100 personer får cancer varje år - i onödan (visar ny undersökning om radon)

Produktnyheter

PRESSMEDDELANDE 2012-10-31 En ny undersökning visar att landets kommuner inte har kontroll över radonstrålningen i svenska bostäder. Enligt undersökningen saknar kommunerna kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet för radonhalt på 200 Bq/m3. Om riktvärdet var uppnått skulle 100 personer färre drabbas av lungcancer, varje år.

Socialstyrelsens mål om minskningen av radonhalten i svenska bostäder lyder: ”År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt . Därför skall det säkerställas att: - radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m? luft.” Ansvaret för att radonmätningar genomförs ligger på landets kommuner.

Socialstyrelsen bedömer dessutom i sin Miljöhälsorapport 2009 att cirka 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder, och 100 personer färre om året skulle drabbas av lungcancer om målet nås 2020. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar däremot att riktvärdet för bostadsradon sätts till 100 Bq/m?.

Svensk Radonförening har genomfört en enkätundersökning bland landets kommuner. 68 procent av kommunerna besvarade enkäten. Resultaten visar:
•    2 milj radonmätningar bör göras innan 2020 för att miljömålen ska uppnås, d v s 260 000 per år. Det ska jämföras med nuvarande takt på ca 80-90 000/år.
•    Kommunerna saknar troligen kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3.
•    I hälften av Sveriges kommuner känner man till 15 procent eller färre av de mätningar som borde göras innan 2020
•    Appliceras resultatet på riket är endast 22 procent av de mätningar som borde vara gjorda 2020 idag kända av kommunerna.
•    Endast 53 % av landets kommuner ställer krav på ägarna till flerbostadshus. Av de övriga planerar knappt hälften att skärpa kraven på ägare till flerbostadshus. D v s - 26 % av landets kommuner ställer inte, eller planerar inte att ställa, krav på ägarna till flerbostadshus, vad gäller radonmätningar.

Svensk Radonförening är mycket bekymrade över kommunernas bristande tillsyn och ställer nu en rad krav på landets kommuner:

-          Problemet är att allt för många av landets kommuner inte tar frågan på tillräckligt stort allvar, säger Michael Lundgren, ordförande i Svensk Radonförening. Det är en kommunal skyldighet att ställa krav på fastighetsägarna att genomföra radonmätningar.

-          Antalet radonmätningar måste flerdubblas om vi ska kunna uppnå Socialstyrelsens mål, säger Per Nilsson, styrelseledamot i Svensk Radonförening. Det går inte att vänta till 2020 innan man göra något. Kommunerna måste agera nu. Det kan inte vara rimligt att hundratals personer varje år ska drabbas av lungcancer, enbart p g a bristande kommunalt engagemang.

Svensk Radonförening är en branschförening för företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi representerar branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter. Vi arbetar för att främja teknisk utveckling och hållbara åtgärder. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor. www.svenskradonforening.se

 

Detta är ett pressmeddelande och inte en av Vi i Villas redaktionella texter.

Annons
31 oktober 2012

0 Kommentarer

0

Elda rätt och tjäna både pengar och miljö

PRESSMEDDELANDE 2012-11-20 Mörkret och kylan är här och det är rätt tid för långa, mysiga hemmakvällar – framför brasan. De som inte redan har en braska...

0

Bona enda leverantör med flertal golvlacker som klarar Folksams...

PRESSMEDDELANDE 2012-10-23 Folksam har för första gången granskat golvlacker i samband med sin senaste upplaga av Byggmiljöguiden. Det visade sig att...

0

Bosch lanserar nytt sladdlöst verktyg: GSR 18 V-LI HX är en kraftfu...

PRESSMEDDELANDE 2012-10-22 Prestanda, design och storlek är kritiska attribut vid val av elverktyg. Därför har den populära skruvdragaren GSR 18 V-Li i...

0

Smart och snyggt styrt med möjlighet att spara energi!

PRESSMEDDELANDE 2012-10-11 Släck ner hela huset med en enda knapptryckning när du går till sängs. Systemet KNX från Schneider Electric ger ett smart...

0

Badrumsrenovering hemmafixarens populäraste höstprojekt

PRESSMEDDELANDE 2012-09-11 Svenskarnas intresse för badrumsrenovering tycks aldrig mattas. Och det är nu när kylan kommer krypande som drömmarna väcks...

0

Så avslutar du gräsklipparsäsongen på bästa sätt

PRESSMEDDELANDE 2012-09-07 Gräsklipparsäsongen har snart nått sitt slut och det är dags att ställa undan gräsklipparen. Motortillverkaren Briggs Stratt...

0

SBAB Bank sänker bolåneräntorna

PRESSMEDDELANDE 2012-09-06 SBAB Bank sänker räntan på tre månaders bindningstid med 0,21 procentenheter. Övriga bindningstider sänks med mellan 0,05...

0

Billigt parkettgolv håller bäst

PRESSMEDDELANDE 2012-09-03 Vanliga parkettgolv slits olika snabbt, visar Testfaktas test. Överlägsen slitstyrka har testets näst billigaste golv som...

0

Charmiga nykomlingar som ingen kan misslyckas med

PRESSMEDDELANDE 2012-09-03 Det dyker hela tiden upp nya spännande växter. I september presenterar vi två nykomlingar på den svenska marknaden som funger...