Annons

Lätt lägga själv: Laminatgolv med träkänsla

Golv

Ett nytt golv av tunna laminatskivor kan ge samma intryck av trä som ett träfanér- eller massivt trägolv, men till ett lägre pris.

Annons

En gemensam fördel med golvskivor av tunna laminatskivor eller träfanérgolv är att man kan få låg bygghöjd till relativt lågt pris. Det kan vara en avgörande fördel vid läggning ovanpå ett gammalt golv.
För ögat kan det vara svårt att skilja ett bra laminatgolv från ett träfanérgolv, skillnaden ligger mer i uppbyggnaden och egenskaperna än utseendet.

Träfanérgolv känns inte lika hårda och kalla att gå på som laminatgolv. Men laminatgolvets minuspoäng när det gäller "gåkänsla" uppvägs av att det får pluspoäng när det gäller slitstyrka och motståndskraft mot avtryck från vassa klackar och klor, ljusförändringar och fläckar. Men träfanérgolv av hög kvalitet ger vi å andra sidan pluspoäng för att dess yta kan mattas ned och lackas om vid behov.

Uppbyggnaden av dessa s k flerskiktsgolv baseras på en kärna som kan bestå av spånskiva, av MDF- eller (tunnare) HDF-board eller i vissa fall av lamellträ. På denna kärna applicerar tillverkaren antingen ytskikt av träfanér plus lackskikt eller hårt kraftpapper plus flera lager laminatpapper samt dekorpapper med trämönster. Laminatgolven har överst ett transparent "overlayskikt" som motsvarar trägolvens lackskikt.

Laminatgolv och träfanérgolv läggs ut på samma sätt. De kan läggas på undergolv av trä eller betong, eller ovanpå PVC-mattor. Innan du börjar lägga ut ditt nya golv bör de förvaras ett par dygn i obruten förpackning och i normal rumstemperatur och luftfuktighet. Viktigt är också att underlaget är torrt, jämnt och plant.

I vissa fall kan det gamla golvet kräva viss förbehandling. Om du misstänker att fukt kan tränga upp underifrån, måste den underliggande golvytan förses med en typgodkänd åldersbeständig fuktspärr. Ovanpå fuktspärren lägger du som stegljudsdämpare en 2 millimeters skumplastmatta (cellfoam) eller lump-papp

Det du behöver för att lägga ditt nya golv är:

- Trälim, ev. fuktspärr, lumppapp eller cellfoam (för att dämpa stegljud) kilar, slagklots.
- Från verktygslådan behöver du: hammare, kofot, tumstock, vinkelhake, penna, borr, fogsvans och löv- eller sticksåg.

Mät och kapa

Innan du börjar lägga golvet - ta bort golvsocklarna och kapa sedan dörrfodren i nederkant så att det blir plats för det nya ytskiktet.
Kapningen blir exakt om du som mall använder en golvskiva eller -platta, som du vänt upp och ned. På så vis får du också stöd när du sågar.
Mät sedan upp rummets bredd tvärs emot skivornas planerade riktning. Räkna ut hur breda skivorna i det sista varvet blir. Om skivorna för det sista varvet får en bredd på mindre än 5 cm bör du jämna ut skillnaderna genom att göra den första raden något smalare redan från början.

Första varven

Om underlaget är ett gammalt brädgolv bör golvskivorna läggas vinkelrätt över plankorna.

Börja från den sida av rummet som noten pekar mot (den urfrästa rännan i skivorna). Noten ska alltså ligga närmast väggen. Mellan vägg och golvskiva bör du placera kilar för att få en springa på ca 5 mm som kan ta upp golvets rörelser. Viktigt är att rörelsefogen löper längs hela golvets ytterkant.

Annons

Den avkapade skiva som blir över i första varvet lägger du som första i nästa rad. Skivornas ändskarvar bör dock inte ligga närmare varandra än 20 cm. Kom ihåg att sätta kilar för rörelsefogen även på kortsidorna! Var extra noga med de tre första varven. Lägger du dessa rakt och jämnt blir det fortsatta arbetet lättare.

TIPS för att få jämna sågytor:

Med fogsvans: kapa med golvskivans mönstersida uppåt!
Med elsåg: kapa med mönstersidan nedåt!

Bra början ger bästa golvet

Genom att kapa till de tre första raderna och lägga dem samtidigt så att de binder varandra, får du en sammanhängande enhet - en "kaka". Med den som utgångspunkt får du ett bra resultat även om väggarna inte är helt raka och hörnen inte är i rät vinkel (det är de sällan). Därför är det viktigt att du lägger och limmar ihop skivorna i den ordning som bilden visar. Med denna ordningsföljd utnyttjar du hela tiden de räta vinklar som bildas mellan skivorna/plattorna. Hela detta moment kan du göra någon decimeter från väggen. När raderna har torkat flyttar du hela "kakan" mot väggen och kilar fast den så som vi har beskrivit ovan.

Om rummet har t ex en öppen spis eller annan utskjutande del från väggen lägger du de tre första raderna mot den utskjutande delens ytterkant som bilden visar (1). Därefter lägger du på de inre skivorna (2) - men lägg först litet lim på varje skivas fjäder (den utskjutande smala delen).

Limma rätt och tätt

Not och fjäder bildar tillsammans en spont. Limmet ska vara någon typ av laminatlim och det bästa rådet är att du applicerar det enligt golvfabrikantens anvisningar.

När limmet är pålagt ska du pressa in fjädern på skivan som ligger i det föregående varvet i noten; pressa för hand eller slå eventuellt ihop skivorna med en klots (försiktigt) och låt limmet tränga upp och täta skarvarna. Torka sedan bort överflödigt lim med en fuktig trasa - om limmet torkat kan du använda T-Röd för att få bort det.

Mät in för sista varvet

Skivorna i det sista varvet får rätt mått om du lägger en golvskiva exakt över den näst sista skivraden. Lägg sedan en spillbit av en golvskiva ovanpå dessa två, skjut in den mot väggen och märk med en penna på den skiva som ska klyvas. Pressa därefter in den sågade skivan så att den kommer på plats - här kan kofoten vara till god hjälp.

För att få fin passform vid t ex rörgenomföringar för radiatorer - gör som proffshantverkarna: mät ut var genomföringen ska vara och borra sedan ett hål som är 10 mm större än rördiametern. Kapa därefter ut biten och limma tillbaka den när skivan är på plats. För att dölja genomföringen kan du använda täckbrickor (finns i VVS-butiken) eller täcka skarven med en elastisk fog.
När limningen är klar sätter du in ytterligare träkilar mellan golv och vägg, så att golvet spänns ihop. Låt sedan limmet torka i tolv timmar innan du tar bort kilarna och börjar använda golvet. Sedan kan du montera golvsocklarna på plats igen.

För att täcka anslutningar mot trösklar, andra golv och nivåskillnader finns metallprofiler att köpa hos golv- och byggvaruhandlare. För att golvet ska kunna "flyta" på undergolvet är det viktigt att du inte låser det mot undergolvet. Om golvet har en bredd över 10 m måste du lägga en s k dilationsfog för att utjämna rörelser i golvet. Dilationslister finns hos golvhandlare. I och med detta är monteringen av golvet färdig.

Användning och rengöring

För att hålla rent golvet räcker det oftast med dammsugning eller torrmoppning med engångsduk. Vid storstädning kan golvet göras rent med vatten med litet allrengöringsmedel, som sedan torkas upp noggrant. Använd inte golvpolish eller vax på golvet. För borttagning av fläckar med färg, lim, asfalt etc kan T-Röd användas. Men kom då ihåg att eftertorka för bästa resultat.

EU-standard på golvnivå

Vad är egentligen ett laminatgolv - på ren svenska? På den frågan kan man få olika svar, vilket beror på att det råder en viss språkförbistring. Man arbetar för att införa begreppet multi-layer- eller flerskiktsgolv som ett samlande begrepp. Då slipper vi i fortsättningen säga laminatgolv utan att exakt ange om vi med detta avser golv med ytskikt av träfanér eller ett golv med ytskikt av plastlaminat.
Om vi i fortsättningen pratar om flerskiktsgolv i den nya CEN-standardens termer så säger vi laminatgolv när vi menar golvskivor med "icke träyta" respektive fanérade trägolv när vi menar golvskivor med fanérad träyta. Dessutom finns det lamellgolv, som om de har ett tjockare ytskikt än 2,5 mm får kallas parkettgolv. Alltså ungefär som att falukorv bara får heta så om den har ett visst minimum köttråvara.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Redaktionen rekommenderar

14. januari 2001
 
Annons
Mer om Golv

Så såpskurar du trägolvet

Golv Rengör ditt gamla trägolv på rätt sätt för ett långvarigt och snyggt resultat. Så här såpskurar du golvet. 

Så målar du golvet — 9 tips från experten

Golv Dags att måla golvet? Missa inte målaren Ken Kennards bästa tips om färgval, torktider och rengöring! Här är allt du behöver veta innan du ska sätta...

Ytskiktsbehandling och underhåll av trägolv

Golv Ytskiktsbehandling och underhåll av trägolv kan ske på olika sätt beroende på underlag och i vilken miljö de ska användas i.

Vackert rutigt golv

Golv Det är inte svårt att måla ett vackert trägolv. Det som krävs är noggrannhet och gott om tid. Men det kan det vara värt när man ser resultatet. Räkna med att jobbet tar en vecka inklusive torktider!

Skiffer på golvet

Golv Skiffer blev lösningen vid ingången från altanen till den nya tillbyggnaden. En praktisk räddning för att undvika grusiga och våta skor på det nylagda...

Rätt golv i våtutrymmet

Golv Kostnaderna för vattenskadorna för villor under åren 2000-2002 beräknas totalt till fem miljarder kronor. Det visar en ny rapport.

Stora golvguiden

Golv Passar laminat i köket och hur bra är det med heltäckningsmatta i sovrummet? Det finns i princip inga rätt eller fel men det finns vissa saker som kan vara bra att tänka på när det är dags att välja golv.

Omslipat parkettgolv blir som nytt!

Golv Att slipa om i stället för att byta ut den slitna parketten är både skonsamt för plånboken och ett bra sätt att hushålla med jordens resurser.

Så lägger du golvet!

Golv Egentligen är det lätt som en plätt att lägga golv – om det inte vore för trösklar, rör och lister. Men vår expert Jan Ohlis kan knepen.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons