Annons

Skydda ditt hus mot insektsangrepp

Byggmaterial

Det går att förebygga insektsangrepp, och är man någorlunda vaksam kan attacken stoppas innan skadorna blir alltför allvarliga.

Av: Björn Åslund, 03 juli 2002

Husbock och hästmyra kan bli en obehaglig överraskning för trähusägaren. Oftast omärkligt kommer de för att äta, bo och föröka sig inne i trävirket. Angreppen kan pågå i många år utan att något märks.
Men det går att förebygga angreppen, och är man någorlunda vaksam kan attacken stoppas innan skadorna blir alltför allvarliga.

Hästmyrans angrepp påträhus förekommer i hela Sverige. Husbocken finns bara i vissa områden; utmed ostkusten, från Dalälven och söderut, samt utmed skånska västkusten upp till Halland. Gotland och Öland är också utsatta, berättar Jan Jungerstam, biolog vid ett av de större saneringsforetagen. Dessutom bör man se upp för strimmig trägnagare, mer om den senare. Är det då möjligt att förekomma ett insektsangrepp?

Hindra hästmyran från att komma in

Så här säger Jan Jungerstam om hästmyran:

- Den lever i samhällen, vilka tillväxer. När dessa vuxit till sig anläggs separata satellitsamhällen för larver och puppor, vilket ofta blir i byggnader.

För att försvåra för hästmyran att etablera sig i närheten, bör man hålla rent från gammalt trä. Gamla stubbar, kullfallna träd, träslipers och vedhögar kan locka till sig hästmyror, som där får bra boplatser.

Hästmyrans satellitsamhällen kan anläggas i friskt trä, och de ger sig även på isoleringsmaterial som mineralull och frigolit, som är lätta att gnaga i.

För att hindra myran att ta sig in i huset bör man täta springor och öppningar, samt gärna täcka för ventiler med skyddsgaller. Tukta även grenar på träd och buskar som är i direkt kontakt med huset.

Annons

Att hästmyror fått fotfäste i husets trädelar kan vara ganska svårt att upptäcka. De är mest aktiva om natten, men kan även dyka upp under dagen. Någon enstaka hästmyra behöver inte vara anledning till oro, men ser man dem återkommande måste man ta det på allvar. Hästmyrans angrepp kan avslöjas genom att man hör deras gnagande och att man hittar gnagmjöl.

- Ofta finns myrsamhället där det är lite varmare, exempelvis intill ett kylskåp eller element, berättar Jan Jungerstam.

Husbock kan finnas också i gamla byggnader

Husbocken, eller rättare sagt dess larver, verkar i också det dolda. Under uppväxt-tiden äter de sina gångar inne i trävirket - och det finns exempel på att de kan vara kvar ända upp till 30 år! Husbocken är lömsk så till vida att den gärna håller till på husets vind och i takkonstruktionen, där det är varmt under sommaren.

- Det här kan hålla på i flera år utan att något syns på ytan. Först när skalbaggen är färdigutvecklad och tar sig ut ur veden genom de s k flyghålen blir förekomsten synlig, säger Jan Jungerstam. Flyghålen är ovala, ca 3 x 6 - 7 m.m.

Borrmjöl från träet bör man också ge akt på. Det kan finnas i stor mängd under det tunna ytskikt som lämnas kvar, och suger mjölet upp fukt och sväller kan det spräcka träet.

För att husbocken sedan ska kunna fortplanta sig krävs en någorlunda varm sommar. Honan lägger då hundratals ägg i veden, och så är nästa generation på plats.

Misstänker man husbock bör man inspektera; genom att köra in en kniv eller yxa i virket upptäcker man om det är genomgnagt. Är hus i grannskapet angripna får man se upp, eftersom insekterna gärna sprider sig vidare.

Mest i riskzonen för husbocksangrepp är moderna hus, enligt Jan Jungerstam, vilket beror på att de oftast är byggda med trä av mindre motståndskraftig splintved. I riktigt gamla hus är det mycket kärnved, som är mer svårforcerad för insekterna.

En generation husbockslarver är ingen katastrof. Det krävs i allmänhet flera generationers angrepp under flera decennier innan virket är allvarligt skadat. Men när trävirket börjar bli gammalt, så där 60 - 70 år, försämras näringsinnehållet och det finns inte mycket näring kvar för husbocken, vilket gör att angreppet dör ut. Men ett riktigt gammalt hus är ingen garanti mot husbock, eftersom äldre hus ofta är ombyggda med nytt virke, som kan angripas.

Strimmig trägnagare

Den strimmiga trägnagaren finns över hela landet och kan etablera sig när betingelserna är de rätta. Dess larver lever inne i virke med högre fukthalt än normalt, vilket i praktiken är byggnader som står ouppvärmda delar av året. Utsatta är alltså främst fritidshus, ladugårdar och kyrkor, men även ouppvärmda kryputrymmen i åretrunthus.

- Det kan alltså löna sig att hålla uppe värmen, eftersom fuktigheten är styrande.

Jan Jungerstam berättar att den strimmiga trägnagaren gärna söker sig mot ljus, vilket innebär att den först brukar dyka upp vid fönster. När man upptäcker insektshål i gamla trämöbler - populärt kallat trämask - så är det strimmiga trägnagaren som varit framme. Att ta in sådana möbler med insekter i ett uppvärmt hus i innebär faktiskt ingen risk för spridning. - Angreppet dör ut om virket torkar ut, säger han.

Sanering

När väl ett insektsangrepp är konstaterat så handlar det om kemisk bekämpning eller värmebehandling, vilken man bör låta en saneringsfirma ta hand om.

- Först försöker vi konstatera hur omfattande angreppet är, om man kanske måste förstärka byggnaden eller byta ut trädelar. Därefter behandlar vi virket med insektsmedel - mot husbocken använder vi pyretroid, som skyddar 25 - 30 år framåt.

Vid sanering av träskadeinsekter är det viktigt att lokalisera var de finns och att göra dessa platser åtkomliga för bekämpningsmedel.

- Många gånger måste byggnadskonstruktioner friläggas för att avslöja insekternas förekomst, så att en lyckad sanering ska vara möjlig. Detta kan i många fall vara besvärligt.

Lyckas man alltid vid husbocksbekämpningen?
Det finns ju en risk att insektsmedlet bara täcker den yttre delen av trävirket. Larverna lever då kvar och blir husbockar, men de kan inte återangripa, eftersom det finns ett kemiskt skydd, lugnar oss Jan Jungerstam.

Försäkringsskydd
Med rätt försäkringsskydd kan man få hjälp om insekter angriper huset. Jan Jungerstam rekommenderar s k husbocksförsäkring, som även gäller hästmyra. Det är ett tillägg till villaförsäkringen, som brukar kosta runt 50 kr om året. Försäkringen täcker sanering, och oftast också eventuella reparationer.

Foto Anticimex

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
03 juli 2002 Björn Åslund
Annons
Annons
Mer om Byggmaterial

Snyggt skydd snabbt

Byggmaterial Att äta ute på altanen är mysigt, men har man en öppen altan kan det vara besvärande både med blåst och nyfikna blickar. Det här smidiga insynsskyddet, som inte är heltäckande utan släpper igenom lite ljus och gör det möjligt att se ut, snickrar du enkelt på en dag.

Byggvaror på krita inget för karaktärslösa

Byggmaterial När bankerna blir mer ovilliga att låna ut pengar väljer många att handla på byggvaruhusens egna kreditkort.

Så funkar det: Att isolera vinden

Byggmaterial Att isolera vinden lönar sig. Rådgör med en isoleringsentreprenör och håll koll på trycket!

Är ditt hus välisolerat?

Byggmaterial Efter en kall vinter har tilläggsisolering ryckt upp till toppen på våra önskelistor över förbättring och renovering av våra hus. Men om du inte vet var och hur bostaden redan är isolerad, kan det vara svårt att veta var du ska börja.

Läskiga listan: Så slipper du möglet

Byggmaterial Är du rädd för vad ditt hus ska ställa till med? Här guidar vi dig genom alla läskiga saker som kan hända. Denna gång: mögel.

Läskiga listan: Så slipper du hussvamp

Byggmaterial Är du rädd för vad ditt hus ska ställa till med? Här guidar vi dig genom alla läskiga saker som kan hända. Denna gång: äkta hussvamp.

Så väljer du rätt uteträ

Byggmaterial Sommaren är här och det är dags att förverkliga vinterns planer på altanbygget, nytt staket eller andra kompletteringar till villan eller fritidshuset.

Skruva i väggen

Byggmaterial Behöver du skruva i väggen? Det här bör du tänka på!

Johan Tells 4 ekoval, LTO, ViV nr 6/2010

Byggmaterial Vi i Villas miljöexpert listar sina bästa eko-sidor.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]