Tänkvärt före villaköpet

Bygga nytt

Utan att göra anspråk på att täcka samtliga situationer, eller all juridik, som berör ett fastighetsköp, kan detta vara värt att tänka på.

Av: Stefan Flemström och Richard Gylling, 14 juni 2002

Utan att göra anspråk på att täcka samtliga situationer, eller all den juridik, som berör ett fastighetsköp, kan nedanstående vara värt att tänka på före villaköpet.För många av oss blir villaköpet livets största ekonomiska transaktion. Innan köpet ägnar förvärvaren, med rätta, ofta mycket tid åt byggnadens planlösning och hur förvärvet påverkar den egna ekonomin. Inte sällan går köpet av fastigheten ganska raskt sedan planlösningen, ekonomin och känslorna sagt ja till ett köp av objektet.

Undersökningsplikten

Vikten av köparens undersökningsplikt av fastigheten kan inte nog understrykas. Det går inte att hasta iväg och underteckna ett avtal, och därefter börja granska grunden, vinden etc på byggnaden. En undersökning av objektet måste göras innan köpekontraktet skrivs. Köparens undersökningsplikt är långtgående. Det krävs att köparen faktiskt tar sig in i grunden, på vinden o s v för att besiktiga byggnaden.

Lagstiftaren har i förarbetena till lagtexten uttalat att det "som regel ska räcka med en normalt erfaren och på området normalt bevandrad köpares undersökning". Mot bakgrund av att villaköp sker mera sällan i livet, uppstår frågan hur många villaköpare som faktiskt uppfyller förarbetenas formulering vid en domstolsprövning av fel i fastighet. Enligt lagtexten i Jordabalken kan köparen nämligen endast åberopa sådana dolda fel, som gör att fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta med köpet. Av rättsfall på området kan nog sägas, att det krävs ganska mycket av den normalt erfarna och på området bevandrade köparens undersökning för att undersökningsplikten ska anses vara uppfylld.

Annons

Anlita besiktningsman

Ett gott råd inför ett villaköp kan därför vara, om man själv inte besitter byggnadsteknisk kunskap, att kalkylera in kostnaden för anlitandet av en sakkunnig besiktningsman. Ge besiktningsmannen i uppdrag att utföra s k jordabalksbesiktning, samt att informera om de upplysningar säljaren lämnat om objektet. Ta del av besiktningsmannens protokoll eller av hans synpunkter innan förvärvet.

Rekommenderar besiktningsmannen vidare kontroller, t ex fuktmätningar, så efterhör med säljaren om han eller hon kan lämna kompletterande upplysningar om dessa frågor, eller lämna en skriftlig garanti på skadefrihet. Kan inte säljaren förklara förhållandena tillfredsställande eller lämna någon garanti, så låt utföra de av besiktningsmannen rekommenderade undersökningarna innan förvärvet.

Som regel kan sägas, att en säljare normalt inte kan få gehör för sitt påstående om att köparen har brustit i sin undersökningsplikt, om en sakkunnig besiktningsman inte har upptäckt bristfälligheten i fastigheten. Ett fel, som upptäcks innan köpeavtalet har undertecknats, reglerar man lämpligen genom köpeskillingen. En enkel synpunkt kan tyckas, men som faktiskt kan spara både köpare och säljare en utdragen rättslig process och stora pengar.

Juristhjälp med avtal

Friskrivningsklausuler och eventuellt lämnade garantier i ett köpeavtal kan medföra att en köpare bör undersöka objektet än mer noggrant, respektive att undersökningsplikten reduceras. Köpeavtalet kan komma att kompliceras genom införandet av sådana klausuler.

Vidare kräver klausulerna i sig en viss kunskap om hur de ska utformas. För genomgång av ett köpeavtal, och utformning av nämnda klausuler, kan ett gott råd vara att anlita en jurist, som sysslar med fastighetsrätt.

Som vi framhöll inledningen blir villaköpet ofta livets största affär. Trots detta förekommer det ibland i vår verksamhet att det begagnade huset köpts utan att köparen besuttit några som helst kunskaper på området, och utan att man anlitat sakkunnig besiktningsman. Köparens undersökning av fastigheten har i lagstiftarens mening varit ytterst begränsad, medan familjens begagnade bil köpts med större omsorg och med anlitande av sakkunnig verkstadstekniker. Sannolikt var dock fastighetsköpet en betydligt viktigare affär för familjen.

Redaktionen rekommenderar

14 juni 2002 Stefan Flemström och Richard Gylling
Annons
Annons
Mer om Bygga nytt

Jag & huset - Maria Montazami

Bygga nytt Maria Montazami. Aktuell med: Hollywoodfruar på TV3 säsong 4

Att längta bort. Eller till: Krönika Annika Marklund

Bygga nytt Men alltså, hur känns det egentligen? Att flytta till ett ställe som är så… litet?” Samma fråga, om och om igen. Snart har alla jag känner ställt den....

Passivhus blir byggnorm på sikt

Bygga nytt Allt fler småhusleverantörer har energieffektiva hus i sina kataloger. Det visar en färsk marknadsöversikt från Energimyndigheten och det står klart...

9 frågor om gåvor och arv

Bygga nytt Vi får många frågor som handlar om gåvor och arv. Ingrid Kindahl, ekonomiskribent och Vi i Villas ekonomiexpert hjälper till att reda ut begreppen.

Jag & huset - Peter Barlach

Bygga nytt Peter Barlach, Vi i Villas egen vardagsrumstrubadur. Aktuell med: Fifteen Love, en kritikerrosad ungdomsroman

Krönika: Vem ska besiktiga och varför

Bygga nytt Jag skulle vilja dra till med en gamla klyscha – om det tvista de lärda! Besiktiga före visning, före kontrakt. Efter köpekontrakt med besiktningsförbeh...

Jag & huset - Jonas Jonasson

Bygga nytt Jonas Jonasson, författare till succé-debutboken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

Kan du din Rut och Rot?

Bygga nytt Hoten mot Rut och Rot är borta. Efter allianssegern i valet vet vi att både hantverksjobb och hushållsarbete i villan ger skatterabatt i åtminstone...

Ledaren: Välkommen till Vi i Villa!

Bygga nytt Jag upptäcker möjligheter med ny teknik nästan varje dag – i min mobil, på min dator, hemma vid teven.