Information om Villapanelen

Som medlem i villapanelen är du med och besvarar villarelaterade frågor cirka fyra gånger per år. Syftet är bland annat att vi ska lära oss mer om vad du som villaägare tycker och på så vis är du också med och påverkar innehållet i tidningen.

Det här är villapanelen

Villapanelen startades år 2003 och är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är frivilligt att vara med och är helt kostnadsfritt. Man kan när som helst välja att lämna panelen och väljer själv om man vill avstå från att besvara en enkät.

Villapanelen har idag ca 20.000 aktiva medlemmar.

Allt detta får du som villapanelist

Utlottning av fina priser
Som tack för att du varit med och svarat på frågor rörande villaliv är du efter varje undersökning med i en utlottning av fina priser.

Alla är med och stödjer välgörenhet
I samband med att du besvarar enkäterna är du med och stödjer välgörenhet. Vi skänker minst 5.000 kronor till tre olika välgörenhetsorganisationer, vid varje enkättillfälle, och det är du som villapanelist som bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan Cancerfonden, Barncancerfonden och Läkare utan gränser.

Anmäl dig till villapanelen
För att delta i villapanelen måste du ha fyllt 16 år, ha en egen mailadress och tillgång till Internet. Flera personer i samma hushåll får gärna vara med! Du får alltid ett mail när det är dags för en ny enkät. Det är helt frivilligt att vara med och du som paneldeltagare kan när som helst avsluta din medverkan genom att meddela detta till villapanelen via e-post: [email protected]

Dina personuppgifter används enbart för att administrera enkäterna och kommer inte att vidarebefordras eller säljas till tredje part. Du som paneldeltagare accepterar däremot, genom din anmälan, att villapanelen skickar e-post om panelresultat, tävlingar, erbjudanden och nyhetsbrev  samt att det sammantagna panelresultatet får användas fritt av Vi i Villa i kontakt med andra medier, annonsörer och andra intressenter. Du som medlem ansvarar för att kontakt och bakgrundsuppgifterna är korrekta och att de uppdateras vid behov.

I rapportsammanställningarna från villapanelen är alla paneldeltagare anonyma, vilket innebär att dina svar aldrig kan härledas till dig som enskild paneldeltagare.

Om du är med i tävlingar i villapanelen gäller att eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Anställda inom Bonnier Publications AB och företaget som delar ut vinsten får ej delta i tävlingen.

Anmäl dig till villapanelen här!

Frågor Om du har några frågor eller funderingar går det bra att kontakta villapanelen via mail.

Kontakta villapanelen