Att angöra en brygga

Bygg

Funderar du på att skaffa dig en brygga i sommar? Här är reglerna du behöver ha koll på.

Hallå där Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket. Finns det några särskilda byggregler för den som vill bygga en brygga för enskilt bruk?

– En brygga är en form utav anläggning som räknas som ett byggnadsverk enligt Plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att en brygga ska uppfylla de generella krav som ställs på byggnadsverk enligt PBL. Dessa generella krav har sedan preciserats genom Plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) samt Boverkets konstruktionsregler (EKS). Det finns dock inte några specialregler för bryggor idessa regler. BBR gäller också i stort sett bara för byggnader, förutom avsnitt 8:9 som behandlar skydd mot olyckor på tomter. EKS gäller däremot för byggnadsverk generellt, men reglerna i EKS är avsedda att träffa byggnadsverk som har en viss omfattning. Det innebär att enkla bryggor för privat i bruk i de flesta fall inte träffas av reglerna i EKS. Sammanfattningsvis kan man därför säga att det inte finns några specialregler för enkla bryggor för privat bruk i PBL-lagstiftningen. Det ska också ganska mycket till för att en enkel brygga ska anses strida mot de generella reglerna som gäller för byggnadsverk.

– Om platsen där bryggan är tänkt att uppföras ligger inom detaljplanelagt område så kan det dock finnas särskilda regler för byggnadsverk eller bryggor. Kontakta därför den kommun där bryggan är tänkt att uppföras och kolla vad gällande detaljplan anger.

Annons

Behöver jag bygglov eller annat godkännande?

– Du behöver generellt sett inte söka ett bygglov eller göra en anmälan för att bygga en enskild brygga för privat bruk. En brygga av en större omfattning som ska användas för att förankra flera småbåtar kan dock vara lovpliktig som en småbåtshamn. Detsamma kan även gälla om en större brygga skulle anläggas för att skapa ett friluftsbad. Kontakta den kommun som bryggan ska uppföras i för att kontrollera om den är lovpliktig eller inte.

Se följande text för generell information om lovplikten för:

Småbåtshamnar

Friluftsbad

Är det något annat man behöver ta hänsyn till eller kontrollera? 

–  Förutom det som angetts om PBL enligt ovan så finns det regler enligt Miljöbalken (MB) som är aktuella för bryggor. Exempelvis kan det krävas en dispens från strandskyddet enligt MB, om det finns ett sådant skydd där bryggan är tänkt att uppföras. För mer information om strandskydd, se svaret på nästa fråga.

– Det kan också krävas en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Se följande information från Havs- och vattenmyndigheten som är vägledande myndighet inom detta område.

– Det är också viktigt att kontrollera vem som äger marken och att man har tillstånd från fastighetsägaren för att få uppföra bryggan. När man själv inte äger marken kan det i vissa fall även vara aktuellt att ansöka om servitut. Detta gör man då hos Lantmäteriet. Se här för mer information.

Läs mer: Att teckna servitut

Vad innebär strandskyddet?

– Det har som syfte att dels långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och dels bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom ett strandskyddat område får man inte bygga en brygga utan att först ansöka om dispens. Dispens kan man få om man har särskilda skäl. Regler om och dispens från strandskyddet regleras i MB och handläggs av den kommun eller länsstyrelse där strandskyddet gäller. Kontakta därför den kommun eller länsstyrelse som har hand om strandskyddet för aktuellt område. Det är även bra att läsa följande information som tagits fram om strandskydd från bland annat Boverket och Naturvårdsverket.

Kan jag nyttja rot-avdraget?

– Rot-avdrag hanteras inte av Boverket utan i stället av Skatteverket. Kontakta därför Skatteverket för att få svar på denna fråga. Du kan även läsa följande information.

 

 

28 april 2018
Annons
Annons
Mer om Bygg
Annons

Så hittar du rätt markis

Bygg En markis kan höja trivselkänslan på vilken terrass, uteplats eller balkong som helst. Med en markis  som skyddar mot solen och visst duggregn samt ramar in kan det ge ett ordentligt lyft till din uteplats.

Fusket är utbrett: ”Lurad av hantverkare”

Bygg Fusket i byggbranschen är stort. Kunder lämnas med iskalla vardagsrum, sneda köksgolv och läckande badrum. – Jag är chockad över hur skrupelfria människ...

Expertens tips: "När du vet varför du vill ha ett staket blir det...

Bygg Nu börjar vi vistas mer utomhus på vår tomt. Du kanske redan har ett staket som avgränsar din tomt eller går i planer på att skaffa ett. Niklas Jansson...

Annons

Håll takmossan borta med vaxbehandling

Bygg Takexperterna Decatak förespråkar behandling istället för att lägga pengar på ett nytt tak. Med rätt behandling håller tak betydligt längre än många tror, och en vaxbehandling håller fukt och mossa borta i många år framöver.

Vacker havsutsikt från altanen.
Sponsrad

Så väljer du rätt räcke!

Bygg Börja med att fundera på vilka funktioner ditt räcke ska fylla. Ska räcket skydda mot fallrisk vid trappa, balkong, altan eller pool, eller fungera som...

Annons

Så bygger du trädäck på betongplattor

Bygg Att bygga en altan kan öppna upp för fantastiska möjligheter. Långa sommarkvällar på ett stabilt trädäck, där du kan grilla, äta, sola, slappna av och...

Experten: "Din golvbrunn kan vara felmonterad"

Bygg Golvbrunnar som sitter fel är vanligare än man kan tro – och kan leda till stora och kostsamma skador. Så här kontrollerar du om din brunn är rätt monterad.

Annons

Takexperterna tipsar — så rengör du ditt tak på rätt sätt

Bygg Decatak är ledande på marknaden inom renovering och omhändertagande av gamla tegel- och betongtak, och har verkat inom Sverige i över 12 år. De lyfter...

"Hjälp, färgen flagnar!"

Bygg Efter tre år flagnar färgen på huset i stora sjok. Vad beror det på och hur kommer vi tillrätta med problemet, undrar Vi i Villas läsare. Läs vår expert...