Foto: Istockphoto/Daniel Röös

Martin Timell tipsar: Montera stuprör och hängrännor - del 1

Tak

Vatten och fukt är husets värsta fiender. Tillsammans med taket är det hängrännornas och stuprörens jobb att se till att regn och smältvatten transporteras bort från huset fortast möjligt. Med ett korrekt monterat avvattningssystem kan du som husägare vara trygg året runt.

Annons

Vattnets väg

Först behöver man förstå hur ett takavvattningssystem fungerar och vilka delar som ingår. Vatten från taket rinner ner i en hängränna som horisontalt leder vattnet till husets hörn där ett stuprör tar över. Där rinner vattnet ner till antingen en dagvattenledning eller en utkastare som kastar ut vattnet bort från fasaden. Allt finns beräknat och standardiserat, och följer man bara anvisningarna noggrant så kommer det att fungera perfekt.

Rätt mängd och dimension

1. Mät taksidans bredd och höjd. Multiplicerar du dessa får du fram det mått/enhet som du behöver känna till när du väljer dimensioner på hängrännor och stuprör. Olika tillverkare har olika riktlinjer för vad du ska använda, men alla följer norme: ju större yta desto större dimensioner på rännor och rör. Med hjälp av taksidans bredd kan du nu också bestämma hur många stuprör du ska ha. Är måttet under 10 m räcker det med ett stuprör och är det över 10 m behövs två stycken.

Tips!
Välj rännor och rör av metall. De håller sig snygga och har lång livslängd.

Hängrännans fall

2. För att avvattningen ska fungera krävs att rännan har ett fall. Minsta rekommenderade fall är 2,5 mm per meter, men det får gärna vara mer, 5 mm.

Multiplicera taksidans bredd i meter med fallet på 5 mm för att få fram hur stor skillnad det ska vara mellan den högsta och den lägsta punkten på rännan. Kontrollera också med ett långpass att takfotsbrädan sitter helt i våg så du kan använda den som referens vid beräkning av fallet.

Hängrännan sitter fast i rännkrokar och det är placeringen av dessa som gör att rännan lutar. Man brukar rekommendera en rännkrok per 600 mm, så genom att dela takbredden med 600 mm får du fram antalet rännkrokar du behöver. Det enda undantaget är längst ut i kanterna där det ska sitta en krok 100 mm in från takslutet.

Tips!
Om huset är mer än 10 meter brett ska fallet på rännorna gå ut från mitten och ner mot husets gavlar.

 – En del hus har många utsprång och kanter. Då finns det hängrännor i vinkel. Rännvinkel kalllas det och sätts där man behöver leda vattnet runt ett hörn.

Rännkrokar

3. En variant på rännkrokar är de som inte behöver bockas. Dessa skruvas direkt på takfotsbrädan och går att justera i vinkel så att rännan hänger rakt. Montera då första rännkroken 100 mm från takslutet och den sista, även den 100 mm från takslutet, men så mycket lägre som det totala fallet ska vara. Spänn ett snöre mellan de yttre krokarna för att markera fallet och montera resten av krokarna med 600 mm mellanrum längs snöret.

Annons

Rännkrokar man själv bockar

4. En annan variant av rännkrokar är de som man själv bockar till. Dessa krokar behöver alltså börja som korta och bli längre och längre för att skapa ett fall på rännan.

Lägg ut krokarna bredvid varandra. Gör en markering högt upp på den första kroken och en markering på den sista kroken så mycket längre ner som fallet ska vara. Lägg en linjal mellan markeringarna och rita ett streck. Nu har du en linje att gå efter för hur krokarna ska bockas.
Till det används ett specialverktyg som kallas rännbocksmaskin eller krokbockare, som man hyr eller lånar hos leverantören som säljer krokarna. Skruva upp rännkrokarna i takfotsläkten. Börja med den första kroken 100 mm från takslutet och sätt dem sedan med 600 mm mellanrum. Avsluta också med sista kroken 100 mm från takslutet.

Förbered rännan med omvikningskupa

5. Märk ut var omvikningskupan ska sitta på hängrännan. Använd en bågfil och såga två snitt som tillsammans gör en öppning på ungefär 100 mm. Placera en omvikningskupa där, på vilken stupröret senare ska anslutas. I änden placeras en ränngavel som ofta bara snäpps på plats. Rörsvepen ska sitta med max 2 m mellanrum och man ska minst ha två rörsvep per stuprör.

Tips!
Glöm inte att köpa ränngavlar. De placeras i ändarna av hängrännorna för att hindra vattnet från att rinna ut där.

- En bågfil är bäst att såga rännorna med. Vinkelslipen är visserligen snabbare, men värmen förstör ytskiktet på rännan!

Nästa steg 2 - Montera rännorna och testa fallet!
Läs mer!

28 maj 2013
 
Annons
Mer om Tak

Checklista: Håller taket för väta?

Tak Det ihållande regnet sätter press på taket. För att undvika fuktskador är det viktigt att stämma av hur taket mår – och förebygga att små skador blir större.

Byt innertaket själv

Tak Om du ändå håller på att renovera - passa på och se till att du får ett innertak som är snyggt. Här visar Vi i Villas egen snickare Jan Ohlis hur du...

Framtidens tak gynnar miljön

Tak Underlagstak som andas, pannor som renar luften och inbyggda solenergisystem. Nu utvecklas miljösmarta lösningar för framtidens villatak.

Taket – husets paraply

Tak Många av oss har en förkärlek för röda tegeltak. Det är inte för inte som plåt- och betongpannor både i färg och utformning ofta efterliknar just tegel. Ändå dominerar betongpannan stort.

Sedumtak - allt du behöver veta!

Tak Ett grönskande tak är bra för miljön, dämpar buller och ger en jämnare inomhustemperatur. Kanske blir ditt nästa tak ett med växtlighet?

Byta taket - Tänk på det här när du ska renovera taket

Tak Byta taket är en stor investering. Och det finns kostnader som många glömmer att räkna med i kalkylen. Risken finns också att kommunens byggnadsavdelnin...

Ingen fara på taket

Tak Det är farligt att gå på tak. Du som villaägare ansvarar för taksäkerheten och kan bli skadeståndskyldig om det händer en olycka.

Bygga en farstukvist

Tak Att bygga till en farstukvist är både praktisk och trevlig. Praktisk därför att man är skyddad under tak när man ska låsa up dörren, ställa ifrån sig...

Extrakolla taket

Tak På våren behöver taket en extra översyn. Men vad ska man titta efter? Här är några punkter!