Annons
Uthuset har en lätt och enkel konstruktion och passar fint i stil till den gamla villan.
Uthuset har en lätt och enkel konstruktion och passar fint i stil till den gamla villan.

Bästa boden bygger du själv!

Förvaring

Blomsterverkstad på sommaren och vedbod på vintern. Därmed får du glädje av uthuset hela året.

Annons

Först och främst fungerar det här uthuset som vedbod för cirka sex kubikmeter ved. När eldningssäsongen lider mot sitt slut och det börjar bli tomt på ved förvandlas en del av vedboden till en praktisk blomsterverkstad, där man kan greja med blommor och krukväxter.

Byggdes mot villan

Ett uthus kan placeras precis var som helst! Här är det gjort som en utbyggnad av en nisch på villan på så sätt fick man två väggar gratis. Det gör konstruktionen stabil och rejäl. För att passa i stil till huset vitmålades alla brädor med undantag av takfotsbrädorna, som är mörkbruna. OBS! Innan du sätter igång, kontrollera noga med stadsbyggnadskontoret vilka bygglovsregler som gäller i kommunen där du bor.

Börja med stommen

Om du har tänkt att måla ditt uthus, så sparar du en hel del tid på att måla allt virke innan du snickrar ihop delarna. Här har vedboden förankrats rejält med en betongplint i ena hörnet. De två andra stolparna grävdes ner cirka 80 cm, men kan förstås också fästas på en plint.

När hålet för betongplinten har grävts bestämmer du placeringen med en stor vinkel av två brädor (steg 3 och 4). Fäst endast en kloss i plinten. Då blir den lättare att hantera medan den justeras in på plats. Stolpen sätts fast senare.Börja längs väggen
När du reser den bärande stommen så börjar du med de stolpar (C och D) och den rem (E) som skall fästas i väggen. Beroende på fasadens utseende har vi här valt att flytta ut ena remmen (H1) från väggen och lägga den mellan remmen E och tvärbalken (F).

Du behöver:

Till uthuset:
100 x 100 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 stolpar (A) à 270 cm
• 1 stolpe (B), 190 cm

45 x 95 mm finsågat trä:
• 1 stolpe (C), 197 cm
• 1 stolpe (D),190 cm
• 1 rem (E), 255,5 cm
• 1 tvärbalk (F), 260 cm
• 1 takregel (G), 138 cm
• 2 takreglar (H) à 133 cm
• 1 takregel (H1), 133 cm

25 x 45 mm finsågat trä:
• 24 fasadlister (J) à 258 cm
• 24 fasadlister (K) à 135 cm
• 1 snedsträva till dörr (L), 195 cm
• 2 sidoreglar till dörr (M) à 177,5 cm
• 1 taklist (N), 260 cm
• 1 anslagslist till dörr, 177,5 cm

25 x 95 mm sågat trä:
• 2 hyllreglar (P) à 88 cm
till bord och hyllplan

16 mm vattenfast plywood:
• 1 takskiva (Q), 81,3 x 155 cm
• 1 takskiva (R), 88,3 x 155 cm
• 1 takskiva (S), 90,3 x 155 cm

25 x 25 mm trekantslist:
• 1 kantlist (T), 260 cm
• 2 kantlister (U) à 155 cm  28 x 145 mm hyvlat cederträ:
• 1 takfotsbräda (V), 170 cm
• 1 takfotsbräda (Y), 260 cm
I stället för cederträ kan du välja teak eller ett annat mörkt träslag. Men det går lika bra med furu eller lärk, som du betsar eller laserar till önskad kulör.

Takpapp (självhäftande):
• 2 våder (Z) à 90 x 260 cm

Dessutom:
• 3 gångjärn, 40 x 300 mm utfällda
• 1 kraftig skjutregel
• 1 dörrhandtag
• 4 byggbeslag, 60 x 60 x 60 mm, till
montering av takfotsbräda
• 5 byggbeslag, 50 x 75 x 90 mm, till
montering av takreglarna
• 12 skruvar, 10 x 150 mm, med pluggar
• 1 betongplint med stolpbeslag
• Skruvar: 4,5 x 35 mm, 4 x 40 mm,
4,5 x 45 mm, 5 x 50 mm, 4 x 60 mm,
5 x 60 mm och 5 x 80 mm
• Träolja
• Heltäckande utelasyr

Gör så här


1. Grunda träet med olja och måla det sedan två gånger med heltäckande utelasyr. Lägg listerna på ett par bockar och måla dem med rulle så går det fort.


2. Markera på huset
var remmen (E) och stolparna (C och D) skall fästas. Montera ev. passbitar med skruvar och pluggar på väggen, om denna är ojämn eller profilerad.


3. Lägg två absolut raka brädor rätt ut från stolparna på väggen. Sätt ihop brädorna i rät vinkel (ev. med hjälp av en plywoodbit som vinkel). Fäst en låsande bräda mellan de långa brädorna och markera nu var betongplinten skall grävas ner. Ta bort brädvinkeln.


4. Gräv ett stort hål till betongplinten
och sätt ner den. Skruva fast en regelstump i beslaget och lägg brädvinkeln på plats igen. Nu kan du se exakt var betongplinten skall stå för att uthuset skall bli vinkelrätt. Markera längs brädan för övriga stolpar

Annons


5. Gräv hål för de stolpar (A) som skall ner i marken. Sätt ner stolparna i hålen och lägg en lång, rak bräda från hörnstolpen till husväggen och placera stolpen efter brädan. Fyll igen hålen och justera in stolparna så att de står lodrätt.


6. Spänn fast tvärbalken
(F) på stolparna med skruvtvingar så att den sitter vågrätt och skruva fast den med 5 x 80 mm skruvar. Kapa sedan takreglarna (G och H) till rätt längd, fäst dem med tvingar och skruva fast dem med 5 x 80 mm skruvar.


7. Takreglarna sätts nu fast på remmen (E), som redan har monterats på väggen. Det är enklast att använda byggbeslag, exempelvis vinkelbeslag (50 x 75 x 90 mm), och ankarskruvar (5 x 50 mm).


8. Kapa till sist stolparna
så att ovankanten på dem hamnar kant i kant med takreglarna. För fogsvansen längs reglarna.

Taket
Undertaket är här en 16 mm vattenfast plywoodskiva och den skruvas fast på takreglarna. Som ytskikt las självhäftande takpapp. Läs mer här om hur du limmar takpapp.

Väggarna kläs med lister som släpper in luft och ljus
Den luftiga fasaden på uthuset har två viktiga funktioner. Dels släpper den in mycket luft till veden som då lättare torkar. Dels tränger det in dagsljus mellan listerna och därför får du en ljus blomsterverkstad. Här sätter vi upp de målade listerna med ett inbördes avstånd av 25 mm. Det skapar en lätt fasad.

Dörren passar perfekt
Dörröppningen mitt på långsidan och dörren gör man i samma handvändning som väggarna skrivas fast.

Skruva fast de långa fasadlisterna (J) i hela uthusets längd. Gå in i uthuset och fäst snedsträvan (L). Ramlisterna (M) fästs sedan 15 mm från stolparna. Skruva sedan fast anslagslisten på stolpen mittemot gångjärnssidan. Därefter sågar du ut dörren ur väggen samt monterar gångjärn, skjutregel och handtag.

Plywoodtak och listväggar
Här har vi valt vattenfast plywood till takskivorna (Q, R och S) och fasaden på uthuset består av en hel stapel lister (K och J) , som vi först strök med heltäckande utelasyr.

Såga ut dörren när du har skruvat fast alla listerna på långsidan. Arbetsbordet och hyllan sätts ihop precis som väggarna. Dvs. du skruvar bara fast ett antal lister (E1 och F1) på spikreglarna (A1 och C1). Läs om hur du bygger arbetsbordet här.

I den ena änden vilar arbetsbordet och ett hyllplan på hyllreglar (P), som skruvas fast i stolparna med 5 x 60 mm skruvar. Här vilar hyllans ena ände på en kant i väggen men du måste kanske fästa en regel även där.

Gör så här

Väggarna och dörren


1. Börja med att klä hela framsidan med lister. Spänn fast den första listen (J) upptill med ett par skruvtvingar och justera listen så att den sitter vågrätt. Skruva sedan fast den. Nästa list sätts upp 25 mm under den första. Använd gärna små avståndsklossar och fortsätt monteringen av listerna (J) med 4 x 60 mm skruvar.


2. Såga till listerna längs huset,
om det det blir nödvändigt. Det ser snyggast ut om listerna går ända fram till huset och följer dess profil. Låt gärna listerna sticka ut vid hörnstolpen – de kan ju lätt sågas av till sist. Figursågning utförs lättast med elektrisk sticksåg.


3. Innan du fortsätter med gaveln skall dörren göras färdig. Skruva fast snedsträvan (L) från insidan och fäst även de två ramlisterna (M). De senare placeras 15 mm från stolparna. Skruva också fast en 25 x 45 mm list på den stolpe som är mittemot gångjärnssidan. Listen skall fungera som anslagslist för dörren.


4. Nu är det dags att såga ut dörren
och det gör du från framsidan. Börja med den sida där du senare vill placera gångjärnen. Om du vinklar sågen en smula inåt så kommer dörren att öppna perfekt – viktigt i bägge sidor. Montera gångjärnen i takt med att du sågar förbi placeringsställena. Såga sedan loss dörren i den andra sidan.


5. Korta av listerna när du har satt fast alla på långsidan (och dörren har sågats ut och försetts med handtag). Det blir snyggast om du sågar av alla listerna på en gång i stället för att ta dem en efter en i takt med att de sätts upp.


6. Nu skall fasaden upp på gaveln.
De översta fasadlisterna (K) geringssågas på längden för att passa ihop med takregeln (G). Fäst listerna med skruvar under takregeln. Fortsätt med vågräta taklister som fästs i hörnstolpen (B) och väggstolpen (C).

Gör så här

Avsluta med mörka takfotsbrädor


1. Takfotsbrädan (V) på gaveln sätts fast först. Placera brädan så att den sticker upp cirka 5 cm på taket och sitter parallellt med takregeln (G). Skruva sedan fast brädan med 5 x 60 mm skruvar i takregeln.


2. Den långa takfotsbrädan sätts upp
så här: bocka fyra byggbeslag (60 x 60 x 60 mm) så att de kan fästas i taklisten (N) och hålla takfotsbrädan lodrätt. När vinkeln är rätt skruvar du fast beslagen i takfotsbrädan.


3. Takfotsbrädan (Y) skruvas fast i taklisten
(N) med hjälp av byggbeslagen, som fästs med 4,5 x 35 mm skruvar. Avsluta med att skruva ihop de två takfotsbrädorna med 5 x 60 mm skruvar.

Viktiga mått!

Storleken på uthuset kan naturligtvis anpassas efter förhållandena, men håll reda på följande mått:

- Se till att det blir så högt till tak, att du kan stå upprest i uthuset.

- Gör dörröppningen så bred att du kan köra in med skottkärran i boden. Det är praktiskt när du staplar ved eller måste flytta tunga krukväxter.

- Håll inte större avstånd än 120 cm mellan stolparna annars kan väggbeklädnaden svaja.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
28 november 2007

2 Kommentarer

2012-07-19
mattias
2012-07-19
Yasin Abbes
2

Garderoben finns bakom väggen

Önskemålet var ett vackert och vilsamt sovrum. Alltså fick klädförvaringen finna bo bakom en egen vägg. Här byggdes en riktig walk-in-closet av köksskåp...

0

Skapa smarta förvaringssystem

Känner du dig uppriven över att du inte länge kan skapa ordning i ditt eget hem? Om du lever med små utrymmen och tenderar att snubbla över saker som...

0

Plats att leva

Hur kan vi på bästa sätt anpassa vårt boende till sättet hur vi lever? Den frågan ställde arkitekten Anna Karin Ljungh på årets Hem Villa.

8

Lättare tvätta med ny ordning

Börjar du morgonen med att famla runt i garderobsmörkret för att hitta rätt vänstersko? Och sorterar du fortfarande tvätt på golvet? Möt familjen som...

0

Familjen med bästa förvaringen!

Börjar du morgonen med att famla runt i garderobsmörkret för att hitta rätt vänstersko? Och sorterar du fortfarande tvätt på golvet? Möt familjen som...

0

Röriga kökshörnan blev superförvaring!

Mer förvaring – och bättre arbetsytor. Det stod högst på önskelistan i det lilla köket. Lösningen blev att slänga ut matbordet och bygga en ny arbetsbän...

0

Bastun blev ett sportförråd

Mer smart förvaring. Det var vad som behövdes för den stora, sportiga familjen i det lilla huset. Därför rök bastun och in kom hyllor och lådor.

0

Smart förvaring skapar ordning ur kaos

Med rätt förvaring kan du få ordning på innehållet i garderoben, hallen och resten av huset. Det finns gott om lösningar som är smarta, snygga, enkla...

0

Rent hus i tvättstugan

Sortera, fäll in, häng bort! Nio tips på hur du kan ge dig själv plats i tvättstugan med enkla hjälpmedel och smarta förvaringsprylar.

Vi i Villas policy
Avbryt

Villkor för Vi i Villas tävlingar och policy

Användarvillkor som medlem på Viivilla.se 

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till exklusiva artiklar, tävlingar och quiz samt kan ta del av unika erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan även diskutera i forumet där du får tips och råd från andra villaägare.

Allt om användarvillkoren som medlem, som vett och etikett samt hur ditt uppladdade material behandlas kan du läsa här.

 

Tävlingsvillkor

Tänk på att ange en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta - alternativt målsmans medgivande.

Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Vi i Villa/Bonnier Publications AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

Om inte Vi i Villa har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta. 

Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

  

Behandling av personuppgifter 

Bonnier Publications AB ( 556105-0351)  är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen för Vi i Villa. Personuppgifter kan lämnas ut till Vi i Villas samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Företagen inom Bonnierkoncernen driver ett gemensamt kund- och användarregister. Genom att samtycka till Vi i Villas villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer på www.kunddata.bonnier.se.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected] 

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]

 

Annons