Uthuset har en lätt och enkel konstruktion och passar fint i stil till den gamla villan.
Uthuset har en lätt och enkel konstruktion och passar fint i stil till den gamla villan.

Bästa boden bygger du själv!

Förvaring

Blomsterverkstad på sommaren och vedbod på vintern. Därmed får du glädje av uthuset hela året.

Först och främst fungerar det här uthuset som vedbod för cirka sex kubikmeter ved. När eldningssäsongen lider mot sitt slut och det börjar bli tomt på ved förvandlas en del av vedboden till en praktisk blomsterverkstad, där man kan greja med blommor och krukväxter.

Byggdes mot villan

Ett uthus kan placeras precis var som helst! Här är det gjort som en utbyggnad av en nisch på villan på så sätt fick man två väggar gratis. Det gör konstruktionen stabil och rejäl. För att passa i stil till huset vitmålades alla brädor med undantag av takfotsbrädorna, som är mörkbruna. OBS! Innan du sätter igång, kontrollera noga med stadsbyggnadskontoret vilka bygglovsregler som gäller i kommunen där du bor.

Börja med stommen

Om du har tänkt att måla ditt uthus, så sparar du en hel del tid på att måla allt virke innan du snickrar ihop delarna. Här har vedboden förankrats rejält med en betongplint i ena hörnet. De två andra stolparna grävdes ner cirka 80 cm, men kan förstås också fästas på en plint.

När hålet för betongplinten har grävts bestämmer du placeringen med en stor vinkel av två brädor (steg 3 och 4). Fäst endast en kloss i plinten. Då blir den lättare att hantera medan den justeras in på plats. Stolpen sätts fast senare.Börja längs väggen
När du reser den bärande stommen så börjar du med de stolpar (C och D) och den rem (E) som skall fästas i väggen. Beroende på fasadens utseende har vi här valt att flytta ut ena remmen (H1) från väggen och lägga den mellan remmen E och tvärbalken (F).

Du behöver:

Till uthuset:
100 x 100 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 stolpar (A) à 270 cm
• 1 stolpe (B), 190 cm

45 x 95 mm finsågat trä:
• 1 stolpe (C), 197 cm
• 1 stolpe (D),190 cm
• 1 rem (E), 255,5 cm
• 1 tvärbalk (F), 260 cm
• 1 takregel (G), 138 cm
• 2 takreglar (H) à 133 cm
• 1 takregel (H1), 133 cm

25 x 45 mm finsågat trä:
• 24 fasadlister (J) à 258 cm
• 24 fasadlister (K) à 135 cm
• 1 snedsträva till dörr (L), 195 cm
• 2 sidoreglar till dörr (M) à 177,5 cm
• 1 taklist (N), 260 cm
• 1 anslagslist till dörr, 177,5 cm

25 x 95 mm sågat trä:
• 2 hyllreglar (P) à 88 cm
till bord och hyllplan

16 mm vattenfast plywood:
• 1 takskiva (Q), 81,3 x 155 cm
• 1 takskiva (R), 88,3 x 155 cm
• 1 takskiva (S), 90,3 x 155 cm

25 x 25 mm trekantslist:
• 1 kantlist (T), 260 cm
• 2 kantlister (U) à 155 cm  28 x 145 mm hyvlat cederträ:
• 1 takfotsbräda (V), 170 cm
• 1 takfotsbräda (Y), 260 cm
I stället för cederträ kan du välja teak eller ett annat mörkt träslag. Men det går lika bra med furu eller lärk, som du betsar eller laserar till önskad kulör.

Takpapp (självhäftande):
• 2 våder (Z) à 90 x 260 cm

Dessutom:
• 3 gångjärn, 40 x 300 mm utfällda
• 1 kraftig skjutregel
• 1 dörrhandtag
• 4 byggbeslag, 60 x 60 x 60 mm, till
montering av takfotsbräda
• 5 byggbeslag, 50 x 75 x 90 mm, till
montering av takreglarna
• 12 skruvar, 10 x 150 mm, med pluggar
• 1 betongplint med stolpbeslag
• Skruvar: 4,5 x 35 mm, 4 x 40 mm,
4,5 x 45 mm, 5 x 50 mm, 4 x 60 mm,
5 x 60 mm och 5 x 80 mm
• Träolja
• Heltäckande utelasyr

Gör så här


1. Grunda träet med olja och måla det sedan två gånger med heltäckande utelasyr. Lägg listerna på ett par bockar och måla dem med rulle så går det fort.


2. Markera på huset
var remmen (E) och stolparna (C och D) skall fästas. Montera ev. passbitar med skruvar och pluggar på väggen, om denna är ojämn eller profilerad.


3. Lägg två absolut raka brädor rätt ut från stolparna på väggen. Sätt ihop brädorna i rät vinkel (ev. med hjälp av en plywoodbit som vinkel). Fäst en låsande bräda mellan de långa brädorna och markera nu var betongplinten skall grävas ner. Ta bort brädvinkeln.


4. Gräv ett stort hål till betongplinten
och sätt ner den. Skruva fast en regelstump i beslaget och lägg brädvinkeln på plats igen. Nu kan du se exakt var betongplinten skall stå för att uthuset skall bli vinkelrätt. Markera längs brädan för övriga stolpar


5. Gräv hål för de stolpar (A) som skall ner i marken. Sätt ner stolparna i hålen och lägg en lång, rak bräda från hörnstolpen till husväggen och placera stolpen efter brädan. Fyll igen hålen och justera in stolparna så att de står lodrätt.


6. Spänn fast tvärbalken
(F) på stolparna med skruvtvingar så att den sitter vågrätt och skruva fast den med 5 x 80 mm skruvar. Kapa sedan takreglarna (G och H) till rätt längd, fäst dem med tvingar och skruva fast dem med 5 x 80 mm skruvar.


7. Takreglarna sätts nu fast på remmen (E), som redan har monterats på väggen. Det är enklast att använda byggbeslag, exempelvis vinkelbeslag (50 x 75 x 90 mm), och ankarskruvar (5 x 50 mm).


8. Kapa till sist stolparna
så att ovankanten på dem hamnar kant i kant med takreglarna. För fogsvansen längs reglarna.

Taket
Undertaket är här en 16 mm vattenfast plywoodskiva och den skruvas fast på takreglarna. Som ytskikt las självhäftande takpapp. Läs mer här om hur du limmar takpapp.

Väggarna kläs med lister som släpper in luft och ljus
Den luftiga fasaden på uthuset har två viktiga funktioner. Dels släpper den in mycket luft till veden som då lättare torkar. Dels tränger det in dagsljus mellan listerna och därför får du en ljus blomsterverkstad. Här sätter vi upp de målade listerna med ett inbördes avstånd av 25 mm. Det skapar en lätt fasad.

Dörren passar perfekt
Dörröppningen mitt på långsidan och dörren gör man i samma handvändning som väggarna skrivas fast.

Skruva fast de långa fasadlisterna (J) i hela uthusets längd. Gå in i uthuset och fäst snedsträvan (L). Ramlisterna (M) fästs sedan 15 mm från stolparna. Skruva sedan fast anslagslisten på stolpen mittemot gångjärnssidan. Därefter sågar du ut dörren ur väggen samt monterar gångjärn, skjutregel och handtag.

Plywoodtak och listväggar
Här har vi valt vattenfast plywood till takskivorna (Q, R och S) och fasaden på uthuset består av en hel stapel lister (K och J) , som vi först strök med heltäckande utelasyr.

Såga ut dörren när du har skruvat fast alla listerna på långsidan. Arbetsbordet och hyllan sätts ihop precis som väggarna. Dvs. du skruvar bara fast ett antal lister (E1 och F1) på spikreglarna (A1 och C1). Läs om hur du bygger arbetsbordet här.

I den ena änden vilar arbetsbordet och ett hyllplan på hyllreglar (P), som skruvas fast i stolparna med 5 x 60 mm skruvar. Här vilar hyllans ena ände på en kant i väggen men du måste kanske fästa en regel även där.

Gör så här

Väggarna och dörren


1. Börja med att klä hela framsidan med lister. Spänn fast den första listen (J) upptill med ett par skruvtvingar och justera listen så att den sitter vågrätt. Skruva sedan fast den. Nästa list sätts upp 25 mm under den första. Använd gärna små avståndsklossar och fortsätt monteringen av listerna (J) med 4 x 60 mm skruvar.


2. Såga till listerna längs huset,
om det det blir nödvändigt. Det ser snyggast ut om listerna går ända fram till huset och följer dess profil. Låt gärna listerna sticka ut vid hörnstolpen – de kan ju lätt sågas av till sist. Figursågning utförs lättast med elektrisk sticksåg.


3. Innan du fortsätter med gaveln skall dörren göras färdig. Skruva fast snedsträvan (L) från insidan och fäst även de två ramlisterna (M). De senare placeras 15 mm från stolparna. Skruva också fast en 25 x 45 mm list på den stolpe som är mittemot gångjärnssidan. Listen skall fungera som anslagslist för dörren.


4. Nu är det dags att såga ut dörren
och det gör du från framsidan. Börja med den sida där du senare vill placera gångjärnen. Om du vinklar sågen en smula inåt så kommer dörren att öppna perfekt – viktigt i bägge sidor. Montera gångjärnen i takt med att du sågar förbi placeringsställena. Såga sedan loss dörren i den andra sidan.


5. Korta av listerna när du har satt fast alla på långsidan (och dörren har sågats ut och försetts med handtag). Det blir snyggast om du sågar av alla listerna på en gång i stället för att ta dem en efter en i takt med att de sätts upp.


6. Nu skall fasaden upp på gaveln.
De översta fasadlisterna (K) geringssågas på längden för att passa ihop med takregeln (G). Fäst listerna med skruvar under takregeln. Fortsätt med vågräta taklister som fästs i hörnstolpen (B) och väggstolpen (C).

Gör så här

Avsluta med mörka takfotsbrädor


1. Takfotsbrädan (V) på gaveln sätts fast först. Placera brädan så att den sticker upp cirka 5 cm på taket och sitter parallellt med takregeln (G). Skruva sedan fast brädan med 5 x 60 mm skruvar i takregeln.


2. Den långa takfotsbrädan sätts upp
så här: bocka fyra byggbeslag (60 x 60 x 60 mm) så att de kan fästas i taklisten (N) och hålla takfotsbrädan lodrätt. När vinkeln är rätt skruvar du fast beslagen i takfotsbrädan.


3. Takfotsbrädan (Y) skruvas fast i taklisten
(N) med hjälp av byggbeslagen, som fästs med 4,5 x 35 mm skruvar. Avsluta med att skruva ihop de två takfotsbrädorna med 5 x 60 mm skruvar.

Viktiga mått!

Storleken på uthuset kan naturligtvis anpassas efter förhållandena, men håll reda på följande mått:

- Se till att det blir så högt till tak, att du kan stå upprest i uthuset.

- Gör dörröppningen så bred att du kan köra in med skottkärran i boden. Det är praktiskt när du staplar ved eller måste flytta tunga krukväxter.

- Håll inte större avstånd än 120 cm mellan stolparna annars kan väggbeklädnaden svaja.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
28 november 2007
 
Mer om Förvaring

5 smarta förvaringsidéer

Förvaring Riktigt fyndig förvaring kan vara knepigt att få till. Här har vi samlat fem smarta lösningar där nya utrymmen skapats – antingen dolda bakom en vägg eller med hjälp av köksskåpsstommar. Varsågod!

Förvaring som hjälper till

Förvaring Ont om förvaring eller bara dåligt planerat? Vi ger dig tips på hur du maxar din egen förvaring – i alla tänkbara hörn och kanter.

Garderoben finns bakom väggen

Förvaring Önskemålet var ett vackert och vilsamt sovrum. Alltså fick klädförvaringen finna bo bakom en egen vägg. Här byggdes en riktig walk-in-closet av köksskåp...

Plats att leva

Förvaring Hur kan vi på bästa sätt anpassa vårt boende till sättet hur vi lever? Den frågan ställde arkitekten Anna Karin Ljungh på årets Hem & Villa.

Lättare tvätta med ny ordning

Förvaring Börjar du morgonen med att famla runt i garderobsmörkret för att hitta rätt vänstersko? Och sorterar du fortfarande tvätt på golvet? Möt familjen som...

Familjen med bästa förvaringen!

Förvaring Börjar du morgonen med att famla runt i garderobsmörkret för att hitta rätt vänstersko? Och sorterar du fortfarande tvätt på golvet? Möt familjen som...

Röriga kökshörnan blev superförvaring!

Förvaring Mer förvaring – och bättre arbetsytor. Det stod högst på önskelistan i det lilla köket. Lösningen blev att slänga ut matbordet och bygga en ny arbetsbänk och en osynlig hyllvägg.

Smart förvaring skapar ordning ur kaos

Förvaring Med rätt förvaring kan du få ordning på innehållet i garderoben, hallen och resten av huset. Det finns gott om lösningar som är smarta, snygga, enkla...

Rent hus i tvättstugan

Förvaring Sortera, fäll in, häng bort! Nio tips på hur du kan ge dig själv plats i tvättstugan med enkla hjälpmedel och smarta förvaringsprylar.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.