Annons

Lätt lägga själv: Laminatgolv med träkänsla

Golv

Ett nytt golv av tunna laminatskivor kan ge samma intryck av trä som ett träfanér- eller massivt trägolv, men till ett lägre pris.

Annons

En gemensam fördel med golvskivor av tunna laminatskivor eller träfanérgolv är att man kan få låg bygghöjd till relativt lågt pris. Det kan vara en avgörande fördel vid läggning ovanpå ett gammalt golv.
För ögat kan det vara svårt att skilja ett bra laminatgolv från ett träfanérgolv, skillnaden ligger mer i uppbyggnaden och egenskaperna än utseendet.

Träfanérgolv känns inte lika hårda och kalla att gå på som laminatgolv. Men laminatgolvets minuspoäng när det gäller "gåkänsla" uppvägs av att det får pluspoäng när det gäller slitstyrka och motståndskraft mot avtryck från vassa klackar och klor, ljusförändringar och fläckar. Men träfanérgolv av hög kvalitet ger vi å andra sidan pluspoäng för att dess yta kan mattas ned och lackas om vid behov.

Uppbyggnaden av dessa s k flerskiktsgolv baseras på en kärna som kan bestå av spånskiva, av MDF- eller (tunnare) HDF-board eller i vissa fall av lamellträ. På denna kärna applicerar tillverkaren antingen ytskikt av träfanér plus lackskikt eller hårt kraftpapper plus flera lager laminatpapper samt dekorpapper med trämönster. Laminatgolven har överst ett transparent "overlayskikt" som motsvarar trägolvens lackskikt.

Laminatgolv och träfanérgolv läggs ut på samma sätt. De kan läggas på undergolv av trä eller betong, eller ovanpå PVC-mattor. Innan du börjar lägga ut ditt nya golv bör de förvaras ett par dygn i obruten förpackning och i normal rumstemperatur och luftfuktighet. Viktigt är också att underlaget är torrt, jämnt och plant.

I vissa fall kan det gamla golvet kräva viss förbehandling. Om du misstänker att fukt kan tränga upp underifrån, måste den underliggande golvytan förses med en typgodkänd åldersbeständig fuktspärr. Ovanpå fuktspärren lägger du som stegljudsdämpare en 2 millimeters skumplastmatta (cellfoam) eller lump-papp

Det du behöver för att lägga ditt nya golv är:

- Trälim, ev. fuktspärr, lumppapp eller cellfoam (för att dämpa stegljud) kilar, slagklots.
- Från verktygslådan behöver du: hammare, kofot, tumstock, vinkelhake, penna, borr, fogsvans och löv- eller sticksåg.

Mät och kapa

Innan du börjar lägga golvet - ta bort golvsocklarna och kapa sedan dörrfodren i nederkant så att det blir plats för det nya ytskiktet.
Kapningen blir exakt om du som mall använder en golvskiva eller -platta, som du vänt upp och ned. På så vis får du också stöd när du sågar.
Mät sedan upp rummets bredd tvärs emot skivornas planerade riktning. Räkna ut hur breda skivorna i det sista varvet blir. Om skivorna för det sista varvet får en bredd på mindre än 5 cm bör du jämna ut skillnaderna genom att göra den första raden något smalare redan från början.

Första varven

Om underlaget är ett gammalt brädgolv bör golvskivorna läggas vinkelrätt över plankorna.

Börja från den sida av rummet som noten pekar mot (den urfrästa rännan i skivorna). Noten ska alltså ligga närmast väggen. Mellan vägg och golvskiva bör du placera kilar för att få en springa på ca 5 mm som kan ta upp golvets rörelser. Viktigt är att rörelsefogen löper längs hela golvets ytterkant.

Annons

Den avkapade skiva som blir över i första varvet lägger du som första i nästa rad. Skivornas ändskarvar bör dock inte ligga närmare varandra än 20 cm. Kom ihåg att sätta kilar för rörelsefogen även på kortsidorna! Var extra noga med de tre första varven. Lägger du dessa rakt och jämnt blir det fortsatta arbetet lättare.

TIPS för att få jämna sågytor:

Med fogsvans: kapa med golvskivans mönstersida uppåt!
Med elsåg: kapa med mönstersidan nedåt!

Bra början ger bästa golvet

Genom att kapa till de tre första raderna och lägga dem samtidigt så att de binder varandra, får du en sammanhängande enhet - en "kaka". Med den som utgångspunkt får du ett bra resultat även om väggarna inte är helt raka och hörnen inte är i rät vinkel (det är de sällan). Därför är det viktigt att du lägger och limmar ihop skivorna i den ordning som bilden visar. Med denna ordningsföljd utnyttjar du hela tiden de räta vinklar som bildas mellan skivorna/plattorna. Hela detta moment kan du göra någon decimeter från väggen. När raderna har torkat flyttar du hela "kakan" mot väggen och kilar fast den så som vi har beskrivit ovan.

Om rummet har t ex en öppen spis eller annan utskjutande del från väggen lägger du de tre första raderna mot den utskjutande delens ytterkant som bilden visar (1). Därefter lägger du på de inre skivorna (2) - men lägg först litet lim på varje skivas fjäder (den utskjutande smala delen).

Limma rätt och tätt

Not och fjäder bildar tillsammans en spont. Limmet ska vara någon typ av laminatlim och det bästa rådet är att du applicerar det enligt golvfabrikantens anvisningar.

När limmet är pålagt ska du pressa in fjädern på skivan som ligger i det föregående varvet i noten; pressa för hand eller slå eventuellt ihop skivorna med en klots (försiktigt) och låt limmet tränga upp och täta skarvarna. Torka sedan bort överflödigt lim med en fuktig trasa - om limmet torkat kan du använda T-Röd för att få bort det.

Mät in för sista varvet

Skivorna i det sista varvet får rätt mått om du lägger en golvskiva exakt över den näst sista skivraden. Lägg sedan en spillbit av en golvskiva ovanpå dessa två, skjut in den mot väggen och märk med en penna på den skiva som ska klyvas. Pressa därefter in den sågade skivan så att den kommer på plats - här kan kofoten vara till god hjälp.

För att få fin passform vid t ex rörgenomföringar för radiatorer - gör som proffshantverkarna: mät ut var genomföringen ska vara och borra sedan ett hål som är 10 mm större än rördiametern. Kapa därefter ut biten och limma tillbaka den när skivan är på plats. För att dölja genomföringen kan du använda täckbrickor (finns i VVS-butiken) eller täcka skarven med en elastisk fog.
När limningen är klar sätter du in ytterligare träkilar mellan golv och vägg, så att golvet spänns ihop. Låt sedan limmet torka i tolv timmar innan du tar bort kilarna och börjar använda golvet. Sedan kan du montera golvsocklarna på plats igen.

För att täcka anslutningar mot trösklar, andra golv och nivåskillnader finns metallprofiler att köpa hos golv- och byggvaruhandlare. För att golvet ska kunna "flyta" på undergolvet är det viktigt att du inte låser det mot undergolvet. Om golvet har en bredd över 10 m måste du lägga en s k dilationsfog för att utjämna rörelser i golvet. Dilationslister finns hos golvhandlare. I och med detta är monteringen av golvet färdig.

Användning och rengöring

För att hålla rent golvet räcker det oftast med dammsugning eller torrmoppning med engångsduk. Vid storstädning kan golvet göras rent med vatten med litet allrengöringsmedel, som sedan torkas upp noggrant. Använd inte golvpolish eller vax på golvet. För borttagning av fläckar med färg, lim, asfalt etc kan T-Röd användas. Men kom då ihåg att eftertorka för bästa resultat.

EU-standard på golvnivå

Vad är egentligen ett laminatgolv - på ren svenska? På den frågan kan man få olika svar, vilket beror på att det råder en viss språkförbistring. Man arbetar för att införa begreppet multi-layer- eller flerskiktsgolv som ett samlande begrepp. Då slipper vi i fortsättningen säga laminatgolv utan att exakt ange om vi med detta avser golv med ytskikt av träfanér eller ett golv med ytskikt av plastlaminat.
Om vi i fortsättningen pratar om flerskiktsgolv i den nya CEN-standardens termer så säger vi laminatgolv när vi menar golvskivor med "icke träyta" respektive fanérade trägolv när vi menar golvskivor med fanérad träyta. Dessutom finns det lamellgolv, som om de har ett tjockare ytskikt än 2,5 mm får kallas parkettgolv. Alltså ungefär som att falukorv bara får heta så om den har ett visst minimum köttråvara.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Redaktionen rekommenderar

14 januari 2001
 
Annons
Mer om Golv

Så såpskurar du trägolvet

Golv Rengör ditt gamla trägolv på rätt sätt för ett långvarigt och snyggt resultat. Så här såpskurar du golvet. 

Rätt golv i våtutrymmet

Golv Kostnaderna för vattenskadorna för villor under åren 2000-2002 beräknas totalt till fem miljarder kronor. Det visar en ny rapport.

Stora golvguiden

Golv Passar laminat i köket och hur bra är det med heltäckningsmatta i sovrummet? Det finns i princip inga rätt eller fel men det finns vissa saker som kan...

Kan trägolvet renoveras

Golv Vad är det egentligen för skillnad på laminat och parkett? Och vilka trägolv går att slipa? Här får du svaren.

Bra att veta om golv av massivt trä

Golv Dags för ett golvbyte? Här får du veta det du behöver innan du införskaffar ett massivt golv.

13 nya golv

Golv Drömmer du om ett snyggt slitstarkt golv som är enkelt, både att lägga in och att sköta? I dag finns en mängd olika golv att välja mellan, alla med...

Lägg ett såpabehandlat golv själv

Golv Ett lättstädat och lättlagt golv. Ingen dålig kombination! Här får du veta hur du lägger ett vackert såpbehandlat golv själv.

Omslipat parkettgolv blir som nytt!

Golv Att slipa om i stället för att byta ut den slitna parketten är både skonsamt för plånboken och ett bra sätt att hushålla med jordens resurser.

Så lägger du golvet!

Golv Egentligen är det lätt som en plätt att lägga golv – om det inte vore för trösklar, rör och lister. Men vår expert Jan Ohlis kan knepen.

Annons
Mest lästa:

Så kaklar du korrekt

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.

Annons