100 personer får cancer varje år - i onödan (visar ny undersökning om radon)

Produktnyheter

PRESSMEDDELANDE 2012-10-31 En ny undersökning visar att landets kommuner inte har kontroll över radonstrålningen i svenska bostäder. Enligt undersökningen saknar kommunerna kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet för radonhalt på 200 Bq/m3. Om riktvärdet var uppnått skulle 100 personer färre drabbas av lungcancer, varje år.

Socialstyrelsens mål om minskningen av radonhalten i svenska bostäder lyder: ”År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt . Därför skall det säkerställas att: - radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m? luft.” Ansvaret för att radonmätningar genomförs ligger på landets kommuner.

Socialstyrelsen bedömer dessutom i sin Miljöhälsorapport 2009 att cirka 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder, och 100 personer färre om året skulle drabbas av lungcancer om målet nås 2020. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar däremot att riktvärdet för bostadsradon sätts till 100 Bq/m?.

Svensk Radonförening har genomfört en enkätundersökning bland landets kommuner. 68 procent av kommunerna besvarade enkäten. Resultaten visar:
•    2 milj radonmätningar bör göras innan 2020 för att miljömålen ska uppnås, d v s 260 000 per år. Det ska jämföras med nuvarande takt på ca 80-90 000/år.
•    Kommunerna saknar troligen kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3.
•    I hälften av Sveriges kommuner känner man till 15 procent eller färre av de mätningar som borde göras innan 2020
•    Appliceras resultatet på riket är endast 22 procent av de mätningar som borde vara gjorda 2020 idag kända av kommunerna.
•    Endast 53 % av landets kommuner ställer krav på ägarna till flerbostadshus. Av de övriga planerar knappt hälften att skärpa kraven på ägare till flerbostadshus. D v s - 26 % av landets kommuner ställer inte, eller planerar inte att ställa, krav på ägarna till flerbostadshus, vad gäller radonmätningar.

Svensk Radonförening är mycket bekymrade över kommunernas bristande tillsyn och ställer nu en rad krav på landets kommuner:

-          Problemet är att allt för många av landets kommuner inte tar frågan på tillräckligt stort allvar, säger Michael Lundgren, ordförande i Svensk Radonförening. Det är en kommunal skyldighet att ställa krav på fastighetsägarna att genomföra radonmätningar.

-          Antalet radonmätningar måste flerdubblas om vi ska kunna uppnå Socialstyrelsens mål, säger Per Nilsson, styrelseledamot i Svensk Radonförening. Det går inte att vänta till 2020 innan man göra något. Kommunerna måste agera nu. Det kan inte vara rimligt att hundratals personer varje år ska drabbas av lungcancer, enbart p g a bristande kommunalt engagemang.

Svensk Radonförening är en branschförening för företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi representerar branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter. Vi arbetar för att främja teknisk utveckling och hållbara åtgärder. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor. www.svenskradonforening.se

 

Detta är ett pressmeddelande och inte en av Vi i Villas redaktionella texter.

Annons
31 oktober 2012

0 Kommentarer

0

Dags att stänga fritidshuset - undvik vattenskador

PRESSMEDDELANDE 2012-09-11 Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. Vinterkylan är en...

0

UNIKA RENGÖRINGSPRODUKTER FÖR BADRUM & KÖK!

PRESSMEDDELANDE 2012-09-11 Clean Shine är ett nytt svenskt varumärke som lanserats av Sköna Bad. Sortimentet har tagits fram genom många års erfarenhet...

0

Dags trappa upp i villadesignen

PRESSMEDDELANDE 2012-08-20 Trappan till andra våningen - det är detaljen som kan bli villans verkliga smycke. Gamla slott och nya hotell har bevisat...

0

Behåll sommarkänslan med SodaStreams naturliga smaker

PRESSMEDDELANDE 2012-08-22 Låt känslan av sommar stanna kvar, även när dagarna blir kortare och temperaturen sjunker. Med SodaStream Natural Flavor...

0

Pyssla dig lycklig!

PRESSMEDDELANDE 2012-08-22 Snart kommer designgruppen Fuldesigns bok Fulmonster, boken som gör upp med vad som anses vara fint och berättar att det...

0

Skånska Byggvaror gillar också rosa! - auktionerar ut rosa lejontas...

PRESSMEDDELANDE 2012-08-22 Oktober är på många sätt en rosa månad. I år blir även Skånska Byggvarors badkar Lewis rosa. Alla intäkter kommer att skänkas...

1

Fredagsmys med gott samvete: Philips AirFryer friterar utan fett

PRESSMEDDELANDE 2012-08-14 Med Philips AirFryer fixar du familjens friterade favoriter i en handvändning helt utan olja, så att du kan äta hälsosammare...

0

Skydda din prins eller prinsessa

PRESSMEDDELANDE 2012-06-12 3M har tagit fram en specialdesignad utgåva av hörselskyddet Peltor Kid för allas våra prinsar och prinsessor, med en söt...

0

Recept på en lyckad plantering juni

PRESSMEDDELANDE 2012-06-11 Mäster Grön - krukväxter odlade med omtanke