Så sköter du taket

Tak

Stor eller liten lutning på taket, och så olika material att välja bland. Dessutom kräver de lite olika underhåll. Det är en hel del att tänka på när det gäller tak. Här får du tips om tak och takskötsel.

Annons

Även om det går att ha både plåt- och papptak vid större lutningar så är det vanligaste tegel- eller betongpannor när lutningen är över 22 grader. För den som bygger nytt är lutningen på taket viktigt att fundera igenom.

–Ju mindre lutning, desto mer problem, kan man säga. Branta tak rinner vattnet av lättare, säger Peter Brander, byggnadsingenjör på Skanska Sveriges teknikavdelning och medlem i skadeutredarnätverket Byggdoktorerna.

Vi håller oss i den här artikeln till de vanligaste materialen: betongpannor, tegel, plåt och det som i folkmun kallas papptak.

Flackare tak behöver också större överlapp på pannorna.

Tegelpannor ger levande utseende

Dyrare och sämre tekniskt låter inte som en bra kombination. Kommer tegeltak på sikt att försvinna, tror du?

–Nej. Det handlar om utseende och tradition. Tegelpannor ser ut som förr. Arkitekterna är ju också förtjusta. Tegeltak blir lite mer levande med sin ojämna form och flammighet, säger Peter Brander. Och så länge undertaket är rätt utfört så finns det ju ett vattenutledande skikt till så det ökade läckaget ska inte vara avgörande för om det fungerar även om det ökar risken.

Olika pannor tätar också olika bra. Tegeltak läcker mer än betong. Anledningen är att måtten på tegelpannorna skiljer något på grund av att bränningen blir olika. Dessutom är de dyrare än betongpannorna.

Lavar problem för betongpannor

Det finns ett par fördelar till. De är lättare än sina betongkollegor. Dessutom är lavar ett problem för betongpannorna. Rötterna bildar syra som fräter sönder betongen. Även om det är en långsam process så ska det åtgärdas.

–Om det börjar växa så bör man ta på dödande medel, säger Peter Brander.

Att ta bort lavapåväxten med exempelvis högtryckstvätt rekommenderar han inte.

–Att mekaniskt rengöra tak brukar bli som att klippa häcken. Året efter växer det ännu tätare och finare. Eftersom lavarnas rötter sitter fast inne i pannan får man inte bort dem. Vid mekanisk rengöring skadar man även lätt den målningsbehandling som finns på de flesta betongpannor idag.

Annons

Ta bort skräp och mossa

I övrigt är själva pannorna i princip underhållsfria. Någon gång per säsong bör man se så att inga blåst snett, rensa bort skräp i hängrännorna och se till så att det finns fågelskydd vid takfoten. Fåglarna drar annars in skräp som i sin tur håller kvar vatten. Samma sak gäller med mossa, så den måste rensas bort.

–Med ett sådant underhåll håller pappen under i mellan 25 och 30 år, säger Peter Brander.

Men han tycker också att det är viktigt att vara noggrann när man väljer underlagspapp.

–Det är stor skillnad på underlagspapp och det är väl investerade pengar att satsa på en bra papp vid ny- och omläggningar.

Lätt men ljudligt alternativ

För den som byter från en lättare taktäckning, som exempelvis eternit, kan det finnas risker att gå till ett tungt betongpannetak. Inte sällan måste takstolarna förstärkas.

– Då kan den nya formen av plåtpannetak vara ett alternativ. Det är mycket lättare. Nackdelen är att det låter när det regnar, men det finns olika beläggningar som gör att det låter mindre, säger Peter Brander.

Fast det där med att störas av plåttak är ju förstås tycke och smak. En som gillar när det låter när det regnar är Per Sjöblom, ombudsman på Plåtslageriernas Riksförbund.

–Det är klart att man hör när det regnar, men vissa tycker det är mysigt, andra inte, säger han ganska partiskt.

Plåttak håller i längden

De vanliga plåttaken har en bra täthet, men det finns en stor nackdel: det är dyrt att lägga.

–Men om du slår ut det på en livslängd är det billigare. Fast det är kanske dina barn och barnbarn som gynnas av det. Ett plåttak håller definitivt en mansålder.

Vanligast är lackad förzinkad stålplåt. Många är de husägare som svurit över att färgen flagat på sina plåttak.

–Men nu har det kommit en polyesterbaserad färg som ska sitta bättre än den tidigare, säger Per Sjöblom.

Enligt honom är det också vanligare med plåttak ju längre norrut man kommer i landet. En anledning till det är att snön lättare glider av plåttaken.

–Ett snötäcke har visserligen en isolerande effekt om det får ligga kvar. Men det blir en oerhörd belastning på taket.

När det gäller årlig översyn är den ganska lik andra material. Ta bort mossa och skräp.

Papptak vanligast på lågsluttande tak

Om det ska vara större lutning eller inte på taket beror på vad utrymmet under taket ska användas till.

–Ska man använda ovanvåningen är det bättre med större lutning. Men har du inte behov av utrymmet finns ingen anledning att ha tak med större lutning, säger Leif Nylén på TiB.

Det finns en branschorganisation för takentreprenörer i byggindustrin, TiB. De ansluta företagen arbetar främst med platta tak, eller lågsluttande tak som branschen hellre kallar dem. Det är tak med en lutning på upp till elva grader.

Blir det inte mycket lättare vattenskador på de platta taken?

–Idag finns material som är bra. Ett tak håller upp till 30, 35 år utan vidare. Men man måste titta till taket, göra en översyn på vårkanten.

Två material är rådande på de lågsluttande taken: dels asfaltmatta, det som i folkmun kallas papptak. Det andra är en pvc-duk. Skillnaden är att det är färre skarvar på dukar. Livslängden är ungefär den samma. Bland villaägarna är dock asfaltmattan vanligast.

Den som nu har kommit så här långt i artikeln vet vilken översyn det handlar om: skräp och mossa ska ner. När det gäller asfaltmattan bör man också leta så att inte kanter släppt. I så fall kan asfalten värmas ihop igen.

–Kolla också genomförningar och takbrunnar. Där är risken störst att vatten har trängt ner, säger Leif Nylén.

Snabbguide tak

Betongpannor
Billigare och tätare än tegelpannor, men riskerar att bli angripna av lavar som då långsamt fräter sönder betongen. Om detta händer så ta på lavadödande medel.

Tegelpannor
Ser mer levande ut än de övriga materialen på grund av sin ojämna form och flammighet, men är dyrare än betongpannor och ger större risk för läckage.

Plåttak
Lättare material som kan ersätta till exempel eternit, för att undvika behov av förstärkta takstolar. Dyrt att lägga, men håller åtminstone en mansålder.

Papptak
Passar de lågsluttande taken. Ska hålla 30-35 år om man med jämna mellanrum tar bort skräp och mossa, samt åtgärdar kanter som släppt.

26 april 2006
 
Annons
Mer om Tak

Checklista: Håller taket för väta?

Tak Det ihållande regnet sätter press på taket. För att undvika fuktskador är det viktigt att stämma av hur taket mår – och förebygga att små skador blir större.

Byt innertaket själv

Tak Om du ändå håller på att renovera - passa på och se till att du får ett innertak som är snyggt. Här visar Vi i Villas egen snickare Jan Ohlis hur du...

Framtidens tak gynnar miljön

Tak Underlagstak som andas, pannor som renar luften och inbyggda solenergisystem. Nu utvecklas miljösmarta lösningar för framtidens villatak.

Taket – husets paraply

Tak Många av oss har en förkärlek för röda tegeltak. Det är inte för inte som plåt- och betongpannor både i färg och utformning ofta efterliknar just tegel. Ändå dominerar betongpannan stort.

Sedumtak - allt du behöver veta!

Tak Ett grönskande tak är bra för miljön, dämpar buller och ger en jämnare inomhustemperatur. Kanske blir ditt nästa tak ett med växtlighet?

Byta taket - Tänk på det här när du ska renovera taket

Tak Byta taket är en stor investering. Och det finns kostnader som många glömmer att räkna med i kalkylen. Risken finns också att kommunens byggnadsavdelnin...

Ingen fara på taket

Tak Det är farligt att gå på tak. Du som villaägare ansvarar för taksäkerheten och kan bli skadeståndskyldig om det händer en olycka.

Bygga en farstukvist

Tak Att bygga till en farstukvist är både praktisk och trevlig. Praktisk därför att man är skyddad under tak när man ska låsa up dörren, ställa ifrån sig...

Extrakolla taket

Tak På våren behöver taket en extra översyn. Men vad ska man titta efter? Här är några punkter!