddagen den första advent - då brukar det första ljuset i adventsljusstaken ha brunnit ner...

Men långt vanligare brandorsak är dock att man låter maten puttra på spisen medan man håller på med annat. Glömda spisar orsakar runt 500 larm om året. Att ha tättslutande lock tillgängligt när man använder fett eller oljor i matlagningen, liksom att regelbundet rengöra filtret i köksfläkten är goda brandförebyggande åtgärder.

Kontrollera kontakter och elledningar

Elapparater ligger bakom många bränder, men även husets elledningar kan ge upphov till brand. För många kontakter kopplade till samma uttag kan orsaka värmeutveckling och eld i kablarna. Har man för få uttag ska man låta komplettera sin anläggning. Värmeutveckling kan också uppstå av glappkontakt. Normalt ska en säkring gå om kontakten inte är tillräckligt åtskruvad, men det beror lite på hur säkringen ser ut. Björn Albinson påpekar vidare att det kan vara idé att låta någon titta på ledningarna om de är gamla.

- För en tid sedan besökte jag ett hus från 40-talet med gamla elledningar där delar av isoleringen föll av. Det såg otäckt ut. Är ledningarna uttjänta får man ju även andra problem, som ström på fel ställe. Det bästa man kan göra är att skydda sig med en jordfelsbrytare.

Även inledningsskydd för överspänningar vid åska är att rekommendera. Om åskan skadat ledningen bildas värmeutveckling vilket kan orsaka bränder i väggar och bjälklag långt efter ett direktnedslag. Var därför uppmärksam om lamporna blinkar eller fladdrar efter ett åskväder. År 2004 drabbades 65 hus i Sverige av direktnedslag av åskan.

Detta kan du göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig:

• Se till att tillräckligt många brandvarnare finns i hemmet så att du får en tidig varning.

• Skaffa en handbrandsläckare med 6 kg pulver.

• Släck alltid stearinljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart.
Lämna inte barn eller husdjur ensamma med levande ljus.

• Se till att teven står luftigt. Ha aldrig dukar, blommor eller levande ljus på den. Stäng av teven med knappen och inte bara med fjärrkontrollen.

• Dra ut kontakten för kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.

• Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.

• Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig uppåt i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset. Ha ett tättslutande lock tillgängligt vid matlagning vid hantering av fett eller oljor.

• Rök inte i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

• Förvara tändstickor och tändare oåtkomliga för barn.

• Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.

• Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

• Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.

• Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i minst femdygn efter att den har brunnit ut. Sedan kan den slängas bland övriga sopor.

• Förvara inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

• Tänk igenom hur ni ska agera vi brand och gör en utrymningsplan. Gå igenom utrymningsplanen och öva den med hela familjen.

• Sätt upp ett klistermärke, en lapp eller motsvarande vid telefonen som påminner om att nödnumret är 112. I en stressad situation är det lätt att glömma detta nummer.

• Lär barnen larma räddningstjänst, ambulans och polis via nödnumret 112. Lämplig ålder för detta kan vara 6-7 år. Förklara att numret endast ska användas vid nödläge.

Källa: Räddningsverket och Räddningstjänsten

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
20 september 2006 Pauline Josephson, september -06
Annons
Annons
Mer om Säkerhet

Så skyddar du dig och huset mot åska

Säkerhet Vet du vad du ska göra när åskan går? Och hur du kan skydda huset och känslig elektronik? Vi ger dig bästa tipsen – och reder ut några vanliga myter om åska.

Tre brandskydd som räddar liv!

Säkerhet Rätt brandskydd kan göra all skillnad i världen om olyckan är framme. Vi i Villas Björn Christiernsson väljer ut tre viktiga inköp som kan rädda hemmet.

Dödsfarorna i hemmet

Säkerhet Hur barnsäkrar jag hemmet bäst, undrar en läsare. Här är expertens svar!

Insidertipsen som stoppar tjuven!

Säkerhet Anders Adali är exkriminell och vet allt om hur inbrottstjuvar tänker. Vi i Villa bad honom ge oss lite inside-information – så att vi kan överlista tjuven.

Sotning och brandskyddskontroll – så funkar det

Säkerhet Har du koll på hur ofta din skorsten ska sotas och vad som händer om det inte görs på rätt sätt? Vi i Villa har svaren!

Dags för fönsterlås!

Säkerhet Vad ska jag tänka på om jag vill montera fönsterlås? Här är expertens svar.

Så skyddar du villan

Säkerhet Antalet anmälda villainbrott i Sverige har ökat med över 30 procent de senaste fyra åren. För att minska risken spelar det stor roll hur du själv agerar. Tillhör du dem som basunerar ut på Facebook att du inte är hemma?

Säkra postlådor ska stoppa brevtjuv

Säkerhet Lås i förkromat stål, fiskskydd, speciella paketlådor. Tillverkarna utvecklar de säkra postlådorna för villaägare allt mer. Men kan de kallas säkra?

Så får du ett säkrare hem

Säkerhet Hemmet är vår lugna vrå och vår trygghet. Men hemmet är också en plats där vi utsätts för många faror. Allt från eldsvådor till fallolyckor och brännska...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]