Annons
Takpannor av glas som levererar energi för hela huset. Tekniken har utvecklats på Kungliga Tekniska Högskolan och fungerar som en stor luftsolfångare. Foto SolTech.
Takpannor av glas som levererar energi för hela huset. Tekniken har utvecklats på Kungliga Tekniska Högskolan och fungerar som en stor luftsolfångare. Foto SolTech.

Framtidens tak gynnar miljön

Tak

Underlagstak som andas, pannor som renar luften och inbyggda solenergisystem. Nu utvecklas miljösmarta lösningar för framtidens villatak.

Annons
Samtidigt som EU flaggar för skärpta energikrav på byggnader fram mot 2020 pågår en intensiv utveckling av ”smarta” byggmaterial. Det handlar om nya material för husgrunder, fönster, väggar och inte minst för tak. Ett normalt villatak utgör cirka 25 procent av husets yta och är därmed en väsentlig faktor för husets värmeekonomi.

- Nya takmaterial för energieffektivt byggande används redan i stor utsträckning i Tyskland, men börjar också bli vanligt i våra grannländer Norge och Danmark, berättar Johan Nuder, takexpert på Monier Roofing.

I Sverige är byggbranschen mer konservativ och agerar inte lika snabbt, konstaterar han.

- Men på sikt måste branschen anpassa sig och bygga tak som uppfyller höga krav på energieffektivitet, fuktsäkerhet och miljöhänsyn.

GoreTex för huset

Ett smart takmaterial som numera finns på den svenska marknaden är så kallade diffusionsöppna underlagstak. Materialet har förmågan att släppa ut fukt från byggnaden, samtidigt som det skyddar mot inträngande nederbörd och väta

- Principen är densamma som när du klär på dig ett Goretex-plagg: materialet ”andas” samtidigt som det håller dig varm och torr, förklarar Johan Nuder.

Enligt en ny rapport från Boverket har drygt 700 000 småhus problem med fuktskador. I synnerhet förekommer problemen i vindsutrymmen där fuktig inomhusluft tränger upp från bostaden och kondenserar mot de kalla ytorna.

- I många fall försöker man fuktsäkra vinden med ökad ventilation. Men detta räcker inte alltid och särskilt i äldre hus kan det innebära krångliga ingrepp med osäkert resultat.

Enligt Johan Nuder kan fuktskaderisken minska betydligt om man ersätter den traditionella takpappen med ett modernare underlagstak.

- Genom att underlagstaket kan släppa ut fukt förbättrar man förutsättningarna för takkonstruktionen att torka ut efter perioder av kondensutfällning.


Modernt tak som andas. En difussionsöppen takduk kan minska fuktproblem i vindbjälklaget.

Ny isolering som energibesparande komplement

Det diffusionsöppna underlaget består av en duk som kan monteras på råsponten eller direkt på takstolarna. Mest praktiskt och kostnadseffektivt är att göra monteringen i samband med ett takbyte eller takrenovering.

- Merkostnaden för materialet, jämfört med vanlig takpapp, kan hamna kring 5000 kronor för ett normalstort villatak, säger Johan Nuder.

Annons

Som energibesparande komplement har Monier utvecklat ett material för tilläggsisolering som är specifikt anpassat för fuktkänsliga takkonstruktioner. Man räknar med att produkten ska lanseras i Sverige under 2011.

Framtidens tak värnar om miljön

I framtiden lär även villornas taktäckning klimatanpassas och ge rum för miljösmart teknik. Bland annat pågår en produktutveckling av takpannor som renar luften från föroreningar. Pannorna är försedda med en speciell ytbeläggning, titanoxid, som i samverkan med solljus, bryter ned organiskt material och kväveoxid.

- Enkelt uttryckt kan man säga att takpannorna fungerar som katalysatorn på en bil. Men det är en rätt komplicerad kemisk process och det återstår en hel del fältförsök innan den här typen av pannor kan lanseras i större skala, säger Johan Nuder.

Våra villatak kommer också, med solens hjälp, leverera egen förnybar energi i allt högre utsträckning. Sedan många år är det vanligt med solfångare (som levererar värme) och solceller (som levererar el). Trenden idag är att solenergiprodukterna anpassas till takets utseende och bli mer estetiskt tilltalande. Till exempel väljer man ofta att sänka ned solfångarpaneler så att de liknar naturliga takfönster. Man kan även välja anslutningsplåtar i olika kulörer som passar det specifika taket.

Taket som energikälla

Trenden vid nybyggnation är att taket integreras med husets värmesystem via inbyggda solfångare eller solceller. Det finns även heltäckande modulsystem där hela taket levererar energi, men denna lösning används bara på större byggnader och flerbostadshus där man kan utnyttja hela energiutbytet.

En lösning för villan kan istället vara takpannor av glas, en teknik som utvecklats på Kungliga Tekniska Högskolan och som idag marknadsförs av företaget SolTech Energy.

- Vi har hittills gjort ett 20-tal installationer på villor där taktäckningen helt eller delvis består av glaspannor, berättar Henrik Båge, affärsutvecklare på SolTech Energy.

Tekniken innebär att taket fungerar som en stor luftsolfångare. Under glaspannorna ligger en duk som absorberar värmen från solstrålarna och via en luftspalt leds den uppvärmda luften ned i huset och integreras med det befintliga uppvärmningssystemet. Soltaket levererar värme från tidig vår till sen höst. Värmeutbytet varierar beroende på takets storlek, lutning och väderleken.

- Våra mätningar visar att solenergisystemet kan bidra med en fjärdedel eller uppemot en tredjedel av det årliga värmebehovet i en villa, säger Henrik Båge.

23 februari 2011

2 Kommentarer

2011-08-29
mats gustafsson
2011-10-19
Martin Johansson
0

"Hjälp – vårt undertak är i masonit"

Hjälp – vårt undertak är i masonit. Hur ska vi isolera och inreda vinden, undrar en av våra läsare. Läs vår byggexpert Roger Nyströms svar här.

1

Många väljer fel papp till takrenoveringen

Ska du byta eller renovera taket? Många lägger massor av tid och energi på ytskiktet men funderar inte så mycket på det som är ännu viktigare – underlag...

3

Lägga tak

Ska du lägga nytt tak? Det finns mycket att tänka på vid valet av tak. Det är många aspekter som spelar in och det gäller att planera noggrant innan...

4

Akta ryggen i vinter – skotta rätt

Snöskottningssäsongen är i full gång i stora delar av landet. Då gäller det att passa ryggen. - Man ska helst inte skotta snön, utan skjuta den framför...

1

Stötta klena tak

Snön tynger ner taken och klena konstruktioner som altantak kan brista. Vår byggskadeexpert Peter Bratt ger dig råd på hur du förhindrar att taket...

0

Husdoktorns recept för ett friskt hus

Ett välskött hus vill vi ha! Här har läsarna röstat fram vilka delar av huset vi ska hålla ett extra öga på. Här får du veta vad du kan göra själv –...

2

Husdoktorns recept för ett friskt hus - tak och vind

Fukt, otillräcklig ventilation och dåligt underhåll försämrar ditt tak. Regelbunden kontroll och fackmannamässig skötsel är viktigt.

0

Framtidens tak

Går du i funderingar på att bygga nytt eller byta takbeläggning kan det kanske vara värt att vänta på vad framtiden har att erbjuda.

0

10 steg till friskt vinterhus!

Nej, den här vintern vill vi inte ha några fasad- och takskador! Därför är det dags att resa stegen, ta fram verktygen och ge huset en ordentlig hälsoko...

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons