Annons

Dags att köpa pool

Pool

Funderar du på att köpa en pool? Omsätt pooldrömmarna till den egna trädgårdens verklighet. Den här artikeln hjälper dig med vad som är viktigt att tänka på då du ska köpa en pool.

Annons


Det blir allt vanligare med swimmingpool i våra villaträdgårdar.Men det gäller att omsätta drömmarna till den egna trädgårdens verklighet, och i den här artikeln vill vi hjälpa dig med råd och tips om vad som är viktigt att tänka på.

Tiden går som vi alla vet väldigt fort, därför gäller det att planera för kommande bad. Räkna med 1 - 3 veckor för att färdigställa en pool, lägg därtill leveranstid och upphandling. Tänk då på att det kommer att bli möjligheter till bad i många år framöver. Med det vill vi säga att planering är a och o för ett lyckat poolköp.

Ekonomi

En pool kan kosta vad som helst mellan 5000:- och en miljon. För 5 000 - 10 000 kr får du en uppställbar rund plåtpool med 3,6 m diameter och ett litet reningsverk. Det är ingen dum början om ekonomin för stunden inte tillåter mera. Ungarna kommer att ha kul - även om uppvärmning saknas. Livslängden blir mycket begränsad, men om några år kanske du vill bygga en "riktig" pool. S k ovanmarkspooler finns sedan i större format, i bättre kvalitet och med mer utrustning för upp till ca 50 000:-.
Vanligast i Sverige och resten av Europa är ändå att gräva ned poolen, så att den blir en mer varaktig del av trädgården - en livslängd på 20 - 40 år ska man förvänta sig. Prislappen beror på poolstorlek och utrustning och hur mycket arbete man kan göra själv. Vanligen kostar en pool 4 x 8 meter, med "normalutrustning" färdigt installerad, 100 000 - 150 000 kr.
Det är i allmänhet dålig ekonomi att vara för snål. Man kan banta utrustningen, t ex köpa ett mindre reningsverk, men det straffar sig i längden, då poolen kräver mer service. Är poolen bra anlagd och det finns automatik för det mesta, är det inte mer arbete att sköta poolen än det var att klippa den del av gräsmattan som poolen ersatte.
Som villaägare har du förmodligen inga större problem med att låna i bank för investeringen. Då är räntan låg och amorteringstiden lång. Dyrare blir det att vända sig till något finansieringsinstitut.
Blir det aktuellt att senare sälja huset kommer poolinnehavet att påverka försäljningspriset i gynnsam riktning (Men det finns även spekulanter som kommer att backa, då de absolut inte kan tänka sig att ha pool).

Trädgården

Den viktigaste förutsättningen är naturligtvis din egen trädgård. Poolen ska vara ett smycke, och bäst blir det om den är integrerad i en uteplats och inte bara utslängd på måfå i gräsmattan. Det kan många gånger vara värt kostnaden att anlita en trädgårdsarkitekt för att få förslag till en totallösning för pool, uteplats, grill, trädgårdsbelysning och planteringar. Men detta är också något som det poolföretag du vänder dig till oftast har goda idéer om.

Även i en liten trädgård, t ex vid ett radhus, går det bra att ha pool. Självklart då en mindre variant, men vad gör det? Även om man vill motionera behövs ingen 25 meters bassäng, i den lilla poolen (längd 3,5 meter) bygger man in en s k jet-stream, och sedan kan man simma på stället mot en kraftig vattenstråle.

Viktigare är solinstrålning och uppsiktsmöjligheter. Du kommer att tillbringa längre tid solbadande vid poolkanten än i vattnet. Sol och pool hör ihop! Du bör även från din uteplats eller ditt vardagsrumsfönster kunna se när barnen badar. Och inte att förglömma, poolen är vacker att se på, även kvällstid när undervattensbelysningen skapar en härlig atmosfär.

Om trädgården har en slänt blir det kanske aktuellt att välja en konstruktion, som på ena sidan kan vara helt nedgrävd och på den andra ligga en bit över marknivån. Ofta är det i sådana här fall inte möjligt att ha en lång poolsida öppen mot ?dalen", det ensidiga vattentrycket kommer att få poolväggen att bågna utåt. Släntpooler är därför av statiska skäl oftast runda. En lösning är att på dalsidan bygga ett däck, som samtidigt stabiliserar poolväggen. Hur som helst, åtminstone 60 cm måste vara nedgrävda till orörd mark. Att bygga poolen på utfyllnadsmassor är förkastligt, då dessa säkert kommer att sjunka något de följande åren och dra poolväggen med sig.

 

Dränering

Liksom alla byggnader bör poolen ha ett dräneringssystem, d v s man återfyller med singel. Detta så att regnvatten kan sippra ned till den dräneringsledning, som går runt poolbotten och avleds till dagvattenledning, självdränerande mark eller dike. Det här är ju ibland omöjligt att åstadkomma, t ex vid ett källarlöst hus eller mark med hög grundvattennivå, och då låter man dräneringsledningen avslutas vid en inspektionsbrunn, som vid behov kan läns-pumpas. Men detta är inga problem, det byggs till och med pooler i mark som har så hög grundvattennivå, att man under hela byggnadstiden måste ha pumpar igång för att kunna gå torrskodd.

Annons

Maskinrummet

Till poolen hör pumpar och diverse elektriska installationer. Helst bör dessa placeras inomhus, t ex i garage eller tvättstuga i källaren. Det måste finnas avlopp i detta rum.
Det är inga problem att dra vattenledningar fram till poolen om avståndet är resonabelt, säg 20 meter. Reningsverkets pump bör inte stå högre än en halvmeter över poolens vattennivå. Helst ska den stå lägre, för att undvika att pumpen suger luft.

Ett alternativ är att bygga ett maskinrum alldeles bredvid poolen, gärna integrerat i uterum eller förrådsutrymme. En del av detta kan vara nedsänkt i mark. Från detta rum ska det gå en avloppsledning till ovannämnda dräneringsledníng, så att vatten från returspolning kan föras bort någonstans.

För att undvika frysskador på utrustningen, men framförallt kondensskador på elmaterielen, är det bra om utomhusinstallationen görs med s k unionskopplingar och europahandskar, så att känsliga saker kan tas in vintertid. Själva filtertanken med 100 kg sand lämnas däremot kvar med öppen dräneringsplugg.

En jetstream-pump måste stå nära poolen, max ca 2 m, så att inte vattenkraften går förlorad i långa slangar.

Poolens format

De flesta pooler i villaträdgårdar är rektangulära, vanligast 4 x 8 meter. Men även en mindre pool kommer att fungera bra. Större pooler väljs oftast av estetiska skäl, det kan se oproportionerligt ut med en liten pool i en jättestor trädgård. Runda, ovala och åttakantiga pooler är oftast det enda alternativet i sluttande trädgårdar, eller så väljer man dem för att de passar bättre ihop med arkitekturen.

Dessa pooler har en nackdel, det går inte att förse dem med automatiska poolöverdrag, utan man får räkna med att täcka dem manuellt med ett plastskynke.

Konstruktionen

Vanligast är att själva poolstommen är utförd av tryckimpregnerat trä och plywood. Alternativet är en stomme av stål eller Lecasten. Trä och stålstommarna är prefabricerade, så byggtiden blir mycket kort. Stenstommen bygger man på en gjuten botten av betong. Det finns prefabricerade trästommar som inte fordrar någon gjutning alls, konstruktionen är självbärande för yttre jordtryck, även när poolen är tömd. Hållbarheten och livslängden är i samtliga fall likvärdig - om vi utgår ifrån att det är ett seriöst företag som bygger poolen.
Stommen i sig är inte vattentät. Den förses med ett färdigsvetsat plastinnanmäte av vinyl, en s k liner för att prata poolspråk. Den är oftast 0,5 - 0,7 mm tjock, men det är inte tjockleken som är betydelsefull. En liner är lättreparerad om olyckan i form av ett vasst föremål skulle vara framme. Den håller i 10 - 15 år innan den behöver bytas.
En helt annan teknik gäller för betongpoolen. Här är i princip själva stommen även vattentät, men små sättningar i marken kan orsaka nästan osynliga sprickor, så säkrast är att även här förse poolen med en liner.

Reningsverk

Då detta är poolens hjärta och lunga är det inte värt att snåla här. Ett underdimensionerat reningsverk leder till större servicebehov och tätare intervaller mellan returspolningarna, för att vattnet ska vara perfekt. Det är ingen idé att köpa för stor pump, det väsentliga är att filterytan är så stor som möjligt. Det finns olika tekniker för rening, men över 90 % av poolägarna väljer ett sandfilter.

Din leverantör kan förmodligen också tillhandahålla rör, kopplingar, ventiler, el- och styrdetaljer i ett komplett paket.

Värme

En pool utan uppvärmning används inte så ofta som en där vattnet är behagligt varmt. Man kräver 2 - 3 grader högre temperatur än vad sjöarna brukar hålla, och framförallt, den temperaturen vill man vidmakthålla i 3 - 4 månader. Idag är elvärme det klart vanligaste. Men mer och mer kommer kombinationer, t ex att huset i sig har en värmepump, som sommartid går på lågvarv. Då är en värmeväxlare vatten/vatten det rätta alternativet, liksom när man värmer huset med olja eller ved. Allt fler poolägare kompletterar även med gratisvärme från solfångare.

Poolöverdrag

Här finns det en uppsjö av alternativ. Både för att spara värme och att ha som barnskydd. Billigast är någon form av presenning som fästes vid poolkanten, det är också den enda möjligheten när poolen inte är rektangulär. Vill man bespara sig det arbetet finns plastöverdrag som löper i skenor utmed långsidorna. Här finns sådana som man drar över manuellt med ett rep eller sådana som drivs av poolpumpens eget vattentryck. Ytterligare ett alternativ är ett tält av klar plast. Detta skyddar effektivt mot nedfallande löv och behåller värmen i vattnet. Prisnivåerna varierar kraftigt. Är poolen barnskyddad med staket, bör man i alla fall ha en luftkuddefolie för att spara på uppvärmningskostnaderna.

Tillbehör

Varje poolägare med självaktning har förstås ordnat bräddavlopp (där vattnet sugs ut till reningsverket), insprutningsflänsar, lejdare av rostfritt stål och en eller flera undervattensarmaturer. För rengöring av poolbotten finns borstar och vattendammsugare.
För att hålla vattnet bakteriefritt använder man klor eller den klorfria desinficeringspreparat som poolleverantören kan tillhandahålla.

Automatik

Det är inte meningen att en pool ska förorsaka en massa arbete. Det gör den inte heller om den är vettigt konstruerad och man har praktiska poolskötseldetaljer. På senare år har det blivit allt vanligare att komplettera med automatisk desinficering (salt-metoden) och automatisk bottendammsugare (drivs av poolens eget vattentryck). Värmen styrs av termostat, pumpens dagliga gångtid av regleringsur. Solfångarna har en dubbeltermostat, som pejlar in skillnaden mellan luften och vattnets vattentemperatur.

Vintervård

Så kommer då den dag när det inte är roligt att bada ute längre. Precis som med båtar och husvagnar måste poolen läggas i ide. Vattnet kommer att frysa till och skulle kunna skada utrustningen om man inte vidtar några säkerhetsåtgärder. Principen är enkel. De detaljer som kan sprängas av is (bräddavlopp, pumpar, filter) ska tömmas på vatten, men med själva poolen händer inget om den är nedgrävd i mark. Vattnet klarar sig år efter år, och för att inte alger ska växa tillsätter man ett långtidsverkande algbekämpningsmedel.

Köp och garantier

De flesta seriösa poolföretagen i Sverige är organiserade i SvP (Sveriges Poolproducenter, www.svp.a.se). Några av dem har omfattande kataloger som ger god information. Normalt lämnas 2 års garanti på teknisk utrustning, på poolstommen 10 - 15 år. Viktigt är att inte ha poolförsäljaren på alltför långt avstånd. Vid installationen, och speciellt första poolåret, är det tryggt att ha någon "poolare" i närheten.

Grävmaskin är ett måste för att få bort schaktmassorna från gropen som skall rymma poolen. Finns det utrymme för en stor grävare, går det kvickt och effektivt.


Själva konstruktinen är enkel att bygga. Allt är förberett för gör-det-själv montage. När stommen är rest och de speciella väggskivorna kommit på plats är det dags...


... att montera insprutningsdetaljer och packa botten för sista gången.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
11 juli 2002

0 Kommentarer

0

Bygga pool – en stor guide till allt du bör tänka på

Funderar du på att skaffa en härlig pool i trädgården? Underbart! Men som med de flesta byggen finns det mycket att tänka på. Här är en stor guide för...

0

Experternas tips för poolbygget

Vad kostar det att bygga pool och hur planerar man poolbygget på bästa sätt? Här är poolproffsen bästa tips.

0

Lyxigt bubbel i trädgården

En lugn stund och harmonisk avkoppling är en lyxvara för många. Ett bubblande och varmt spa under bar himmel kan alltid stå redo för en trött och stress...

1

Poolvårdguide

Det är inte svårt att sköta om sin pool. Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd.

0

Säkra pooldrömmen

Att äga en egen pool är en lyx men också förenat med ett stort ansvar. Skydda dig mot onödiga olyckor med ett bra poolskydd.

0

Det bubblar under ytan

Att köpa bubbelbad är ingen lätt match. Marknaden fullkomligt svämmar över av olika märken, system och funktioner. Goda råd följer här.

0

Pool med fria former

Det tog inte mycket mer än en arbetsdag att få en badklar pool i trädgården med en form helt efter eget huvud. Här följer vi bygget steg för steg.

0

10 snabba svar om pool

Med förra sommarens värme i färskt minne är det många som funderar på en svalkande pool i trädgården. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna...

0

Poolplank som pergola

Med ett rejält plank vid poolen slipper du grannarnas blickar och vinande vind. Den här modellen kan dessutom utformas till en härlig pergola.

Vi i Villas policy
Avbryt

Bli en del av Vi i Villa!

Som medlem på viivilla.se är du en del av Vi i Villa - din tipsare i villavardagen.

På viivilla.se kan du få svar på dina frågor, prata med andra kunniga villaägare, göra din röst hörd i Villapanelen, medverka i tävlingar och ta del av Vi i Villas unika erbjudanden och mycket mer. Viivilla.se är en plattform i ständig utveckling för att vara din bästa tipsare i villavardagen.

Är du redan medlem på viivilla.se kan du använda dina gamla inloggningsuppgifter.

Nyhetsbrev och erbjudandemejl

Som medlem hos Vi i Villa får du bland annat våra nyhetsbrev och erbjudanden. Erbjudanden från Vi i Villa kommer från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning. Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet.

Tävlingar

Varje tävling har enskilda villkor för deltagande. Läs mer under sidan tävlingar och för varje tävling.

Villapanelen

Villapanelen är en internetbaserad oberoende och opolitisk panel som speglar villaägares åsikter inom olika områden. Undersökningarna skickas ut omkring fyra gånger per år och du som villapenelist får ta del av unika utlottningar och erbjudanden. Läs mer under sidan Villapanelen.

Behandling av personuppgifter

All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m m lagras hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. Genom att bli medlem samtycker du till att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Bonnier för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål.

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar genom att använda Bonniers digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom Bonnier för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Du har rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta Bonnier via respektive bolags kundtjänst. För ytterligare information om behandling av personuppgifter, se www.kunddata.bonnier.se

Annons