Annons

Friggebodsfrossa!

Lusthus och friggebodar

Mer färdigmonterat och mindre knuttimrat. Så ser trenden ut i friggebodbranschen.

Annons

De flesta har väl snappat upp att det från och med i år är tillåtet att bygga en friggebod på 15 kvadratmeter istället för de tio som gällde förr.

Därmed är begreppet friggebod lite missvisande - med 15 kvadrat att spela på kan det ju numera betyda allt från cykelskjul och redskapsbod till musikstudio, butik och vinterbonad övernattningsstuga.

- När det gäller stugor vill man komma så nära 15 kvadratmeter som möjligt, medan man när det gäller förråd hellre strävar mot tio kvadrat, berättar Tommie Karlberg på Jabo.

Tendensen är också att kunderna efterfrågar allt mindre knuttimrat och istället hellre väljer färdigmonterade stugor.

- För fem-tio år sedan ville alla ha knuttimrat. Idag är man lite trött på det och vill hellre ha stående panel, som kanske passar bättre på tomten. Bodarna och stugorna ska dessutom gärna vara färdigklädda, säger Tommie Karlberg.

Istället för utbyggnad

För den som inte har tid att montera själv finns det färdigbyggda rummet, klart för inflyttning.

- Många väljer ett fristående rum istället för att bygga ut huset när man behöver extra bostadsyta. Ett enkelrum blir billigare än att bygga ut och man slipper bygglov, säger Jörgen Axelson på Enkelrum.

- När reglerna tillät max tio kvadrat var det främst fråga om förråd. Med 15 kvadrat blir det genast lite mer yta som man kan göra något av.

Förutsättningen är att det finns en grund att ställa huset på. Är marken plan räcker det med ett 15-20 centimeter lager lecablock. Är marken ojämn används plintar, tipsar han.

Nya regler:

  • Friggeboden är en bygglovsbefriad komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus. Det måste alltså finnas en huvudbyggnad på tomten när man börjar bygga boden.
  • Det är tillåtet att utan bygglov uppföra en eller flera fristående friggebodar - med vissa förbehåll.
  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla bodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Friggeboden ska vara fristående.
  • Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter. Det är friggebodens utvändiga area som räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i arean, i annat fall räknas hela taksprånget in.
  • Boden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Vägrar grannen får du söka bygglov.
  • Boden ska anpassas till omgivningen. Är den större än tio kvadrat och placeras närmare småhus än 4 meter finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader (se Boverkets byggregler).
  • Vill du ha el eller en eldstad i boden behöver du troligen göra en bygganmälan. Ligger fastigheten inom strandskyddsområde eller område med värdefull miljö behövs dispens.
  • Frågor? Kolla med byggnadsnämnden i din kommun.

 

Timrad i vinkel

Produktnamn: Topasen 15
Tillverkare: Ekenässtugan Snickerier AB, tel 0383-307 25/0383-192 95, www.ekenasstugan.se
Typ av friggebod: Gäststuga i vinkel.
Total byggyta: 15 kvm
Mått: Längd 3 700 mm, bredd 4 700 mm,
höjd 2 900 mm.
Material: Knuttimrad furu.
Färg: Obehandlad
Ingår i paketet: Golv, tak, väggar 44 mm stugtimmer, öppningsbara tvåglasfönster med isolerglas, dörr med trycke och lås, underlagspapp.
Att köpa till: Isoleringspaket, golv, takbeläggningar (shingel eller plåt), 70 mm stugtimmer, regnvattensystem, snickarglädje. Erbjuder montering.
Pris: 33 400 kronor.

 

Annons

 

Norrlandsfura

Produktnamn: Sorselestuga
Tillverkare/distributör: Sorselestugan AB, tel 0952-122 22, www.sorselestugan.se
Typ av friggebod: Stuga/förråd. Finns med eller utan loft.
Total byggyta: 14,83 kvm
Mått: 3 850 x 3 850 mm, höjd 2 917 mm. (Med loft blir höjden över 3 m, bygglov krävs).
Material: Norrländsk furu, profilhyvlat och geringsknutat timmer (34 eller 45 mm väggdimension).
Färg: Obehandlad
Ingår i paketet: Knuttimrade väggar, golv, tak, ett fönster (om loftstuga tre fönster), en dörr, vindskivor, takfotsbrädor, foder till fönster/dörr, tätningslist. Monteringsanvisning.
Att köpa till: Takbeklädnad, papp/plåt, trycke och låscylinder till dörr, spik och skruv till golv och tak.
Pris: Sorselestuga 34 mm vägg utan loft 18 900 kronor, 45 mm vägg 24 900 kronor. Med 45 mm vägg, loft och veranda 37 500 kronor.


 

Funkisstuga

Produktnamn: Jabo funkisstuga
Tillverkare: Jabo Wood Products AB, www.jabo.se. Distrubueras via byggmaterialhandeln.
Typ av friggebod: Funkisstuga
Total byggyta: 15 kvm
Mått: 5 550 x 2 700 mm. Högsta utvändiga höjd 2 898 mm, lägsta invändiga
höjd 2 060 mm.
Material: Trä
Färg: Levereras omålad.
Ingår i paketet: Färdigspikade väggelement, fönster, dörr, fönsterbleck, lås, trycke, nycklar, handtag, underlagspapp, spik.
Att köpa till: Komplett isoleringspaket.
Pris: Cirka 39 900 kronor.


 

Stående panel

Produktnamn: Gullvivan 15 kvm med veranda.
Tillverkare/distributör: Grästorpstugan, tel 0514-310 10, www.grastorpstugan.se
Typ av friggebod: Gäststuga
Total byggyta: 15 kvm + veranda 4,8 kvm.
Mått: Höjd 2 800 mm, bredd 4 000 mm, djup 3 750 mm.
Material: Väggsektioner med stående falspanel.
Färg: Levereras omålad.
Ingår i paketet: Underlagspapp, takbrädor, takreglar, färdiga väggsektioner med fönster och dörr, golvbrädor, golvbjälkar. Monteringsbeskrivning med bilder.
Att köpa till: Isoleringsats till golv, isoleringssats till vägg och tak, invändig panel och lister, takplåt, vattenavrinning.
Pris: 33 400 kronor.


 

Funkisförråd

Produktnamn: F15
Tillverkare/distributör: Trädgårdshus 1 Stockholm, tel 08-437 55 182, www.tradgardshus.se
Typ av friggebod: Förråd/gäststuga
Total byggyta: 15 kvm
Mått: Höjd 2 200-1 900 mm, bredd 5 400 mm, djup 2 760 mm.
Material: Trä
Färg: Levereras omålad.
Ingår i paketet: Allt ovan grund. Golv, väggar, tak i sektioner, papp, beslag, skruv.
Att köpa till: Extra fönster, takhöjning, målning, frakt, montering (i Mälardalen).
Pris: Från 49 600 kronor.


 

Två bodar i en

Produktnamn: Kvarnstugan
Tillverkare/distributör: Braåsstugan, tel 0474-300 81, www.braasstugan.se
Typ av friggebod: Förrådsstuga
Total byggyta: 14,46 kvm
Mått: Bredd 3 000 mm, längd 4 820 m,
höjd 2 560 m.
Material: Trä. 45 mm tjocka väggar av fur, tak och golv av 21 mm furubräder.
Färg: Omålad. Här med grundfärg och oljetäckfärg, man kan även ha lasyr. Rådgör med din färghandlare.
Ingår i paketet: Väggar, tak, underlagspapp och golv. Lås och handtag. På de stugor där det finns ingår även snickarglädje, fönsterbleck, veranda.
Att köpa till: Shingeltak , hyllpaket till fönstren (fönsterbänkar, mormorshyllor, stänger, knoppar), extra fönster. Extra varv för att höja stugan ytterligare
(max tre m).
Pris: 24 900 kronor.

 


 

Inflyttningsklar

Produktnamn: Enkelrum E15
Tillverkare/distributör: 436 Design AB/Enkelrum, tel 0705-75 84 65, www.enkelrum.se
Typ av friggebod: Hus för åretrunt-användning.
Total byggyta: 15 kvm
Mått: Höjd 2 800 mm, bredd 4 800 mm, djup 3 100 mm.
Material: 45 x 170 träreglar med isolering i golv och tak. 45 x 95 träreglar i väggar med isolering, råsponttak med ytpapp. Liggande furupanel invändigt och stående träpanel på utsidan. El färdigdraget. För komplett material se www.enkelrum.se
Färg: Standard i vitt, rött och svart. Övriga färger som tillval.
Ingår i paketet: Färdigbyggt och isolerat, målat utvändigt. Ingen eftermontering krävs. Elen är klar med belysning invändigt och utvändigt, dimmerkontakter och dubbeluttag. Tre glassektioner i fronten varav en är öppningsbar. Ett stående fast fönster, två öppningsbara vädringsfönster. 25 mm massivt furugolv. Liggande panel på innerväggar och tak. Plåtdetaljer med hängrännor och stuprör i aluzink.
Att köpa till: Trädäck, element, extra belysning etc.
Pris: 159 500 kronor.


 

Rustikt i timmer

Produktnamn: Arbrå Stugan AB, tel 0470-77 60 48, www.arbra-stugan.se
Typ av friggebod: Timmerstuga
Byggyta: 15 kvm
Mått: Stuga med två rum: Bredd 3 003 mm, djup 5 058 mm, höjd 2 500 mm.
Stuga med ett rum: Bredd 4 190 mm, djup 3 580 mm, höjd 2 680 mm.
Material: 58 mm tjockt timmer med dubbel not och spont.
Färg: Omålad
Ingår i paketet: Komplett stuga inklusive frakt.
Att köpa till: Yttertaksbeklädnad
Pris: Stuga med ett rum 34 340 kronor, stuga med två rum 42 494 kronor. Säsongsrabatt 10 procent.

Fotnot: Alla uppgifter kommer från de medverkande företagen.

21 januari 2009

0 Kommentarer

1

Attefallshus – kostnader och regler

Ska du bygga attefallshus, kanske som extrabostad eller funktionell ­komplementbyggnad? Här är en guide till allt du behöver veta, från kostnader till...

0

"Hur isolerar jag friggeboden?"

Hur går man tillväga för att isolera en friggebod på rätt sätt? Vår expert Roger Nyström guidar dig till vilken typ av isolering du ska använda, och...

2

Förslag om större friggebod

Regeringen föreslår att friggeboden ska växa från 15 till 20 kvadratmeter. Redan den 12 december ska boverkets uppdrag redovisas.

1

Friggebod fixar mer plats

Behövs lite extra utrymme? En friggebod kan vara svaret på din önskan, oavsett om du behöver ett praktiskt förråd eller ett läckert lusthus.

1

Muminhus för små mumintroll!

Lekstugan byggdes som ett muminhus. Nu har lekstugan blivit en liten attraktion i norska Löten. Se hur Rita och Stian Stenvågs byggde ett muminhus till...

2

Mer plats med ny bod

Trädgårdsprylar, cyklar eller gäster... låt behovet avgöra när du bygger friggebod, säger Roger Nyström, aktuell med nyutgivna Stora Friggeboken.

0

Friggebod blev norrländsk grillkåta på Västgötaslätten

Tidigare vår och längre sommar. För familjen Verdonck i Tibro har den nya friggeboden förlängt utesäsongen med flera månader. I sin grillkåta möter de...

3

Fint i friggan

En friggebod kan användas till allt från vedbod och redskapsförvaring till arbetsplats och gäststuga. Men hur inreder man den på bästa sätt? Vi har...

0

Boktips - handböcker för ditt hus

Tar du väl hand om ditt hus blir det både trevligare att bo i och behåller, eller ökar, sitt värde. Här får du tips på några nya, utmärkta handböcker.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons