100 personer får cancer varje år - i onödan (visar ny undersökning om radon)

Produktnyheter

PRESSMEDDELANDE 2012-10-31 En ny undersökning visar att landets kommuner inte har kontroll över radonstrålningen i svenska bostäder. Enligt undersökningen saknar kommunerna kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet för radonhalt på 200 Bq/m3. Om riktvärdet var uppnått skulle 100 personer färre drabbas av lungcancer, varje år.

Socialstyrelsens mål om minskningen av radonhalten i svenska bostäder lyder: ”År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt . Därför skall det säkerställas att: - radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m? luft.” Ansvaret för att radonmätningar genomförs ligger på landets kommuner.

Socialstyrelsen bedömer dessutom i sin Miljöhälsorapport 2009 att cirka 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder, och 100 personer färre om året skulle drabbas av lungcancer om målet nås 2020. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar däremot att riktvärdet för bostadsradon sätts till 100 Bq/m?.

Svensk Radonförening har genomfört en enkätundersökning bland landets kommuner. 68 procent av kommunerna besvarade enkäten. Resultaten visar:
•    2 milj radonmätningar bör göras innan 2020 för att miljömålen ska uppnås, d v s 260 000 per år. Det ska jämföras med nuvarande takt på ca 80-90 000/år.
•    Kommunerna saknar troligen kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3.
•    I hälften av Sveriges kommuner känner man till 15 procent eller färre av de mätningar som borde göras innan 2020
•    Appliceras resultatet på riket är endast 22 procent av de mätningar som borde vara gjorda 2020 idag kända av kommunerna.
•    Endast 53 % av landets kommuner ställer krav på ägarna till flerbostadshus. Av de övriga planerar knappt hälften att skärpa kraven på ägare till flerbostadshus. D v s - 26 % av landets kommuner ställer inte, eller planerar inte att ställa, krav på ägarna till flerbostadshus, vad gäller radonmätningar.

Svensk Radonförening är mycket bekymrade över kommunernas bristande tillsyn och ställer nu en rad krav på landets kommuner:

-          Problemet är att allt för många av landets kommuner inte tar frågan på tillräckligt stort allvar, säger Michael Lundgren, ordförande i Svensk Radonförening. Det är en kommunal skyldighet att ställa krav på fastighetsägarna att genomföra radonmätningar.

-          Antalet radonmätningar måste flerdubblas om vi ska kunna uppnå Socialstyrelsens mål, säger Per Nilsson, styrelseledamot i Svensk Radonförening. Det går inte att vänta till 2020 innan man göra något. Kommunerna måste agera nu. Det kan inte vara rimligt att hundratals personer varje år ska drabbas av lungcancer, enbart p g a bristande kommunalt engagemang.

Svensk Radonförening är en branschförening för företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi representerar branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter. Vi arbetar för att främja teknisk utveckling och hållbara åtgärder. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor. www.svenskradonforening.se

 

Detta är ett pressmeddelande och inte en av Vi i Villas redaktionella texter.

Annons
31 oktober 2012

0 Kommentarer

0

Osram Bäst i Test!

PRESSMEDDELANDE 2012-11-16 Osrams LED-lampa LED Star Classic A40 blev bäst i test i Råd och Röns test av LED-lampor.

0

Så byter vi våra kök!

PRESSMEDDELANDE 2012-11-14 Trodde du att du använde ditt kök riktigt mycket och ofta? Ge dig då på en köksrenovering så ska du se att du kommer att...

0

Rusta för vintern med Fiskars snöredskap

PRESSMEDDELANDE 2012-11-06 Vintern är på intågande och från norr till söder förvandlar snön höstrusket till ett vintrigt sagoland. Fiskars snöredskap...

0

Renault Försäkring tipsar: 1 december är det dags att byta till...

PRESSMEDDELANDE 2012-11-13 Lördagen den 1 december ska man enligt lag ha bytt till vinterdäck om det är vinterväglag ute. Vinterväglag innebär att det...

0

Kamindesign som skonar både miljö och plånbok

PRESSMEDDELANDE 2012-11-07 Allt fler kamintillverkare satsar på att kombinera snygg inredningsdesign med högt miljötänk. Med täljstenskaminerna Kaita...

0

Från bara förvara till att visa upp

PRESSMEDDELANDE 2012-11-08 Med Lumis skjutdörrskoncept har du som kund oändliga möjligheter att utforma en dörr i din stil. Nu hjälper vi dig att få en...

0

Schneider Electric lanserar USB-laddstation

PRESSMEDDELANDE 2012-11-09 Nu kan du ladda exempelvis din smartphone eller kamera direkt i väggen med Exxacts nya USB-laddstation. Laddstationen har...

0

Vattenskador i kök ökar

PRESSMEDDELANDE 2012-10-31 Köken är på väg om badrummen i antalet vattenskador. Det visar försäkringsbolagens statistik. En av orsakerna är felaktigt...

0

Varm LED-belysning för miljömedvetna nordbor

PRESSMEDDELANDE 2012-10-30 Panasonic har vunnit ny mark sedan man introducerade sin unika LED-belysning tidigare i år. Det är produktserien Nostalgic...