Sponsrad artikel

Var femte villaägare oroar sig för att tvingas flytta

Försäkringar

Mer än 60 procent av villaägarna oroar sig för hur deras boendesituation och familj skulle påverkas av en längre tids arbetslöshet eller sjukskrivning, det visar en ny undersökning bland Vi i Villas läsare. Nästan en femtedel känner sig osäkra på om de skulle kunna bo kvar.

Annons

Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär en ekonomisk omställning. På uppdrag av Allra genomförde Vi i Villa under sommaren en undersökning om hur medlemmarna upplever att deras situation skulle förändras vid en längre tids arbetslöshet eller sjukskrivning. Resultatet visar att nära 20 procent av de tillfrågade oroar sig för att tvingas flytta. Så många som tre av fem villaägare i undersökningen känner oro för hur de skulle klara en period av sämre ekonomi och var tionde oroar sig ofta.

”Idag har villapriserna blivit överdrivet höga. Man kan bara hoppas att de som ändå vill och försöker köpa hus håller sig friska!” - Kommentar från Vi i Villas panel

En del av förklaringen kan vara att villapriserna har skjutit i höjden senaste åren. Följden har blivit att framförallt yngre villaägare idag sitter med höga lån. Detta syns också i undersökningen, där 30 procent svarat att de skulle behöva förstärka sin ekonomi med minst 6 000 kronor per månad för att behålla sin bostad och levnadsstandard om någon i hushållet förlorar jobbet eller blir långtidssjukskriven.   

Med anledning av detta har Vi i Villa i samarbete med Allra tagit fram en Bo Kvar-försäkring, som kan minska inkomstglappet i dessa situationer.   

– Alla kan råka ut för en period av sämre ekonomi någon gång i livet. Att veta att familjen kan bo kvar ger en grundtrygghet som gör det lättare att fokusera på att komma på fötter igen, säger Vi i Villas VD Helena La Corte.   

Från 3 oktober erbjuds Vi i Villa Bo Kvar-försäkring till Vi i Villas läsare. Vill du få mer information och kostnadsfri rådgivning? 

  
Namn:
Telefonnummer:
 


Allra Försäkring AB är registrerad som försäkringsförmedlare och kommer kontakta dig. Tecknande av försäkringen sker endast per telefon.

Här finns en kortfattad beskrivning av försäkringen, de fullständiga villkoren och skadeblanketterna. 

Kortfattad information om försäkringen

Annons
3 oktober 2016

2 Kommentarer

2016-10-06
Jerry S
0

"När behöver jag en dolda fel-försäkring?"

Behövs en dolda fel-försäkring om husköparen inte vill göra en besiktning? Läs expertens svar här.

Sponsrad artikel

Ränteexpertens prognos: Så kommer din ekonomi påverkas av boräntorn...

Trots att räntorna legat på en låg nivå de senaste åren är räntekostnader för bolån den enskilt största boendeutgiften för en stor del av Sveriges...

Sponsrad artikel

Klarar du att leva på en lägre inkomst?

Skulle du klara ekonomin om du plötsligt blev arbetslös eller sjukskriven? Här är kalla fakta om hur dina inkomster skulle förändras. Du får också bra...

0

Vi i Villa Bo Kvar-försäkring

Sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär en ekonomisk omställning för dig och din familj. Nu kan du teckna Vi i...

0

"Är det ett dolt fel eller inte?"

Vi köpte huset för ett år sedan och nu läcker det i badrummet – är det ett dolt fel eller inte, undrar en av våra läsare. Läs vår byggskadeexpert Peter...

14

Så funkar dolda fel-försäkring

Ska du köpa eller sälja hus? Vi frågade experten varför dolda fel-försäkring kan vara bra för såväl köpare som säljare.

4

Så funkar din hemförsäkring

Gäller hemförsäkringen på resan? Täcker min försäkring grannens brandskada om den orsakas av mig? Vad innebär force majeure? Vi i Villas byggskadeexpert...

3

"Vilka försäkringar bör jag ha när jag bor i villa?"

Vilka försäkringar bör du som villaägare egentligen ha? Vi i Villas expert Peter Bratt svarar på läsarfrågan kring villaförsäkringar.