Säkert bygge med rätt försäkring

Bygga nytt

Det är mycket man ska tänka på när man ska bygga hus. Men det många tycks glömma är själva försäkringsfrågan. Det visar ett antal kända fall de senaste åren.

Av: Elisabet Broomé, 12 oktober 2004

När det oförutsedda händer – det är då försäkringar behövs. Men om det råkar vara så att du tror dig ha en försäkring och sen inte har det, vad händer då? Denna fråga aktualiseras av den senaste tidens fall där småhusbyggande familjer blivit blåsta på försäkringen.

Avtal alltid en säkerhet

Sverker Thorslund, sakkunnig i boendefrågor på Konsumentverket, har det senaste året sett hur ett flertal familjer blivit lurade på flera miljoner kronor sedan det visat sig att byggbolagen aldrig betalade in deras försäkringspengar till försäkringsbolaget.

Den främsta säkerhetsåtgärden du som konsument behöver är tydliga/skriftliga och utförliga avtal, säger Sverker Thorslund. Kolla sedan omgående att den som i avtal har åtagit sig att betala in försäkringspengarna också gör det. Om så ej skett - polisanmäl din försumliga avtalspart!

Annons

För familjerna har detta orsakat kostnader på flera miljoner kronor sedan hus inte färdigställts eftersom det inte funnits en försäkring som täckt kostnaderna för ett färdigställande när entreprenören gått i konkurs.

Vad som hänt är att man betalat in försäkringspengarna till byggentreprenören, som i sin tur sedan aldrig betalt in försäkringen. Pengar som småhusbyggarna tror vara inbetalda har alltså kommit på avvägar. Sedan har byggbolaget gått i konkurs och familjerna har stått med ofärdiga hus och ingen försäkring som täcker en fortsatt byggnation.

Byggfelsförsäkring villkor för byggstart

Vad kan man då göra för att undvika att minska risken och inte hamna in en sådan situation?

- Se till att du som konsument får försäkringsbrevet, säger Sverker Thorslund. ”Lag om byggfelsförsäkring" tillsammans med ”Plan- och bygglag” ålägger kommunerna den kontroll som givit 12 § i lagen om byggfelsförsäkring dess rubrik: "Byggfelsförsäkring villkor för byggstart". Slarvar kommunen med sin kontroll – vilket alltså hänt, och händer! – bör småhusbyggaren rikta skadeståndskrav mot kommunen. Hittills verkar ingen drabbad ha prövat den vägen.

Konsumenten/Småhusbyggaren bör själv kontrollera att det verkligen finns en byggfelsförsäkring och en färdigsställandeförsäkring/byggsäkerhetsförsäkring tecknad för husbygget.

Det vanliga tillvägagångssättet - att du betalar in pengar till den som bygger ditt hus – är en av de viktigaste anledningarna till dagens problem för konsumenterna.

- Din enda garanti för att dina pengar verkligen hamnat där de ska är att du ser till att få försäkringsbrevet - redan veckan efter det att du givit byggaren den del av byggkostnaden som utgör din försäkringspremie , upprepar Sverker Thorslund.

Bra att veta:

Vid småhusbyggande har man en särskild typ av försäkring, en så kallad trepartsförsäkring där det finns en försäkringsgivare, en försäkringshavare och en försäkringstagare. Konsumenten är alltså inte försäkringstagare, utan bara ”-havare”.

Vid husbyggande tecknar man två typer av försäkring. Del ett är en så kallad färdigställandeförsäkring. Del två är en 10-årig försäkring som säkerhetsställer att de fel som upptäcks inom 10-års tid åtgärdas. Denna del kostar ca 28 000 kronor – i de fall konsumenter lyckats förmå försäkringsgivare att sluta försäkringsavtal direkt med dem. Det beloppet plus vad färdigställandemomentet kan antas kosta ska du - om du inte får försäkringsbrevet/-beviset - dra av från det belopp entreprenören begär av dig. Då slipper du betala dubbelt för ditt nödvändiga försäkringsskydd.

Vill du veta mer:

”Nya Boende” på Konsumentverkets webbplats innehåller mycket av den viktigaste information du behöver när du ska bygga. Innan du avtalar om bygget bör du därför gå in på www.boende.konsumentverket.se Ta då också kontakt med din kommuns konsumentvägledare som kan hjälpa till att bena upp/ strukturera problemen kring byggandet. Denna ska kunna ge dig all den information du behöver.

Lag om byggfelsförsäkring

Plan- och bygglag

Försäkringar:

Du behöver bra försäkringar utifall något oförutsett händer. För egnahemsbyggen gäller därför ”Lag (1993:320 om byggfelsförsäkring" www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930320.HTM

Byggbolaget kan gå i konkurs och du står med en tomt med ett halvfärdigt hus som ingen vill färdigställa. Det kan också visa sig att huset när det väl är färdigt inte alls är färdigt, det visar sig istället ha en mängd allvarliga byggfel. I dessa fall behövs en försäkring. Försäkringar som dessa tecknas av:

Byggnadsgaranti www.byggnadsgaranti.com
Försäkrings AB Bostadsgaranti www.bostadsgaranti.se
GAR-BO FÖRSÄKRING AB www.gar-bo.se

Närmare information om att bygga hus ger www.boende.konsumentverket.se där du sedan klickar på ”Hus”.

Personliga råd vid byggnation av hus kan du som enskild konsument få via konsumentvägledaren www.konsumentvagledare.konsumentverket.se - eller ring kommunens växel. Se också till att det företag du anlitar är insatt i Sveriges Byggindustriers etiska regler. Dessa regler kan du läsa mer om här: www.bygg.org/etiska_regler.asp Här kan du se vilka som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier: www.bygg.org

12 oktober 2004 Elisabet Broomé
Annons
Annons
Mer om Bygga nytt

Jag & huset - Maria Montazami

Bygga nytt Maria Montazami. Aktuell med: Hollywoodfruar på TV3 säsong 4

Att längta bort. Eller till: Krönika Annika Marklund

Bygga nytt Men alltså, hur känns det egentligen? Att flytta till ett ställe som är så… litet?” Samma fråga, om och om igen. Snart har alla jag känner ställt den....

Passivhus blir byggnorm på sikt

Bygga nytt Allt fler småhusleverantörer har energieffektiva hus i sina kataloger. Det visar en färsk marknadsöversikt från Energimyndigheten och det står klart...

9 frågor om gåvor och arv

Bygga nytt Vi får många frågor som handlar om gåvor och arv. Ingrid Kindahl, ekonomiskribent och Vi i Villas ekonomiexpert hjälper till att reda ut begreppen.

Jag & huset - Peter Barlach

Bygga nytt Peter Barlach, Vi i Villas egen vardagsrumstrubadur. Aktuell med: Fifteen Love, en kritikerrosad ungdomsroman

Krönika: Vem ska besiktiga och varför

Bygga nytt Jag skulle vilja dra till med en gamla klyscha – om det tvista de lärda! Besiktiga före visning, före kontrakt. Efter köpekontrakt med besiktningsförbeh...

Jag & huset - Jonas Jonasson

Bygga nytt Jonas Jonasson, författare till succé-debutboken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

Kan du din Rut och Rot?

Bygga nytt Hoten mot Rut och Rot är borta. Efter allianssegern i valet vet vi att både hantverksjobb och hushållsarbete i villan ger skatterabatt i åtminstone...

Ledaren: Välkommen till Vi i Villa!

Bygga nytt Jag upptäcker möjligheter med ny teknik nästan varje dag – i min mobil, på min dator, hemma vid teven.